Forfatter

Helle Helle

Fokus: Helle Helle

Ud med adjektiverne. Vi bruger alt for mange adjektiver, når vi taler med hinanden. Det pointerede Helle Helle til sit 25 års forfatterjubilæum, som blev fejret i Nikolaj Kunsthal i september 2018.
Læs mere

Artikel

Helle Helle - virkelighedens genkomst - om Hus og Hjem

90'er-generationens prosaiske værker peger i mange forskellige retninger, æstetisk såvel som tematisk. Hvis man alligevel skal forsøge at kategorisere dem, kan det hævdes, at de på den ene side viderefører 60'ernes høje grad af form- og sprogbevidsthed: Værkerne peger med lyrisk konsekvens på, at de er konstruerede, at de er gjort af sprog og fantasi, at de er litteratur.

01 feb.02
Læs mere

Noget der ligner Helle Helle