Bog

Kritik af tavsheden

Af (
1974
)

Analyse

Malinowski, Ivan - Kritik af Tavsheden

Kritik af tavsheden udgivet 1974 er en af de vigtigste politiske digtsamlinger fra 70’erne og fasttømrer Malinowski som en digter med en skarp sans for sprog og samfund.

De vigtigste bøger i Ivan Malinowskis (1926-1989) forfatterskab kan tælles på en hånd: gennembruddet kom med digtsamlingen Galgenfrist (1958) - Romerske bassiner (1963), Åbne digte (1963) og Poetomatic (1965) står som højdepunkter i de tidlige 60’eres danske poesi og demonstrerer samtidig bredden i Malinowskis værk.

Kritik af tavsheden udgivet 1. maj 1974 er en af de vigtigste politiske digtsamlinger fra 70’erne. Denne digtsamling viser Malinowski som en digter med en skarp sans for sprog og samfund. Han havde en politisk indsigt, som digtere sjældent besidder, og en sproglig forståelse politikere sjældent forstår. Titlen spiller på traditionen fra den tyske filosof Immanuel Kant, der skrev sine berømte ’kritikker’, Kritik af den rene fornuft, Kritik af den praktiske fornuft og Kritik af dømmekraften i slutningen af 1700-tallet; men trækker også på det kritiske læredigt, som kendes fra Bertolt Brechts forfatterskab. Titlen uddybes gennem et motto af Björn Håkanson: ”Den der ikke siger noget bliver selv/formuleret:/magten taler gennem hans/lukkede mund”.

Bogens forsideillustration, et pressefoto af en foroverbøjet bagbundet kineser, der formodentlig venter på at blive henrettet, taler sit tydelige sprog. Offentligheden skal gøres opmærksom på de forbrydelser og uretfærdigheder, der begås overalt i den såkaldt civiliserede verden. Kunsten bliver her brugt som et middel til at informere, provokere og anfægte læseren, men er lige så meget kritik som selvkritik.

Malinowski kritiserer forhold i samfundet, der kan forandres, hvis der er vilje til forandring. Magtforhold, ejendomsret, arbejdsdeling, hykleri, krig, menneskeskabt tvang og elendighed bliver kritiseret; men lige så ofte er kritikken vendt mod det enkelte individ, som bliver repræsenteret af digterjeget. Med andre ord: det er ikke nok at rette skytset mod abstrakte og fjerne begreber som ”herskerne”. Hvert individ har et ansvar og et medansvar, synes at være bogens centrale budskab.

Et afsnit på nitten digte består af kritik af sproget eller rettere sagt kritik af den måde, sproget bruges på af politikerne og medierne, som her i det superkorte digt nr. 5: ”'Ude i befolkningen’ siger de/ Hvorindefra?” eller digt nr. 19: ”Efter atten timers lytten/ Hører jeg daglig/ Éen sandhed i Danmarks Radio/ En dame siger:/ Nul nul og nul. Så/ Kan jeg sove”. Men indimellem disse oplagte emner for kritik udvides genren, når Malinowski kritiserer fænomener, der ikke er menneskeskabte, for eksempel naturens gang, som her i digtet ”Kritik af håbet”: ”I dag, den nittende november/ Har haslen store knopper/ I syv graders frost. Det/ kan blive dens død”. Her ser vi en ironisk formulering af et af de store temaer hos Malinowski: betoningen af viljen til liv og skabelse.

Det stærkeste udtryk for livsviljen findes i slutningen af digtet ”Disjecta membra” (Galgenfrist), der med rette er blevet en moderne klassiker: ”der er ingen løsning eller ligevægt/ der er ingen bolig på jorden// men dette splittede blod vil ikke dø/ og ukueligt er kødet der klynger sig til sit ben”. Ukuelig er også den menneskelige natur, som det lyder i digtet ”Kritik af fornuften”: ”Overalt i verden er der små rum/ Hvor mennesker parrer sig, stædigt/ På trods af al fornuft”.

Om selve udgivelsen bør det også nævnes, at bogen er skrevet i hånden med blæk. Også Dan Turèll, der var en stor fan af Malinowski, brugte håndskrift og den tids supernye skriveredskab, filtpennen, i de produktive år fra 1969-74. Med offset-trykkemaskinen blev det muligt på billig måde direkte at reproducere skrevne manuskripter, samtidig med at hele produktionsprocessen kunne foregå hurtigere, og digtene kunne fremstå som aktuelle kommentarer til sin samtid.  

Hvis man er træt af at få tørre fakta om, hvorledes mennesker opfattede livet dengang i 1970’erne, så kan Kritik af Tavsheden bruges som et øjebliksbillede. Jeg mener, at det er en meget stor kvalitet, at dette værk kan bruges på så mange forskellige måder – selv hyggelæsning. Længden er desuden også meget overkommelig. Faktisk så forholder det sig sådan, at jo længere tid jeg bruger på Kritik af Tavsheden, des kortere tid føles som spildt...

Stud.mag. Jan Ryum, september 2005

 

Litteratur om bogen

Afsnit i bøger

81.64
Dansk digtere i det 20. århundrede. - 3. udgave / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Vinge. - Gad, 1980-82. - 5 bind.
(i bind 4, side 193-95: Erik A. Nielsen: Kritk af Tavsheden).

81.65
Bente Hansen: Forfattere i/mod kapitalismen : omkring Erik Knudsen og Ivan Malinovski. - Hans Reitzel, 1975.
(heri s. 130-132 : 1968 og de følgende år).

81.69
Erik A. Nielsen: Lyrikere : 15 udlægninger og et digt. -  Spring, 2001.
(heri s. 226-229: Kritik af tavsheden)

99.4 Malinowski, Ivan
Vagn Thule Hansen: Ivan Malinowski. -  Borgen, 1980. -  89 sider.
(heri s. 67-74: Kritik af tavsheden).

Artikler i tidsskrifter

30.1205
Bidrag: Bevidsthedssociologisk tidsskrift. 
(heri 1976, nr.1, s. 89-97: Lars Seeberg & Anne-Sofie Thomsen: Kritik af tavsheden - 1974).

Anmeldelser i aviser

14/05 1974 Knud Sørensen i Aktuelt
25/05 1974 Jørgen Johansen i Berlingske Tidende
01/05 1974 Poul Borum i Ekstra Bladet
03/07 1974 Jens Henneberg i Fyens stiftstidende
22/05 1974 Hans-Jørgen Nielsen i Information
01/05 1974 Sven Bedsted i Jyllands-posten
16/05 1974 Bent Windfeld i Kristeligt Dagblad
01/05 1974 Thomas Bredsdorff i Politiken
24/05 1974 Bent Irve i Weekendavisen
01/05 1974 Per Højholt i Århus Stiftstidende

 

Generelt om forfatteren

Bøger

99.4 Malinowski, Ivan
Birgitte Due Kjeldsen: Ivan Malinovski : ledende motiver i Ivan Malinovskis lyriske forfatterskab. - Forlaget GMT, 1971. - 137 sider.
Forfatterskabet behandles indtil 1968.

99.4 Malinowski, Ivan
Vagn Thule Hansen: Ivan Malinowski. -  Borgen, 1980. - 89 sider.
Indhold: Galgenfrist (1958) ; Åbne digte (1963) ; Romerske basiner (1963) ; Poetomatic (1965) ; Leve som var der en fremtid og et håb (1968) ; Misnøje til skade for mandstugten (1969) ; Kritik af tavsheden (1974) ; Vinterens hjerte (1980)

Afsnit i bøger

80.1
Claus Clausen: Digtere i forhør 1966 : samtaler med tolv danske forfattere / redaktion Annelise Malmgren. - Gyldendal, 1966.
(heri s. 205-222: Ivan Malinovski).

80.1
Forfattarmakt : Inlägg och essäer om litteratur i politik och politik i litteraturen. - Bonniers, 1970.
(heri s. 44-74: Björn Håkanson: Proletär poesi: Ivan Malinovski som politisk poet).

80.1
Jette Kromann: Digtere på bånd. - Borgen, 1966.
(i bind 2, s. 32-63: Ivan Malinovski)
Interview.

80.4
Dansk litterær debat 1950-75 : holdninger/miljøer/temaer : en antologi / ved Erling Niesen. - Gyldendal, 1981.
(heri s. 359-363: Ivan Malinowski: Hop!: Tale til akademiet 28: XI: 70).

81.6
Dansk litteraturhistorie. - Gyldendal, 1983-1985. - 9 bind.
(i bind 8, s. 285-294: Det mordernistiske billeddigt: Ivan Malinowski).

81.6
Erik Halvorsen: Forfattere i deres samtid : dansk litteraturhistorie fra Holberg til i dag. - Aschehoug, 1988.
(heri s. 110-111: Ivan Malinovski).

81.6
Litteraturens stemmer : Gads danske forfatterleksikon / redigeret af BenedicteKieler og  Klaus P. Mortensen. -
Gad.
(i 1. udgave, 1999, s. 370-374; i 2. udgave, 2003, s. 251-254: Leif Erik Karlsen: Ivan Malinovski).

81.6
Læsninger i dansk litteratur / fællesredaktion Povl Schmidt. - Odense Universitetsforlag, 1997-1999.
(i bind 4, s. 141-159: Erik Svendsen: Mellem revnede mure: Ivan Malinovski: Galgenfrist).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 3. udgave / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. - Gad, 1980-82. - 5 bind. 
(i bind 4, s. 184-98: Erik A. Nielsen: Ivan Malinowski).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-2002. - 3 bind.
(i bind 2, s. 66-77: Anne Borup: Ivan Malinowski).

81.65
Torben Brostrøm: Versets løvemanke. - Borgen, 1964
(både i 1. og 2. udg., s. 52-59: Poesi som troens negation).
Bemærk årstal, udgivet før Kritik af tavsheden.

81.65
Jørgen Gustava Brandt: Præsentation : 40 danske digtere efter krigen. - Gyldendal, 1966. 
(heri s. 94-97: Krompromisløs og udsat: Ivan Malinovski).
Bemærk årstal, udgivet før Kritik af tavsheden.

81.65
Jørgen Gustava Brandt: 80 moderne danske digtere : præsentation & portræt : essays / af Jørgen Gustava Brandt og Asger Schnack. -  Gyldendal, 1988.  
(heri s. 171-174: Ivan Malinovski).

81.65
Bente Hansen: Forfattere i/mod kapitalismen : omkring Erik Knudsen og Ivan Malinovski. - Hans Reitzel, 1975.
(heri s. 105-171: Ivan Malinowski).

81.68
Klaus P. Mortensen:  Himmelstormerne : en linje i dansk naturdigtning / Klaus P. Mortensen. - Gyldendal, 1993.
(heri s. 275-281).

81.69
Erik A. Nielsen: Lyrikere : 15 udlægninger og et digt. - Spring, 2001.
(heri s. 215-234: Ivan Malinoski: Modernist og politisk digter). 

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen ; under medvirken af Thomas Bredsdorff. -
Rosinante, 2001.
(heri Biografier, s. 299-300: Sigurd Kværndrup: Ivan Malinowski).

Artikler i tidsskrifter

02.05
Bogens verden : Tidsskrift for litteratur og kultur. -  Danmarks Biblioteksforening. 
(heri 1967, s. 416-19: Vagn Thule: En panisk digter: Portræt af Malinovski).

30.1205
Bidrag: Bevidsthedssociologisk tidsskrift.
(heri 1976, nr.1, s. 28-101: Lars Seeberg & Anne-Sofie Thomsen: Ivan Malinovski - en kritisk forbruger).

32.1605
Socialistisk information. - Socialistisk Arbejderparti.
(heri 1989, nr. 33, s. 27-29: Örn Olafsson: Ivan Malinowski).

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri nr. 152, s. 39-46: Martin H. Brunsgaard: Kærligheden bortgået medbringende brugt damecykel: Modernisme som modsprog hos Ivan Malinowski).  

80.5
Vindrosen, - Gyldendal
(heri nr. 7, 1968, s.18-24: Vagn Thule: Existens og individualitet).
Malinowski sammenstilles med Per Højholt.

80.5
Vinduet : Gyldendals tidsskrift for litteratur. Oslo
(heri nr.2, 1973, s. 46-59: Ivan Malinovski: Leve som var der en fremtid og et håb).
Foredrag om egen digtning, før udgivelsen af Kritik af tavsheden.

81.6505
Spring : Tidsskrift for moderne dansk litteratur.
(heri 1994, nr. 6, s. 82-85: Peter Laugesen: Didgeridoo for Malinowski).

81.6505
Spring : Tidsskrift for moderne danske litteratur.
(heri 1994, nr. 6, s. 88-100: Flemming Harrits: Stykværk om lyrik og politik: Til erindring om Ivan Malinowski).

Artikler i aviser

Aktuelt.
(heri 20/6 1974: Lars-Ole Knippel: Mærkeligt at danskerne ikke forlængst har erobret Danmark).
Interview i forbindelse med udgivelsen af digtsamlingen Kritik af tavsheden.

Information.
(heri 01/05 1975: Jan Stage: De skyr jo ingen midler: En samtale med Ivan Malinovski).

Information.
(heri 7/11 1989: Torben Brostrøm: Nøgternhedens kulde og det spontane nærvær).
Nekrolog.

Politiken.
(heri 14/9 1980: Ole Schierbeck: Vi er som pest på jorden: Ny digtsamling fra Ivan Malinowski efter seks års pause).
Interview i forbindelse med udgivelsen af "Vinterns hjerte".

Links

Forfatterweb - et tilbud fra bibliotek og skole
Artikel om Ivan Malinowski

Den Store Danske
Artikel om Ivan Malinowski

Bibliotekar Michael Skjærris, Vejle Bibliotek

30 sep.05

Bogdetaljer

Forlag
Borgen
Faustnummer
00139815
ISBN
9788741821351
Antal sider
96

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer