Bog

Unn fra Stjernestene

Af (
2003
)

Anmeldelse

Unn fra Stjernestene af Hanne Marie Svendsen

28 jul.03

Roman fra 1300-tallets Sydgrønland. Unn er ikke smuk, hun har kruset, brunt hår og en bred mund, der spørger om for meget ... 

Som lille blev hun bragt fra Vestbygden til gården Krøgnes af svenden Eirik, efter at hendes forældre var blevet dræbt. Nu bor hun sammen med sin fostsøster, Ingebjørg, i et nonnekloster, hvor de modtager undervisning i bl.a. skrivning og vævning.

Det er hårde tider på Grønland. Skibene kommer kun uregelmæssigt, og da klostrets abbedisse dør, er gode råd dyre, for hvem skal efterfølge hende?

Med tiden kommer dog en ny abbedisse, fru Solvar, og hun bringer nye tider med sig. Klosterhaven beplantes med nye og spændende planter, og der bygges til alle steder. Men fru Solvar er også hård, og snart ulmer et oprør blandt sognebørnene.

Oveni det ankommer en ung, engelsk munk, der kan læse stjernerne og lærer Unn meget nyt. Desværre er venskabet mellem de to ikke passende, og Unn rejser fra klostret og tilbage til sin fostsøster, der i mellemtiden er blevet gift. Men Ingebjørg har også sine problemer, for hendes mand er kommet ud for en ulykke, og hun er blevet anklaget for mord.

Hanne Marie Svendsen fortæller en spændende historie om en ung, selvstændig og intelligent piges udvikling til kvinde i en tid, hvor kvinder ikke blev regnet for noget. Samtidig giver hun også et godt indblik i livet i et nonnekloster i 1300-tallet og det grønlandske samfund.

Hun indfletter stumper af gamle grønlandske sagaer i historien, og får også fortalt om en ekspedition til det nordligste Grønland, som blev fortaget af en munk i 1360. Det hele beskrives levende og interessant, og der lader til at ligge en del research bag bogen.

"Unn fra Stjernestene" kan derfor betegnes som en samfundskritisk, historisk kvinderoman med en indbygget kærlighedshistorie, men jeg vil nu hellere kalde det en god roman, som man bør give en chance, selvom det måske tager lidt tid, før historien indfanger én.

Gyldendal, 2003. 476 sider. Kr. 348,-

Analyse

Svendsen, Hanne Marie - Unn fra Stjernestene

Som en del af Litteratursidens efterårstema om historiske romaner bringer vi her en analyse af "Unn fra Stjernestene", som foregår i 1300-tallets Grønland.

En magisk beretning om Unn der er opdagelsesrejsende ud i undertrykkelse, nytænkning og udforskning af kulturens begrænsninger og muligheder i Grønland i 1300-tallet.

Unn er den forældreløse pige, der i det 14. århundrede sammen med sin plejesøster Ingebjørg bliver sendt til et benediktinerkloster i den grønlandske ødemark for at lære både praktiske sysler og boglige færdigheder. Stjernestene er den gård i Grønland, hun er født på, og som hun som ganske lille blev reddet fra, mens hendes forældre blev dræbt af omstrejfende fredløse.

Dette er udgangspunktet for romanen, der emnemæssigt spinder mange tråde. Et af de store temaer er Unns personlighed. Hun udviser talent for at skrive, hvilket klosterets intellektuelle nonne, Edmonda, støtter med undervisning. Unns videbegærlighed gør hende motiveret for forandring af traditionelle tankemønstre og positioner, hvilket står i modsætning til Ingebjørg, der ikke kan vente med at komme til at leve et praktisk liv med børn, husholdning og ægteskab. Forskellen mellem de to plejesøstre ses også i beskrivelsen ad deres ydre: Ingebjørg er den lyse og Unn den mørke. Unns mørke, der kunne være et symbol på det okkulte og farlige, kan også ses som udgangspunktet for intellektuel oplysthed, mens Ingebjørgs lyse og rene kvindelige underkastelse med tiden falmer, da hun mister sin mand på problematisk vis og forfalder fysisk. Forskellen mellem de to søstre afspejler således tidens strømning; spirende tanker om en friere religiøsitet overfor den mandsdominerede og kvindeundertrykkende samfundsånd og religiøsitet. Dette ses tydeligt i Unns åbenhed for og kærlighed til munken Nicholas (Edmondas bror), der besøger klosteret. Nicholas er billedet på nytænkning, nysgerrighed og på det at ville udfordre den gængse opfattelse af verden. Dette kommer blandt andet til udtryk i hans udforskende rejse til Nordgrønland, der skal hjælpe til at kortlægge landet, men som udfordrer rejsefællernes angst for at falde i afgrunden, når de når kanten af landet, idet de tror, at jorden er flad. Rejsen bliver således en udforskning af på en og samme tid land ,natur og sindets vildfarelser.

Side om side med paradokserne mellem religion og kulturelle opfattelser ses en storslået beskrivelse af den smukke grønlandske natur, der står i knivskarp kontrast til hverdagens barske realiteter som mord, pest, blodskam og overtro. Dette leder tankerne hen på forskellen mellem det uberørte og det berørte: Natur><kultur, skyld>< uskyld, jomfruelighed><seksualitet og uvidenhed><oplysning. Nicholas kæmper da også med at forene sin religiøse fromhed og kirkens videnskabeligt ubegrundede, dogmatiske troslære med sin videnskabelige forskning og interesse.

Et andet tema i bogen er den tidlige kolonialisering af Grønland. Romanens kristne tilflyttere ser på de grønlandske indfødte med en vis arrogance og en holdning om, at de knapt nok er tænkende væsner og dermed ikke værdige til at blive døbt. De mere ”imødekommende” kristne indlemmer dem i den kristne tro, der står som det højeste ideal, men som i sin praksis får udtryk af uligeværdig indoktrinering. Unn bryder også her med normerne, da hun indleder et venskab med de to grønlændere Sol og Måne. Unn og Måne har lange samtaler om blandt andet religion, og Unn favner i sin religiøsitet også den grønlandske (over)tro, da hun tager imod en magisk amulet af Måne, som kan forbinde hende åndeligt med Nicholas på hans ekspedition til Nordgrønland. Hvad Måne angår, kæmper han en indre kamp mellem sin grønlandske og kristne sjæl - symboliseret ved hans grønlanske og kristne navn, hvor hans gamle tro, den panteistiske, der knytter sig til naturens kræfter og love, dog ser ud til at holde ved. Kolonialiseringen af den grønlandske natur bliver her til en kristen indtrængen i den grønlandske tro, der vakler.

Hvor Nicholas trækker tråde til vestlige og pr. definition mandlige opdagelsesrejsende, bliver Unn pendanten hertil; den kvindelige opdagelsesrejsende udi undertrykkelse, nytænkning og udforskning af kulturens begrænsninger og muligheder. Dette giver romanen en stadig aktualitet.

Hanne Marie Svendsen skriver storslået, smukt, ordrigt og magisk og sprænger rammerne for traditionel genrebevidsthed, idet hun bevæger sig smidigt mellem fakta, fiktion, magisk realisme, eventyr og sagn. Dette sås allerede i hendes gennembrudsroman Guldkuglen fra 1985, som er et stykke magisk realisme om et øsamfund. Den indbragte hende i øvrigt Kritikerprisen. Hanne Marie Svendsen medierer generelt mellem fornuft og fantasi, hvor fornuften hører hverdagslivet til, mens fantasien lever i drømme, eventyr og kunst. Et andet tematisk træk er ”opbruddet”: bruddet med normer, rutiner og hverdag, som det også ses i Kaila på fyret fra 1987 og i Karantæne fra 1995. Karakteristisk for Hanne Marie Svendsens romaner er, at de er gennemresearchet i ”den virkelige verden” og derefter bragt ind i en magisk-realistisk kontekst. Genkendeligheden giver her den magiske realisme et identificerbart ståsted, der imødekommer læseren.

Cand. mag. Amrit Maria Pal Hansen

LITTERATUR OM BOGEN

Afsnit i bøger

99.4 Svendsen, Hanne Marie
Allemano, Marina: Hav-frue : Hanne Marie Svendsens forfatterskab. - Gyldendal, 2010. - 342 sider.
(heri: s.247-271: Bogskabets Grønland og det nye verdensbillede).
Om bøgerne Lisa Månestråle og hendes søstre fra 1992 og Unn fra Stjernestene fra 2003.

Artikler i tidsskrifter

81.17
Standart: anmeldelser af ny litteratur
(heri: 2003, nr. 3, s 10: Vibeke Theisen: Grønlandssaga).

Artikler i aviser

Kristeligt Dagblad
(heri 10/5 2003: Kirsten Boas: Nysgerrigheden sm drivkraft).

Anmeldelser i aviser

07/05 2003 Niels Houkjær i Berlingske Tidende
07/05 2003 Erik Skyum-Nielsen i Information
07/05 2003 Leon Jaurnow i Kristeligt Dagblad
07/05 2003 May Schack  i Politiken
09/05 2003 Liselotte Wiemer i Weekendavisen

GENERELT OM FORFATTEREN

Bøger

99.4 Svendsen, Hanne Marie
Allemano, Marina: Hav-frue : Hanne Marie Svendsens forfatterskab. - Gyldendal, 2010. - 342 sider.
Analyser af forfatterskabet.

Afsnit i bøger

70.96
Starten på kunsten / redigeret af Ingelise Nystedt & Uwe Bødewadt ; fotos: Uwe Bødewadt. - Billesø & Baltzer, 2000.
Forfatteren fortæller om sit liv, om hvorfor hun er blevet forfatter, om ordenes tiltrækningskraft.

80.1
Når kvinder skriver: en antologi / Susi Frastein (red.). - Tiderne Skifter, 1985.
(heri s. 100-111: Hanne Marie Svendsen: Værkstedssamtale).
Forfatteren Interviewer sig selv om sit forfatterskab, om teknik og arbejdsmetode m.m.

80.6
Skriv din satan: 25 forfattere om at være forfatter.- People`s Press, 2004.
(heri s. 41-47: Hanne Marie Svendsen: For ukendte venner).
Om at skrive skønlitteratur m.m. 

81.5
Nordisk kvindelitteraturhistorie / redaktion Elisabeth Møller Jensen. – Rosinante, 1993-1998. – 5 bind.
(i bind 4, s. 184-186: Anne Birgitte Richard: Verden er dit eventyr).
Om Hanne Marie Svendsens forfatterskab.

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. – 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. – Gad, 2000-.
(i bind 3, s. 277-281: Knud Bjarne Gjesing: Hanne Marie Svendsen).

81.66
Kraftværker: 18 nordjyske forfattere.- Nordjyske Medier A/S, 2011
(heri s. 147-158: Sigrid Rasmussen: Eventyreren). 
Interview med forfatteren.

81.67
Forfattere fortæller :10 essays om at skrive børne- og ungdomslitteratur. - Høst & Søn, 1995.
(heri s. 95-102: Hanne Marie Svendsen: Sandhedens muligheder).

81.68
Christensen, Peter: Fiktionens åbenhed : samtaler med 11 danske forfattere. -Dråben, 2008.
(heri s. 207-230:Med fut i ånden! samtale med Hanne Marie Svendsen).
Om forfatterens tekstunivers, om drivkraften og hemmeligheden bag forfatterskabet.

99.26
Dansk kvindebiografisk leksikon / redaktion Jytte Larsen …. – Rosinante, 2000-. – 4 bind.
(i bind 3, s. 403-404: Anne Birgitte Richard: Hanne Marie Svendsen).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff. – Rosinante, 2001. – 2 bind.
(i Biografier, s. 447-448: Bo Jørgensen: Hanne Marie Svendsen).

99.3816
Twentieth-century Danish writers / edited by Marianne Stecher-Hansen. -
Gale Research Company, cop. 1999. -  (Dictionary of literary biography ; volume 214). 
(heri s. 422-428: Helle Mathiasen: Hanne Marie Svendsen).
Introduktion til forfatterskabet på engelsk.

Artikler i tidsskrifter

81.17
Graf : blad om bøger
(heri 1999, nr. 5, s. 4-5: Hanne Marie Svendsen: Fire råd til romanforfatteren : forfatteren Hanne Marie Svendsen og en  kuvert med fire breve. - (Bognik).
Hanne Marie Svendsen fortæller om fire skelsættende møder med forfatterne Jens August Schade, Halldor Laxness og Tom Kristensen, der fik betydning for hendes forfatterskab.
Optryk af artikel i Politiken 7/4 1991: Tre breve og en lap papir.

81.6
Danish literary magazine. - The Danish Literature Information Center.
(heri 1993, nr. 5, s. 6-7: Jean Renaud: A world of dream and magic).
Om forfatterskabet ( s. 6), med uddrag fra novellen Lykkens højder.

81.6505
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur
(heri 1999, nr. 15, s. 7-17: Hanne Marie Svendsen: Synspunkt på mit forfatterskab).

Artikler i aviser

Berlingske tidende
(heri 4/11 1990: Else Cornelius: Jeg lærte aldring at slå fra mig).
Interview, hvor Hanne Marie Svendsen fortæller om sin barndom i Skagen.

Berlingske tidende
(heri 18/11 1998: Bodil Wamberg: Med eventyret som bestemmelse).
Tale i anledning af Dansk Litteraturpris for Kvinder.

Nordjyske.dk
(heri 28/ 2009: Signe Rasmussen: Med eventyr i tankerne og Skagen brusende i blodet).
Interview i anledning af Rudimenter af R.

Video, bånd, CD

99.1
Pigebørn / tilrettelæggelse Mette Winge. -  Danmarks Radio, DR video, [1993]. - 4 kassetter (VHS). - (DR video fakta)
Hanne Marie Svendsen (videokassette) / producer Annemarie Noltenius. - 1 kassette (35 min.).
Hanne Marie Svendsen fortæller om oplevelser i barndommen i serien Pigebørn.

99.4 Svendsen, Hanne Marie
Jeg vil forføre i sproget  (cd) : samtale med Hanne Marie Svendsen / tilrettelæggelse: Lars Wredstrøm ; medvirkende: Birgitte Hesselaa ... [et al.]. - DR Multimedie, [2000]. - 1 cd (45 min.). - (Litteratur - forfattersamtale)
Portrætsamtale med forfatteren Hanne Marie Svendsen (f. 1933) med uddrag af Stjernebilleder.

Links


Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportræt. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Wikipidia : den frie encyklopædi
Artikel omforfatteren. Alle kan lægge artikler ind og frit redigere i alt materiale på siden.


Bibliotekar Ellinor Laursen, Vejle Bibliotekerne 

25 aug.11

Bogdetaljer

Forlag
Gyldendal
Faustnummer
24632091
ISBN
9788702019728
Antal sider
476

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer