Bog

Bæredygtig global udvikling

Af (
2016
)

Bogdetaljer

Secondary title
FN's 17 verdensmål i et dansk perspektiv
Forlag
Jurist- og Økonomforbundet
Faustnummer
52723728
ISBN
9788757436440
Antal sider
495

Brugernes anmeldelser

1 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer
tor, 27/09/2018 - 11:40

En bog der virkelig er værd at læse. De fleste anerkender vist, at i dag har verden brug for at være et mere bæredygtigt sted at leve, hvis vi også skal være her på jorden en gang ud i fremtiden. Bogen har fokus på FN's 17 globale mål, som blev vedtaget i 25 september 2015 i New York, hvor eksperter kigger på de 17 konkrete mål, som alle FN lande har forpligtet sig til.

De 17 mål

1- Afskaf fattigdom: Global set lever mere end 800 millioner for mindre end 1,25 dollar om dagen.

2- Stop sult: Opnå fødevaresikkerhed og bedre ernæring, fokus på bæredygtigt landbrug.

3- Sikre sundhed og trivsel: På trods af bedre vilkår dør der hvert år 6.000.000 børn inden de er fyldt 5 år. Fokus er på at dette undgås gennem bedre forebyggelse og behandling, uddannelse, immuniseringskampagner og seksuel og reproduktiv sundhed

4- Sikre kvalitetsuddannelse til alle: Uddannelse er den bedste metode til at skabe bæredygtig udvikling.

5- Ligestilling mellem køn: Damer og piger skal have samme rettigheder som mænd.

6- Rent vand og sanitet: 40 % af klodens befolkning har begrænset adgang til vand, og med klimaændringer undervejs så kan tallet stige hvis der ikke handles.

7- Bæredygtig energi: Flere får adgang til elektricitet verden over, og efterspørgslen er stigende, derfor er det på ingen måde holdbart, at den skal komme fra fossile brændstoffer der og CO2-mængden, og fokus skal rettes mod alternative rene energikilder, f.eks. sol, vind, termisk (jordvarme).

8- Anstændige jobs og økonomisk vækst: Arbejdstager der lever i ekstrem fattigdom er aftagende, og for at at dette skal fortsætte kræver det tiltag som sørger for at udrydde slaveri og arbejde under tvang mm.

9- Industri, innovation og infrastruktur: Investeringer i infrastruktur og innovation er afgørende drivkræfter for økonomisk vækst og udvikling, og skaber løsninger på både økonomiske og miljømæssige udfordringer

10- Mindre ulighed: Uligheden er stigende i verden, og dette er ikke holdbart, og dette kræver politiske tiltag der sikre de laveste indkomstgrupper en større del af kagen.

11- Bæredygtige byer og samfund: Mere end 50% af jordens befolkning bor i byer og tallet er stigende. Det kræver byplanlægning så der bliver grønne områder, effektiv transport osv.

12- Ansvarligt forbrug og produktion: Et forkert forbrug kan sætte negativ spor på kloden. Ved at have fokus på den måde vi producere og forbruger på kan vi minimere affald og negativ påvirkning.

13- Klimaindsats: Klimaforandringerne bliver mere og mere synlig, og det kræver en øjeblikkelig indsats.

14- Livet i havet: Vi mennesker er afhængige af den biodiversitet der i havet, da det er med til at gøre vor allesammens jord beboelig. Desuden absorberer verdenshaven 30% af den CO2 vi producerer.

15- Livet på land: Livet på land er mindst ligeså vigtigt.

16- Fred, retfærdighed og stærk institutioner: Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed

17- Partnerskaber for handling: Målene kan kun indfries via et stærkt partnerskab landene i mellem.