Forfatter

Helle Helle

Tema

Tema

Fokus: Helle Helle

Ud med adjektiverne. Vi bruger alt for mange adjektiver, når vi taler med hinanden. Det pointerede Helle Helle til sit 25 års forfatterjubilæum, som blev fejret i Nikolaj Kunsthal i september 2018.
Læs mere

Artikel

Artikel

Helle Helle - virkelighedens genkomst - om Hus og Hjem

90'er-generationens prosaiske værker peger i mange forskellige retninger, æstetisk såvel som tematisk. Hvis man alligevel skal forsøge at kategorisere dem, kan det hævdes, at de på den ene side viderefører 60'ernes høje grad af form- og sprogbevidsthed: Værkerne peger med lyrisk konsekvens på, at de er konstruerede, at de er gjort af sprog og fantasi, at de er litteratur.
Læs mere

Noget der ligner Helle Helle