Bog

Baby

Af (
1980
)

Analyse

Thorup, Kirsten - Baby

Kirsten Thorups romandebut, Baby fra 1973 er karakteristisk både for forfatterskabet og for udviklingen af romanprosaen i kølvandet på de forgående årtiers modernistiske romaner. Thorups roman peger desuden frem mod 1990’ernes fornyelse af romangenren.

Kirsten Thorup (1942) debuterede med digtsamlingen Indeni-udenfor (1967), der lægger sig i forlængelse af 60’er-modernismens poesi. Derefter skifter hun spor med novellesamlingen I dagens anledning (1968), og de genreubestemmelige punkt-prosabøger, Love from Trieste (1969) og I dag er det Daisy (1971). Det særlige og unikke ved Baby, der i 1979 blev belønnet med Den Internationale Pegasus Litteraturpris, ligger i forsøget på at opløse forskellen mellem modernisme og realisme.

I Baby møder vi en gruppe unge mennesker – Marc, Cadett, David, Karla, Susi, Ivan, Ric, Leni, Nova og Sonja – samt den midaldrende bolig- og lånehaj, Eddy og sangerinden J. Daisy. Tiden er de tidlige 70’ere; stederne veksler mellem København, Vesterbro, Sverige og Fyn. I starten af bogen møder vi dem alle sammen på Mexicana Club. Så følger et kapitel om Marc, der er bilsælger, gift med den skønne Cadett og med styr på tilværelsen. Tilsyneladende. For i kapitel 7 med titlen ”Mere om Marc og Cadett” skilles de, han bliver arbejdsløs og flytter på et herberg for hjemløse. Således skildrer Thorup alle personernes historie og indbyrdes relationer. Umiddelbart er der dømt samtidsroman med udblik til ungdomskultur, arbejdsløshed, boligmangel, stofmisbrug og prostitution som de negative elementer og solidaritet, tålmodighed og viljestyrke som de positive kvaliteter.

Det særlige ved romanen er dens stil og fortællemåde. Den er skrevet i et enkelt sprog, som alle kan læse. Den beskriver følelser og omgivelser, som alle kan forstå. Men måden er ny og anderledes. Alting fremstilles i en endeløs række af sideordnede sætninger, som giver indtryk af at intet er mere værd end andet. Alt er lige gyldigt, som her hvor stort og småt, praktiske problemer i hverdagen, dagligtale og kunst, eksistentielle og materielle værdier er fuldstændig sidestillet: ”Vi kunne ikke få baby-sitter, sagde Marc som om det var poesi og han slog ud med armene og han kom til at se komisk ud og David og Susi grinede og Marc elskede Cadett lidenskabeligt som alt andet han ikke kunne undvære, lækkert tøj og øl og karbad.” Lige som sætningerne ligger på ét niveau – her er ingen under- eller bisætninger – er der på indholdssiden heller ikke forsøgt at nå ind til eller ned i personernes psyke. Alting beskrives udefra og på overfladen, præcis som man kan se det i sen-60’ernes pop-kunst, som har været en stor inspiration for Thorup. Det meste af romanen er desuden fremstillet som dialog, dvs. at fortællingen er lagt i munden på romanens personer. De to stilistiske træk – sideordning og replikskifter uden forfatterkommentarer – er med til at fremhæve indholdets tematisering af fraværet af faste holdepunkter i tilværelsen. Det afholder dog ikke romanforfatteren fra – ud af det blå – at indskyde kommentarer fra en alvidende fortæller.

Bogen kan både læses som et enerverende tidsdokument og som et udfordrende romaneksperiment. Det samme kan siges om andre af Kirsten Thorups hovedværker Himmel og helvede (19) og de seneste romaner, mesterværket Bonsai (2000) og Ingenmandsland (2003).

Stud mag. Lærke Bohlbro, Mia Katrine Hansen, Anna Rún og Gry Magnussen 

Litteratur om bogen

Afsnit i bøger

81.65
Anne Birgitte Richard: Kvindeoffentlighed 1968-75 : om kvindelitteratur og kvindebevægelse i Danmark. - Gyldendal, 1978.
(heri s. 121-127: om Baby).

81.65 
Erik Skyum-Nielsen:  Modsprogets proces : poesi, fiktion, psyke, samfund : essays og interviews om moderne dansk litteratur. - Arena, 1982.
(heri s. 209-212: Undertrykkelse og overlevelsesevne).
Interview med forfatteren om Baby.

81.68
Københavnerromaner / redigeret af Marianne Barlyng og Søren Schou.  - Valby : Borgen, 1996. - 493 sider. - (Urbanitet & æstetik).
(heri s. 337-350: Jette Lundbo Levy: Smertens synliggørelse : den idiosynkratiske sensibilitet i Kirsten Thorups Baby).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen ; under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(I Værker s. 17: Jette Lundbo Levy: Baby).

99.4 Thorup, Kirsten
Juhl, Marianne: Kirsten Thorup. - Gyldendal, 2009. - 301 sider.
Om temaerne i Kirsten Thorups romaner fra Baby til Førkrigstid.
(heri s.145-159: Baby).

Artikler i tidsskrifter

80.5
Litteratur & samfund.
(heri 1981, nr. 33-34, s. 5-73: Peter Allingham og Ulla Bang Wogensen: Fantasi & realisme: realisme- og fiktionsteori: en analyse af Kirsten Thorups Baby).

80.5
Luftskibet : tidsskrift for litteratur. -  Rhodos.
(heri 1981, nr. 1, s. 88-97: Jette Drewsen: Myter og mirakler).
En sammenlignende analyse af Kirsten Thorups roman Baby og Klaus Rifbjergs digt Livsfrisen. Fikserbillede med satyr.

81.605 
Synsvinkler. - Center for Nordiske Studier.
(heri 1997, nr. 17, s. 37-50: Susanne Pedersen: Fra romanværk til tekstbaby: om Kirsten Thorups Baby i opbruddet fra modernismen).

Anmeldelser i aviser

1/12 1973 Claus Rude i Aktuelt.
16/11 1973 E. Chr. R. Bernhardsen i B. T.
17/11 1973 Jørgen Johansen i Berlingske Tidende.
27/11 1973 Poul Borum i Ekstra Bladet.
29/12 1973 Hans- Jørgen Nielsen i Information.
16/11 1973 Inger-Lise Skipper i Jyllands-Posten.
21/11 1973 Hans Andersen i Jylland-Posten.
16/11 1973 Niels Barfoed i Politiken.
16/11 1973 Henrik Neiiendam i Weekendavisen.

Generelt om forfatteren

Bøger

99.4 Thorup, Kirsten
Juhl, Marianne: Kirsten Thorup. - Gyldendal, 2009. - 301 sider.
Om temaerne i Kirsten Thorups romaner fra Baby til Førkrigstid.

Afsnit i bøger

04.61
Om folkelighed / interview ved Thomas Harder. - Gyldendal, 1995.
(heri s. 66-75: Kirsten Thorup: Massekultur er ikke det samme som folkelighed).

32.5
Tine Andersen: Rå silke : kropsnære kvindehistorier fra 1970 til i dag. - Gyldendal, 1988. (heri s. 112-134: Rejsen mod moders-målet: En læsning af Kirsten Thorups forfatterskab 1967-1987).

61.26
Den tredie skønhed : kvindekroppe i forandring. - Aarhus Universitetsforlag, 1989.  - (Årbog for kvindeforskning ; 1) (heri s. 38-51: Margrethe Andreassen: Den tredje skønhed : om den androgyne figur hos Kirsten Thorup) .

81.04
Jørgensen, John Chr.: Kulturopbruddets år : essays og reportager om forfatterne og kulturen i 1970erne og 80erne. - Ørenlyd, 1982.
(heri s. 66-70: Det er ikke finere at være forfatter - samtale med Jette Drewsen og Kirsten Thorup).

81.5
Nordisk kvindelitteraturhistorie / redaktion Elisabeth Møller Jensen, hovedredaktør. - Rosinante, 1993-1998. - 5 bind.
(heri s. 28-35: Elisabeth Møller Jensen: Om Kirsten Thorup; s. 422-425: Anne-Marie Mai: Ved genrernes grænser).

81.6
Dalager, Stig: Danske kvindelige forfattere : udvikling og perspektiv. - Gyldendal, 1982. - 2 bind.
(i bind 2, s.126, 131, 138, 162 og 168).

81.6
Dansk litteraturhistorie. - Gyldendal, 1983-1985. - 9 bind. 
Bind 8 : Velfærdsstat og kulturkritik 1945-80 / Michael Bruun Andersen m. fl. - 1985. - 666 sider.
(heri s. 540-544: Solidariteten som nøgle til virkeligheden: Kirsten Thorup og Marianne Larsen).

81.6
Litteraturens stemmer : Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Gad, 2000.
(i 1. udg., 1999, s. 549-551; i 2. udg, 2003, s. 364-367: Johannes Fibiger: Kirsten Thorup).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - Nyredigeret og nyskrevet udgave / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. - Gad, 1980-82. - 5 bind.
(i bind 5, s. 259-267: Marie-Louise Paludan: Kirsten Thorup).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-2002. - 3 bind.
(i bind 3, s. 11-24: Erik Skyum-Nielsen: Kirsten Thorup).

81.65
Blixen, Brøgger og andre danske damer / redigeret af Bodil Wamberg. - Centrum, 1985.
(heri s. 83-99: Torben Brostrøm: I dag er det Kirsten Thorup).

81.65
Brandt, Jørgen Gustava: 80 moderne danske digtere : præsentation & portræt : essays / af Jørgen Gustava Brandt og Asger Schnack ; fotografier af Gregers Nielsen. - Gyldendal, 1988. - 307 sider.
(heri s. 267-271: Kirsten Thorup).

81.65
Skyum-Nielsen, Erik: Modsprogets proces : poesi, fiktion, psyke, samfund : essays og interviews om moderne dansk litteratur. - Arena, 1982.
(heri s. 204-218: Mennesker er mere end det liv de lever : Kirsten Thorup).
Interview med Kirsten Thorup om hendes forfatterskab.

99.26
Dansk kvindebiografisk leksikon / redaktion Jytte Larsen m fl. - Rosinante, 2000-2001. - 4 bind
(i bind 3, side 455-456: Katja Tang: Kirsten Thorup).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen ; under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001. - 2 bind
(i Biografier s. 465-466: John Chr. Jørgensen: Kirsten Thorup).

Artikler i tidsskrifter

80
Lettre internationale: Europas Kulturmagasin.
(heri 2003, nr.2, s.45-48: Thomas Thurah: Realismens konstruktioner).

Artikler i aviser

Aktuelt
(heri 4/12 2000: Kirsten Thorup: Vi er landet på en anden planet).
Takketale holdt i anledning af Det Danske Akademis Store pris for romanen Bonzai.

Information
(heri 8/4 2011: Rasmus Bo Sørensen: Rystende og rensende)
Interview med Kirsten Thorup

Jyllands-posten
(heri 20/8 2004: Marianne Juhl: I bøgernes verden: Den nysgerrige læser).
Interview med Kirsten Thorup om hendes egne læsevaner.

Kristeligt Dagblad
(heri 10/4 2004: Helene Moe: Den tid hvor dæmonerne flokkes).
Interview. Kirsten Thorup opfatter tiden mellem to bøger som truende, og betragter det som en renselsesproces at skrive.

Kristeligt Dagblad
(heri 15/7 2004: Marianne With Bindslev: Inden i sig selv uden for samfundet).
Interview med Kirsten Thorup om at bruge aleneheden i sit arbejde til at give den fiktive verden liv.

Politiken
(heri 9/2002: Marie Tetzlaff: Forfatterens værksted).
Interview med Kirsten Thorup om sine vaner som "morgenskriver".

Politiken
(heri 27/4 2011: Lise Garsdal: Kirsten Thorup: "Hvis man er så fokuseret på sit arbejde, glemmer man skønheden i verden)   
Interview i forbindelse med udgivelsen af romanen Tilfældets Gud

Links

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportræt. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste biblioteker.

Kvinfos webmagasin
Kirsten Thorup: Eftertiden.
Artikel af forfatteren om et mor-datter forhold.

Nyere danske forfattere
Præsentationer af danske forfattere og deres værker. Produceret af forfatteren og kritikeren Jacob Brønnum for Det Kongelige Bibliotek.

 


Bibliotekar Joan Høeg, Vejle Bibliotek

10 nov.04

Bogdetaljer

Secondary title
Gyldendals paperbacks
Forlag
Gyldendal
Faustnummer
05486653
ISBN
9788702019865
Antal sider
242

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer