Bog

Af den anden verden

Af (
2017
)

Anmeldelse

Af den anden verden af Svend Åge Madsen

På 534 sider skildres intet mindre end hele skabelsesberetningen og den teknologiske udvikling. En imponerende, original og krævende kraftpræstation af Svend Åge Madsen.

To vogtere, i noget der minder om en kz-lejr, indgår et væddemål om, hvad der vil ske, hvis man lader en flok mennesker, der har mistet alle erindringer og alt det, de har lært, vokse op uden tilsyn. Den ene er overbevist om, at de vil kvæle hinanden, og at det vil blive en verden i total kaos. Men han taber væddemålet, for i løbet af de cirka 60 år, historien strækker sig over, opstår et samfund som fungerer, og hvor de forskellige personer og deres efterkommere finder deres roller, lærer at arbejde sammen, og hjælpe eller modarbejde hinanden.

I lejren sker der en eksplosion med en farlig giftgas, men det lykkes en flok fanger at undslippe – og muligvis også en af vogterne. De kommer om bord på et skib og sejler, indtil de når land. I 24 kapitler, her kaldet slæt, får vi fortalt, hvad der sker med gruppen af mennesker, som i begyndelsen nærmest ikke har noget fælles sprog, I starten er der stor forvirring, men ganske langsomt begynder de at lære mange basale ting, for eksempel hvordan man opsamler vand, laver mursten af ler, hvordan man opfinder hjulet og lærer at udnytte strøm. En vigtig regel er, at man skal opføre sig ordentligt. I en periode eksperimenter de med at kunne kommunikere udelukkende ved at koncentrere sig om at udsende tanker. ”Det bliver en forbløffende omvæltning, når alle behersker tankesprog. Ingen onde bagtanker uden at de straks bliver opfanget og behandlet” Er det mon lykken, eller giver det for mange problemer, at negative tanker om andre pludselig kommer for dagen, nogen lyver og bedrager eller begærer naboens kone?

Jeg er meget imponeret over, hvordan sproget i romanen udvikler sig. I 1. slæt, hvor de flygtende nærmest ikke har noget sprog, er sætningerne korte og usammenhængende, men efterhånden som personerne ændrer sig, og deres viden om sig selv og hinanden bliver større, bliver sproget også mere udfoldet og raffineret. Svend Åge Madsen lader sine personer opfinde helt nye ord, og det er med til at underbygge fortællingen om altings skabelse. Brødurt, vindøjne, lærestund, ildrør og mange flere. Svend Åge Madsens lidt underfundige humor fornægter sig heldigvis ikke. Den kvinde, der passer telefonomstillingen, hedder for eksempel Skratduen.

’Af den anden verden’ er et stort og komplekst værk, som kræver meget af sin læser. Jeg havde problemer med at hitte rede i de mange personer, også fordi mange optræder i mange af slættene.  Men jeg blev ved, og jeg blev belønnet og beriget med en dybt original og tankevækkende roman.

 

Analyse

Madsen, Svend Åge - Af den anden verden

09.jan.18

Sprogets og fortællingens udvikling og essens udforskes i Svend Åge Madsens eksperimenterende robinsonade, hvor ikke kun samfundet, men selve hukommelsen er ude af drift.

Skrevet af cand. mag. i Litteraturhistorie, Sidsel Sander Mittet, februar 2018

”Tågen. Skriget. Skrigene der opstår, ikke de kendte, vanvidsskrig. Tågen, truende, eksplosionen. Ikke det vanlige vanvid, vanvid over vanvid. Tågen der kvæler alt, tågen der suger al menneskelighed til sig. Den sure gifti-gule svovldamp der æder enhver erindring. Opslugt af tidens grådige dag.”

Sådan begynder Svend Åge Madsens mammutroman Af den anden verden (2017) - med en begyndelse, der samtidig er en slutning på den verden, som hovedpersonerne kender, og alligevel netop er en begyndelse - på genopdagelsen af verden og ikke mindst sproget.

Det pointeres tit, at der er en forbindelse mellem form og indhold, mellem sproget og den fortælling, der formidles. At dette er sandt kan ses i de fleste skrevne tekster, men sjældent så tydeligt, som det er tilfældet i Madsens ambitiøse værk, hvor læseren får lov til på tætteste hold at følge en flok menneskers forvirrende opvågning og langsomme vej mod dannelsen af et samfund.

Baggrunden for fortællingen er en gaseksplosion i noget, der minder om en kz-lejr. En gruppe fanger undslipper ombord på et skib, men ikke før de selv er ramt af giftgassen, der har den egenskab, at den ødelægger hukommelsen. Som voksne nyfødte ankommer de forulykkede til et sted, som nogle tror er Mols, andre er Narragonien, mens en enkel kvinde mener, det må være Australien. Her begynder de deres 60 år lange rejse mod civilisation, hvor både sprog, samfundsstruktur og teknologi skal opfindes på ny. Denne udvikling fastholdes i en række overleverede skrifter, der i romanen kaldes slæt - og det er af disse slæt, historien formes.

Sproget

Siden antiromanen Besøget (1963), der var inspireret af Kafkas modernisme og den franske ”ny roman”, har Svend Åge Madsen leget med sine teksters indhold - men i høj grad også med genrebegrebet og sproget. Denne tradition er ikke forladt i Af den anden verden, hvor der mere end nogen sinde eksperimenteres. Således bruges sproget ikke blot. Det genopfindes. For selv sproget mangler de erindringsløse nybyggere - og uden et sprog, intet fællesskab.

”Dengang Olioru undersøgte de knolde med hårdt tag som de meget små seksbenede laver, og Olioru talte om knoldenes hårde låg. Til dét udbrød Gulga: Hus. De to fik derved det samme ord og samme opgave.”

På elegant vis understreger Svend Åge Madsen, hvordan enighed om orddefinitioner er nødvendig for virkelig samtale - også for os civiliserede mennesker, der stadig har vores hukommelse. Men samtidig viser han, at der netop i de nødvendige distinktioner mellem begreberne ligger en iboende risiko for fordomme, opdelinger og frygt - som det formuleres allerede i afslutningen af andet slæt:

”Det er fordi der er forskel hævder Aitia med åbne øjne. Nogle af os har to hudlapper på brystet. Nogle af os har hudlapper mellem benene. (…) Vi skal ikke dele os op, advarede Piat med svævende fagter. Vi er alle sammen forskellige. Begynder vi at inddele: nogle har lyst hår, nogle har mørkt hår, er der fare for at vi glider fra hinanden.”

Med udviklingen af sproget - og kampen mod de farer, denne udvikling rummer - opstår også forskellige genrer, der udover at understrege de flygtedes kulturelle udvikling også viser læseren, at jo, genre og erkendelsesform hænger sammen. Med sine brudte, syntaktisk forenklede sætninger og enormt lille ordforråd i første slæt videregiver Madsen de flygtedes forvirring til læseren selv. Ligesom de, er vi i tvivl om, hvad der sker, for når vi ingen ord har - eller får - for de ting, der omgiver os, kan vi heller ikke til fulde erkende dem. Helt anderledes bliver erkendelsen, når vi eksempelvis når til ottende slæt, der minder om det syttende århundredes romaner, til fjortende slæt, der er skrevet som en 1800-tals brevroman eller til afslutningen, hvor vi både møder krimigenren, drejebogen og en form for digitalt netværk. Imidlertid er de forskellige slæt ikke blot en opvisning i Madsens litterære kunnen eller en anskueliggørelse af fortællekunstens udvikling, men også en illustration af fortællingens eksistentielle baggrund og tilblivelseshistoriens betydning som moralsk rettesnor, idet slættene, trods deres store forskellighed, alle har en vigtig pointe - at sproget og kunsten skal forbinde mennesker - både til fortiden og til hinanden.

Spørgsmålet om den gode civilisation

Romanens slæt viderefører ikke kun en tilblivelseshistorie, men også en specifik etik. Dette betyder imidlertid ikke, at Madsens alternative verden er et paradis. Folk lyver, snyder, stjæler, dræber og alt det andet. Alligevel gennemtrænges samfundet af den oprindelige kz-fanges Nifingers ord: Vi skal opføre os ordentligt.

Denne simple læresætning, der videregives gennem den kollektive tilblivelseshistorie, som slættene er, danner baggrund for et velfungerende samfund.

I romanens afslutning, bliver den anden verden genfundet af ”civilisationen”, der har hørt rygter om et skib, der undslap en eksplosion i en kz-lejr. Efter et møjsommeligt arbejde, hvor teksten fra de første slæt, der minder mest om det sprog, de tilkomne taler, bruges som en form for rosetta-sten, kan de to grupper kommunikere. Efterkommerne af kz-fangerne får således endelig deres egen historie - ”nærmest som et sagn der var blevet sandt.” Slutningen illustrerer således igen, at det ikke kun er teknologiens og sprogets udvikling, Svend Åge Madsen udforsker, men ligeledes hvordan sagn bliver til, og hvilken betydning historien - og historierne - har for både et samfund og det enkelte individ.

I romanens begyndelse indgik to vogtere i kz-lejren et væddemål om, hvad der ville ske, hvis man lod en flok mennesker, der havde mistet alle erindringer og kompetencer, vokse op uden tilsyn. Den ene var overbevist om, at de ville dræbe hinanden og at verden ville blive grundlæggende kaotisk - en forestilling der bl.a. kendes fra William Goldings Fluernes herre (1960). Denne vagt taber, hvilket ikke kun understreges af, at flygtningenes efterkommere på mange områder har nået et højere stade end civilisationen selv - fx med tanketale, men ligeledes af reaktionen, da ”civilisationen” tilbyder at tage flygtninges efterkommere med tilbage:

”Hvad gjorde du?

Blokerede for deres (civilisationens udsendte) hukommelse. Når de kommer hjem vil de overhovedet ikke huske deres ophold hos os.

Hvorfor gjorde du det?

Det må du da kunne tænke dig til. Hvis de først kom hjem og udbredte sig om os og vores opholdssted, ville vi ikke få fred. Det ville vække et postyr af den anden verden.”

Romanen er lang. Sine steder er den forvirrende og frustrerende, men den er læsetiden værd. God fornøjelse.


BIBLIOGRAFI
 

Henvisninger til materialer om bogen og forfatterskabet er udarbejdet af
Bibliotekar Mette Francke, Vejle Bibliotekerne.

LITTERATUR OM BOGEN

Artikler i aviser

Jyllands-Posten
(heri 8/10 2017: Kasper Schütt-Jensen: Den her bog var ved at vokse mig over hovedet).
Interview i anledning af udgivelsen af Af den anden verden).

Politiken
(heri 7/10 2017: Anne Bech-Danielsen: Jeg er langtfra så sortseende som mine fortællinger) .
Interview i anledning af udgivelsen af Af den anden verden).

Anmeldelser i aviser

14/10 2017 Jørgen Johansen i Berlingske Tidende
14/10 2017 Erik Skyum-Nielsen i Information
12/10 2017 Niels Lillelund i Jyllands-Posten
10/11 2017 Peter Stein Larsen i Kristeligt Dagblad
12/10 2017 May Schack i Politiken
13/10 2017 Lars Bukdahl i Weekendavisen

Anmeldelser på nettet

K´s Bognoter
Svend Åge Madsen: Af den anden verden

Kulturmagasinet Fine Spind
Alen Causerie: Svend Åge Madsen har skrevet en krævende skabelsesberetning .


GENERELT OM FORFATTEREN

Bøger


99.4 Madsen, Svend Åge
At fortælle Svend Åge Madsen : toogtyve genspejlinger. - redaktør: Lars Green Dall. - Klim, 2009. - 229 sider.
Festskrift udgivet i anledning af Svend Åge Madsens 70-års fødselsdag.

99.4 Madsen, Svend Åge
Niels Dalgaard
Dage med Madsen eller Livet i Århus [elektronisk materiale (diskette) + bog] : om sammenhænge i Svend Åge Madsens forfatterskab. - Museum Tusculanum, 1996. - 1 diskette : 1.44 MB, MF-2HD ; 9,4 cm (3,5 in.), 1 bog (248 sider).
Indeholder bl.a. en guide til personer, lokaliteter m.v. i Madsens tekster.
Diskette: Systemkrav: Pc; Windows 3.1 eller senere eller Windows 95;
Søgeprogrammet WordCruncher. Med titel: Madsens univers. Disketten indeholder bogens side 53-227.

99.4 Madsen, Svend Åge
Niels Dalgaard
Fra tekst til fortælling : Svend Åge Madsen og science fiction . - Science Fiction Cirklen, cop. 1989. - 54 sider. - (Cirkel serien ; nr. 15 ).
En gennemgang af en række romaner: Liget og lysten (1968) (side 8-11), Tugt og utugt i mellemtiden (1976) (side 18-23), Se dagens lys (1980) (side 23-27), Den største gåde(1982) (side 28-30), Af sporet er du kommet (1984) (side 32-33) og Lad tiden gå (1986) (side 33-37).

99.4 Madsen, Svend Åge
Niels Dalgaard: Verdensjongløren Svend åge Madsen og science fiction. - Science Fiction Cirklen, 2007. - 213 sider.
Om forfatteren Svend Åge Madsens varierede brug af science fiction-elementer i sit forfatterskab.

99.4 Madsen, Svend Åge
Lars Green Dall: Madsens meditationer : en bog om Svend Åge Madsens forfatterskab. - Aarhus Universitetsforlag, 2008. - 396 sider.
Præsentation og læsning af Svend Åge Madsens værker ud fra en fornuftskritisk livsfilosofi i forfatterskabet og med René Descartes og den rationalistiske tradition som pejlemærke for Madsens filosofiske og litterære manøvrer.

99.4 Madsen, Svend Åge
Renny Edal: Identitet og virkelighed : en tematisk læsning i Svend Åge Madsens
forfatterskab / af Renny Edal og Ole Nielsen. - Udgivelsesudvalget under Odense Universitets Konsistoriums Kontaktudvalg med Centerboghandelen , [1980]. - 184 sider. - (Udgivelsesudvalgets samling af studenterafhandlinger ; 21).
Specialeafhandling, Odense Universitets Center

99.4 Madsen, Svend Åge
Anker Gemzøe
Metamorfoser i mellemtiden : studier i Svend Åge Madsens forfatterskab 1962-1986. - Medusa, 1997. - 563 sider. - (Skrifter fra Center for Æstetik og Logik ; vol. 3).
Om Svend Åge Madsens (f. 1939) forfatterskab med vægt på gennembrudsværket Tugt og utugt i mellemtiden og med litteraturforskeren Michail Bachtin som teoretisk hovedinspiration.
Disputats, Aalborg Universitet. Serien udgivet af Center for Æstetik og Logik, Aalborg Universitet. English summary: side 535-554. Litteraturhenvisninger: side 517-534.

99.4 Madsen, Svend Åge
Svend Åge Madsen: Når man mailer. - Bindslev, 2009. - 330 sider.
Uddrag af Svend Åge Madsens e-mails til journalisten og oversætteren Flemming Chr. Nielsen. Madsens betragtninger over egne og andres bøger, skarpe udfald mod journalister, præster og politikere og improviserede korttekster om hverdagens morsomme trivialiteter.

99.4 Madsen, Svend Åge
Karsten Schmidt
Mandlighedens positioner : studie i Svend Åge Madsens forfatterskab. - Akademisk Forlag, 1982. - 167 sider.
Let bearbejdet hovedfagsspeciale, Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet.

99.4 Madsen, Svend Åge
Erik Skyum-Nielsen: Møder med Madsen. - Aarhus Universitetsforlag, 2009. - 226 sider.
Gennem samtaler med Svend Åge Madsen belyses f. eks. hans valg af genrer, forbillederne, hjembyen Århus og selve skriveprocessen. Samtalerne afbrydes af korte indstik, hvor hans vigtigste værker ét for ét præsenteres.

99.4 Madsen, Svend Åge
Vild med Svend Åge Madsen. - Gyldendal, 2012. - 87 sider.

Afsnit i bøger

80.8
Krause, Lonni: Ord til alle sider . - Det Andersenske Forlag, 2009.
(heri s. 89-107: Svend Åge Madsen: Mit forfatterskab - en kopernikansk omvæltning).

81.5
Modernismen i skandinavisk litteratur : som historisk fenomen og teoretisk problem : foredrag på den XVIII studiekonferanse i International Association for Scandinavian Studies (IASS), arrangert av Nordisk institutt, Universitetet i Trondheim 29. juli-3. august 1990 / red. av Asmund Lien. - 1991.
(heri s. 187-191: Niels dalgaard: Mellem modernisme og narrativitet: Tilfældet Svend Åge Madsen).
(heri s. 193-199: Anker Gemzøe: Modernismens kulmination og krise i Svend Åge Madsens forfatterskab).

81.6
Dansk litteraturs historie / redaktion: Klaus P. Mortensen og May Schack. - Gyldendal, 2006-2009. - 5 bind.
(i bind 5 : 1960-2000: s. 229-237: Århusianske tilføjelser - Svend Åge Madsen).

81.6
Litteraturens stemmer : Gads danske forfatterleksikon / redigeret af
Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Gad.
(i 1. udg. 1996, s. 365-370; i 2. udg. 2003, s. 246-250: Johannes Fibiger: Svend Åge Madsen).

81.6
Litteraturens veje / Johannes Fibiger, Gerd Lütken. - Gad.
(i 1. udg. 1996, s. 352; i 2. udg. 2003, s. 374-375).

81.6
Litteraturhåndbogen / redigeret af Ib Fischer Hansen ... [et al.]. - Gyldendal Uddannelse. - 2 bind
(i bind 2, 6. udg. 2001, s. 113-115).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. - Gad, 1980-82. - 5 bind.
(i bind 5, s. 162-174: Niels Barfoed: Svend Åge Madsen).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave (nyredigeret og nyskrevet udgave) / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-.
(i bind 2, s. 407-421: Jimmi Michelsen: Svend Åge Madsen)

81.65
Jørgen Gustava Brandt: 80 moderne danske digtere : præsentation & portræt : essays / af Jørgen Gustava Brandt og Asger Schnack. - Gyldendal, 1988.
(heri s. 160-166: Svend Åge Madsen).

81.65
Thomas Bredsdorff: Sære fortællere : hovedtræk af den ny danske prosakunst i tiåret omkring 1960. - Gyldendal, 1967.
(heri s. 172-185: Svend Åge Madsen).
Om det tidlige forfatterskab. Heri s. 172-175 om Besøget, Lystbilleder og Otte gange Orphan.

81.65
Hugo Hørlych Karlsen: Skriften, spejlet og hammeren : en kritisk analyse af en række nyere, eksperimentelle danske forfatterskaber. - Borgen, 1973.
Om skrifttematiske forfattere, herunder den tidlige Madsen. Om Svend Åge Madsens produktion mellem 1963 og 1971 med særligt henblik på romanerneTilføjelser (1967), Liget og lysten (1968),Tredje gang så ta'r vi ham ... (1969) ogSæt verden er til (1971) samt novellesamlingen Maskeballet (1970).

81.65
Ordkvartet Århus : Peter Laugesen, Svend Åge Madsen, Henning Mortensen,
Tage Skou-Hansen : fire forfatterinterviews / ved Ejgil Søholm. - Statsbiblioteket, 1990.
(heri s. 54-79: At iklæde pointen personer : Interview med Svend Åge Madsen).

81.65
Erik Skyum-Nielsen: Modsprogets proces : poesi, fiktion, psyke, samfund : Essays og interviews om moderne dansk litteratur. - 1982.
(heri s. 140-154: "Vi (op)lever i genrer").
Interview om forfatterskabet, herunder dobbeltromanen Tugt og utugt i mellemtiden (1976) (side 146-151).

81.69
Sylvest, Ove: Det litterære karneval : den groteske realisme i nyere danske romaner. - Odense Universitetsforlag, cop. 1987.
(heri s. 44-53: Svend Åge Madsens forfatterskab).
Om hovedtemaer i forfatterskabet: individ og samfund, fiktion og virkelighed, identitet og sprog og skizofreni og inspirationsform).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen ; under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(I Biografier s. 296-297: Sigurd Kværndrup: Svend Åge Madsen).

99.3816
Twentieth-century Danish writers / edited by Marianne Stecher-Hansen. -
Gale Research Company, cop. 1999. - (Dictionary of literary biography ; volume 214).
(heri s. 268-274: Kim Andersen: Svend Åge Madsen).
Introduktion til forfatterskabet på engelsk.

Artikler i tidsskrifter

20.5
Fønix
(heri 2002, nr. 4, s. 199-207: Niels Dalgaard: At trække fra og lægge til).
En kort gennemgang af forfatterskabet.

37.1489605
Dansk noter. - Dansklærerforeningen/FFS, Fraktionen for de fortsatte skoleuddannelser.
(heri 1996, nr. 2, s. 5-10: Anker Gemzøe: Villy Sørensen og Svend Åge Madsen)
Sammenligning af Villy Sørensens og Svend Åge Madsens forfatterskaber.
(heri 1996, nr. 2, s. 11-22: Sære fortællere i samtale / af Henrik Ljungberg og Per Thorsen).
Interview med og samtale mellem Villy Sørensen og Svend Åge Madsen om deres forfatterskaber.
(heri 1996, nr. 2, s. 23-26: Niels Dalgaard: Det (æst)etiske problem : myte, historie og fortælling hos Villy Sørensen og Svend Åge Madsen).

37.69
Delfinen. - Studenterrådet ved Århus Universitet.
(heri 1996: Ole Rosenstand Svidt: Madsen, matematikken og mellemtiden).

80.5
Den blå port : tidsskrift for litteratur. - Rhodos.
(heri 2000, nr. 54,s. 54-63: Lene Bruun-Kristensen: Valg former : en samtale med Svend Åge Madsen ).
Om konstruktion og form i forfatterskabet.

80.5
Vinduet : Gyldendals tidsskrift for litteratur. - Oslo.
(heri 1998, nr. 2, s. 16-23:Nikolaj Frobenius: De tomme henders profet : et intervju med Svend Åge Madsen).
Interview om forfatterskabet.
(heri 1998, nr. 2, s. 24-28: Anker Gemzøe: Fortællingens forvandler og forvandlingens fortæller: om Svend Åge Madsens forfatterskab).

81.0905
Proxima : Dansk science fiction tidsskrift. - Science Fiction Cirklen.
(heri 1996, nr. 64, s. 36-50: Anders E. Larsen: Den gode historie eller historien om det gode : den utopiske fortælling i Svend Åge Madsens forfatterskab).

81.6505
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur.
(heri 1993, nr. 5, s. 66-79: Lisbeth Worsøe-Schmidt: Fiktion og maya hos Svend Åge Madsen).

81.6505
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur
(heri 2002, nr. 19, s. 265-272: Thomas Uhd: Når skriften kommer bag på en : Svend Åge Madsen om inspiration, litteratur og galskab).
Interview

Artikler i aviser

Berlingske
(heri 20/8 2016: Jeppe Bangsgaard: Svend Åge Madsen: Jeg syntes ikke at Århus var noget man skulle nævne i en bog).
Interview.

Jyllands-Posten
(heri 26/12 2004: Jens Grund og Chr. Thye-Petersen: Ud af mørket. - (At forstå livet baglæns).
Stort og dybdeborende interview (3 sider).
I ungdommen skrev han som en sindssyg - og blev forvekslet med en. Idag er han afklaret med sit liv, forfatteren og hjemmefødningen fra Århus.

Jyllands-Posten
(heri 6/2 2010: Sven Hakon Rossel: Digter Madsen og hans by).
Kronik.

Jyllands-Posten
(heri 8/3 2013: Kasper Schütt-Jensen: Han skrev sin første bog for at imponere en pige).
Interview i anledning af Svend Åge Madsens 50 års jubilæum.

Jyllands-Posten
(heri 1/11 2014: Kasper Schütt-Jensen: Vækket af idéen til endnu en bog).
Interview.

Jyllands-Posten
(heri 8/10 2017: David Jacobsen Turner: Svend Åge Madsens ABC).
Portræt.

Kristeligt Dagblad
(heri 23/1 1996: Claus Grymer: Erhus - den evige stad)
Interview om byen Århus og dens betydning for forfatterskabet.

Kristeligt Dagblad
(heri 20/7 2006: Claus Grymer: Han er flyvsk og fast forankret).
Interview.

Kristeligt Dagblad
(heri 8/10 2010: Dorte Washuus: Hverdagen er det store i tilværelsen) .
Interview med udgangspunkt i James Joyse: Ulysses).

Kristeligt Dagblad
(heri 11/4 2017: Bjørg Tulinius: Da virkeligheden indhentede Svend Åge Madsens fremtidsvision ).
Interview.

Politiken
(hri 20/3 1993: Niels Dalgaard: At skrive en verden).
Portræt/interview.

Politiken
(heri 2/11 2009: Søren Vinterberg: Madsen taler stadig til hjernen ).
Portræt i anledning af Svend Åge Madsens 70 års dag.

Video, bånd, CD

99.4 Madsen, Svend Åge
Svend Åge Madsen - at fortælle menneskene [film (dvd) / manuskript, instruktion og produktion Christian Braad Thomsen. - Another World Entertainment, 2009. - 1 dvd-video (56 min.) + 1 folder.
Interviews med forfatteren Svend Åge Madsen. Der veksles mellem nutidige optagelser og flash-backs til tv-optagelser med ham gennem 25 år. Forfatteren mener ikke vi har en fast identitet, men at vi er mindst 34 forskellige personer alt efter hvilken sammenhæng, vi optræder i.
Findes også som videokassette (VHS).
Kan ses på Filmstriben, http://www.filmstriben.dk/?showfilm=2399115200 , hvor der er adgang til streaming. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på mange folkebiblioteker.

Links

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportræt. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Kulturmagasinet Fine Spind
Puk Qvortrup: Svend Åge Madsen: Forelskelsen er det sidste, man glemmer.
Interview.

Litteraturen.nu
Århus LitteraturCenter står bag siden om århusianske forfattere og litteraturen i Århus. Kort artikel om forfatteren.


Nyere danske forfattere
Præsentationer af danske forfattere og deres værker. Produceret af forfatteren og kritikeren Jakob Brønnum for Det Kongelige Bibliotek.

Den store danske - Gyldendals åbne encyklopædi
Artikel om Svend Åge Madsen. Siden er udarbejdet af førende danske fageksperter.

https://www.svendaagemadsen.com/
Forfatterens egen hjemmeside.

Youtube.com
I anledning af sit 50 års jubilæum ser Svend Åge Madsen tilbage på sin forfatterkarriere. Offentliggjort af Gyldendals Forlag d. 14/3 2013.

Bogdetaljer

Forlag
Gyldendal
Faustnummer
53501508
ISBN
9788702246889
Antal sider
544

Artikel

Læs om de nominerede bøger til DR Romanprisen 2018

Litteratursiden og DR har valgt de seks danske romaner, der skal kæmpe om DR Romanprisen 2018. En pris der uddeles d. 16. juni i Aarhus. De seks nominerede forfattere, hvis bøger er fundet blandt flere hundrede, beviser for alvor, at der er rigtig mange måder at skrive fantastiske romaner på, og her på Litteratursiden glæder vi os til at debattere dem hver måned frem til maj. Du kan debattere bøgerne her på Litteratursiden, eller du kan gøre det på vores Facebookside.

Læs mere

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer