Bog

Melatonin

Af (
2005
)

Analyse

Grotrian, Simon - Melatonin

Simon Grotrians digte i samlingen Melatonin kræver fuld koncentration af læseren, der til gengæld bliver inddraget i et mærkværdigt og imponerende univers.

Med sine 17 publicerede digtsamlinger siden 1987 har Simon Grotrian (f. 1961) efterhånden slået sit navn fast i det litterære Danmark. Dog er han kendt som en svært tilgængelig digter, hvis sprog er både legende og billedrigt. Hans digte kræver derfor fuld koncentration af læseren, der til gengæld bliver inddraget i et mærkværdigt og imponerende univers.

Også når man giver sig i kast med Grotrians digtsamling Melatonin fra 2005, er det et enormt billedrigt univers, der træder en i møde. Imidlertid konstrueres de mange billeder ofte på nye og før usete måder. Dette har en overraskende effekt og giver læseren en følelse af med samlingen at træde ind i et meget anderledes og ukendt rum. Og dog er det mærkværdige, at dette rum samtidig er ganske almindeligt og dagligdags. I Grotrians univers står fryseren og telefontrådene nemlig ved siden af Gud og himlen, hvilket giver et særdeles intenst præg, idet abstrakt og konkret står side om side og så at sige skriger til hinanden.

Digtene i Melatonin kunne ved første øjekast karakteriseres som kortprosastykker. Det skyldes netop, at de hverken er opdelt i strofer eller er udstyret med en bunden og rimende struktur. Således er digtene moderne i deres form, eftersom de er løsrevet fra en fast og rytmisk struktur, som netop kendetegner det klassiske vers. Men at det er digte, er der alligevel ingen tvivl om; naturligvis især på grund af forsidens undertitel ”digte”, men også på grund af samlingens fortættede og metaforfyldte verden. Hvad der også gør digtene anderledes end det klassiske digt, er de manglende titler. Dette medfører, at læseren kommer til digtene uden tanker om, hvad de handler om, idet netop en titel har til formål at slå tonen an og forberede læseren på mødet med digtet.

Således er tomhed det eneste, læseren medbringer ved hvert digts begyndelse, og tomhed er netop en gennemgående stemning i Melatonin. Men over for tomhed står fylde - både en sproglig fylde i form af det næsten svulstige billedsprog, men også en indholdsmæssig fylde, der peger i en religiøs retning. Ofte benævnes kristentfarvede ord som Gud, himmel og kors. Og der er ingen tvivl om samlingens orientering mod noget større, som altså også formuleres i kristendommens termer. Trods dette er den teologiske orientering langt fra entydig eller overbevisende. Tværtimod synes digtene at have tvivlen og tomheden som det grundvilkår, der på paradoksal vis sidestilles med førnævnte orientering mod Gud og evighed. Man kan sige, at Melatonin befinder sig mellem disse poler uden egentlig at vælge side. Netop et sådant mellemfelt behandles eksplicit i et digt i samlingens 4. del:

Smerten regerede, fordi jeg ønskede mig noget andet, livet som en rutsjebane, atomare eksplosioner mellem tavsheds- løfter, ruinerne mellem et nej og et ja. Støvet falder på et pigtrådshegn med kvindelige former. Kære Laurentius i inderlommen, bønnen er en fugl. (p.74)

Digtet er også et eksempel på blandingen af abstrakt og konkret. Effekten af en sådan blanding bliver hos Grotrian oftest komisk, men den tjener også det formål at gøre netop det uhåndgribelige visuelt via helt konkrete ting. Således skaber formuleringen ”bønnen er en fugl” et tydeligt billede af bønnen som en mængde ord, der sendes i vejret og bliver flyvske, netop fordi der er tale om abstrakte tanker, som adresseres til en højere instans.

Mangfoldigheden i Melatonin, det at der konstant peges i to eller flere retninger på samme tid, retfærdiggør at tale om samlingen som tilhørende en modernistisk tradition. Men samtidig kunne man også kalde digtene for postmodernistiske, idet der ingen enhed er. Alt er sprængt og associerende, og ordene står således side om side uden egentlig at vedrøre hinanden. At Melatonin kan anskues som både modernisme og postmodernisme bekræfter blot dens dobbelthed. Simon Grotrians digte befinder sig ’imellem’ – i et slags tomrum mellem så meget og så lidt.

Stud.mag. Henrik Nyvang, september 2006.


Litteratur om bogen


Anmeldelser i tidsskrifter

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 2006, nr. 180, s. 61-63: Lillian Munk Rösing: Billedparaplyen møder salmemaskinen).
Anmeldelse af Melatonin (2005) og Jordens salt og verdens lys. Salmer (2006).

81.17
Standart : anmeldelser af ny litteratur. - Litteraturmagasinet Standart.
(heri 2006, nr. 3, s. 45: Stine Ballisager: O at være normal : når Grotrians mørke skriver digte).

Anmeldelser i aviser

15/7 2005 Jørgen Johansen i Berlingske Tidende
15/4 2005 Tue Andersen Nexø i Information
7/5 2005 Mikkel Bruun Zangenberg i Politiken
29/4 2005 Lars Bukdahl i Weekendavisen

Anmeldelser på nettet

Sentura : film, litteratur & tv.
Stefan Kjerkegaard: Fra poesiens miner
To digtere. Den ene er vild og pumper sætningerne med så megen mening, at man næsten ikke kan få vejret som læser. Den anden er sart og transparent. Vor anmelder har læst og sammenlignet Simon Grotrians og Lone Munksgaard Nielsens nye digtsamlinger, der begge har noget drømmende over sig...

 

 

 

Generelt om forfatteren


Bøger

99.4 Grotrian, Simon
Stefan Kjerkegaard: Digte er bjergede halse: om Simon Grotrians forfatterskab. - Edition After hand, 2000.- 96 sider.
Om Simon Grotrians lyriske forfatterskab fra introduktionens analyserende litteraturhistoriske tilgang, over samtalerne, til brevvekslingens varierende ind- og udfald.

Afsnit i bøger

81.6
Hovedsporet: Dansk litteraturs historie/ redigeret af Jens Anker Jørgensen og Knud Wentzel. - Gyldendal, 2005.
(heri s. 639-642: Udtryk fanget i flugten: Niels Frank, Pia Juul, Simon Grotrian).
Om 80'ernes lyrik.

81.6
Litteraturens stemmer: Gads danske forfatterleksikon/ redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Gad.
( i 1. udg. 1999, s. 163-165; i 2. udg. 2003, s. 114-115:  Neal Ashley Conrad: Simon Grotrian).

81.6
Litteraturens veje/ redigeret af Johannes Fibiger, Gerd Lütken. - Systime.
(i 1. udg., 1996, s. 408-411: Leg med sprog, tradition og computer: Lars Bukdahl og Simon Grotrian; i 2. udg., 2003,  s. 439-440: Andre lyrikere).

81.6
Læsninger i dansk litteratur/ fællesredaktion Povl Schmidt...[et al.]. - Odense Universitetsforlag, 1997-1999. - 5 bind.
(i bind 5, s. 308-323: Marianne Stidsen: Den globale paryk: Simon Grotrian - Digte).

81.62
Den barokke tekst/ Eira Storstein og Peer E. Sørensen. - Dansklærerforeningen, 1999.
(heri s. 245-252: Simon Grotrians barok).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udg./ redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-2002. - 3 bind.
(i bind 3, s. 438-443: Marianne Stidsen: Simon Grotrian).

81.65
Erik Skyum-Nielsen: Engle i sneen: lyrik og prosa i 90´erne. - Gyldendal, 2000.
(heri s. 145-155: Læseren som vågekone: Simon Grotrian og de stramme former).

81.65
Hybrider: fra traditionsbevidsthed til radikaliserende litterære udtryk/ Interviewer Rolf Sindø. - Syddansk Universitetsforlag, 2003.
12 danske forfattere beretter i interviews om deres arbejder i det 20. århundredes sidste årti.
(heri s. 90-104: Jeg er her nu - Simon Grotrian (1999)).
Interview. Findes også i Ildfisken 1999, nr. 21, s. 7-16).

99.381
Dansk forfatterleksikon/ redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(I Biografier, s. 145: Marianne Stidsen: Simon Grotrian).

Artikler i tidsskrifter

Ildfisken: tidsskrift for ny litteratur.
(heri 1999, nr. 21, s. 7-16: Rolf Sindø: Jeg er her nu: Samtale med Simon Grotrian).
Interview. Findes også i: Hybrider: fra traditionsbevidsthed til radikaliserende litterære udtryk/ Interviewer Rolf Sindø. - Syddansk Universitetsforlag, 2003).

26.305
Kritisk forum for praktisk teologi.
(heri 2003, nr. 91, s. 46-57: Stefan Kjerkegaard: Simon Grotrian mellem det profane og det profetiske).

37. 1489605
Dansk noter. - Dansklærerforeningen.
(heri 2005, nr. 1, s. 24-26: Stine Ballisager og Jeppe Barnwell: Sammenhængen er der for dem, der vil se den: Brev fra Simon Grotrian).

80.5
Den blå port: tidsskrift for litteratur. - Rhodos.
(heri 1991, nr. 20, s. 35-54: Marianne Stidsen: U=Hestesko: Om Simon Grotrian og barokken).

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 1998, nr. 135, s. 42-45: Marianne Stidsen: Håb er et flag over Kundskabens Træ: Tale ved overrækkelse af Aarestrup medaljen 1998 til Simon Grotrian).

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 2004, nr. 168/169, s. 175-181: Stefan Kjerkegaard: Koret i ordet: Om humor og religiøsitet i Simon Grotrians digtning).

81.17
Griflen: blad om bøger. - Foreningen Griflen.
(heri 1996,  nr. 21, s. 18-19: Thomas Schødt Rasmussen: Ord der bliver serpentiner: Et glimt ind i Simon Grotrians digtning).

81.5
Reception: tidsskrift for nordisk litteratur. - Institut for Nordisk filologi, Københavns Universitet.
(heri 2002, nr. 48: Thomas Bargfeldt Hansen: En skærsommerfernisering i Aporia: Optegnelse fra det mellemste Jylland og et møde med digteren Simon Grotrian).

81.5
Reception: tidsskrift for nordisk litteratur. - Institut for Nordisk filologi, Københavns Universitet.
(heri 2002, nr. 49, s. 14-19: Mikkeline Blatt Hoffmeyer: På hovedet ned i himlen: Omvendthed og omvendelse i Simon Grotrians og Birgit Munchs digte).

81.605
Synsvinkler. - Center for Nordiske Studier.
(heri 1997, nr 18, s. 81-98: Stefan Kjerkegaard: Simon Grotrian og traditionen: - en præsentation af et forfatterskab).

81.6505
Spring: Tidsskrift for moderne dansk litteratur.
(heri 2001, nr. 17, s. 50-58: Stefan Iversen: Den gale vej?: sammenhænge og sammenfald i Simon Grotrians digtning).
Analyser.

Artikler i aviser

Information
(heri 4/12 2004: Karen Syberg: To der tager sproget på ordet)
Interview med Kirsten Hammann og Simon Grotrian.

Jyllands-Posten
(heri 18/3 2005: Tom Hermansen: I bøgernes verden: Poesi er smerte).
Interview.

Kristelige Dagblad
(heri 13/11 2001: Claus Grymer: Digter af Guds nåde).
Interview.

Weekendavisen
(heri 10/7 1998: Stefan Kjerkegaard: At bebo en eksplosion).
Interview.

Weekendavisen
(heri 28/5 2003: Henning Thøgersen: Englen bag gardinet).
Interview.

Weekendavisen
(heri 8/4 2006: Karen Syberg: I dit korte liv: Tid findes ikke - men det gør nærvær).
Interview.

Links

Litteratursidens forfatternet
Biografi, bibliografi, forfatterens yndlingslæsning, lydfiler mv. om danske nulevende skønlitterære forfattere, udarbejdet af folkebiblioteker i samarbejde med forfatterne.

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportrætter. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.


Bibliotekar Mette Francke, Vejle Bibliotek

18 sep.06

Bogdetaljer

Forlag
Borgen
Faustnummer
25697146
ISBN
9788721025267
Antal sider
87

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer