Bog

Gittes monologer

Af (
1984
)

Analyse

Højholt, Per - Gittes monologer

Med de satiriske digte og Gittes enetaler til veninden i Gittes monologer vender Per Højholt op og ned på på den offentlige samfunds- og kulturdebat.

Gittes monologer (1984) er skrevet af Per Højholt (f. 22.7.1928), hvis forfatterskab indledes med to digtsamlinger, Hesten og solen (1949) og Skrift på vind og vand (1956), som begge kredser om meningen med livet ved at fokusere på forbindelsen mellem jeget og omverdenen. Kendetegnende for Per Højholts forfatterskab er en eksperimenterende lyrik og prosa, der indeholder modernistiske og humoristiske træk. Sideløbende med Per Højholts udgivelser har han rejst rundt i landet og fremført nogle af sine humoristiske tekster, herunder Gittes monologer, der også gennem radio og fjernsyn samt udgivelser på plade og bånd er blevet kendt.

Gittes monologer består af 18 monologer, der både kan læses enkeltvis og i deres helhed. I monologerne taler den østjyske husmor Gitte til sin veninde Susanne og belyser herigennem sin egen tilværelse samtidig med, at hun kommmenterer mere almene spørgsmål. Monologen som fremstillingsform er med til at give udtryk for de tanker, reflektioner og modstridende følelser Gitte oplever i mødet med omverdenen.
Gittes tilhørsforhold giver sig til kende gennem den udprægede østjyske dialekt og dagligdags sprogbrug og livsstil.

Gennem monologerne møder læseren livet i 80ernes Danmark på en munter og umiddelbar måde. Satiren som tager fat på emner som Gittes småt kørende socialdemokratiske mand, finkulturen og magthaverne, appellerer til danskere i al almindelighed. Gennem Gittes naive udsagn og holdninger afdækkes nogle problematikker, fordomme og holdninger i hverdagen og samfundsdebatten. Gitte vender op og ned på den offentlige samfunds- og kulturdebat og gennemhuller gængse velovervejede udsagn og levemåder, hvorved ideologierne falder på stribe.
Ud fra sprogbrugets stilniveau skabes en nærhed og identifikation på baggrund af de konkrete og dagligdags vendinger, der bruges, og læserens sympati retter sig mod den lidt smådumme provinshusmor, der dog på trods af sin jævne livsform får en række stærke pointer.

stud.mag./folkeskolelærer Anna Maria Borg

 

Litteratur om bogen

Artikler i bøger

89.67
Modersmål-Selskabets årbog, - C. A. Reitzel.
(heri 1991, s. 53-63: Hans Basbøll: Hvad sagde Gitte om tåregas?)
Diskussionen hvorvidt Gittes monologer er talesprog eller skriftsprog.

99.4 Højholt, Per
& Højholt : portræt af en praksis / redigeret af Jacob Bøggild. - Spring, 2004.
(heri s. 80-94: Lars Bukdahl: En (s)gæv pige : Et sent stævnemøde med Gittes monologer).

99.4 Højholt, Per
Bo Hakon Jørgensen: Primitivitetens paradoksale kostume : om Per Højholts forfatterskab : et essay, - Odense Universitetsforlag. 1986.
(heri side 143-147 om Gittes monologer)

99.4 Højholt, Per
Natur/retur : en bog om Per Højholts forfatterskab / redaktion Iben Holk, - Centrum,  1984, 308 sider.
(heri s. 183-190: Johs. H. Christensen: Nu Gitte til hinanden...)

Artikler i tidsskrifter

37.3705
Friskolebladet : tidsskrift om oplysning og debat om hjem og skole, kultur og kirke, samfund og folk, - Dansk Friskoleforening.
(heri 1987, nr. 21, s. 366-367: Knud Bjarne Gjesing: Gitte i vore hjerter)
Om Per Højholt som folkelig fortæller

80.5
Litteratur & samfund, 1974-1992
(heri 1990, nr. 46, s. 72-89: Harly Sonne & Christian Grambye: Op og ned med Gitte : Findes tekstanalysen? Per Højholt: Gittes monolog om Alperne som eksempel)
Analyse på et højt sprogligt niveau, der kræver at man har de teoretiske forudsætninger for at forstå tekstanalyse

Anmeldelser i aviser

4/11 1981 Torben Brostrøm i Information
4/11 1981 Viggo Sørensen i Jyllandsposten
6/11 1981 Jørgen Johansen i Berlingske Tidende
7/11 1981 Kristen Bjørnkjær i Politiken
19/12 1981 Bent Windfeld i Kristeligt Dagblad
24/10 1984 Bent Windfeld i Kristeligt Dagblad (Samlet udgave)
14/11 1984 Erik Skyum-Nielsen i Information
28/11 1984 lic. i Børsen
29/12 1984 Preben Meulengracht i Jyllandsposten

 

Generelt om forfatteren

Bøger

99.4 Højholt, Per
Højholt : portræt af en praksis / redigeret af Jacob Bøggild. - Spring, 2004. - 303 sider.
Antologi med bidrag om Højholts skrivemåde og især om Praksis-lyrikken.

99.4 Højholt, Per
Natur/retur : en bog om Per Højholts forfatterskab / redaktion Iben Holk. - Centrum, 1984. - 308 sider.

99.4 Højholt, Per
Niels Egebak: Højholts metode : et essay. - Schønberg, 1974. - 156 sider.
En analyse af Per Højholts litterære produktion. Teksten anskues som person og Per Højholts person er ladt ganske ude af betragtning.

99.4 Højholt, Per
Per Højholt: Jeg vil ikke stå i vejen for kaos : Per Højholts forfatterskab / Johan Rosdahl. - Munksgaard, 1998. - 172 sider. -(Forfatterserien fra Munksgaard)
Tekster af Per Højholt, tekster fra Højholts samtid, introduktion til forfatterskabet m.v. beregnet for gymnasiet o.l.

99.4 Højholt, Per
Per Højholt: Udsatte egne - det er mig : samtaler med Per Højholt / interviewer Lars Johansson. - Borgen, 1998. - 136 sider.
Interview i en blanding af selvbiografiske perspektiveringer, litterære betragtninger og analyser af egne værker.

99.4 Højholt, Per
Per Højholt. - Åløkke, cop. 1982. - 36 sider. - Syn for sagn : danske forfatterportrætter ; 2.
Arbejdshæfte til TV-bånd med fem spørgsmål til Per Højholt, eksempler på Gitte-monologer og en oversigt over hans litterære produktion til 1982.

99.4 Højholt, Per
Bo Hakon Jørgensen: Primitivitetens paradoksale kostume : om Per Højholts forfatterskab : et essay. - Odense Universitetsforlag, 1986. - 221 sider.

99.4 Højholt, Per
Ole Krogh: Per Højholt som eksempel : fra modernisme til skrifttænkning. - Studenterrådet ved Københavns Universitet, 1973. - 132 sider.
Universitetsspeciale om centrale temaer og udtryksformer i den nye generations tekster med Per Højholt som eksempel.

99.4 Højholt, Per
Carsten Madsen: Poesi, tanke & natur : Per Højholts filosofi og digtning. - Klim, 2004. - 428 sider.
An analyse af Per Højholts digtning og poetik ud fra en tese om, at forfatterskabet konsekvent er splittet i en sproglig og en skriftlig dimension, hvor sproget forbinder det med traditionen, mens skriften befordrer en kritik og parodi på samme tradition.
Disputats, Århus Universitet.

99.4 Højholt, Per
Mellem ørerne - PerFormer Højholt : mediekunst 1967- / redigeret af Jacob Kreutzfeldt, Karsten Wind Meyhoff og Morten Søndergaard. - Information : Museet for Samtidskunst : DR Multimedie, 2004. - 207 sider + 2 cd'er.
Om Per Højholts arbejde med andre medier end det skrevne, f.eks. radiomontager og TV. Udgivet i forbindelse med udstillingen Mellem ørerne-PerFormer Højholt på Museet for Samtidskunst 18/6-26/9 2004.

Afsnit i bøger

12
K. E. Løgstrup: Skabelse og tilintetgørelse : religionsfilosofiske betragtninger. - Gyldendal, 1978.
(heri s. 45-54: Tid i Per Højholts kunstfilosofi).

80.1
Jette Kromann: Digtere på bånd. - Borgen, 1966. - 2 bind.
(i bind 1, s. 165-195: Per Højholt).
Interview.

81.17
Thomas Thurah: Historien er ikke slut : samtaler med 36 europæiske forfattere. - Gyldendal, 2001.
(heri s. 226-229: Jeg befinder mig).
Om Per Højholts poetik.

81.6
Danske forfatterskaber / Susan Mose, Peter Nyord, Ole Ravn. - Systime, 2005- . - bind.
(i bind 3 : 1950-1985, s.75-82: Ord- og betonarbejderen).
Lille gennemgang af forfatterskabet

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave  / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-2002. 3 bind.
(i bind 2, s. 156-172: Carsten Madsen: Per Højholt). 

81.65
Erik Skyum-Nielsen: Modsprogets proces : poesi, fiktion, psyke, samfund : essays og interviews om moderne dansk litteratur. - Arena, 1982, - 343 sider.
(heri s. 71-88: Man skal ikke blive længere på scenen end man har underholdning til : Poesi i praksis).

81.65
Vandmærker : nærlæsninger af ny dansk litteratur / Anders Østergaard (red.) . - Dansklærerforeningen, 1999.
(heri s. 423-443: Bo Hakon Jørgensen: ...Han tror jeg er en krimi.. - om Katrine Marie Guldager og Per Højholt).

Artikler i tidsskrifter

02.05
Bogens Verden : tidsskrift for litteratur og kultur. - Danmarks Biblioteksforening : Det Kongelige Bibliotek : Danmarks Biblioteksskole.
(heri 1985, nr. 8, s. 502-504: Steffen Mossin: Frækhedens last : det personlige spring i Per Højholts forfatterskab).
Teoretisk artikel om forfatterens personlige medleven i sit forfatterskab.

80.5
Det Danske Akademi / Selskabet til de Skiønne og Nyttige Videnskabers Forfremmelse. - Gyldendal.
(heri 1981/1988, s. 170-192: Per Højholt).
Tale af Benny Andersen ved tildelingen af Akademiets store pris til Per Højholt den 28/11 1982 med Per Højholts tak: Jeg er en metafor og en sidste Gitte-monolog.

80.5
Kritik, - Gyldendal.
(heri 1997, nr. 130, s. 58-65: Ole M. Høystad: Katakretiske Lynskud : Per Højholts metaforiske boom).
Litteraturvidenskabelig beskrivelse af Per Højholts lyrik.

80.5
Passage : tidsskrift for litteratur og kritik.
(heri 2000, nr. 36, s. 5-45: Højttaler - holdt! - et stereofonisk Arena-interview med Per Højholt, 1976 og 1999 ved Jens Smærup Sørensen og Lars Bukdahl/Christian Dorph).
Interviewet er baseret på to samtaler, krydsklipper mellem 1976 og 1999 og tegner et billede af hele forfatterskabet.

80.5
Passage : tidsskrift for litteratur og kritik.
(heri 2001, nr. 39, s. 71-79: Lars Bukdahl: Son of Per : Højholts personalefest: Kom som du i hvert fald ikke er!).
Om navne i Per Højholts værker.

81.605
Synsvinkler. - Center for nordiske studier.
(heri 1998, nr. 19, s.18-26: Marian Bødker: I digterens have : et essay om Per Højholt).
Essayet beretter fra et besøg hos Per Højholt, hvor de to diskuterede sider af Højholts forfatterskab, bl.a. forholdet mellem sprog og virkelighed, natur og menneske.

81.605
Synsvinkler. - Center for nordiske studier.
(heri 1998, nr. 19, s. 40-47: Lars Bukdahl: For mig gerne! : nulhuller, æg, B-æg og sukkerærter, opspring fra, nedspring i, forsvar for, hos gode gamle og nye Per Højholt).
Om sproget i Per Højholts digtning.

81.6505
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur.
(heri 1998, nr. 12, s. 20-41: Christian Dahl: Nyt fra labyrinten : samtale med Per Højholt).

80.5
Vindrosen. - Gyldendal.
(heri 1968, nr. 7, s. 18-24: Vagn Thule: Existens og individualitet).
Sammenligning af Ivan Malinovskis og Per Højholts digtning.

Artikler i aviser

Ekstra Bladet
(heri 22/7 1998: Hans Bjerregaard og Marie Lade: Gitte og alt det andet).
Ved Per Højholts 70 års fødselsdag

Berlingske Tidende
(heri 9/8 1998: Søren Kassebeer: Højholt og sådan noget).
Interview.

Video, bånd, CD

Digterstemmer [lydoptagelse (cd)] / ide: Lene Wissing; redaktion Christian Yde Frostholm, Morten Søndergaard og Lene Wissing, - Foreningen af digterstemmer. - 1 compact disc (70 min.).
Bl.a. Per Højholt.

99.4 Højholt, Per
Højholt / manus, instruktion, foto Lars Johansson. - Peter Bech Film, 1997. - 1 kassette (VHS) (58 min.).
Portrætfilm, hvor Per Højholt fortæller om sit liv og reflekterer over sin litterære praksis.

99.4 Højholt, Per
Auricula : en samtale med Per Højholt / tilrettelæggelse Lene Bredsdorff ; oplæsning Peter Steen. - DR Multimedie, 2000. 1 cd (60. min.).
Samtale med forfatteren Per Højholt hvori han fortæller om sin store, knap færdige roman, som han har arbejdet på siden 1977. Samtalen belyser Højholts rige og originale fantasi og holdninger til livet i al almindelighed.

Links


Dr/skole internet tema - Danske digtere.
Meget kort introduktion til forfatteren og forfatterskabet for lærere og elever i de danske grundskoler. Videoklip og lydklip er der kun adgang til på skoler, der abonnerer på siden.

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportræt. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Litteratursiden
Pletskud om Per Højholts Gittes monologer.

Litteratursiden
Pletskud om Per Højholts roman Turbo.

Litteratursidens forfatterportræt
Biografi, bibliografi, forfatterens yndlingslæsning mv. om danske nulevende skønlitterære forfattere, udarbejdet af folkebiblioteker i samarbejde med forfatterne.

 

Bibliotekar Birgitte Bjælde, Vejle Bibliotek

24 maj.02

Bogdetaljer

Forlag
Schønberg
Faustnummer
06139078
ISBN
9788757012392
Antal sider
58

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer