Analyse

Højholt, Per - Auricula

I en træt og postmoderne tid, der netop kun har taget avantgarden til sig som en simpel overskridelsesfigur, viser Højholt hele dens friheds potentiale i Auricula.

Den 7. september 1915 kl. 16.09 indtræffer pludseligt, kortvarigt og helt tilfældigt en fuldstændig stilhed i Europa: ”Alle europæiske hjerter lod sig fange mellem to slag, alle ure mellem et tik og et tak, brændingerne langs alle kyster havde netop trukket sig tilbage og den næste dønning endnu ikke løftet sig”. Stilheden afsættes i de samlejer, der foregår i dette øjeblik, og 9 måneder efter nedkommer et større antal kvinder med både et barn og – paradoksalt nok – et løst øre! Sådan forløber den anekdote der indleder Per Højholts livsværk Auricula (latin for øre), skrevet i perioden 1978-2001.

Ørerne begiver sig nu ud i Europa; til Spanien, til Holland, Norge og Sverige – de flygter fra krigen, da de ikke er glade for larm og tumult. I stedet opsøger de det 20. århundredes store avantgarde-kunstnere, blandt andre Franz Kafka, Erik Satie og Marcel Duchamp. Ørerne er vanvittigt intellektuelle, de fordriver tiden med at iscenesætte (eller mime, som det hedder i bogen) den europæiske litteraturs hovedværker, men de er også ganske liderlige og profane og opfatter kun den kunst, der overskrider dogmer og forbud, som interessant. De forstår ikke metafysik og religion, mens sjofle stednavne (som fx Hardanger), falloslignende spir og nøgen typografi giver dem erektion og fremprovokerer onani og lystige samlejer.

Auricula er en ganske særegen bog. De barokt komplekse sætninger kan fylde halve og hele sider. I en gammel stil med masser af usædvanlige forholdsord er teksten fyldt til bristepunktet med historisk realistiske informationer om et virvar af personer i den europæiske kunsthistorie. Dertil kommer mængder af fremmedord. Samtidig med denne voldsomme tyngde, er der dog også en ivrig opstemthed over teksten. Fyrre sider forløber fx uden afsnit, sætninger binder hinanden sammen og kan sjældent stå helt alene, men skal indsættes i deres flow. Dette flow breder teksten ud og tillader ørerne afstikkere i alle retninger. Til tider koncentreres teksten i en særligt vittig fremstilling af de mærkelige ørers sjoflerier, og man må undertrykke et fnis. En egentlig handling er der ikke, der er heller ingen umiddelbar pointe eller mening.

En loyal læsning vil kunne gøre rede for, at Højholt med Auricula ikke viser andet end sin kærlighed til avantgarden i det 20. århundrede. Foruden de tre nævnte kunstnere indskrives andre frontløbere som fx Joyce, Woolf, Eliot, Pound, Appolinaire, Brancusi, Einstein, Döblin, Nietzsche, Freud og Proust. Mange fortæller historien om avantgarden som en forfaldshistorie: Hvis avantgarden satte spørgsmålstegn ved alt og alle, var det fordi den var pubertær og blot ville gøre oprør for at gøre oprør. I sidste ende, siger man, munder dens opgør ud i destruktion og undergang. Men her holder Højholt fast. Auricula er netop en videreudvikling af hans langvarige opgør med blandt andet idealiteter som Gud og mening. Hvis Gud ikke findes, så har tilværelsen ingen mening, men dette åbner netop op for et show af vore egne sprællende meninger og – i samspil med dette – teksten selv, dens typografi og materiale. Højholt er altså materialist, men han er samtidig antirealist: Bare fordi tilværelsen ingen mening giver, behøver det ikke at betyde, at vi blot må mime dens meningsløshed. Det betyder stadig, at vi skal udforske den og dens kunst – og derfor også hvad det overhovedet vil sige at mime. Med den hensigt sættes i Auricula et par tusinde vildfarne ører i spil. Højholt undgår sort nulpunktskunst, men fortsætter avantgardens undersøgelser med højt humør.

I en træt og postmoderne tid, der netop kun har taget avantgarden til sig som en simpel overskridelsesfigur, viser Højholt hele dens friheds potentiale. De meget fine infights med avantgarden – især ørernes møde med Satie er sødt – kampen for en ny lystfuld materialisme i kunsten og, først og fremmest, den både vittige, vidende og enormt modige tilgang, gør Auricula til et uundgåeligt og endnu uudfoldet pletskud i tierne.

Stud.mag. Brian Benjamin Hansen, april 2007

 

Litteratur om bogen

Afsnit i bøger

99.4 Højholt, Per
& højholt : portræt af en praksis / redigeret af Jacob Bøggild. - Spring, 2004.
(heri s. 253-285: Carsten Madsen: Højholt & Duchamp : Auricula som skriven og kritisk aktivitet).
Dele af artiklen har tidligere været bragt i tidsskriftet Kritik nr. 151, se nedenfor.

Artikler i tidsskrifter

80.5
K & K : kultur og klasse : kritik og kulturanalyse. - Medusa.
(heri 2002, nr. 1, s. 48-71: Ib Johansen: Splinter af stilhedens troldspejl : Poetologiske og meta-poetologiske refleksioner over Per Højholts Auricula).

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 2001, nr. 151, s.1-4: Tomas Thøfner: At høre øret).
Auricula er en roman for øret.

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 2001, nr. 151, s. 5-12: Carsten Madsen: Et gigantisk løsøre : Den poetiske kraft i Per Højholts Auricula).

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 2004, nr. 168/169, s. 137-144: Joan Rask: Ind i landskabet og ud igen : Om parallelverdenen i Per Højholts Auricula).
Højholts bog karakteriseres som et eksperiment i absurd litteratur: mening eller ikke-mening, og ørerne indtager en væsentlig position.

81.5
Nordisk litteratur=Nordic literature. - Nordisk litteratur- og bibliotekskomité (NORDBOK), Nordisk Ministerråd.
Årspublikation.
(heri 2003, s. 56-59: John Mogensen: Man skal læse meget før ørerne falder af).
I forbindelse med nominering til Nordisk Råds Litteraturpris, 2003.

81.5
Reception : tidsskrift for nordisk litteratur. - Insitut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet.
(heri 2005, nr. 57, s. 45-49: Søren Høgh: Lectio Auriculae : at opleve bogstaver i rækkefølger - repræsentationen af primitiv læsning i Per Højholts Auriculae).

Anmeldelser i tidsskrifter

81.17
Standart : anmeldelser af ny litteratur.
(heri 2001, nr. 2, s. 18: Dan Ringgaard: At filosofere med vitsen).

Anmeldelser i aviser

18/5 2001 Niels Gunder Hansen i Berlingske Tidende
18/5 2001 John Chr. Jørgensen i Ekstra Bladet
18/5 2001 Erik Skyum-Nielsen i Information
18/5 2001 Erik Svendsen i Jyllands-posten
18/5 2001 Bo Hakon Jørgensen i Kristeligt Dagblad
18/5 2001 Thomas Bredsdorff i Politiken
18/5 2001 Lars Bukdahl I Weekendavisen

Video, bånd, CD

99.4  Højholt, Per
Auricula : en samtale med Per Højholt / tilrettelæggelse: Lene Bredsdorff ; oplæsning: Peter Steen. - DR Multimedie, 2000. - 1 cd (60 min.).
Samtale med forfatteren Per Højholt  hvori han fortæller om sin store, knap færdige roman, som han har arbejdet på siden 1977. Samtalen belyser Højholts rige og originale fantasi og holdninger til livet i al almindelighed.

 

Generelt om forfatteren

Bøger

99.4 Højholt, Per
Højholt : portræt af en praksis / redigeret af Jacob Bøggild. - Spring, 2004. - 303 sider.
Antologi med bidrag om Højholts skrivemåde og især om Praksis-lyrikken.

99.4 Højholt, Per
Natur/retur : en bog om Per Højholts forfatterskab / redaktion Iben Holk. - Centrum, 1984. - 308 sider.

99.4 Højholt, Per
Niels Egebak: Højholts metode : et essay. - Schønberg, 1974. - 156 sider.
En analyse af Per Højholts litterære produktion. Teksten anskues som person og Per Højholts person er ladt ganske ude af betragtning.

99.4 Højholt, Per
Per Højholt: Jeg vil ikke stå i vejen for kaos : Per Højholts forfatterskab / Johan Rosdahl. - Munksgaard, 1998. - 172 sider. - (Forfatterserien fra Munksgaard)
Tekster af Per Højholt, tekster fra Højholts samtid, introduktion til forfatterskabet m.v. beregnet for gymnasiet o.l.

99.4 Højholt, Per
Per Højholt: Udsatte egne - det er mig : samtaler med Per Højholt / interviewer Lars Johansson. - Borgen, 1998. - 136 sider.
Interview i en blanding af selvbiografiske perspektiveringer, litterære betragtninger og analyser af egne værker.

99.4 Højholt, Per
Per Højholt. - Åløkke, cop. 1982. - 36 sider. - Syn for sagn : danske forfatterportrætter ; 2.
Arbejdshæfte til TV-bånd med fem spørgsmål til Per Højholt, eksempler på Gitte-monologer og en oversigt over hans litterære produktion til 1982.

99.4 Højholt, Per
Bo Hakon Jørgensen: Primitivitetens paradoksale kostume : om Per Højholts forfatterskab : et essay. - Odense Universitetsforlag, 1986. - 221 sider.

99.4 Højholt, Per
Ole Krogh: Per Højholt som eksempel : fra modernisme til skrifttænkning. - Studenterrådet ved Københavns Universitet, 1973. - 132 sider.
Universitetsspeciale om centrale temaer og udtryksformer i den nye generations tekster med Per Højholt som eksempel.

99.4 Højholt, Per
Carsten Madsen: Poesi, tanke & natur : Per Højholts filosofi og digtning. - Klim, 2004. - 428 sider.
An analyse af Per Højholts digtning og poetik ud fra en tese om, at forfatterskabet konsekvent er splittet i en sproglig og en skriftlig dimension, hvor sproget forbinder det med traditionen, mens skriften befordrer en kritik og parodi på samme tradition.
Disputats, Århus Universitet.

99.4 Højholt, Per
Mellem ørerne - PerFormer Højholt : mediekunst 1967- / redigeret af Jacob Kreutzfeldt, Karsten Wind Meyhoff og Morten Søndergaard. - Information : Museet for Samtidskunst : DR Multimedie, 2004. - 207 sider + 2 cd'er.
Om Per Højholts arbejde med andre medier end det skrevne, f.eks. radiomontager og TV. Udgivet i forbindelse med udstillingen Mellem ørerne-PerFormer Højholt på Museet for Samtidskunst 18/6-26/9 2004.

Afsnit i bøger

12
K. E. Løgstrup: Skabelse og tilintetgørelse : religionsfilosofiske betragtninger. - Gyldendal, 1978.
(heri s. 45-54: Tid i Per Højholts kunstfilosofi).

80.1
Jette Kromann: Digtere på bånd. - Borgen, 1966. - 2 bind.
(i bind 1, s. 165-195: Per Højholt).
Interview.

81.17
Thomas Thurah: Historien er ikke slut : samtaler med 36 europæiske forfattere. - Gyldendal, 2001.
(heri s. 226-229: Jeg befinder mig).
Om Per Højholts poetik.

81.6
Danske forfatterskaber / Susan Mose, Peter Nyord, Ole Ravn. - Systime, 2005- . - bind.
(i bind 3 : 1950-1985, s. 75-82: Ord- og betonarbejderen).
Lille gennemgang af forfatterskabet

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave  / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-2002. 3 bind.
(i bind 2, s. 156-172: Carsten Madsen: Per Højholt). 

81.65
Erik Skyum-Nielsen: Modsprogets proces : poesi, fiktion, psyke, samfund : essays og interviews om moderne dansk litteratur. - Arena, 1982, - 343 sider.
(heri s. 71-88: Man skal ikke blive længere på scenen end man har underholdning til : Poesi i praksis).

81.65
Vandmærker : nærlæsninger af ny dansk litteratur / Anders Østergaard (red.) . - Dansklærerforeningen, 1999.
(heri s. 423-443: Bo Hakon Jørgensen: ...Han tror jeg er en krimi.. - om Katrine Marie Guldager og Per Højholt).

Artikler i tidsskrifter

02.05
Bogens Verden : tidsskrift for litteratur og kultur. - Danmarks Biblioteksforening : Det Kongelige Bibliotek : Danmarks Biblioteksskole.
(heri 1985, nr. 8, s. 502-504: Steffen Mossin: Frækhedens last : det personlige spring i Per Højholts forfatterskab).
Teoretisk artikel om forfatterens personlige medleven i sit forfatterskab.

80.5
Det Danske Akademi / Selskabet til de Skiønne og Nyttige Videnskabers Forfremmelse. - Gyldendal.
(heri 1981/1988, s. 170-192: Per Højholt).
Tale af Benny Andersen ved tildelingen af Akademiets store pris til Per Højholt den 28/11 1982 med Per Højholts tak: Jeg er en metafor og en sidste Gitte-monolog.

80.5
Kritik, - Gyldendal.
(heri 1997, nr. 130, s. 58-65: Ole M. Høystad: Katakretiske Lynskud : Per Højholts metaforiske boom).
Litteraturvidenskabelig beskrivelse af Per Højholts lyrik.

80.5
Passage : tidsskrift for litteratur og kritik.
(heri 2000, nr. 36, s. 5-45: Højttaler - holdt! - et stereofonisk Arena-interview med Per Højholt, 1976 og 1999 ved Jens Smærup Sørensen og Lars Bukdahl/Christian Dorph).
Interviewet er baseret på to samtaler, krydsklipper mellem 1976 og 1999 og tegner et billede af hele forfatterskabet.

80.5
Passage : tidsskrift for litteratur og kritik.
(heri 2001, nr. 39, s. 71-79: Lars Bukdahl: Son of Per : Højholts personalefest: Kom som du i hvert fald ikke er!).
Om navne i Per Højholts værker.

81.605
Synsvinkler. - Center for nordiske studier.
(heri 1998, nr. 19, s.18-26: Marian Bødker: I digterens have : et essay om Per Højholt).
Essayet beretter fra et besøg hos Per Højholt, hvor de to diskuterede sider af Højholts forfatterskab, bl.a. forholdet mellem sprog og virkelighed, natur og menneske.

81.605
Synsvinkler. - Center for nordiske studier.
(heri 1998, nr. 19, s. 40-47: Lars Bukdahl: For mig gerne! : nulhuller, æg, B-æg og sukkerærter, opspring fra, nedspring i, forsvar for, hos gode gamle og nye Per Højholt).
Om sproget i Per Højholts digtning.

81.6505
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur.
(heri 1998, nr. 12, s. 20-41: Christian Dahl: Nyt fra labyrinten : samtale med Per Højholt).

80.5
Vindrosen. - Gyldendal.
(heri 1968, nr. 7, s. 18-24: Vagn Thule: Existens og individualitet).
Sammenligning af Ivan Malinovskis og Per Højholts digtning.

Artikler i aviser

Ekstra Bladet
(heri 22/7 1998: Hans Bjerregaard og Marie Lade: Gitte og alt det andet).
Ved Per Højholts 70 års fødselsdag

Berlingske Tidende
(heri 9/8 1998: Søren Kassebeer: Højholt og sådan noget).
Interview.

Video, bånd, CD

Digterstemmer [lydoptagelse (cd)] / ide: Lene Wissing; redaktion Christian Yde Frostholm, Morten Søndergaard og Lene Wissing, - Foreningen af digterstemmer. - 1 compact disc (70 min.).
Bl.a. Per Højholt.

99.4 Højholt, Per
Højholt / manus, instruktion, foto Lars Johansson. - Peter Bech Film, 1997. - 1 kassette (VHS) (58 min.).
Portrætfilm, hvor Per Højholt fortæller om sit liv og reflekterer over sin litterære praksis.

99.4 Højholt, Per
Auricula : en samtale med Per Højholt / tilrettelæggelse Lene Bredsdorff ; oplæsning Peter Steen. - DR Multimedie, 2000. 1 cd (60. min.).
Samtale med forfatteren Per Højholt hvori han fortæller om sin store, knap færdige roman, som han har arbejdet på siden 1977. Samtalen belyser Højholts rige og originale fantasi og holdninger til livet i al almindelighed.

Links


Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportræt. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Litteratursiden
Pletskud om Per Højholts Gittes monologer.

Litteratursiden
Pletskud om Per Højholts Turbo.

Litteratursidens forfatterportræt
Biografi, bibliografi, forfatterens yndlingslæsning mv. om danske nulevende skønlitterære forfattere, udarbejdet af folkebiblioteker i samarbejde med forfatterne.

Bibliotekar Birgitte Bjælde, Vejle Bibliotek

30 apr.07

Bogdetaljer

Forlag
Gyldendal
Faustnummer
23494906
ISBN
9788700318762
Antal sider
366

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer