Bog

Fodboldenglen

Af (
1981
)

Analyse

Nielsen, Hans-Jørgen - Fodboldenglen

Med Fodboldenglen skaffede Hans-Jørgen Nielsen sig en betydelig plads i den folkelige, danske litteratur. Bogen opnåede høje salgstal og flere betegnede den som 70’ernes generationsroman og en ægte dansk klassiker.

Indtil sit gennembrud havde Nielsen i højere grad været litterær bidragyder i et forum, hvor man værdsatte et mere eksperimenterende sprog, hvilket også gjaldt for hans lyrik. Sideløbende var han kendt som ivrig samfundsdebattør med sans for at afkode de samtidige strømninger både indenfor det politiske liv og i litteraturen.

Men hvad var med til at give Fodboldenglen gennemslagskraft, så den i eftertiden, især det næste årti, blev noget nær en litterær kanon? Måske skyldtes det Nielsens sammenskrivning af det små i det store og det store i det små med udgangspunkt i to drenges opvækst og den påvirkning, de udsættes for af det omkringliggende samfund. Romanens opbygning med sideløbende fortællinger – fra det helt nære og personbundne til de store linjer i 70’ernes samfund med kvindefrigørelse og politiseringen generelt – medvirker til at afdække hvad de danske 70’ere var for en tid at være til stede i og gør det nærværende og identificerbart for den enkelte læser.

Ved romanens start gennemlever hovedpersonen, Frands, en større krise. Hans barndomsven Franke, en berømt fodboldspiller, har nogle måneder forinden begået selvmord efter at have slået kone og barn ihjel. Efterfølgende forsøger Frands at begå selvmord. Det mislykkes, men han indlægges på psykiatrisk afd. i nogen tid. Efter udskrivelsen opholder han sig hos sine forældre, hvorefter han på opfordring af en tidligere kollega flytter ud til dennes kollektiv. Omkring tidspunktet hvor Franke begår selvmord, er Frands og hans kone, Katrin, flyttet fra hinanden, og hun har taget deres fælles barn, Alexander, med sig.

Handlingen starter et par måneder efter Frankes selvmord og Frands eget selvmordsforsøg. Han har fået en oversættelsesopgave, som han ikke rigtig kan komme i gang med. I stedet begynder han at nedskrive tanker og erindringer fra sin barndom på Amager med Franke. Sideløbende fortæller han om forholdet til sin ekskone Katrin og sit liv her og nu. De forskellige forløb nedskriver han i dagbogsform henvendt til sønnen Alexander, og de kommer derved til at tage form som en bekendelsesberetning.

I sin krise finder Frands ud af, at han ikke kan bruge sin tillærte intellektuelle tilgang til livet. Han kommer til kort med de begreber og den måde, han hidtil har grebet tilværelsen an på. Først da han så at sige tager forvirringen på sig og bevæger sig væk fra den intellektuelle analyserende tilgang, kan han forstå. Han må indledningsvis begribe sig selv og sin fortid ud fra umiddelbar registrering af, hvad der er sket og først der, kan han komme videre. I formidlingen til sønnen bliver de sansede registreringer udsat for bevidst refleksion, og først i mødet mellem fortid og nutid konstrueres fortælleren som et helt menneske.

Allerede i selve titlen Fodboldenglen ligger en antydning af de modsætninger, som tematiseres romanen igennem, jf. sammenstillingen af det konkrete og det metafysiske. Denne modstilling og eller sammenstilling føres i gennem på flere planer i selve romanen. Krop versus sjæl, overblik kontra kaos, kvindeunivers overfor mandeunivers, akademiske kredse kontra arbejderklassens miljøer. Modsætningerne bliver i de forskellige sideløbende fortællinger flettet ind i hinanden og genfortæller den gamle historie om, hvordan mennesket formes af både arv og miljø med forskellige resultater til følge.

Samlet spiller Fodboldenglen med sit fokus på arv og miljø og hovedpersonens krise op til de tidligere store udviklingsromaner; om det så lykkes må være op til den enkelte læser.

Stud.mag. Lone Brandt Thomsen, september 2005

 

Litteratur om bogen

Bøger

99.4 Nielsen, Hans-Jørgen
Morten Kyndrup: Æstetik og litteratur : Fodboldenglen - dens modtagelse og æstetik. - Arkona, 1982, - 91 sider. - (Skrifter fra Institut for Litteraturhistorie, Aarhus Universitet. B-række ; nr. 6).

Afsnit i bøger

Hans-Jørgen Nielsen: Fodboldenglen : en beretning. - Dansklærerforeningen/Skov, 1982.
(heri s. 243-257: Efterskrift ved Erik H. Henningsen og Ivan Z. Sørensen).
Indeholder bl.a. Hans-Jørgen Nielsens essays om fodbold, sport og samfund.

30.17
Mænd om mænd : medaljens anden side / redigeret af Nynne Koch - Delta, cop. 1983. - (Kvindestudier, 7).
(heri s. 184-213: John Chr. Jørgensen: Mandens seksualitet som problem i ny nordisk litteratur).
Især s. 203-207: Manden på vej? - Hans-Jørgen Nielsen og Espen Haavardsholm: Om besværligheder med seksualiteten hos de mandlige hovedpersoner i Fodboldenglen og i Drift.

37.14816
Litteraturens spor : om litteratur, fag og pædagogik / Martin Jørgensen & Ole Pedersen. - Dansklærerforeningen, 1999.
(heri s. 208-211: Fiktion eller virkelighed).
Er Fodboldenglen fiktion eller en selvbiografi.

81.5
Fortællingen i Norden efter 1960 / redigeret af Anker Gemzøe. - Aalborg Universitetsforlag, 2004.
(heri s. 133-140: Peter Kirkegaard: Fodboldenglen - en stor historie eller en lille?).
Fodboldenglen set fra det nye århundrede.

81.6
Læsninger i dansk litteratur / fællesredaktion Povl Schmidt m.fl. - Odense Universitetsforlag, 1997-1999. - 5 bind.
(i bind 5 : 1970-2000, s. 38-54: Jørgen Gleerup: FF: Åbenbaringernes ophavsmænd).
Gennemgang af temaer i bogen.

81.68
Lars Handesten: Alligevel så elsker vi byen : tolv kapitler af Københavns litteraturhistorie. - C. A. Reitzel, 1996.
(heri s. 129-144: Barndommens gade).
Især s.141-144 om hovedpersonen Frands'  Amager, der har gjort ham til det han er.

81.68
John Chr. Jørgensen: Hamskiftet : mændenes krise i litteraturen 1973-83. - Borgen, 1984.
(heri s. 167-172: En ungdoms historie).
Om Fodboldenglen som normdannende roman.

81.68
Københavnerromaner / redigeret af Marianne Barlyng og Søren Schou. - Borgen, 1996.
( heri s. 359-366: Søren Schou: Forstaden som verdens begyndelse).
Om glæden ved forstadslivet i Dan Turells Vangede Billeder og i Fodboldenglen.

81.68
Litteraturens børn : barndomsskildringer i dansk litteratur / redigeret af Niels D. Lund og Mette Winge. - Høst, 1994.
(heri s. 142-158: Niels D. Lund: Afstand og forbindelse : 40ernes og 50ernes drengegeneration i litteraturen).
Især s. 149-150 om Fodboldenglen.  Fodbold som et vigtigt drengeunivers også i litteraturen.

99.4 Gyllembourg, Thomasine
Klaus P. Mortensen: Thomasines oprør. - Gad, 1986.
(heri s. 201-204: Gådeløsning?).
Romanen Fodboldenglen som en åbning i de stivnede kønsroller, en begyndende vej ud af modsætningerne mellem mande- og kvinderollen.

99.4 Nielsen, Hans-Jørgen
Hans-Jørgen Nielsen : portræt af et forfatterskab / redigeret af Tania Ørum. - Spring, 2001.
(heri s. 81- 94: Martin Møller: Små og store historier : om Hans-Jørgen Nielsens Fodboldenglen.
(heri: s.95-105: Frederik Stjernfelt: Dans i bobler : Fodboldbeskrivelserne i Fodboldenglen - en ideologikritisk note).

Artikler i tidsskrifter

13.605
Semiotik. - Basilisk.
(heri 1983, nr. 5/6, s. 10-30: Otto Pedersen: At tage bolden ned).
"Livmoderen" som litterært motiv - om den vanskelige manderolle.

80
Ibid. - Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet.
(heri 2001, nr. 3, s. 129-140: Christian Mathiassen: Fodboldenglen og Hafnia Punk).
Sammenstilling af forskelle og ligheder mellem Fodboldenglen og Benn Q. Holms Hafnia Punk. Om forskellen i synet på manderollen afhængig af den generation forfatteren tilhører.

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 1980, nr. 52, s. 136-143: Hans-Jørgen Nielsen: Til fiktionens forsvar : nogle notater om biografi, historie, fiktion i Fodboldenglen).

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 1980, nr. 53, s. 59-78: Poul Behrendt: Det anti-autoritære oprør : Fædre og mødre i de nye selvbiografier : Om 60'erne og 70'erne).
Styrken i den fiktive selvbiografi.

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 1990, nr. 93, s. 98-105: Anne Bønløkke Braad: Fodboldenglen).
Om forskellige temaer i Fodboldenglen.

80.5
Passage : tidsskrift for litteratur og kritik.
(heri 1986, nr. 2, s. 7-36: Johan Fjord Jensen: Sisyfos i labyrinten : dannelsesromanen og det postmoderne).
(heri 1986, nr. 2, s. 37-51: Dannelsesromanen og det postmoderne : en dialog mellem Johan Fjord Jensen, Hans-Jørgen Nielsen og Poul Behrendt).
Artiklerne - på universitetsniveau - behandler dannelsestraditionen, den labyrintiske beretning og dannelsesromanen med Fodboldenglen og Poul Behrendts Bissen og dullen som eksempler.

81.6505
Karneval. - Systime.
(heri 1981, s. 11-39: John Mogensen: Tressernes karneval er pludselig forbi).
Analyse af Fodboldenglen.

81.6505
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur.
(heri 1991/1992, nr. 1, s. 52-66: Steen Beck: Tegntyderen fra Amager).
Især s. 59-65 om Fodboldenglen.

Anmeldelser i aviser

22/11 1979 Esben Høilund Carlsen i Aktuelt
11/12 1979 Jens Kistrup i Berlingske Tidende
5/12 1979 Poul Borum i Ekstra Bladet
5/12 1979 Søren Vinterberg i Information
12/12 1979 Niels Houkjær i Kristeligt Dagblad
14/12 1979 Niels Barfoed i Politiken

Artikler i aviser

Politiken
(heri 20/11 2000, sportmagasinet, s. 12: Stine Mie Kristiansen: Fodbold og engle).
Filminstruktør Jørn Faurschou skal filmatisere Fodboldenglen.

Politiken
(heri 23/2 2002, bøger, s. 10: Jes Stein Pedersen: Bibliopaten : En helflugter i vandret liggende stilling).
Om hvordan Fodboldenglen gjorde det legitimt for intellektuelle at interessere sig voldsomt for fodbold.

 

Generelt om forfatteren

Bøger

99.4 Nielsen, Hans-Jørgen
Hans-Jørgen Nielsen : portræt af et forfatterskab / redigeret af Tania Ørum, - Spring, 2001. - 243 sider.
Artikler om Nielsens poesi og prosa.

Afsnit i bøger

Hans-Jørgen Nielsen: Nielsen sort på hvidt : samlede digte / redigeret af Morten Thing og Tania Ørum, - Tiderne Skifter, 2000.
(heri s. 441-466: Efterskrift af Tania Ørum).

81.5
Historier om nyere nordisk litteratur og kunst / redaktion Anne-Marie Mai og Anne Borup, - Gad, 1999.
(heri s. 108-137: Anne Borup: En playmaker i aktion : sider af Hans-Jørgen Nielsens forfatterskab).

81.6
Dansk litteraturhistorie, - Gyldendal, 1983-1985. - 9 bind.
(i bind 8, s. 462-469 og s. 620-623).

81.6
Hovedsporet : dansk litteraturs historie / redigeret af Jens Anker Jørgensen og Knud Wentzel. - Gyldendal, 2005.
(heri s. 618-623 : Opbrud fra modernismen : Hans-Jørgen Nielsen, Inger Christensen, Svend Åge Madsen, Jens Smærup Sørensen).
Især s. 618 om Hans-Jørgen Nielsen.

81.6
Litteraturens stemmer / redigeret af Klaus P. Mortensen, - Gad.
(i 1. udg. 1999, s. 396-401; i 2. udg. 2003, s. 267-271: Bjarne Sandstrøm: Hans-Jørgen Nielsen).

81.6
Litteraturhåndbogen. - Redigeret af Ib Fischer Hansen, - Gyldendal Uddannelse.
(i 4. udg. 1989, s. 465-467; i 5. udg. 1998, s. 121-123; i 6. udg. 2001 s. 127-129).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede : nyredigeret og nyskrevet udgave / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge, - Gad, 1980-82. - 5 bind.
(I bind 5, s. 175-189: Helge Rønning: Hans-Jørgen Nielsen).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede, - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai, - Gad, 2000-2002. - 3 bind.
(heri s. 476-487: Lars Bukdahl: Hans-Jørgen Nielsen).

81.65
Asger Schnack: Portræt : 40 danske digtere efter 1968. - Gyldendal, 1981.
(heri s. 124-129: En verden i bevægelse - Hans-Jørgen Nielsen).
81.65
Erik Skyum-Nielsen: Modsprogets proces : poesi, fiktion, psyke, samfund : essays og interviews om moderne dansk litteratur. - Arena, 1982.
(heri s. 282-299: Historien er også en læreproces - Hans-Jørgen Nielsen).
Om Nielsens forfatterskab og hans måde at skrive på.

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen ; under medvirken af Thomas Bredsdorff, - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(I Biografier: s. 330-331: Sigurd Kværndrup: Hans-Jørgen Nielsen).

Artikler i tidsskrifter

80.5
Chancen : tidsskrift for litteratur. - Gyldendal.
(heri 1979, nr. 2, s. 41-51: Portræt : en brevveksling mellem Hanne Marie Svendsen og Hans-Jørgen Nielsen).
Om Hans-Jørgens Nielsens arbejdsmetoder.

Links

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportræt. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Den Store Danske
Artikel om Hans-Jørgen Nielsen 

30 sep.05

Bogdetaljer

Forlag
Dansklærerforeningen/Skov
Faustnummer
05732956
ISBN
9788779660236
Antal sider
264

Fodbold og identitet i Hans-Jørgen Nielsens Fodboldenglen

Hvis der er noget, man kan være sikker på at have lært, når man har gået i skole i 80'erne og 90'erne, så er det et solidt arsenal af kritiske forestillinger om venstrefløjen i 1970'erne. De kritiske forestillinger strækker sig fra venlig og måske lidt nedladende måben over Femø-lejren og økologiske tørvelandsbyer til væmmelse over DKP og Cambodja-fascinerede universitetsstuderende.

02 jun.06
Læs mere

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer