Bog

Det værste og det bedste

Af (
2002
)

Anmeldelse

Det værste og det bedste af Søren Ulrik Thomsen

20 jan.03

Det bedste er at lytte til sin elskedes stemme, når han læser højt fra Søren Ulrik Thomsens lange digt i "Det værste og det bedste". Her kan man ligge i sofaen og vugge til en lyrisk musik og pludselig gå omkuld i helt almindelige ord.

Søren Ulrik Thomsen er ikke kendt for at være folkelig, siden han debuterede med digtsamlingen "City Slang" i 1981. Tværtimod er han kendt for at være en af de danske lyrikere, der mest blev læst af andre digtere og intellektuelle.

Men, med det 55 sider lange digt "Det værste og det bedste", kommer han ud over scenekanten til en langt større del af den brede offentlighed. Fordi det enkle afsæt i, hvad der er det bedste og det værste, gør det muligt for læseren at overskue tekstens udvikling. Megen lyrik gør sig ikke den umage overhovedet at have en slags ramme, men rabler bare derudaf. Og fordi Søren Ulrik Thomsen har en unik fornemmelse for rytme og klang, der lokker til højtlæsning for voksne.

I bogen sampler han banale hverdagsagtige iagttagelser fra rejser og eget hjemmeliv i København med overvejelser om poesien og æstetikkens væsen. Flere spor væver sig fornemt ind og ud mellem hinanden og overrasker ved deres sammenstilling.

Digtet er spækket med konkrete detaljer, der med en thomsensk præcision og billedrigdom bliver både morsomme og giver stof til eftertanke. Vendinger som "blikstille provinsbyer" og "armbåndsurets prikne tikken" får billederne til at rejse sig i mit indre synsfelt.

Mødet mellem Søren Ulrik Thomsens digt og Ib Spang Olsens krusede tegninger er noget af det bedste i bogen. Selvom tegningerne mange steder er illustrationer til ordene, er der et andet liv i stregerne, der fortsætter som et ekko efter læsningen. Jeg tager mig i at gå på jagt i billederne, mens jeg lytter og beder om at få enkelte passager gentaget. Og det er langt fra det værste.

Vindrose, 2002. 55 sider. Kr. 199,-

Analyse

Thomsen, Søren Ulrik - Det værste og det bedste

Det værste og det bedste er et stykke sansningspoesi, hvori Søren Ulrik Thomsen forsøger at gribe et moderne menneskes forestillinger om sig selv før og nu.

"Det bedste er regnvejr på film”. Således indledes Søren Ulrik Thomsens nyeste digterbedrifter i Det værste og det bedste. Citatet peger direkte tilbage på Thomsens femte digterværk Det skabtes vaklen (1996), hvor ordene ’regnvejr’ og ’film’ spiller betydelige roller både direkte som ord, men også i overført og tematisk betydning. Men disse ord er ikke kodeord for forfatterskabet som sådan, det er derimod bl.a. ord som eksistens, virkelighed og poesi. Det er disse ord, der knytter forfatterskabet sammen. Vi oplever det allerede i City Slang (1981), men det fortsætter i Ukendt under den samme måne (1982), Nye digte (1987) og Hjemfalden (1991). Poesien bliver ydermere sat under teoretisk debat i de to poetikker Mit lys brænder (1985) og En dans på gloser (1996).

1980’erne, hvor Thomsen debuterer, er kendt for de tøjlesløse digterdrenge, der dyrker farten, vildskaben, rusen, byen og natten, hvilke er tendenser, Thomsen tilnærmelsesvis fremskriver i City Slang, der netop repræsenterer hans svar på storbypoesi. Denne poesi ophæves senere i forfatterskabet, men fremmedgørelseselementet, vi kender fra 1960’ernes modernisme, føres videre og udbygges med undertoner af subjektoplevelse, erotik og postmodernistiske paradoksaltilstande i bl.a. forholdet mellem nærvær og fravær, liv og død. I Det værste og det bedste er disse subjektsoplevelser, hvor jeget, verden og sansningen smeltes sammen i et konglomerat af subjektive virkelighedsladninger, aldeles fremtrædende.

Digtsamlingen, eller suiten, består af 21 digte, der hver især igen udgøres af 21 verslinier. Digtene kan overordnet deles op i to temakategorier, der fokuserer på at opremse det centrale, nemlig ’det værste’ og ’det bedste’. Bogen indledes med et digt om det bedste, stik mod samlingens titel, og slutter også med et om det bedste, hvilket vil sige, at der nødvendigvis altid allerede vil være en smule mere af det bedste end af det værste. Som der står i digt nr. 19: ”at der hele tiden har været lidt mere/ af ”det bedste” end af ”det værste” er bedst:”. Allerede i dette system bliver gentagelsen som figur synliggjort og gør det muligt at læse samlingen som en kontinuerlig fremstilling af, hvad det værste og det bedste er. Disse konkrete ord har ikke i sig selv nogen reel symbolværdi, men idet de gentages adskillige gange, oplades de med et billedligt overskud, der forskyder meningen fra en tom, fremmedgjort og potentiel substans, der reelt kan betyde alt og intet, til at blive noget helt privat og personligt, som i digt nr. 3: ”det bedste er at få erektion ved tanken/ om hvordan dine svungne ører/ hænger højt på det stejle kranium” eller som i digt nr. 8: ”det værste er/ at jeg lod som om jeg slet ikke så dig:// Det er det værste for mig.”

Med disse to citater oplever vi først og fremmest det lyriske jeg, der tilkendegiver sine tanker om det værste og det bedste, men vi bliver også introduceret til en af digtsamlingens tilbagevendende problematikker, nemlig forholdet mellem jeget og et du, som både udspilles på et erotisk niveau og på et niveau, der kredser om nærvær og fravær, og fokuserer på, hvordan adskillelse, og døden i det hele taget, bliver omdrejningspunkt for den subjektive stemme, jeget udfolder.

Udover at opregne det værste og det bedste i det erotiske og fraværsfokuserede spil fremviser samlingen en række andre motiver og temaer. Næsten hver linie er en kommentar til jegets enten positive opfattelse eller eklatant idiosynkratiske allergi over for tobaksrygning, fremmedord og ”Peter Bangs Vej i pisregn”, men alle disse opfattelser er paradoksale virkelighedsforklaringer. På den ene side er udsagnene universelle for ethvert subjekt, men via digtets sprogbrug gøres oplevelserne også subjektive. Vi oplever f.eks. alle på et eller andet tidspunkt i livet at føle eller at sanse had, men det er ikke nødvendigvis de samme billeder eller sansninger, vi i denne forbindelse danner os. Digt nr. 4 giver sit bud: ”det bedste er for sit indre øre/ at høre sin værste fjendes tarme/ klaske hårdt mod et koldt cementgulv.”

Det værste og det bedste er ikke bare en opremsning af subjektive meninger og oplevelser. Det er også et stykke sansningspoesi, der forsøger at gribe et moderne menneskes forestillinger om sig selv før og nu. Læses digtene i forlængelse af hinanden, skabes en selvfremstilling, ikke nødvendigvis af digteren Søren Ulrik Thomsen, men af en retorisk selvbevidsthed, der som nævnt bliver universel i symboldannelserne. Det bliver så læserens ansvar, kombineret med sprogets fragmentariske billeder og tegneren Ib Spang Olsens mesterlige fortolkninger, at fuldbyrde meningen.

Stud.mag. Henrik Romby Smith Madsen, juni 2007

Læs også Lotte Thomhaves anbefaling af bogen

 

Litteratur om bogen

Afsnit i bøger

81.65
Skyum-Nielsen, Erik: Dansk litteraturhistorie 1978-2003 : fra jeghimmel til verdensvrimmel. - Systime, 2004.
(heri s. 109-111: Repetition og evighed).
Kort om Det værste og det bedste.

99.4 Thomsen, Søren Ulrik
Dét, der forsvinder, tager jeg med : Søren Ulrik Thomsens poesi og poetik / forfattere: Sune Auken, Svend Skriver. - Spring, 2011. - 404 sider. - (Springs forfatterskabsportrætter).  
En analyse og fortolkning af udviklinger, sammenhænge og spændingsforhold i Søren Ulrik Thomsens  poesi og poetik fra City Slang til Det værste og det bedste.
(heri s. 329-371: Det værste og det bedste).
Analyse af Det værste og det bedste.

Artikler i tidsskrifter

80
Nordica : tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik. - Syddansk Universitetsforlag.
(heri 2003, bind 20, s. 217-245: Steen L. Vestergaard: Som et stejlt, grønt isbjerg på et tropisk hav : om dialektisk modsætningsstruktur hos Søren Ulrik Thomsen).
Analyse af forfatterskabet med udgangspunkt i både digterens poetikker oog digtsamlinger.
(heri s. 234-243: Det værste og det bedste).
Analyse af Det værste og det bedste.

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 2004, nr. 168/169, s. 158-165: Peer F. Bundgaard: Kontinuitet og vertikalitet er det bedste : værdidomme og værdiskemaer i Søren Ulrik Thomsens Det værste og det bedste).
Analyse.

81.01
BUM : børne og ungdoms-litteratur magasinet.
(heri 2003, nr. 3,  s. 101-114: Anna Møller: Fænomenernes jeger : om Emil Aarestrup og Søren Ulrik Thomsen - Digte (1838) og Det værste og det bedste (2002).
Sammenlignende analyse af Emil Aarestrups digte Til en Veninde, Til Nanna, En Middag, Paa Sneen, Tilstaaelse, Dødsstraffen og Angst og Søren Ulrik Thomsens Det værste og det bedste.

Artikler i aviser

Jyllands-posten
(heri 1/10 2002: Anders Raahauge: At alting stadig kan ske er det bedste).
Interview i anledning af Det værste og det bedste.

Kristeligt dagblad
(heri 28/9 2002: Helene Moe: Lovsang til det bedste i livet).
Interview i anledning af Det værste og det bedste.

Politiken
(heri 28/9 2002: Marie Terzlaff: Djævelen, Luther og de nøgne damer).
Interview med Søren Ulrik Thomsen og Ib Spang Olsen i anledning af Det værste og det bedste.

Anmeldelser i tidsskrifter

37.36305
Folkeskolen. - Danmarks Lærerforening.
(2002, nr. 44, s. 40: Jens Raahauge: Det værste og det bedste).

37.3905 
Gymnasieskolen : medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening.
(heri 2003, nr. 12, s. 28-29: Niels Martinov: S.U.T. for viderekomne (anmeldt sammen med Skønheden er en gåde)).

81.1705
Litteraturmagasinet Standart : anmeldelser af ny litteratur.
(heri 2002, nr. 4, s. 40: Morten Kyndrup: Det værste som det bedste : digtning og tegning side om side).

81.5 
Reception  : tidsskrift for nordisk litteratur. Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet.
(heri 2002, nr. 48, s. 58-60: Jeppe Barnwell: Der er noget, der stritter).

Anmeldelser i aviser

1/10 2002 Jørgen Johansen i Berlingske Tidende
1/10 2002 Kamilla Löfström Kristensen i Ekstra Bladet 
1/10 2002 LIlian Munk Rosing i Information
1/10 2002 Johs. H. Christensen i Jyllands-posten
1/10 2002 Peter Stein Larsen i Kristeligt Dagblad
1/10 2002 Niels Lyngsø i Politiken
4/10 2002 Lars Bukdahl i Weekendavisen

Links

Litteratursiden
Jan Han Petersen: Tilbage til start - samtale med Søren Ulrik Thomsen
Interview med Søren Ulrik Thomsen i anledning af Det værste og det bedste.

 

Generelt om forfatteren

Bøger

Søren Ulrik Thomsen
Det blå rum : Søren Ulrik Thomsens digtning / udgivet med efterskrift af Claus Westh. - Borgen, 1994. - 147 sider.
Et bredt udvalg af digte fra forfatterens digtsamlinger. Endvidere, for at opleve og læse dem i en større sammenhæng, en antologi af ældre og samtidige digteres tekster samt et litteraturhistorisk efterskrift, der omhandler Søren Ulrik Thomsens forfatterskab.
Sigter mod skolens ældste klasser, specielt mod gymnasiet, hf, hhx og htx, og mod seminarier og højskoler. Litteraturliste og læsevejledning: side 146-147.

04.9 Thomsen, Søren Ulrik
Thomsen som vi kender ham : festskrift i anledning af Søren Ulrik Thomsens 50-års dag / redigeret af Søren E. Jensen og Stefan Lamhauge Hansen. -  Fønix, 2006. - 157 sider.
En samling digte, noveller og afhandlinger, tegninger, breve, erindringer, kommentarer og analyser af en række forfattere, kunstnere, kritikere og teologer der til sammen tegner et mangesidet billede af forfatteren Søren Ulrik Thomsen.

99.4 Thomsen, Søren Ulrik
Neal Ashley Conrad
Skønheden er en gåde : Søren Ulrik Thomsens forfatterskab. - Gyldendal, 2002. - 585 sider.
En samlet læsning af Søren Ulrik Thomsens (f. 1956) forfatterskab fra debuten med City slang i 1981 til Det skabtes vaklen fra 1996. 
Indhold: Thomsen og samtiden ; Forfatterskabet ; Storbyen som vilkår og fascination - om City slang (1981) ; Kroppen, skriften og ekstasen -  om Ukendt under den samme måne (1982) ; Kroppen, nærværet og døden -  om Mit lys brænder : omrids af en ny poetik (1985) ; Havet, haven,  netværket og det ufremstillelige - om Nye digte (1987) ; Eksistens,  erindring og forgængelighed - om Hjemfalden (1991) ; Eftertanker - skabelsens metafysik : om En dans på gloser (1996) ; Destruktion og skabelse - om Det skabtes vaklen (1996) ; Zoom & perspektiver.

99.4 Thomsen, Søren Ulrik
Dét, der forsvinder, tager jeg med : Søren Ulrik Thomsens poesi og poetik / forfattere: Sune Auken, Svend Skriver. - Spring, 2011. - 404 sider. - (Springs forfatterskabsportrætter).  
En analyse og fortolkning af udviklinger, sammenhænge og spændingsforhold i Søren Ulrik Thomsens  poesi og poetik fra City Slang til Det værste og det bedste.

Afsnit i bøger

30.1664
Dengang i 80'erne / Martin Kongstad; Henrik Vesterberg. - Gyldendal, 2003.
(heri s. 71-74: Søren Ulrik Thomsen: For nemheds og gammelt venskabs skyld kalder vi det 80'erne).
Søren Ulrik Thomsen om 80'ernes undergrundsmiljøer, byen, kroppen og rocken.
Bogen handler om ungdoms- og undergrundskulturer i 1980'erne. Via interviews, dokumenter, fotos og reportager gives et billede af et årti præget af brud på tidligere tiders konventioner.

80.1
Peter Stein Larsen: Digtets krystal / Peter Stein Larsen. - Borgen, 1997.
(heri s. 55-84, s. 227-248).
Eksempler fra og analyser af Søren Ulrik Thomsens digtning.
Bogen handler om forholdet mellem poesi og poetik i dansk digtning efter 1980 med eksempler fra og analyser af Søren Ulrik Thomsen,  Bo Green Jensen, Pia Tafdrup, Niels Frank, Lars Bukdahl, Carsten René Nielsen og Lene Henningsens forfatterskaber.

81.04
Ekbátana : festskrift til Peer E. Sørensen / redigeret af Carsten Madsen
og Rolf Reitan. - Klim : Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, 2000.
(heri s. 93-117: Dan Ringgaard: Poesien er ambulant : Poesi, form og svigtende modernisme i Søren Ulrik Thomsens digte).

81.6
Dansk litteraturs historie / redaktion: Klaus P. Mortensen og May Schack. - Kbh. : Gyldendal, 2006-
(i bind 5, s. 408-412: Mit lys brænder: Søren Ulrik Thomsen).

81.6
Danske forfatterskaber / Susan Mose, Peter Nyord, Ole Ravn. - Systime, 2005-
(i bind 3, s. 327-346: Glosedans i kaos).
Om Søren Ulrik Thomsens liv og forfatterskab.

81.6
Litteraturens stemmer: Gads danske forfatterleksikon / Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Gad, 1999.
(i 1. udg. s. 546-549; i 2. udg. s. 362-364: Neal Ashley Conrad: Søren Ulrik Thomsen).

81.6
Litteraturens veje / Johannes Fibiger, Gerd Lütken. - Gad.
(i 1. udg. s. 378-381; i 2. udg. s. 403-406).

81.6
Litteraturhåndbogen / redigeret af Ib Fischer Hansen ... . - Gyldendal Uddannelse. - 2 bind.
(i bind 2, 6. udg, s. 178-179).                      

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-.
(i bind 3, s. 292-304: Jørn Erslev Andersen: Søren Ulrik Thomsen).

81.65
Skyum-Nielsen, Erik: Dansk litteraturhistorie 1978-2003 : fra jeghimmel til verdensvrimmel. - Systime, 2004.
(heri s. 35-38, 70-72, 109-111: om forfatterskabet).

81.65
Vandmærker : nærlæsninger af ny dansk litteratur / Anders Østergaard(red.). -  Dansklærerforeningen, 1999.
(heri s. 89-111: Erik Skyum-Nielsen: Den levendes og de dødes aftryk : lærer/elev-forholdet mellem Henrik Nordbrandt og Søren Ulrik Thomsen).

81.65
Peter Øvig Knudsen: Børn skal ikke lege under fuldmånen : forfatterportrætter. - Brøndum/Aschehoug, 1996.
(heri s. 97-134: Et blik uden øjne).
Interview fra september 1991. Optryk af artikel i Månedsbladet Press, nr. 71, s. 17-23, 52-53.
(heri s. 127-134: Den uhyrlige skønhed).
Interview fra Information 7/5 1994.

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen. - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Biografier, s. 463: Sune Auken: Søren Ulrik Thomsen).

Artikler i tidsskrifter

80
Nordica : tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik. - Syddansk Universitetsforlag.
(heri 2003, bind 20, s. 217-245: Steen L. Vestergaard: Som et stejlt, grønt isbjerg på et tropisk hav : om dialektisk modsætningsstruktur hos Søren Ulrik Thomsen).
Analyse af forfatterskabet med udgangspunkt i både digterens poetikker og digtsamlinger.

81.05
Manus : tidsskrift for litteraturvidenskab. - Institut for Litteraturvidenskab, Københavns Universitet, Amager.
(heri 1992, nr. 3,  s. 144-175: Anne Madsen: Søren Ulrik Thomsens og Pia Tafdrups poesi : -krops-fænomenolgisk set).
En analyse af 3 digtsamlinger: Pia Tafdrups Den inderste zone (1983), og Søren Ulrik Thomsens Ukendt under den samme måne (1982), og: Nye digte (1987), samt af de 2 poetikker: Pia Tafdrups Over vandet går jeg : skitse til en poetik (1991), og Søren Ulrik Thomsens Mit lys brænder : omrids til en ny poetik (1985).

81.6505
Spring
(heri 1995, nr 8, s. 150-162: Erik Spang Thomsen: At tænke himmelrummet med sin krop : uløselige ligninger og uendelighedslængsler i Søren Ulrik Thomsens forfatterskab).

81.6505
Spring
(heri 1999, nr. 14, s. 121-134: Lisa Korsbek: Den digteriske dialog : om slutdigte og du'et i Søren Ulrik Thomsens poesi).
Om du'et i Nye digte, Hjemfalden, Det skabtes vaklen.

81.6505
Spring
(heri 2001, nr. 16)
Temanummer om Søren Ulrik Thomsens forfatterskab.
Indeholder 20 bidrag , mange af dem fra et to-dages-seminar på Københavns Universitet 14. og 15. oktober 1999, om Søren Ulrik Thomsens digtning.
(heri s. 15-24: Sune Auken og Svend Skriver: Receptionen af Søren Ulrik Thomsens forfatterskab 1981-2000).
(heri s. 121-136: Frederik Stjernfelt: Ca. 15 formale aspekter i Søren Ulrik Thomsens digte).
(heri s. 137-149: Marianne Stidsen: Thomsen mellem modernisme og postmodernisme).
(heri s. 150-156: Dan Ringgaard: Rytmeskift. Vandskel : Rytmen som tidserfaring i Søren  Ulrik Thomsens digte).
(heri s. 163-176: Sune Auken og Svend Skriver: Thomsens agon - eller hvordan man skriver sig gennem et forbillede).

Artikler i aviser

Information
(heri 7/12 2004: Kim Foss, Morten Lindberg: Jeg synes at jeg er 48 år).
Interview.

Jyllands-posten
(heri 1/10 2002: Anders Raahauge: At alting stadig kan ske er det bedste).
Interview i anledning af digtsamlingen Det værste og det bedste.

Politiken
(heri 19/1 1992: Ninka: Livet er fjerlet - og tonstungt).
Interview.

Politiken
(heri 22/11 1998: Carsten Andersen: Lykken må man tage i stiv arm).
Interview med forfatteren om bl.a. anerkendelsens betydning og hvordan han i svage øjeblikke kunne ønske, at han i stedet var blevet hemmelig agent.

Politiken
(heri 5/8 2000: Karen Syberg: Kritik forbudt?: Jeg tror på visse værdier).
Interview.

Politiken
(heri 9/3 2001: Karen Syberg: Bordet fanger og livet går videre).
Interview i anledning af digterens Skriftlige arbejder.

Politiken
(heri 28/9 2002: Marie Terzlaff: Djævelen, Luther og de nøgne damer)
Interview med Søren Ulrik Thomsen og Ib Spang Olsen i anledning af Det værste og det bedste.

Politiken
(heri  23/12 2006: Karen Syberg: Digter, lutheraner og oplysningsmand).
Interview.

Weekendavisen
(heri 23/3 2001: Henning Thøgersen: Sandheden sidder i skjorten).
Interview i anledning af digterens samlede Skriftlige arbejder.

Weekendavisen
(heri 18/2 2005 Henrik Winther: Det negative sus).
Interview i anledning af Kritik af den negative opbyggelighed.

Video, bånd, CD

Hug, Lars City slang (cd) / tekst: Søren Ulrik Thomsen ; Lars Hug med Per Frost, Finn Verwohlt, Jacob Sæther, Stefan Borum, Jesper Ranum, Hilmer Hassig, Claus Carlsen, Peter Bo Mikkelsen ... et al.. - Medley. - Stereo. - 1989. 
Indspillet april/september 1983.
Digte af Søren Ulrik Thomsen fra bogen City slang.

Digterstemmer (cd) / ide: Lene Wissing ; redaktion: Christian Yde Frostholm, Morten Søndergaard og Lene Wissing. - Foreningen af digterstemmer : og AFSNIT P, 1996. - 1 compact disc (70 min.).
Digte af Inger Christensen m.fl.; udvalgt og læst af forfatterne: Bidrag af: Inger Christensen, Per Højholt, Pia Juul, Peter Laugesen, Henrik Nordbrandt, Søren Ulrik Thomsen. 
Søren Ulrich Thomsen læser digte op fra City slang, Nye digte, Mit lys brænder, Hjemfalden og Det skabtes vaklen.

70.1
Sprogbilleder (video) / digte Hans-Jørgen Nielsen ; instruktion Ove Nyholm ; produktion Ove Nyholm. - Det Danske Filmstudie : distribution Statens Filmcentral, 1995. - 1 kassette (VHS) (42 min.).
Om sproget, udtrykket og den kunstneriske skabelsesproces. Med bl.a. Søren Ulrik Thomsen.

99.4 Thomsen, Søren Ulrik
Jeg er levende (dvd) : Søren Ulrik Thomsen, digter / manuskript & instruktion Jørgen Leth ; producer Annette Nørregaard. -  Vindrose ;  Det Danske Filminstitut, 2005. - 1 dvd-video (40 min.) : sort-hvid.
Portræt af lyrikeren Søren Ulrik Thomsen, som fortæller om sin barndom på Stevns og oplevelser, der har haft betydning for hans kunstneriske udvikling. I lejligheden i København læser Søren Ulrik Thomsen op af sine digte. Produceret af Bech Film i co-produktion med Det Danske Filminstitut og DR i 1999 (som VHS).

99.4 Thomsen, Søren Ulrik
Thomsen, Søren Ulrik: Søren Ulrik Thomsen - hjemfalden til eksistensen  (kassettebånd) / interviewer: Søren Mølstrøm. - Roskilde Bibliotek : Dampradioen, 1992. - 2  kassetter (65 min.). - (Dansk lyrik ; 4) (AV-litteratur).

Links

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportrætter. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Litteratursidens forfatterportræt
Biografi, bibliografi, forfatterens yndlingslæsning, lydfiler mv. om danske nulevende skønlitterære forfattere, udarbejdet af folkebiblioteker i samarbejde med forfatterne.

Oktober Boulevard : Søren Ulrik Thomsen
Søren Ulrik Thomsens private hjemmeside. En omfattende side som medtager  mange facetter  af forfatterskabet, bl.a. med henvisninger til litteratur om alle værker.

Bibliotekar Hanne Thusgaard Madsen, Vejle Bibliotek.

11 jun.07

Bogdetaljer

Forlag
Vindrose
Faustnummer
24272931
ISBN
9788774566571
Antal sider
55

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer