Bog

Tilbage til Anholt

Af (
1978
)

Analyse

Lundbye, Vagn - Tilbage til Anholt

Vi har mistet en af Danmarks store eksperimenterende forfattere, Vagn Lundbye. Læs eller genlæs hans læsergennembrud Anholt-trilogien, som vi her introducerer.


Vagn Lundbye fik sit læsergennembrud med den såkaldte Anholt-trilogi, hvori han vendte tilbage til naturen og til fortællingen som form til. 

Vagn Lundbye (f. 1933) debuterede i 1966 med romanen Signalement og har siden været produktiv med romaner, essayistik, digte, noveller, fabler og børnebøger. Det samlede værk er et godt eksempel på et forfatterskab, der har været i fokus til forskellige tider af forskellige årsager og ikke mindst i forhold til forskellige læsergrupper. Med de tidlige værker placerer Lundbye sig i bølgen af postmoderne, eksperimenterende forfattere på linje med hele den generation, der fulgte efter de store modernister, dvs. folk som Hans-Jørgen Nielsen, Per Kirkeby, Jørgen Leth, Peter Laugesen, J. L. Madsen, Per Højholt, Klaus Høeck, Inger Christensen, Svend Åge Madsen, Sven Holm m.fl. Lundbyes væsentligste bidrag til den kunstneriske fornyelse af dansk prosa og romangenren i 1960’erne er collageromanen Nico (1969), som i dag nærmest har opnået kultstatus. Sit læsergennembrud fik han imidlertid med den såkaldte Anholt-trilogi, der omfatter Tilbage til Anholt (1978), Hvalfisken (1980) og Den store by (1982). Værket ramte tilsyneladende en tidstypisk trend, dels ved at vende tilbage til fortællingen som form, dels ved sit entydige budskab om en tilbagevenden til naturen.

Romanen handler om en ung mand på jagt efter sin fortid. Han hedder Jonas Boesen og leder efter spor af sin forsvundne bedstefar, om hvem man ved, at han led skibbrud ud for Anholt i 1903. Eftersøgningen bringer bymennesket Jonas i kontakt med et samfund fundamentalt anderledes end den storby-modernitet han kommer fra. På Anholt er tilværelsen styret af naturen og af de traditionelle værdier i en bondekultur og et fiskermiljø. Og det, der var planlagt som en kortvarig visit, bliver af længere varighed. Ved trilogiens slutning er han vendt tilbage til storbyen, men bringer ø-erfaringen med sig i sit videre liv.

Trilogien beskriver detaljeret livet på Anholt. Samtidig er bøgerne gennemtrængt af mytologisk, symbolsk betydning. Tilbage på Anholt bygger på et gammeltestamentligt indhold: historien om Jonas der bliver slugt af hvalfisken og senere bliver omvandrende profet i Ninive. Også romanens Jonas bliver opslugt af Anholt og af naturen. I en religiøst farvet scene forenes han med en sælhun: ”Det var en sang. Og han lukkede sig i hende, kosmos og menneske, kosmos og menneske, og vil du gå for mig, så vil jeg tale for dig. Udvidede sig til alle sider i hende og ville mere, end han kunne, og ordene begyndte at komme nærmere, voksede og voksede og nåede til brystet, og han fulgte med og ville det ikke, indtil han trods alting i sit hjerte indhentede dem og sad fast, og alting begyndte at tømme sig, løsne sig” (s. 184).

Ud over Anholt-beboerne, hvis historie går langt tilbage i fortiden, støder vi på en mystisk forsvindingshistorie med en ung grønlandsk pige i centrum. Er hun offer for en forbrydelse? Er hun forsvundet i Ørkenen? Eller har hun forladt øen uden at efterlade besked? Øens anden tilflytter er den tidligere Christianit, Fåre-Jens, der præparerer Jonas med taler om ø-samfundets intakte normsæt overfor storbyens moralske forfald.

Siden den prisbelønnede Anholt-trilogi har Lundbye udviklet nye sider i sit forfatterskab, især i de fabulerende, humoristiske dyrefabler og fortællinger som Næsehornsdigte (1990), Lundbyes Dyrefabler (1994) og Syv vidnesbyrd om vor Herre Jesu Kristi Latter (1999).

Adjunkt Anne Borup, november 2004.

 

Litteratur om bogen


Afsnit i bøger

81.6
Erik A. Nielsen: Søvnløshed: modernisme i digtning, maleri og musik. Centrum, 1982.
(heri s.168-184: Økologisk realisme: C. fortællingen om Jonas).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 3 udg./ redigeret af Torben Brostrøm og Mette WInge. - Gad, 1980-82.
(i bind 5, s. 157-160: Claus Secher: Om Anholt-trilogien).

81.65
Erik Skyum-Nielsen: Modsprogets proces: poesi, fiktion, psyke, samfund: essays og interviews om moderne dansk litteratur. - Arena, 1982.
(heri s. 133-138: Myten er altid ny).

81.68
Carsten Elbro: Det overtalende landskab: ideer om menneske og samfund i digternes og annonceindustriens naturskildringer i 1970’erne. - C.A. Reitzel, 1983.
(heri s. 80-106: Vagn Lundbye: det nære miljø)

81.69
Ib Johansen: Sfinksens forvandlinger: fantastiske fortællere i dansk litteratur fra B.S. Ingemann til Per Højholt. - Aalborg Universitetsforlag, 1986.
(heri s. 248-251: Det fortrængtes tilbagevenden: myte og magisk realisme i Ib Michaels og Vagn Lundbyes romaner)

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen ; under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Værker s. 9: Kirsten Thisted: Anholt-trilogien).

Artikler i tidsskrifter

05.6
Højskolebladet: tidsskrift for politik, litteratur, kunst, skole, kirke.
(heri 1980, nr. 47, s. 754-758: Niels Kjær: Helten, løgneren og profeten (3): Profeten).

Artikler i aviser

Kristeligt dagblad
(heri 14/9 1978: Bo Hakon Jørgensen: Natur og menneske).
Portræt af forfatteren og Tilbage til Anholt.

Kristeligt dagblad
(heri 8/12 1978: Niels Houkjær: Sammenhængen udenom mennesket).
Interview med Vagn Lundbye om Anholt-trilogien.

Kristekilt dagblad
(heri 24/6 1980: Egon Weber Paulsen: Grænserne og det grænseløse).
Fortolkning af Tilbage til Anholt i relation til Leif Hjernøes Fugleøen.

Kristeligt dagblad
(heri 18/2 1982: Vagn Lundbye: Herligheder, gåder og undere på Anholt).
Interview med forfatteren om hans eget forhold til ø-romaner.

Anmeldelser i aviser

29/8 1978 Claus Rude i Aktuelt
28/8 1978 Jens Kistrup i Berlingske Tidende
29/8 1978 E. Chr. R. Bernhardsen i BT
28/8 1978 Poul Borum i Ekstra Bladet
28/8 1978 Torben Brostrøm i Information
5/9 1978 Hans Andersen i Jyllands-Posten
28/8 1978 Niels Houkjær i Kristeligt Dagblad
10/10 1978 Eske Kaufmann Mathiesen i Land og Folk
27/8 1978 Niels Barfoed i Politiken

 

Generelt om forfatteren

Afsnit i bøger

81.6
Dansk litteraturhistorie / af Michael Bruun Andersen m.fl. - Gyldendal, 1983-1985.
(i bind 8, s.648-651: Søren Schou: Gæst i oprindeligheden).

81.6
Dansk litteraturhistorie / P.H. Traustedt. - Politiken, 1976-1977. - 6 bind.
(i bind 6, s. 220-222: Vagn Lundbye og fortællerens nye rolle).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. -
Gad, 2000- .
(i bind 2, s. 470-475: Jimmi Michelsen: Vagn Lundbye).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 3. udg./ redigeret af Torben Brostrøm og Mette WInge. - Gad, 1980-82.
(i bind 5, s. 149-161: Claus Secher: Om Anholt-trilogien).

81.65
Hans Holmberg: Fra Klaus Høeck til Karen Blixen: intreviews, portrætter, biografier. - Hernov, 1981.
(heri s. 44-48: Hans Holmberg: Digteren, der gør noget ved det).

81.65
Asger Schnack: Portræt: 40 danske digtere efter 1968. - Gyldendals Uglebøger, 1981.
(heri s. 99-105: Tilbage til naturen: Vagn Lundbye).

81.65
Erik Skyum-Nielsen: Modsprogets proces: poesi, fiktion, psyke, samfund: essays og interviews om moderne dansk litteratur. - Arena, 1982.
(heri s. 123-154: Myten er altid ny).

81.69
Ib Johansen: Sfinksens forvandlinger: fantastiske fortællere i dansk litteratur fra B.S. Ingemann til Per Højholt. - Aalborg Universitetsforlag, 1986.
(heri s. 237-251: Det fortrængtes tilbagevenden: myte og magisk realisme i Ib Michaels og Vagn Lundbyes romaner)

Afsnit i tidsskrifter

05.6
Press.
(heri 1993, nr. 97, s. 64-71: Flemming Andersen og Claus Hage: Sporet).

37.13605
Børn og Bøger: Tidsskrift for skolebiblioteker, skole- og kulturpolitik samt børne- og ungdomskultur. - Danmarks Skolebiblioteksforening.
(heri 2000, nr. 2, s.26-29: Vagn Sohn: Find dit indre dyr: Dog helst ikke svinehunden).
Interview.

81.01
Plys: årbog for børne- og ungdomslitteratur. - Arnis.
(heri 1992, nr. 6, s. 151-169: Hugo Hørlych Karlsen: Livsprocesserne og deres indvirken på et land: Om Vagn Lundbyes forfatterskab).

Artikler i aviser

Berlingske Tidende
(heri 6/12 1978: Hans Holmberg: Digteren, der gør noget ved det).
Interview i anledningen af at Vagn Lundbye modtager Kritikerprisen.

Det fri aktuelt
(heri 23/4 1991: Johs. H. Christensen: Stifinderen).
Interview i anledning af Vagn Lundbyes 25 års jubilæum som digter.

Information
(heri 18/3 2004:  Karen Syberg: Menneskets største fejle er dets tilpasningsevne).
Interview om natur og kultur.

Jyllands-Posten
(heri 2/10 1980: Hans Holmberg: Konservatismen og rødderne).
Interview omhandlende bogen Hvalfisken og bogen om Albert Dam.

Jyllands-Posten
(heri 4/4 1982: Sven Bedsted: Han holder med hvalerne).
Interview i forbindelse med udgivelsen af Den store by.

Jyllands-Posten
(heri 21/11 2003: Anders Raahauge: 70 år i morgen: Alt levendes slægtskab: Vagn Lundby værner om de balancer, der bærer naturen).

Politiken
(heri 29/11 2002: Carsten Andersen: De gode, de onde og de grusomme).
Artikel i forbindelse med at Vagn Lundbye modtager Det Danske Akademis store pris. Hans forfatterskab belyses gennem de anmeldelser han har modtaget gennem tiden.

Video, bånd, cd

99.4 Lundbye, Vagn
Langsommelighedens guddommelighed (lydoptagelse (cd)) : et portræt af forfatteren Vagn Lundbye / tilrettelagt af: Lars Wredstrøm. - DR Multimedie, 2001. - 1 cd (45 min.). - (Litteratur - forfattersamtale).
Portrætsamtale med forfatteren Vagn Lundbye (f. 1933) om tiden, livet og døden, om myter og mystik og det omfattende forfatterskab. Endvidere fortælles om Lundbyes forfatterskab set i forhold til hans litterære samtid.

Links

Forfatternet
Biografi, bibliografi, forfatterens yndlingslæsning, lydfiler mv. om danske nulevende skønlitterære forfattere, udarbejdet af folkebiblioteker i samarbejde med forfatterne.

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportræt. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste biblioteker.


cand.scient.bibl. Jane Kunze, Vejle Bibliotek

30 nov.04

Bogdetaljer

Secondary title
Jonas-trilogi ; 1. bind
Forlag
Borgen
Faustnummer
05297117
ISBN
9788741848150
Antal sider
207

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer