Bog

Erindring om kærligheden

Af (
2016
)

Anmeldelse

Erindring om kærligheden af Kirsten Thorup

13 apr.16
AfAnne Klara Bæhr
Skribent

Gribende roman om et kompliceret mor-datter forhold, som jeg måtte slippe flere gange for at trække vejret – for så skynde mig at læse videre.

Tara bliver gravid med den flyvske Tore og føder datteren Siri. I mange år håber hun, de skal blive en familie, men hun og Siri kommer aldrig til at bo sammen med faren. Tara magter ikke rollen som mor og har så store problemer, at Siri fjernes flere gange i den tidlige barndom. Alligevel elsker Tara Siri overalt på jorden, og hun ville gøre alt for hende, hvis hun kunne, og hvis hun fik lov. Tara samler på lykkelige øjeblikke med Siri og forsøger konstant at reparere på fejltagelserne, men Siri fjerner sig mere og mere fra hende.

Tara kommer fra små kår på Fyn og flytter til København med drømmen om at blive skuespiller. Hun bliver i første omgang en del at det alternative teatermiljø, men skuespillerdrømmene brister. Forholdet til kunst og kultur bliver dog til et livslangt kærlighedsforhold, som hun forsøger at udleve gennem Siri, der kommer på Kunstakademiet. Tara tror på det gode i mennesket, men er desværre også meget naiv. Da hun er med i en rabiat venstreorienteret gruppe, får hun kontakt til en statsløs palæstinenser, som lokker hende til at smugle ”noget” i en ost til Israel, og da hun senere opsøges af en udvisningstruet kurder, der beder hende om at indgå i et proformaægteskab, accepterer hun.

Det er relationen mellem Tara og Siri, der er bogens omdrejningspunkt. Om sit forhold til Siri siger Tara: ”Som efter et big bang var hendes og Siris forhold blevet til en klodernes kamp. To kloder i hver sin bane om den samme sol, der bevægede sig længer og længere væk fra hinanden”. Mens Siri er barn, har Tara flere underbetalte rengøringsjobs og tager Siri med på arbejde. Ofte er hun så træt, at hun glemmer at følge Siri i skole eller at hente hende, og i perioder kæmper hun med et spiritus- og pillemisbrug. Siri lærer alt for tidligt at klare sig selv, at stå op med et vækkeur, at være den ansvarlige i en tilværelse med mange skift og mange flytninger. Hun mener selv, at hun slet ikke har haft nogen barndom og gør sig hård, for som hun siger ”Hellere hårdhed end sårbarhed”. Alligevel elsker hun Tara og higer efter hendes anerkendelse.

Som læser forstår man fuldt ud Siris vrede overfor barndommens svigt og hendes stærke vilje til at stå på egne ben, til at vise, at hun kan. På den anden side lider man med Tara, når Siri den ene gang efter den anden, afviser hende, men man bliver også lidt vred på Tara og hendes ydmygende attitude. Hvorfor sætter de sig ikke ned og får det hele talt igennem? Men så let er det jo ikke, og jeg tror, rigtig mange kvinder kan genkende noget i forholdet til deres egne mødre og døtre.

Kirsten Thorup har et stort og flot forfatterskab bag sig med mange stærke romaner om kvinder. Mange af temaerne i ’Erindring om kærligheden’ går igen i andre af hendes bøger, men jeg kom især til at tænke på bøgerne om Jonna og ’Tilfældet gud’. Bogen er skrevet i et fremragende og til tider poetisk sprog med megen dialog. Tara og Siri står lyslevende for læseren, men også bipersonerne får ansigter. 

Oprindeligt skrevet af Anne Klara Bæhr, Litteratursiden.

Analyse

Thorup, Kirsten - Erindring om kærligheden

AfSidsel Sander Mittet
Skribent

I 'Erindring om kærligheden' formår Kirsten Thorup at kombinere en barsk og smuk fortælling om mor/datter-kærlighed med et portræt af Danmark gennem de sidste 50 år.

I disse tider, hvor den ene kronik efter den anden problematiserer, analyserer eller idealiserer moderrollen, har Kirsten Thorups 'Erindring om kærligheden' en anderledes kunstnerisk vinkel på spørgsmålet. Romanen handler om Tara, der som ung flytter til København, bliver skuespiller, fejler i projektet og bliver mor til datteren Siri. Siris far, fantasten og kunstneren Tore, begår selvmord og efterlader den jeg-svage Tara som alenemor, en opgave hun ikke magter. Flere gange bliver datteren taget fra hende, men kommer altid tilbage, indtil hun flytter hjemmefra for siden at bryde kontakten med moren. Senere mødes de igen. Siri er blevet kunstner, og netop gennem kunsten finder hun en måde at lukke sin moders kærlighed ind i sit liv.

Som titlen antyder handler romanen om kærlighed - lidenskabelig kærlighed mellem mor og datter - lidenskabelig fordi begrebet, der stammer fra tysk, har sin rod i ordet lidelse og derfor accentuerer dobbeltheden i netop kærlighedsbegrebet.

Den skæve eksistens og samfundskritikken

At fortælle om et dysfunktionelt forældre/barn-forhold, er der for så vidt ikke noget nyt i, men for det første handler de fleste af den slags historier om sønner og fædre, og for det andet er det næsten altid barnets vinkel, de fortælles udfra. Sådan er det ikke i 'Erindring om kærligheden'. Selvom datteren Siri både i romanens midte og dens slutning får sin egen stemme, er det moren, Tara, der er hovedpersonen. I hende leverer Thorup et anderledes kvindeportræt. En mor, der elsker sit barn, men ikke magter moderrollen, primært fordi hun ikke magter sig selv. Tara må opgive skuespilkarrieren, ikke fordi hun er en dårlig skuespillerinde, men fordi hendes indre kerne er så vag, at hun ikke kan skelne mellem sig selv og den rolle, hun påtager sig. Gennem hele romanen svinger Tara mellem at svigte sin datter for derefter at søge at kompensere for netop disse svigt. Tara har konstant dårlig samvittighed, hvilket paradoksalt nok i høj grad er dét, der skaber den nære relationen til Siri. Selv når Tara har nået bunden af samfundet, er datteren aldrig langt væk i hendes tanker, ligesom Siri livet igennem bliver ved med at søge sin mors anerkendelse.

Igennem sine forsøg på at blive den mor, Tara selv mener, hendes datter fortjener, bevæger hun sig igennem et utal af forskellige miljøer. Dermed bliver romanen også en beskrivelse af de strømninger, tanker og idéer, der har præget Danmark og verden fra 1970’erne og frem. Vi hører således om Israel/Palæstina-konflikten, de venstreorienterede kollektiver, Balkan-krigene og COP15. Thorups bog bliver således både en fortælling om en kvinde og en samfundsroman - vel og mærke en kritisk en af slagsen. Gennem Tara ser vi nemlig udviklingen fra velfærdsland til et egoistisk Danmark, hvor der ikke er plads til skæve eksistenser, og hvor enhver hytter sig selv. Ligeledes ses en nuancering af den idealiserede moderrolle, der har været en del af både politikernes og samfundets diskurs over de sidste mange år. At Tara ikke er en god mor, lades læseren ikke i tvivl om, men kærlighedsløs er hun ikke, og det er i det paradoks at romanens hovedkerne udfolder sig.

Den fragmenterede form

”Brudstykker af en kvinde   Ingenting andet end projektioner    Hun er det hendes yndlingslærere så i hende: en skuespiller   Selvmordet som den prisme hvori livet spejler sig …”. Sådan begynder romanens bagsidetekst, og som læsningen skrider frem, står det klart, at den mærkværdige form skyldes, at tekststykket er sammensat af løsrevne sætninger fra romanen. Allerede inden man åbner bogen, har man således stiftet bekendtskab med en ekstrem udgave af den form, Thorup har valgt til sin roman, nemlig den fragmentariske. Selvom 'Erindring om kærligheden' foregår kronologisk, er det brudstykker af en erindring og ikke et forsøg på en samlet, flydende fortælling, læseren præsenteres for. Denne form spejler både hovedpersonen Taras mangel på dét, hun selv kalder en ”samlet personlighed” og al erindrings grundvilkår, nemlig at det kun er forskelligartede stumper og ikke en pænt ordnet handling, der dukker op til overfladen. På samme måde bruges fortællerformen til at underbygge handlingen. Romanen begynder med Tara som jegfortæller, men glider over i en tredjepersonsfortæller i det øjeblik, Tara bliver mor. Dette underbygger på fineste vis Taras fornemmelse af, at hun ikke længere kun er sig selv, men en del af en større sammenhæng, ligesom det giver plads til at læseren senere kan høre Siris egen stemme.

At bruge formen i et samspil med indholdet er en af Thorups specialiteter. Allerede i 'Baby', hendes første roman fra 1973, afspejler skrivemåden indholdet, idet de mange sætninger, der ikke adskilles af et punktum, men i stedet bindes sammen af et ”og” understreger hovedpersonens fornemmelse af, at intet er mere værd end andet. Selvom 'Erindring om kærligheden' ikke er et formeksperiment på samme måde som 'Baby', er det derfor værd at bemærke, hvordan indhold og opbygning spiller sammen.

Også i afslutningen er dette tilfældet. På romanens sidste sider overlades ordet til Siri under en performanceoptræden ved navn Mother/daugther. Her bruger Siri sin egen krop, erfaring og erindring til at udforske netop mor/datter-relationen. Netop sådan kan 'Erindring om kærligheden' også læses.

I Lars Handestens anmeldelse af romanen i Kristeligt Dagblad d. 13 april, 2016 overvejer han, om ikke bogen i sig selv er et stykke performancekunst ”hvor Thorup bruger af sit eget liv for at skabe tankevækkende kunst". Denne tolkning er oplagt, når man bliver opmærksom på, at Thorup, ligesom sin hovedperson Tara, er vokset op på Vestfyn og som ung flyttet til København, hvor hun blev mor til en datter.

Når dette er sagt, er det vigtigt at pointere, at 'Erindring om kærligheden' ikke falder ind under genren autofiktion. Selvfølgelig bruger Thorup af sine egne erfaringer, det gør alle forfattere, men Tara er en litterær figur. Hun er ikke et pseudonym for Kirsten, men en prisme hvorigennem tidsånd og fortællingen om moderskab og moderkærlighed træder frem.

Kilder, links og centrale værker

04 okt.16

Bogdetaljer

Forlag
Gyldendal
Faustnummer
52319595
ISBN
9788702171365
Antal sider
464

Tema

Tema

Mangfoldige familieformer

Litteraturen afspejler nye familieformer og sætter fokus på køn og diversitet, imens skilsmissens realiteter tages under kærlig behandling.
Læs mere

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelser