Bog

Tilgang

Af (
1998
)

Analyse

Aidt, Naja Marie - Tilgang

I novellesamlingen Tilgang fra 1995 markerer Naja Marie Aidt et klart tilhørsforhold til 90’er generationens hverdagstematik og minimalistiske stilistik. Samtidig fremviser hun en særlig evne til at skildre menneskeskæbner i spændingsfeltet mellem det individuelle følelsesliv og de sociale relationer. 


Første novelle Aftryk indledes som de andre noveller in medias res:

”Mørkt er det udenfor, for det er vinter og det er aften, ikke så sent, men natten stjæler aftenens lys og det til sit eget, der er ingen forskel, det sorte og tætte afløser dagen uden overgang, med sin skånselsløse stilhed, som en fjern og tikkende hemmelighed. Hun sidder ved lampen med en bog i skødet, […]”

Passagen udgør et zoom. Et zoom fra den ydre verden ind mod det enkelte menneske. Ikke til det specifikke, unikke individ, men til et ubestemt ’hun’, der dermed får repræsenterende karakter, så man som læser har let ved at identificere sig med hovedpersonen. Dette indledende zoom fra omverdenen til karakteren påpeger hele bogens tematiske fokus: En eksistentiel undersøgelse af, hvordan mennesker er placeret i verden og ikke mindst, hvordan man stykker livet og hverdagen sammen ud fra forskellige tilværelsestolkninger. 

Fortællingerne er alle gennemsyret af, hvad der kan betegnes som en 90’er-ramme, hvor Naja Marie Aidt som andre af tidens forfattere ikke præsenterer en objektiv givet rigtig forvaltning af tilværelsen. Flere af novellerne illustrerer derfor også på forskellig vis, hvordan den enkelte må konstruere den individuelt rigtige tolkning af tilværelsen. For personerne i novellerne sker dette ofte i relationen til andre mennesker og i denne socialiseringsproces opstår der adskillige problemer for novellernes forskellige karakterer. Dog skal det nævnes, at for den karakter, der tør gå egne veje bliver processen fremstillet succesfuldt. Omvendt tematiseres den negative udgang af disse vilkår blandt andet gennem parforholdets små konflikter og illusionsbrud. Det sker fx i novellen For at være ærlig. Her påpeges det, hvordan bare en enkelt lille bemærkning eller handling kan etablere en afgørende ’sprække’, som vælter hele den idealiserede konstruktion, som parret Lucy og Søren baserer deres ægteskab på. Modsat formår den nybagte mor i novellen Påmindelse trods de hårde odds som udenforstående i det lokale mødrefællesskab at være lykkelig i det nære fællesskab med sit eget spædbarn. Dette sker på trods af, at håndteringen af barnet er famlende og uerfarent, og at adskillelsen fra det etablerede mødrefællesskab, der udgør en hel institution af fordomsfuldhed, normstyring og men også gavnlig erfaring, sker med frygtsomhed.  

Poetiske passager

Ovenstående indledende citat illustrerer også, hvordan Naja Marie Aidt indskriver poetiske passager i de ellers tematisk og stilistisk komprimerede noveller. I det nævnte eksempel sker det med en stemningsladning gennem nattens besjæling, hvilket virker rammende for netop en indføring i den eksistentielle tematik. Nattens mørke side, der overtager aftenens lys, er sort, forskelsløs, skånselsløs stille og fjern, præcis som livet kan føles for den ensomme karakter, der fremmedgjort fra tilværelsens meningsgivende dimension, ikke kan finde den rigtige plads. Her poetisk fremsat som ’kolde hænder, trods varme sommernætter’ som et gennemgående motiv for en distance til livet: 

”Hun lytter til fjerne bølger, vedholdende gennem alle årstider, den lyd, den bærer hun i kroppen, i sine hænder; ikke som et minde der kan huskes, ikke som en grund til noget andet. Men som en betingelsesløs betingelse der er en anden, i hende selv. Det er hende selv.”

Dette ’hun’ i novellen er karakteriseret gennem bølgernes dynamiske bevægelse og vasketøjets ubehjælpsomme blafren i vinden i hendes manglende forsoning med tilværelsen. En evig venten, der får hende til at skubbe sin partner fra sig, hvorefter hun igen overlades til sig selv og sin indre stemme, der vil blive ved med at distancere hende fra verden.

De poetiske passager eller de eksplicitte italesættelser af de eksistentielle problemstillinger opstår i glimt i novellerne, mens det, der for alvor får lov at fylde tværtimod er de hverdagsbaserede dramaer eller blot basale hverdagstematikker. Læseren selv må læse mellem linjerne, da der hverken valoriseres negativt eller positivt men snarere nøgternt, idet både sprog og stil fremstilles uden særligt konkluderende eller afgjorte afrundinger. Fremstillingen af hverdagstematikkerne udvikles ofte i enten en bizar eller komisk retning, hvilket tydeligt kommer til syne i novellen Latter, der omhandler en dreng og dennes forhold til henholdsvis en tilsyneladende empatisk mor og en tilsyneladende følelseskold men egentlig tilnærmelig far. Her er det manglende sukker i faderens the, det der starter en konfliktoptrapning på en hel almindelig aften.

Kroppen som motiv

Novellen Latter har kroppen som et gennemgående motiv. Kroppen er det, der adskiller moderen og sønnen eksemplificeret i, at drengen ruller væk fra moderens ellers blide strøg i håret ved sengetid. Slutteligt understreges berettigelsen af faderens tilsyneladende hårde tone gennem det kropslige netop ved at lade faderen og sønnens kroppe smelte sammen foran TVet. Denne kropslighed gør det konkret, såsom når moderens frustration beskrives som en lyst til at ruske drengen, bore neglene i ham, eller skrige ham i ansigtet. Beskrivelsen knytter stilen til det for 90’erne karakteristiske kropslige erfaringsrum. Dermed indskriver Aidt en realisme i sin skrivestil, der er karakteristisk for alle novellerne, og som stemmer godt overens med den hverdagsforankrede tematik.  

Hver fortælling viser hver karakters egen tilgang til tilværelsen. Novellerne byder på mere eller mindre tilgængelige eller fremmedgjorte personligheder, enestående eller akavede skæbner, humoristiske eller gravalvorlige problemstillinger i både parforholdet, familien, hos individet, barnet, bedstemoderen mm, der alle står side om side som varierede hverdagsskildringer, der illustrerer mere eller mindre succesfulde og mulige tilværelsestolkninger. Novellerne zoomer flygtigt endog tæt ind på den menneskelige eksistens og dets følelsesliv, og den rammende fremstilling af det hverdagsmæssigt nære gør det vedkommende for læseren. Novellesamlingen synes dermed implicit at pointere, at det netop er ved disse tilsyneladende banale hverdagssituationer, at livet leves og fornemmes tættest på.   


Stud. mag. Julie Nørgaard


LITTERATUR OM BOGEN

Anmeldelser i tidsskrifter

81.1705
Litteraturmagasinet Standart. 
(heri: 1995/96, nr. 5, s. 14: Rolf Gerd Heitmann: Lyrik-prosa).

Anmeldelser i aviser

27/10 1995 Erik Skyum-Nielsen i Information.
27/10 1995 Hans Andersen i Jyllands-posten.
27/10 1995 Thomas Bredsdorff i Politiken.
27/10 1995 Thomas Thurah i Weekendavisen.
31/10 1995 Liselotte Wiemer i Berlingske tidende.
31/10 1995 Hans Otto Jørgensen i Kristeligt dagblad
12/12 1995 Karsten Nielsen i Det fri aktuelt.
31/1 1996 Liselotte Wiemer i Berlingske tidende. 


GENERELT OM FORFATTEREN

Bøger

99.4 Aidt, Naja Marie
Holm, Birger Reker Naja Marie Aidt - en introduktion . - Birgers Bøger, 2002. - 135 sider.
Om forfatteren Naja Marie Aidt og hendes samtid. Med uddrag fra hendes værker Primært beregnet til de gymnasiale ungdomsuddannelser Fra 15 år.
Med litteraturhenvisninger


Afsnit i bøger

Skumhedens tid: 90' ernes eksistentielle fortælling / udgivet af Gert Emborg & Ivan Z. Sørensen. - Dansklærerforeningen, 1995.
(heri s. 52-57: Den farlige længsel) .
Interview med Naja Marie Aidt.

61.644
Nejst Jensen, Rasmus: Angsten i kunsten - 10 danske kunstnere fortæller - Psykiatrifondens forlag, 2008
(heri s. 9-32: Interview med Naja Maie Aidt).

80.6
Bente Schwartz: Forfatter og forløser?: samtaler med forfattere om litteraturen og samfundet. - Thaning & Appel, 1998.
(heri s. 13- 31: Interview med Naja Marie Aidt).

80.6
Skrive din satan - 25 forfattere om at være forfatter / Redigeret af Janne Teller, Sven Holm og Thomas Rasmussen - People'sPress, 2004 (heri s. 27-31: Syv små syge stykker af Naja Marie Aidt)

81.6
Danske forfatterskaber / Susan Mose, Peter Nyord, Ole Ravn. - Systime, 2005-
Hertil findes supplerende materiale på bogens internetadresse. Internetsiden giver portrætter af et udvalg af kendte danske forfattere gennem tiden. Med arbejdsspørgsmål og adgang til leksikon over litterære begreber og genrer. Siden kræver betaling, men det er muligt at prøve den gratis i 2 dage.
(i bind 4, s. 130-136: Realismens ekspansion).
Om Naja Marie Aids liv og forfatterskab.

81.6
Litteraturens stemmer: Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Gad, 1999.
(heri s. 9-11: Neal Ashley Conrad: Naja Marie Aidt).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000.
(i bind 3, s. 479-484: Peter Christensen: Naja Marie Aidt).

81.65
Hybrider : fra traditionsbevidsthed til radikaliserede litterære udtryk / interviewer Rolf Sindø. - Syddansk Universitetsforlag, 2003. - (Odense University studies in Scandinavian languages and literature ; vol. 59).
(heri s. 66-79: Rolf Sindø: Et øje på hver finger).
Interview. Findes også i Ildfisken 1997, nr. 16, s. 50-60. 

81.65
ORDKVINdTET 97: Naja Marie Aidt, Katrine Marie Guldager, Kirsten Hamman, Pia Juul, Juliane Preisler: fem forfatterinterviews / ved Eigil Søholm. - Statsbiblioteket, 1997.
(heri s. 9-23: For det meste ved man ikke selv hvad man gør: interview med Naja Marie Aidt).

81.66
Bukdahl, Lars Generationsmaskinen : dansk litteratur som yngst 1990-2004. - Borgen, 2004.
(heri s. 94-95 og s. 448-452 om Naja Marie Aidt).

99.1
Min barndom i Grønland/ med forord af Kirsten Hastrup. - Lindhardt og Ringhof, 2016.
(heri s. 15-28: Naja Marie Aidt: Skytsengle).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen; under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001.
(i Biografier, s. 5-6: Marianne Barlyng: Naja Marie Aidt).

99.4 Helle, Helle
Helle Helle og Naja Marie Aidt: portrætsamtaler og novelleanalyser. - Gyldendal, 2014.
Præsentation af forfatterne Helle Helle og Naja Marie Aidt, om deres liv og forfatterskab og om hvordan man analyserer deres noveller

Artikler i tidsskrifter

81.6
Danish literary magazine
(heri 1997 nr 11, s. 14-17: Neal Ashley Conrad: 6 portraits of danish poets)

Ildfisken
(heri 1997, nr. 16, s. 50-60: Rolf Højmark Jensen: Et øje på hvert finger. Samtale med Naja Marie Aidt).
Findes også i: Hybrider : fra traditionsbevidsthed til radikaliserede litterære udtryk / interviewer Rolf Sindø. -  Syddansk Universitetsforlag, 2003.

Ildfisken
(heri 1993, nr. 7, s. 17-21: Carsten René Jensen: At være vandmærket).
Interview med Naja Marie Aidt).

02.05
Bogens verden
(heri 1996, særnr. 2, s. 167-168: Mogens Damm: Motiveringstale ved overrækkelsen af Forfatterprisen fra Edvard Pedersens Biblioteksfond til Naja Marie Aidt.

05.6
Samvirke
(heri 2016, februar: Liv Mygind: Et usentimentalt mandfolk).
Interview med Naja Marie Aidt.

37.3905
Gymnasieskolen: medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening.
(heri 2014, nr. 2, s. 38-41: Søren Ravnsborg: Nogle gange er lænestolen bare grøn).
Interview. 

 

Artikler i aviser

Berlingske Tidende
(heri 10/1 2016: Nanna Jakobsgaard Nielsen: Forfatteren, der emigrerede).
Interview med Naja Marie Aidt.

Information
(heri 1/6 2010: Kristen Bjørnkjær: Veritabel newyorker)
Interview

Jyllands-Posten
(heri 23/12 2013: David Jacobsen Turner: 50 år i morgen: Den dræbende forandring).
Portræt af Naja Marie Aidt.

Kristeligt Dagblad
(heri 17/6 2006: Dorte Kvist: Vi skal være generøse).
Interview.

Kristlig Dagblad
(heri 5/11 2011: Michael Bach Henriksen: Man kan aldrig blive træt af Brooklyn Bridge)
Interview

Politiken
(heri 29/2 2008: Dorthe Hygum Sørensen: Interview: Aldrig udelt smuk, aldrig udelt hæslig)

Weekendavisen
(heri 9/8 2013: Synne Rifbjerg: Alle steder, ingen steder).
Interview.

Politiken
(heri 17/5 2011: Surrugue, Stéphanie: Naja Marie Aidt modtager stor litteraturpris)


Links

Bibliografi.dk: international forfatterbibliografi
Liste over forfatterens samlede udgivelser.

Den store danske:  Gyldendals åbne encyclopædi.
Kort artikel om forfatteren.

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportrætter. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Wikipedia: den frie encyclopædi
Kort artikel om forfatteren.

Bibliotekar Joan Høeg, Vejle Bibliotek

08 apr.13

Bogdetaljer

Secondary title
Gyldendals paperbacks
Forlag
Gyldendal
Faustnummer
22032305
ISBN
9788700319646
Antal sider
136

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer