Bog

Argumenter for benådning

Af (
2017
)

Anmeldelse

Argumenter for benådning af Peter Seeberg

13 dec.17

Peter Seeberg mestrede om nogen at skrive både med humor, alvor og overbærenhed om det alment menneskelige. Det er stor fortællekunst i et tidløst univers.

I en perlerække af korte prosastykker giver Peter Seeberg anonyme mennesker en stemme. I ganske almindelige hverdagssituationer og vilkår ser han det store i det små. Han leger både med form og indhold, lige fra lister, episoder, noveller til eventyrlige fabler. Vi er i et tidløst univers, og netop derfor står det hele så skarpt i situationerne, i stemningerne og i dialogerne. Det er humor, leg og dyb alvor. Novellerne blev oprindeligt udgivet i 1976 og kommer nu i en fin tekstkritisk udgave med efterskrift af Marianne Juhl, så nye generationer kan gå på opdagelse.

Titelnovellen er en halvdokumentarisk liste over folk, der henvender sig til øvrigheden om at benåde folk, der har overtrådt de ti bud. For selv om de både har dræbt, levet i blodskam m.v., så kan man i lokalsamfundet ikke undvære dem. Den ene, fordi han er en gudsbenådet bassanger, og som der tørt argumenteres: ’Musikken er vigtigere end forbrydelsen’. Den anden, der levede i blodskam med sin søster, kan finde vand med en pilekvist. Argumentet er her: ’Vi er for små og spredte i vor kommune til et vandværk. Hver mand må have sin brønd og boring. Dette får vi bedst ved Julius Grannljud.’

’Af gæstebogen’ er små korte skæbnehistorier fra et hotel uden for København, hvor både Trotsky og en massemorder har boet. Men som der bemærkes til sidst: ’Ingen er nogensinde død her på hotellet, i hvert fald ikke en naturlig død. Det kunne man godt gøre noget ud af. ’ Det kunne Hemingway ikke gøre bedre. ’Vinterens komme’ er nok den mest dystre og gysende novelle, idet den handler om en psykisk syg kvinde, der tavs og handlingslammet ser på, at hendes lille datter drukner i mergelgraven, fordi isen ikke kan bære.

De sidste noveller er eventyr eller fabler. Her er en uartig prins, og en konge der mister et uerstatteligt glas. Morsom er ’Noderne’, hvor der fortælles om, hvad der skete med de noder, der blev tilovers efter, at Beethoven havde afsluttet et musikstykke.

Der er så mange fine perlerækker af sætninger, så man kunne blive ved med at trække citater frem. Men læs selv videre. De kan tåle at blive læst og læst højt mange gange. Fælles for novellerne er, at de alle belyser eksistensens grundvilkår. Vi er mennesker på godt og ondt, dvs. vi har fejl og mangler, er ofre eller bødler, er heldige eller uheldige. Men livet skal leves, og vi har alle brug for, at nogen giver os nåde og tilgivelse.

Peter Seeberg (1925 – 1999) var en betydelig dansk forfatter, der modtog mange priser for sin litterære virksomhed, bl.a. Nordisk Råds Litteraturpris i 1983 for novellesamlingen ’Om fjorten dage’. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab udgiver nu hele forfatterskabet i nye tekstkritiske udgaver med efterskrift af litteraturforskere samt med udførlige noter og ordforklaringer.

Analyse

Seeberg, Peter - Argumenter for benådning

Peter Seeberg betragtes som en slags fader til den kortprosa der blev særlig populær blandt unge danske forfattere i 1990erne. Argumenter for benådning kan begrunde hvorfor!

Noveller står der på titelbladet. Men helt almindelige noveller er de nu ikke alle sammen. For eksempel består den første tekst, der har lagt navn til hele bogen, af ni korte tekster – eksempler på hvordan et eller flere mennesker henvender sig til en myndighed for at gå i forbøn for et eller flere andre mennesker; selv frifindelse af en morder kan der argumenteres for, når han mangler som bas i byens kor.

De andre af de første af bogens tekster er af samme type: De består af små bidder af genrer man synes at kende i forvejen – madopskrifter, gæstebøger, prislister, mv. Resten af teksterne er noveller i egentlig forstand, de har personer, og de har handling. Men alligevel kan de mere have karakter af  eksempler på hvordan det kan gå – som når en tekst om forbrugersamfundets absurde psykologi har overskriften ”På indkøb: Fru Helga Hersted for eksempel”.

De sidste tekster i bogen er bygget over eventyrets enkle struktur – som fx bogens afsluttende tekst, som begynder således: ”Der var en konge, som elskede at drikke og få en sang sunget dertil.” Et menneskes liv kan fortælles på mange forskellige måder; det er det der er baggrunden for Peter Seebergs ’leg’ med velkendte genrer.

Og uanset hvor kortfattet en fortælling er, så kan den give læseren en oplevelse af det der måske kan siges at være et gennemgående tema i de 22 tekster: Individet er en del af et fællesskab, og der er altid en grund til at individet er som det er, og at fællesskabet er som det er. Derfor kan der altid findes et argument for benådning af den der har forbrudt sig mod fællesskabets regler.

Lektor Jørgen Aabenhus, november 2004

 

Litteratur om bogen

Afsnit i bøger

99.4 Seeberg, Peter
Jonas Holst Sørensen: Peter Seeberg : æstetik, eksistensfilosofi og kulturanalyse i Peter Seebergs skønlittererære forfatterskab. - Multivers, 2003.
(heri s. 139-179: Dinosaurusens sene eftermiddag og Argumenter for benådning).
Guldmedaljeafhandling fra Århus Universitet.

99.4 Seeberg, Peter
Indfaldsvinkler : en forfattersamtale mellem Peter Seeberg og Poul Vad / redigeret af Henk van der Liet. - Gyldendal, 1998.
(heri s. 102-106: Anti-helte og anti-myter).
Bl.a. om novellen Vingeslag.

99.4 Seeberg, Peter
Marianne Juhl: Peter Seeberg : en monografi. - Gyldendal, 1999.
(heri s. 121-128, 146, 148 m.fl.: Om nogle af novellerne i samlingen).

99.4
Seeberg, Peter
Mytesyn : en bog om Peter Seebergs forfatterskab / redigeret af Iben Holk. - Centrum, 1985.
(heri s. 101-123: Karen Horsens: Nådens kildevæld).
Om begrebet "Nåde" som noget nyt i Peter Seebergs forfatterskab.

Anmeldelser i aviser

28/9 1976 Jannick Storm i Aktuelt
28/9 1976 E. Chr. R. Bernhardsen i B.T.
25/9 1976 Jens Kistrup i Berlingske Tidende
24/9 1976 Poul Borum i Ekstrabladet
24/9 1976 Torben Brostrøm i Information
24/9 1976 Jens Kruuse i Jyllands-Posten
24/9 1976 Henrik Moe i Kristeligt Dagblad
24/9 1976 Ole Storm i Politiken
24/9 1976 Henrik Neiiendam i Wekendavisen

Video, bånd, CD

Thøger Jensen ... et al / redaktion Carsten René Nielsen, Rolf Sindø og Anders Abildgaard Nielsen. - Ildfisken, 2002. - 1 CD (ca. 72 min.).
Forfatterne Thøger Jensen, Per Højholt, Peter Adolphsen, Peter Seeberg og John Bang Jensen læser egne værker.
Peter Seeberg læser novellen Argumenter for benådning.

 

Generelt om forfatteren

Bøger

46.4 Viborgegnen
En hilsen til Peter Seeberg / redaktion Marianne Bro-Jørgensen m. fl.. - Hikuin : for Viborg Stiftsmuseum, 1993, - 323 sider.
Takkeskrift til Peter Seeberg for hans 33 år som leder af Viborg Stiftsmuseum. Især historiske emner.

99.4 Seeberg, Peter
Ib Bondebjerg: Peter Seeberg : en ideologikritisk analyse. - GMT, 1972. - 94 sider.

99.4 Seeberg, Peter
Thorkild Borup Jensen: Peter Seeberg : portræt af forfatteren og forfatterskabet. - Dansklærerforeningen, 2007. - 80 sider. - (En kanonforfatter).
Om forfatteren og forfatterskabet. 

99.4 Seeberg, Peter
Dagen letter sindet : studier og læsninger i Peter Seebergs forfatterskab / af Sigurd Enggaard Poulsen og Kr. Friis-Jensen. - Poul Kristensen, 1979. - 130 sider.

99.4 Seeberg, Peter
Indfaldsvinkler : en forfattersamtale mellem Peter Seeberg og Poul Vad / redigeret af Henk van der Liet, - Gyldendal, 1998. - 113 sider.

99.4 Seeberg, Peter
Jonas Holst Sørensen: Peter Seeberg : Æstetik, eksistensfilosofi og kulturanalyse i Peter Seebergs skønlitterære forfatterskab. - Multivers,  2003. - 299 sider.
Guldmedaljeafhandling fra Århus Universitet.

99.4 Seeberg, Peter
Marianne Juhl: Peter Seeberg : en monografi. - Gyldendal, 1999. - 256 sider.
Om Seebergs forfatterskab og hans personlige forudsætninger for det.

99.4 Seeberg, Peter
Mytesyn : en bog om Peter Seebergs forfatterskab / redaktion Iben Holk. - Centrum, 1985. - 241 sider.

99.4 Seeberg, Peter
Peter Seeberg og Hald : at åbne arkivet / redaktion Maria Davidsen, Jørgen Aabenhus, Anne-Marie Mai, - Gyldendal, - Syddansk Universitetsforlag, 2005, - 231 sider.
Tekstanalyse (Ved Havet) , bibliografi, beretninger og signalement af forfatterskabet, efter registrering af materialer i Peter Seebergs arkiv.

99.4 Seeberg, Peter
Vagn Thule Hansen: Peter Seeberg. - Munksgaard, 1972. - 83 sider.

99.4 Seeberg, Peter
Peter Vejrum: Som et firben i solen : en undersøgelse af Peter Seebergs eftersøgning 1946-1999. - Odense Universitetsforlag, 2000. - 117 sider.
Især s. 92-108: Polemisk efterskrift : Sekundærlitteraturens betydning.
Meget kritisk gennemgang af sekundærlitteraturen om Peter Seebergs forfatterskab.

Afsnit i bøger

Peter Seeberg: Min personlige tigerhun, Maja : Peter Seebergs forfatterskab. - Munksgaard, 1997.
(heri s. 139-173: Søren Hove: Efterskrift)
Gennemgang af: Handlinger og sidehandlinger, personer og figurer, temaer i forfatterskabet, genrerne, forfatterskabets udvikling.

03
Den store danske encyklopædi / redaktion Jørn Lund. - Danmarks Nationalleksikon, 1994-2002. - 21 bind.
(i bind 17, s. 53-54: Anders Østergaard: Peter Seeberg).

80.1
Hanne Marie Svendsen: Romanens veje : værkstedssamtaler med danske forfattere. - Rasmus Fischers Forlag, 1966.
(heri s. 75-89: Peter Seeberg).

81.17
Mogens Pahuus: Distance og involverethed : et tema i eksistenstænkning og eksistensdigtning. - Aalborg Universitetsforlag, 2008. - (Dialektika-serien).
(heri s. 67-101: Peter Seeberg).
Kortlægning af spændingsfeltet mellem distance og involverethed samt præsentation og diskussion af Peter Seebergs forfatterskab. I bogen er der også afsnit om Albert Camus' og Milan Kunderas forfatterskaber, der også i særlig grad har fokuseret på ovennævnte problemstilling.

81.17
Thomas Thurah: Historien er ikke slut : samtaler med 36 europæiske forfattere. - Gyldendal, 2001.
(heri s. 125-139: Eksistensens talrække).

81.5
Jørgen Elbek: Århundredets bro : kritiske skitser. - Husets Forlag, 1998.
(heri s. 89-96: Peter Seebergs filosoffer).

81.6
Danske forfatterskaber / Susan Mose, Peter Nyord, Ole Ravn. - Systime, 2005- . - bind.
(i bind 3 : 1950-1985, s. 49-55: Vejen til virkeligheden).
Lille gennemgang af forfatterskabet

81.6
Litteraturens veje /Johannes Fibiger, Gerd Lütken. - Gad, 2003.
(heri s. 342-345: Peter Seeberg : Fra Babel til Ribe).

81.6
Litteraturens stemmer : Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Gad, 2003.
(heri s. 322-325: Peter Seeberg).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. - Gad, 1980-82. - 5 bind.
(i bind 4, s. 11-28: Bjarne Sandstrøm: Peter Seeberg).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-2003 . - 3 bind.
( i bind 2, s. 114-128: Knud Bjarne Gjesing: Peter Seeberg).

81.65
Jørgen Gustava Brandt og Asger Schnack: 80 moderne danske digtere : præsentation & portræt : essays. - Gyldendal, 1988.
(heri s. 227-230: Peter Seeberg).

81.65
Thomas Bredsdorff: Sære fortællere : hovedtræk af den ny danske prosakunst i tiåret omkring 1960. - Gyldendal, 1968.
(heri s. 68-86: Peter Seeberg).

81.65
Vandmærker : nærlæsninger af ny dansk litteratur / redigeret af Anders Østergaard. - Dansklærerforeningen, 1999.
(heri s. 129-167: Bjarne Sandstrøm: Til glæde for evigheden : Peter Seeberg og Solvej Balle).
Især s. 152-166 om Peter Seeberg.

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Biografier, s. 413: Marianne Juhl: Peter Seeberg).

Artikler i tidsskrifter

02.05
Bogens Verden : tidsskrift for litteratur og kultur. - Danmarks Biblioteksforening : Det Kongelige Bibliotek : Danmarks Biblioteksskole.
(heri 1999, nr. 2, s. 18-22: Flemming Ettrup: Ånd og praksis : Ved Peter Seebergs død).
Nekrolog.

77
Sentura : magasin for litteratur og levende billeder.
(heri 1999, nr. 3, s. 10-11: Jakob Hansen: Mere end en biperson).
Kort portræt af Peter Seebergs forfatterskab.

80.5
K & K : kultur og klasse : kritik og kulturanalyse. - Medusa.
(heri 2004, nr. 1, s. 1-110: Seeberg).
Temanr. om Peter Seebergs forfatterskab.

80.5
Passage : tidsskrift for litteratur og kritik.
(heri 1999, nr. 33, s. 76-81: Poul Vad: Nærvær : om Peter Seebergs forfatterskab - en skitse).

81.6505
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur.
(heri 1999, nr. 15, s. 50-61: De Seebergske readymades)
Om Seebergs såkaldte banale prosa.

Artikler i aviser

Berlingske Tidende
(heri 10/1 1999: Jens Kistrup: Virkeligheden var hans problem).
Nekrolog

Information
(heri 11/1 1999: Torben Brostrøm: Sprog-handlingens sustans).
Nekrolog

Jyllands-Posten
(heri 11/1 1999: Anders Raahauge: Underfundighedens særlige mesterskab).
Nekrolog

Politiken
(heri 10/1 1999: Ole Schierbeck: Peter Seeberg er død)
Nekrolog

Politiken
(heri 16/1 1999: Bjørn Bredal: Peter Seeberg uss).
Nekrolog

Video, bånd, CD

99.4 Seeberg, Peter
Amor fati (videokassette) : et portræt af Peter Seeberg. - Video One I i coproduktion med Det Danske Filminstitut, 1999. 1 kassette (52 minutter).

99.4 Seeberg, Peter
Samtale med Peter Seeberg (cd) / tilrettelæggelse Lene Bredsdorff. - DR Multimedie, 1999. 1 cd (30 minutter)
Portrætsamtale med forfatteren Peter Seeberg, der i samtalens løb læser 2 tekster fra Halvdelen af natten.

Links

Forfatterweb
Dansk biblioteksCenters forfatterportræt. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Den store danske - Gyldendals åbne encyklopædi
Artikel om forfatteren. Siden er udarbejdet af førende danske fageksperter. Se også artikel i Dansk biografisk leksikon.


Bibliotekar Birgitte Bjælde, Vejle Bibliotekerne.

30 nov.04

Bogdetaljer

Forlag
Gyldendal
Faustnummer
05060702
ISBN
9788774055709
Antal sider
290

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer