Bog

Særlige vilkår

Af (
1994
)

Anmeldelse

Særlige vilkår af Erik Aalbæk Jensen

01 apr.04

Danmarksbillede fra 1950'erne, da et yngre ægtepar fra Vendsyssel flytter til et lille øsamfund ved Sjælland, hvor de skal bestyre en gård for københavnske forretningsfolk.

Beth og Niemann arbejder på Beths forældres gård i Vendsyssel, men Niemann føler sig ikke tilpas der. Han vil hellere have sit eget. Så da han ser en annonce i avisen, hvor et bestyrerspar søges til en gård på Lindø, overtaler han Beth til, at de søger pladsen.

De to er meget forskellige. Niemann er tavs, arbejdsom og vil tingene på sin måde. Beth er opdraget med en videre horisont, og virker som et mere glad og følelsesbetonet menneske. At de to blev gift var i sig selv overraskende, da de kommer fra meget forskellige baggrunde. Men gift blev de, og selvom ægteskabet måske ikke altid er lige lykkeligt, følger Beth sin mand til Lindø.

På øen kender alle hinanden, og her hjælper alle hinanden. Ingen kan have hemmeligheder, og det varer da heller ikke ret længe, før hele øen bliver involveret, da Niemann kommer op at toppes med deres medhjælper.

Trods problemerne går hverdagen sin gang, og vi følger arbejdet på gården, og hvordan Beth lærer de andre på øen at kende. Her er skæbner som alle andre steder, blot meget tættere på. Danmarksbilledet vises i en miniatureudgave på øen.

”Særlige vilkår” er skrevet i en meget snakkende stil. Der er ikke store beskrivelser af scenerne. I stedet får vi personernes tanker og samtaler. Det virker udmærket og giver plads til, at man selv bygger billederne op inde i hovedet.

Romanen foregår i 1950’ernes Danmark, og Aalbæk Jensen giver nogle fine beskrivelser af land-brugets forhold i den periode. Han formår også at skildre menneskerne godt med de forhold, der var dengang. F.eks. hvordan Beth hele tiden må tage sig i at ville knikse for frøken Herskind.

'Særlige vilkår' slutter meget brat, men fortsættelsen kan læses i 'Enkebal', der dog ikke når op på helt samme standard.
 

Analyse

Aalbæk Jensen, Erik - Særlige vilkår

Siden midten af 60'erne har Erik Aalbæk Jensen videreudviklet den danske tradition for realistisk prosa. I romanen Særlige vilkår tager han læserne tilbage til 50'erne, til en lille ø ud for Sjælland.

Erik Aalbæk Jensen (1923-1997) er især kendt for sin bredt anlagte 5-binds-romanserie, der blev påbegyndt i 1965 med Perleporten og afsluttet i 1991 med dobbeltværket Herrens mark og Magtens folk. Serien skildrer samfundsudviklingen fra 1930 til 70' erne set fra den nørrejyske provins. Med romanen Særlige vilkår (1994) har Jensen skiftet scene - vi er tilbage i 50' erne, stedet er en lille ø ud for Sjælland.

Bogen handler om vendelboparret (!) Elsebeth og Niemann, der søger lykken som bestyrere - under særlige vilkår - af en københavnsk ejet gård. Først og fremmest er romanen optaget af, hvad der skal til, for at mennesker - får hold på tilværelsen. Og hvorfor det ikke altid lykkes. Bogen beskriver forholdet mellem de umage ægtefæller, den tavse slider Niemann, der går til bunds i tilværelsen, i kamp med sin indre natur, og Beth, der er anderledes rustet efter mødet med grundtvigianismen i barndomshjemmet og på højskolen. I et foredrag i 1995 beskrev Jensen selv de to figurer:  "Forskellen på Beth og Niemann er, at hun har et begrebsunivers, som hun kan sætte sine følelser ind i. Niemann er ikke følelsesløs, men han mangler udtrykkene. Han har ikke andre udtryksformer end kroppen. Han bliver en desperado, en "prosselmacher" , som vi siger. Han kan ikke falde til hvile i et ord eller udtryk". Romanen foregår blandt ø-folk, tilflyttere og turister. For nogle en idyl. For andre et helvede. Men for de fleste lidt af begge dele. Ø-tilværelsen bliver således også tematiseret som særligt vilkår.

Siden midten af 60' erne har Aalbæk Jensen videreudviklet den danske tradition for realistisk prosa. Han arbejder med omfattende samfundshistoriske skildringer, der forbinder sig med Henrik Pontoppidans bredt malende epik og 1930' ernes sociale realisme, som vi f.eks. kender fra Hans Kirk. Fortælleteknikken er inspireret af Herman Bangs impressionistiske prosa med dens udviklede replikkunst og uformidlede gengivelse af sanseindtryk. Aalbæk Jensen mestrer både den sansenære detaljerede beskrivelse og den ordknappe, underspillede dialog. Det er således karakterisk for Særlige vilkår, at det ægteskabelige drama som er i vente blot antydes i det usagte mellem replikker og beskrivelse.

adjunkt Anne Borup

 

Litteratur om bogen

Afsnit i bøger

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave. / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-
(i bind 2, s. 180-181: Henrik van der Liet: En tidehvervsparabel)

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen. - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Værker, s. 271: Martin Gylling-Jørgensen: Særlige vilkår)

Artikler i tidsskrifter

02.05
Bogens verden: tidsskrift for litteratur og kultur. - Danmarks Biblioteksforening
(heri 1995, nr. 2, s. 100-108: Erik Skyum-Nielsen: Ud af besættelsestiden)
Interview omhandlende Særlige vilkår og resten af forfatterskabets temaer og metoder.

27.67 Helsingør Stift
Helsingør stiftsbog. - Helsingør stiftsøvrighed.
(heri 1998, s. 57-74: Poul Henning Bartholin: Særlige vilkår?: nogle aktuelle spørgsmål i forholdet mellem kirke og folk i Erik Aalbæk Jensens forfatterskab)
Artikel om temaerne i forfatterskabet (især s. 67-71 omhandler Særlige vilkår)

80
Nordica : tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik. - Odense Universitetsforlag
(heri 1996, bd. 13, s. 165-184: Kasper Lezuik Hansen: Fra meninghed til mor: læsning af Erik Aalbæk Jensens Særlige vilkår)
Analyse.

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 1995, nr. 113, s. 1-5: Søren Schou: Idyl og djævleø)

81.605 
Synsvinkler. - Odense: Center for Nordiske Studier.
(heri: 1995, nr. 11, s. 5-13: Anne Borup: Læsere og forfattere i foråret '95: Danske historier - et møde med Erik Aalbæk Jensen).

81.6505
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur.
(heri 1995, nr. 9, s. 149-160: Poul Bager: Brug og tradition: om Erik Aalbæk Jensens Særlige vilkår).

Artikler i aviser

Berlingske tidende
(heri 9/10 1994: Niels Houkjær: Til bal udensogns)
Interview.

Det fri aktuelt
(heri 15/10 1994: Henrik Jul Hansen)
Interview.

Kristeligt dagblad
(heri 23/11 1994: Anders Raahauge: Vandårerne under landet)
Interview i anledning af udgivelsen af Særlige vilkår.

Politiken
(heri 4/12 1994: Henrik Andersen: De særlige vilkår)

Weekendavisen
(heri 14/10 1994: Thomas Thurah: Kulturens vandårer)
Interview.

Anmeldelser i tidsskrifter

33.129
FOA bladet. -  Forbundet af Offentligt Ansatte.
(heri 1995, nr. 1, s. 40: Sanna Kjær Hansen: Langt under overfladen)

81.1705
Litteraturmagasinet Standart: anmeldelser af ny litteratur.
(heri 1994, nr. 5, s. 34: Poul Bager)

Anmeldelser i aviser

11/10 1994 Jens Kistrup i Berlingske tidende
11/10 1994 Johs. H. Christensen i Det fri aktuelt
11/10 1994 Ejgil Søholm i Information
11/10 1994 Hans Andersen i Jyllands-posten
11/10 1994 Claus Grymer i Kristeligt dagblad
11/10 1994 Hans Hertel i Politiken
14/10 1994 Poul Behrendt i Weekendavisen

 

Generelt om forfatteren

Afsnit i bøger

81.6
Litteraturens stemmer : Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kiehler og Klaus P. Mortensen. - Gad, 1999.
(heri s. 586-589: Johannes Fibiger: Erik Aalbæk Jensen)

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - Nyredigeret og nyskrevet udgave /
redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. - Gad, 1980-82.
(i bind 3, s. 364-374: Søren Schou: Erik Aalbæk Jensen)

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave. / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-
(i bind 2, s. 173-183: Henrik van der Liet: Erik Aalbæk Jensen)

Artikler i tidsskrifter

02.05
Bogens verden : tidsskrift for litteratur og kultur. - Danmarks Biblioteksforening ; Det kongelige Bibliotek; Danmarks Biblioteksskole
(heri 2001, nr. 4, s. 3-8: Peter Michael Laurtizen: Paradissteder og andre steder hos Erik Aalbæk Jensen)
Artiklen behandler et gennemgående tema i forfatterskabet: "Paradisstedet, hvor det legemlige og åndelige smelter sammen i selvforglemmende fryd".

Artikler i aviser

Berlingske tidende
(heri 31/1 1998: Peter Michael Lauritzen: Hjemstavn og verden)
Om hjemstavnsdigteren, der først fortalte om stederne, når han var flyttet derfra og kunne se det hele udefra.

Jyllands-posten
(heri 12/3 1996: Knud Wilhelmsen: De varsomme ord)
Interview

Kristeligt dagblad
(heri 11/10 1997: Lise Præstgaard Andersen: Modsætningsfylde)
Om forfatteren og hans bøger.

Politiken
(heri 04/2 1996: Eyvind Drejer: Jeg er blevet bedre med årene)
Interview

Links

Nyere danske forfattere
Præsentation af danske forfattere og deres værker. Produceret af forfatteren og kritikeren Jacob Brønnum for Det Kongelige Bibliotek

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportrætter. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Bibliotekar Else Zakarias, Vejle Bibliotek

24 maj.02

Bogdetaljer

Forlag
Gyldendal
Faustnummer
20725834
ISBN
9788702213225
Antal sider
467

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelser
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer