Bog

Sten, saks, papir

Af (
2012
)

Anmeldelse

Sten saks papir af Naja Marie Aidt

30 aug.12

Et nøgent portræt af en mand og hans familie bliver til en overraskende undergangsfortælling fyldt med humor. Lyriske passager fungerer som kontrast til de voldsomme handlinger.

En far er død i fængslet, før han har fået sin dom. Da de to søskende, Thomas og Jenny, skal rydde hans lejlighed, viser det sig, at der har været indbrud, og det meste er ødelagt. Jenny insisterer på at hun vil have brødristeren, der er gået stykker. Da Thomas prøver at reparere den, finder han et indhold, som han ikke fortæller om til nogen, men som forandrer hans liv.

Thomas bor sammen med Patricia, der gerne vil have et barn, men det ønsker Thomas ikke. Thomas har sammen med en anden en forretning med papir og kunstnerartikler, og han har drømme om at åbne en ny filial. Forholdet til søsteren, der har datteren Alice, som er kæreste med den småkriminelle Ernesto, er ikke uden problemer. Moderen forlod dem og døde ung, og faderen gav dem bank.

Thomas er fyldt med modsatrettede følelser af angst, indestængt raseri, begær og lykkelige øjeblikke, og han er bange for at blive forladt. Han elsker Patricia, men støder hende alligevel fra sig. Selv om hans familie er et umage selskab, er den det eneste, han har. Ikke mindst fundet i brødristeren får alt til at eksplodere.

Naja Marie Aidts roman, der foregår i et ikke nærmere defineret storbymiljø, hvor der ikke er langt til et bjergområde, er ikke lige til at sætte på en formel. Den er en undergangshistorie om det maskuline og den sociale arv, en anderledes familieroman, en thriller, og så er den fyldt med humor, indsigt og poesi. Det viser sig, at den kriminelle og voldelige far havde flere sider, idet han var en stor lyriklæser. Til et familieselskab konkurreres der om at citere og gætte digte, og her kommer bl.a. Whitman, Rilke og Celan på banen.

Både indholdet, personerne, dialogerne og sproget overrasker, så man bliver fastholdt til det sidste. Der er de fineste lyriske passager af byens lyde og dufte, af lys, støv og mørke som en kontrastfyldt klangbund til den rå, koncise dialog, de maskuline følelser og de voldsomme handlinger.

Naja Marie Aidt viste sit store episke talent i novelle samlingen ’Bavian’, som hun modtog Nordisk Råds Litteraturpris for i 2008.

Analyse

Aidt, Naja Marie - Sten saks papir

Mandeportræt og spændingsplot går hånd i hånd i Naja Marie Aidts romandebut Sten, saks, papir.


Naja Marie Aidt indleder sin romandebut med en brødrister. Søskendeparret Tomas og Jenny finder brødristeren i deres afdøde fars lejlighed, og den viser sig at rumme et hemmeligt og skæbnesvangert indhold, der sætter en lavine af begivenheder i gang for hovedkarakteren Tomas. Læseren følger Tomas dag for dag i en ikke nærmere defineret nutid, og handlingerne udspiller sig alle i kølvandet på den fundne brødrister. På bedste thriller-maner får Tomas sin vante og trygge hverdag i den eksklusive papirforretning, han er medejer af, rystet og rusket, og den truende fare rykker hele tiden nærmere. Krisen kradser for Tomas, mens familiære hemmeligheder blotlægges, og jagten på ham bliver stadig mere intens. Ikke mindst føler Tomas sin position som mand i familien rystet, da den charmerende Luc pludselig dukker op ved begravelsen og viser sig at have haft et meget nært forhold til Tomas' far.      

Sten, saks, papir kan læses for sit plot med den kriminalistiske undertone, og bliver i den læsning en historie om en kriminel far, der ender sine dage i fængsel og overlader sine omsorgssvigtede børn med en arv i form af en brødrister, der rummer resultatet af faderens sidste forbrydelse og kaster sønnen Tomas ind i en kriminel verden med indbrud, overfald og hemmelige tegn ridset ind i døre og på bordplader. Men romanen kan også læses som en fortælling om en moderne mand i opløsning. Tabet af den far, han aldrig rigtig har haft et forhold til, kaster Tomas ud i en følelsesmæssig deroute. Hans forhold til kæresten Patricia sættes på en prøve med hans voldsomme humørsvingninger, hans manglende opmærksomhed, hans afvisning af hendes ønske om et barn, og til sidst sættes forholdet på spidsen, da Tomas forgriber sig på hende på hendes arbejde. Fra at være en stabil forretningsmand med et velkørende parforhold bliver Tomas en kvindekrænker, der har en kriminel arv hemmeligt gemt i kælderen. Midt i det frie, eksistentielle fald kommer Tomas i berøring med de største bibelske synder knyttet til mandefiguren. Tomas fremstår som en moderne inkarnation af det tidsløse mandlige fald ned i arvesynden.

Dette mytologiske skær viser sig også i Aidt håndtering af 'stedet' (eller ikke-stedet) som forankring af romanen. 'Stedet' er i de seneste år kommet på det litterære Danmarkskort med romaner om udkantsdanmark af bl.a. Erling Jepsen,  Helle Helle og Knud Romer. Og med udgivelsen af en ny dansk litteraturhistorie af Anne Marie Mai, der tager udgangspunkt i litteraturhistoriens steder frem for dens perioder eller personer. Med Sten, saks, papir går Naja Marie Aidt i den stik modsatte grøft og skriver en roman, der er blottet for lokalkolorit, konkrete miljøbeskrivelser og stednavne. Handlingen foregår i et ikke nærmere defineret bymiljø, der kun beskrives sporadisk og med karakteristika, der kunne stemme med stort set en hvilken som helst større by i USA eller Europa: 

”Store fabrikker omgivet af pigtrådshegn, småindustri. En bilkirkegård her, et varehus med en stor forblæst parkeringsplads dér, en trælasthandel, og så igen de høje betontårne, hvor folk stuves sammen under asbestlofter, i bedste fald med udgang til en kasseformet altan.” 

I beskrivelserne udelades det specifikke og det konkrete til fordel for det almene og generelle; fabrikker, småindustri og bilkirkegårde. Frem vokser ikke det konkrete sted, men et diffust, ikke-stedsligt forankret sted, et mytologisk, vestligt ikke-sted. Mere konkret bliver Aidt ikke i valget af personnavne, en god blanding af danske, svenske, tyske, franske, engelske, italienske navne, krydret med en enkelt japansk klingende kriminaldetektiv Kagoshima. Ved hjælp af denne lille navneleg undgår Aidt at lade stedet farve personernes identitet gennem en konkret etnicitet; romanen giver intet belæg for at udlede, at Kagoshima har japanske rødder, eller at Luc nogen sinde har været i Frankrig. På Aidts ikke-sted spiller etnicitet ingen rolle. 

Sten, saks, papir er på dette punkt en antitese til Aidts egen digtsamling Alting blinker fra 2009, hvor netop det konkrete sted og etniciteten spiller en afgørende rolle. I denne for genren godt sælgende samling er eksil, kolonisering og tilhørsforhold et væsentligt omdrejningspunkt. Det at have et hjem på et sted og at føle sig fremmed på et sted vises som et grundvilkår ved eksistensen, ligesom sproget og kulturen også påvirkes af den stedslige forankring. Ved med Sten, saks, papir at skrive sig ud over dette grundvilkår, vi alle må forholde os til, giver Aidt romanen et let drømmeagtigt eller svagt mytologisk skær.     

Helt åbenlyst er romanen også et brud med det tidligere forfatterskab alene i kraft af genren. Bogen er Aidts første forsøg med den voluminøse romangenre. Aidt er primært kendt som lyrik- og novelleforfatter. Hun fik sit store folkelige gennembrud med novellesamlingen Bavian fra 2006, der også indbragte hende Nordisk Råds Litteraturpris. Aidt har dog også skrevet bl.a. sange, børnebøger og dramatik. Aidt debuterede i 1991 med digtsamlingen Så længe jeg er ung, og fik først 21 år senere sin romandebut. Sten, saks, papir viser dog også Aidts ferme sprogmestring, især i det sproglige flow indikeret via tegnsætningen. En stor del af romanen er båret af præcise hovedsætninger, hver for sig indkapslede af punktummer, men rytmen brydes i længere passager, hvor sætninger akkumuleres og store sætningsstrømme, blot adskilt af kommaets kortere afbræk.   

Sten, saks, papir har fået en blandet, men overvejende positiv modtagelse. Med novellesamlingen Bavian og dens skarpe, skræmmende psykologiske hverdagsdramaer i et knivskarpt kondenseret sprog har Aidt lagt en barre for sit forfatterskab, der kan blive svær at springe over en gang til. Sten, saks, papir har en løsere sprogstil, der i overensstemmelse med klassisk romanfortælling giver rig plads til bl.a. Tomas' indre refleksion og fordøjelse af begivenhederne. Ind imellem bevæger den sig ud i det lidt påklistrede, når en familietur i ødemarken pludselig udvikler sig til en poesiquiz med tunge litterære citater. Men samtidig leverer romanen et rigt mandeportræt af en mand i midtvejskrise, et holdbart spændingsplot og et overraskende eksperiment med brugen af sted. 


Cand. mag. Mette Ø. Henriksen


LITTERATUR OM BOGEN

Artikler i aviser

Berlingske Tidende
(heri 21/8 2012: Stinne Andreasen: Naje Marie Aidt: Man må omfavne sin alder).
Interview med Naja Marie Aidt.

Information
(heri 24/8 2012: Maria Skov: Den maskuline vold).
Interview med Naja Marie Aidt.

Jyllands-Posten
(heri 22/7 2012: Jakob Vølver: Måske er jeg selv en mand).
Interview med Naja Marie Aidt.

Kristeligt Dagblad
(heri 25/8 2012: Jannie Schjødt Kold: Mod nye begyndelser).
Interview med Naja Marie Aidt.

Politiken
(heri 25/8 2012: Carsten Andersen: Mændene fik det hårdt i Aidts skriveprocess).
Interview med Naja Marie Aidt.

Anmeldelser i aviser 

30/8 2012 Jens Andersen i Berlingske Tidende 
30/8 2012 Erik Svendsen i Jyllands-Posten
30/8 2012 Mai Misfeldt i  Kristligt Dagblad
30/8 2012 Lillian Munk Rösing i Politiken
31/8 2012 Henrik Dahl i Weekendavisen

Anmeldelser på nettet

Bogbrokken. Brokkerier & andre brokker
Michael Krarup: Sten, saks, papir.

Links

YouTube
Naja Marie Aidt fortæller om Sten, saks, papir

GENERELT OM FORFATTEREN

Bøger

99.4 Aidt, Naja Marie
Holm, Birger Reker: Naja Marie Aidt - en introduktion. - Birgers Bøger, 2002. - 135 sider.
Om forfatteren Naja Marie Aidt og hendes samtid.
Med uddrag fra hendes værker. Primært beregnet til de gymnasiale ungdomsuddannelser. Fra 15 år.

Afsnit i bøger

Skumhedens tid: 90' ernes eksistentielle fortælling / udgivet af Gert Emborg & Ivan Z. Sørensen. - Dansklærerforeningen, 1995.
(heri s. 52-57: Den farlige længsel) .
Interview med Naja Marie Aidt.

61.644
Nejst Jensen, Rasmus: Angsten i kunsten - 10 danske kunstnere fortæller. - Psykiatrifondens forlag, 2008.
(heri s. 9-32: Interview med Naja Maie Aidt).

80.6
Schwartz, Bente: Forfatter og forløser?: samtaler med forfattere om litteraturen og samfundet. - Thaning & Appel, 1998.
(heri s. 13- 31: Interview med Naja Marie Aidt).

80.6
Skrive din satan - 25 forfattere om at være forfatter / redigeret af Janne Teller, Sven Holm og Thomas Rasmussen. - People'sPress, 2004.
(heri s. 27-31: Syv små syge stykker af Naja Marie Aidt).

81.6
Danske forfatterskaber / Susan Mose, Peter Nyord, Ole Ravn. - Systime, 2005-
Hertil findes supplerende materiale på bogens internetadresse. Internetsiden giver portrætter af et udvalg af kendte danske forfattere gennem tiden. Med arbejdsspørgsmål og adgang til leksikon over litterære begreber og genrer. Siden kræver betaling, men det er muligt at prøve den gratis i 2 dage.
(i bind 4, s. 130-136: Realismens ekspansion).
Om Naja Marie Aids liv og forfatterskab.

81.6
Litteraturens stemmer: Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Gad.
(i 1. udg. 1999, s. 9-11; i 2. udg. 2003, s. 10-12: Neal Ashley Conrad: Naja Marie Aidt).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000.
(i bind 3, s. 479-484: Peter Christensen: Naja Marie Aidt).

81.65
Hybrider : fra traditionsbevidsthed til radikaliserede litterære udtryk / interviewer Rolf Sindø. - Syddansk Universitetsforlag, 2003. - (Odense University studies in Scandinavian languages and literature ; vol. 59).
(heri s. 66-79: Rolf Sindø: Et øje på hver finger).
Interview. Findes også i Ildfisken 1997, nr. 16, s. 50-60. 

81.65
ORDKVINdTET 97: Naja Marie Aidt, Katrine Marie Guldager, Kirsten Hamman, Pia Juul, Juliane Preisler: fem forfatterinterviews / ved Eigil Søholm. - Statsbiblioteket, 1997.
(heri s. 9-23: For det meste ved man ikke selv hvad man gør : interview med Naja Marie Aidt).

81.66
Bukdahl, Lars Generationsmaskinen : dansk litteratur som yngst 1990-2004. - Borgen, 2004.
(heri s. 94-95 og s. 448-452 om Naja Marie Aidt).

99.1
Min barndom i Grønland/ med forord af Kirsten Hastrup. - Lindhardt og Ringhof, 2016.
(heri s. 15-28: Naja Marie Aidt: Skytsengle).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen; under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001.
(i Biografier, s. 5-6: Marianne Barlyng: Naja Marie Aidt).

99.4 Helle, Helle
Helle Helle og Naja Marie Aidt: portrætsamtaler og novelleanalyser. - Gyldendal, 2014.
Præsentation af forfatterne Helle Helle og Naja Marie Aidt, om deres liv og forfatterskab og om hvordan man analyserer deres noveller

Artikler i tidsskrifter

Danish literary magazine
(heri 1997 nr 11, s. 14-17: Neal Ashley Conrad: 6 portraits of danish poets).

Ildfisken
(heri 1993, nr. 7, s. 17-21: Carsten René Jensen: At være vandmærket.
Interview med Naja Marie Aidt).

Ildfisken
(heri 1997, nr. 16, s. 50-60: Rolf Højmark Jensen: Et øje på hvert finger. Samtale med Naja Marie Aidt).
Findes også i: Hybrider : fra traditionsbevidsthed til radikaliserede litterære udtryk / interviewer Rolf Sindø. -  Syddansk Universitetsforlag, 2003.

02.05
Bogens verden
(heri 1996, særnr. 2, s. 167-168: Mogens Damm: Motiveringstale ved overrækkelsen af Forfatterprisen fra Edvard Pedersens Biblioteksfond til Naja Marie Aidt).

05.6
Samvirke
(heri 2016, februar: Liv Mygind: Et usentimentalt mandfolk).
Interview med Naja Marie Aidt.

37.3905
Gymnasieskolen: medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening.
(heri 2014, nr. 2, s. 38-41: Søren Ravnsborg: Nogle gange er lænestolen bare grøn).
Interview. 

 

Artikler i aviser

Berlingske Tidende
(heri 10/1 2016: Nanna Jakobsgaard Nielsen: Forfatteren, der emigrerede).
Interview med Naja Marie Aidt.

Information
(heri 1/6 2010: Kristen Bjørnkjær: Veritabel newyorker).
Interview.

Jyllands-Posten
(heri 23/12 2013: David Jacobsen Turner: 50 år i morgen: Den dræbende forandring).
Portræt af Naja Marie Aidt.

Kristeligt Dagblad
(heri 17/6 2006: Dorte Kvist: Vi skal være generøse).
Interview.

Kristlig Dagblad
(heri 5/11 2011: Michael Bach Henriksen: Man kan aldrig blive træt af Brooklyn Bridge).
Interview.

Politiken
(heri 29/2 2008: Dorthe Hygum Sørensen: Interview: Aldrig udelt smuk, aldrig udelt hæslig).

Politiken
(heri 17/5 2011: Stéphanie Surrugue: Naja Marie Aidt modtager stor litteraturpris).

Weekendavisen
(heri 9/8 2013: Synne Rifbjerg: Alle steder, ingen steder).
Interview.

Links

Bibliografi.dk: international forfatterbibliografi
Liste over forfatterens samlede udgivelser.

Den store danske:  Gyldendals åbne encyclopædi.
Kort artikel om forfatteren.

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportrætter. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Wikipedia: den frie encyclopædi
Kort artikel om forfatteren.
Bibliotekar Ellinor Laursen, Vejle Bibliotekerne

02 apr.13

Bogdetaljer

Forlag
Gyldendal
Faustnummer
29521212
Graphic
Kim Lykke
ISBN
9788702129830
Antal sider
382

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer