Bog

Længsel på bestilling

Af (
2009
)

Anmeldelse

Længsel på bestilling af Janina Katz

12 jan.09
AfPernille Lisborg
Skribent

En harmonisk og langsomt fortalt historie om en interessant kvinde, der reflekterer over sit liv og sin historie.

"Sammy – min otteogtrediveårige Lolita. Mine gamle lårs sidste ild."

Den 65-årige jegfortæller Olga har under en af sine ferier i Israel indledt et forhold til den 38-årige Sammy.

Hun er polsk jøde, børnebogsforfatter, ugift, barnløs og bosat i Danmark. Han er altmuligmand på det hotel, hun bor på, når hun er i Israel. Han er gift, har børn og taler kun hebraisk.

"Længsel på bestilling" foregår over flere år, hvor Olga på forskellig tider af året besøger sin "strandby", hvor hun bader, soler sig og venter på de sjældne, men intense "hyrdetimer" med Sammy.

Mens hun venter, skriver og tegner Olga sine børnebøger om børnene Allergia-Aquamarina og David, hvis hun da ikke blot fører lange samtaler med de to børn. Eller hun piner sig selv ved at læse om Auschwitz, hvor hendes bedsteforældre omkom. Eller hun tager på ture rundt i Israel med en ungdomsven, der er bosiddende i landet. Moniek, der er svækket af sygdom, har besluttet sig for at vise Olga så meget af det forjættede land, han kan nå.

Janina Katz har skrevet en fin og nænsom bog om kærlighed og elskov, men også en bog om at forlige sig med det menneske, man er blevet og det liv, man har levet.

"Længsel på bestilling" er en roman, men Olga har mange fælles træk med forfatteren. Så mange, at jeg konstant blander dem sammen. Ikke at det betyder noget, for lige meget om der er selvbiografiske træk i romanen eller ej, "Længsel på bestilling" er en harmonisk og langsomt fortalt historie om en intelligent og interessant kvinde, der reflekterer over sit liv, sit ophav, sine længsler og sin alder på en usentimental og yderst levende måde. En fin, fin roman!

Analyse

Katz, Janina - Længsel på bestilling

AfTina Brødsgaard Andersen
Skribent

I 'Længsel på bestilling' kaster Katz sig over de store eksistentielle emner med en legende lethed, som kaster et upatetisk skær over den melankoli, der udgør romanens grundtone.

Længsel og savn præger fortællerstemmerne og bevæger sig som en rød tråd gennem det meste af Janina Katz’ forfatterskab. Det gælder også i forhold til Katz’ seneste roman 'Længsel på bestilling', hvor ensomheden og en følelse af fremmedgørelse følger den 65-årige jeg-fortæller som en lille kold smerte, der udmønter sig i et savn efter kærlighed, nærhed og tilhørsforhold samt en stor længsel efter af finde sig selv.

Det er svært ikke at sammenligne jeg-fortælleren i 'Længsel på bestilling' med Janina Katz selv. For udover alderen er der også en række andre træk, som de to har til fælles: Den jødisk-polske baggrund, emigrationen til Danmark fra det kommunistiske Polen, barnløsheden, skilsmissen og tabet af familiemedlemmer i Auschwitz. Trods de mange lighedstræk har 'Længsel på bestilling' ikke desto mindre fået betegnelsen ’roman’ og er også skrevet som en sådan. Og nok er det de store eksistentielle og tunge emner, som Janina Katz har kastet sig over i sin fortælling i 'Længsel på bestilling', men hun behandler dem med en legende lethed, med en sproglig overlegenhed og en hvislende ironi, som kaster et varmt og upatetisk skær over den melankoli, der ligger som en hinde hen over fortællingen.

Romanens handling springer i tid og sted, den fletter et utal af temaer ind og ud af hinanden, den leger med forholdet mellem fiktion og virkelighed, og den kaster sig ufortrødent og herligt befriende over en lang række tabuer. Det er derfor ikke småting, Janina Katz trækker læseren igennem, og på de første mange sider må man holde tungen lige i munden for at finde rede i, hvad det hele drejer sig om. Uvilkårligt stopper man derfor også op og føler sig pludselig direkte anfægtet, når fortælleren gang på gang bryder sin talestøm og siger:  ”Hvis vi kunne tale sammen, ville du måske spørge mig…”. Det viser sig, at dette ’du’ er hovedpersonens 27 år yngre israelske elsker, som hun pga. sprogvanskeligheder ikke kan tale sammen med, men kun elske med. Men trods denne opklaring er det alligevel som om, henvendelserne er møntet på læseren, for ja, der er så meget man har lyst til at spørge den livskloge fortællerstemme om, ”hvis vi kunne tale sammen”.

Romanen følger overordnet tre spor, som krydser sig ind og ud af hinanden, men fælles for dem alle er, at de tager udgangspunkt i jeg-fortællerens rejser til Israel, hvorfra hun lader sine tanker svæve i alle retninger. I Israel lejer hun sig gang på gang ind på et usselt badehotel og på trods af, at hun kender hele hotellets personale, restauranternes ejere og landets geografi og historie ned i mindste detalje, fremdriver hun følelsen af at være turist; at være gæst og fremmed, men dog på sin vis i trygge rammer. Når hun tager til Israel, opsøger hun således også illusionen om ensomhed og ro. Hun fremkalder en længsel – som på bestilling – for at mærke, at hun lever og for at finde sig selv i forhold til fortiden, nutiden og den tid, hun har tilbage.

Det spor, der kvantitativt fylder mest, er fortællingen om hovedpersonens forhold til Sammy. Modsat den klassiske Lolita-beretning har Janina Katz vendt forholdet mellem den aldrende mand og den unge, uskyldige kvinde på hovedet, og i stedet har hun pustet liv i Michelangelos gigantiske værk af ynglingen David. I 'Længsel på bestilling' er det således den 65-årige, livskloge, dannede og lærde kvinde, der kaster sig i sine følelsers vold og lader sig overmande af sit begær til den yngre handymand Sammy, som arbejder på det israelske badehotel. Sammy er en håndens mand, han taler stort set ikke engelsk, og han har stort set aldrig åbnet en bog. Uden sprog og overflødige ord formår han dog at puste liv i hovedpersonens seksualitet og kvindelighed. Han giver hende det erotiske modspil, som hun mangler for at kunne føle kropslig nærhed – både i forhold til en anden person, men i lige så høj grad i forhold til sig selv.

Det åndelig modspil finder hun i sit platoniske forhold til den aldrende og syge barndomsven Moniek, som er bosiddende i Israel. På ture rundt i landet hjælper han hende med at finde sig selv i forhold til fortidens tunge bagage; til familiens tragiske skæbne i Auschwitz, det skyldbetonede forhold til moderen, til ungdommens trængsler under kommunismen, til skilsmissen fra sin homoseksuelle mand, til sin barnløshed og til den konstante følelse af fremmedgørelse og ensomhed i kraft af sit liv i konstant eksil.  Sammen med Moniek finder hun lejlighed til at gruble over livets store spørgsmål, og han kender hende godt nok til at stille de spørgsmål, der skal til, for at hun tvinges til at rense de sår, der har svært ved at hele.

Romanens sidste spor foregår i et fiktivt univers. Her udfolder hun sit liv med sine to imaginære børn David og Allergia-Aquamarina. De to figurer er hovedpersonerne i de børnebøger, som hun har skrevet på i mange år, og som hun også selv tegner illustrationer til. Hun har svært ved at komme videre med den bog, som hun for tiden er i gang med. De to børn har hun placeret ved en sø i en skov i Jylland, men i sine tanker dukker de op ved hendes side på stranden i Israel og kommenterer hendes liv og hendes valg af liv for dem.  Særligt Allergia-Aquamarina udviser en stor grad af selvstændighed og kræver at blive sat fri, så hun kan blive voksen og leve sit eget liv. For jeg-fortælleren er det dog en smertende proces at skulle tage afsked med sine to børn og lade dem blive store og finde sig selv. Men som årene går, og som jeg-fortælleren finder sig selv (eller finder sig til rette) i forhold til fortid, nutid og fremtid, bliver hun også moden til at sætte sine to børn fri.

Synes man som læser, at denne forløsende afslutning er på grænsen til det patetiske, er man åbenbart af samme opfattelse som kvinden bag ordene. Janina Katz lader ikke denne slutning stå alene. Hun tilføjer et selvironisk og tvivlende ”Vrøvl!” som afskedssalut og understreger dermed forfatterskabets absolutte grundtone: Eksistentiel alvor tilsat et diskret glimt i øjet.

Kilder, links og centrale værker

11 feb.09

Bogdetaljer

Forlag
Vindrose
Faustnummer
27468330
ISBN
9788774567288
Antal sider
218

Brugernes anmeldelser

1 anmeldelse
søn, 01/03/2009 - 11:10

Længsel på bestilling af Janina Katz er en enkelt fortalt historie om Olga på 65 år, der med kulturel og erotisk længsel rejser mellem Danmark og Israel i fortællingens lineære plan.Hun har i Israel et forhold til den 38 årige Sammy, og der er en grænseoverskridende erotisk fotælling at en noget ældre kvinde udtrykker og realisere sin erotiske følelser til en ung mand. Fortællingen ender med Olgas taknemmeligned for at have udlevet en kropslig tilfredsstillelse og nærhed til Sammy.
Olgas tanker er fortællingens omdrejningspunkt, så det er ikke nogen spændingskurve, der får handlingen til at skride fremad. Olgas tanker og jødiske bevidsthed får hende til at vende tilbage til sin families historie, hvor jøderne blev forfulgt og til sin barndom, til sit forhold til moderen m.m. Hun er også jøde i sine tanker om Israel ,som det forjættede land med spændinger til palæstinensernes kampe med Israel. Men romanen tager mest udgangspunkt i det personlige plan: en ældre jødes liv, tanker, håb og drømme, så de store politiske perspektiver er ikke til stede i romanen. Det er her jeg som læser mest af alt får indblik i en personlig fortælling med jødiske aner.
Bogen ender dog med en fremtidsdrøm taget fra biblien om David (lig Jesus), der kommer ridende på et æsel med et palmeblad i hånden og falder på knæ og fri til sín Allergia Aqamarina i et fiktivt land Neutralien, der kun har venlige nabolande.. Der er en drøm om, at Israel får demokrati, markedsøkonomi og kibbutzer i sit land.