Bog

Pio

Af (
2022
)

Anmeldelse

Pio

13 sep.22

Biografisk roman om pioneren Louis Pio giver indblik i en spændende periode for den danske arbejderbevægelse, og så er fortællingen en sproglig lækkerbisken.

Med romanen ’Pio’ giver Kristian Himmelstrup os et ganske nært portræt af en for arbejderbevægelsen uhyre vigtig person. Louis Pio var således i 1871 en af stifterne af Den Internationale Arbejderforening for Danmark ­– det som bekendt senere er blevet til Socialdemokratiet.

Som menneskerettighedsforkæmper med en ligeledes stor passion for kvindekampen, er han en person, vi har al grund til at anerkende for sit arbejde den dag i dag, men i sin samtid var synet på hans forsøgsmæssige nybrud ikke lige velset af alle. Det bliver vi allerede klar over på bogens første sider.

”Alle hans erklæringer, artikler, ytringer er blevet vendt og drejet og har fået tilført en kolorit, som de ikke havde i forvejen, en farvenuance påført ud af sammenhæng, ved at blive bunket sammen med andre ytringer, fremkommet under forhør på syv timer uden afbrydelse, under dræbende oplæsninger og gentagelser efter søvnløse nætter i en mørk celle på dårlig kost og endnu værre madras.”

Romanen, der falder i to dele, starter med en forhistorie, hvor vi får forklaret, at Pio i kølvandet på sin deltagelse i krigen mod Preussen i 1864 finder stor inspiration i Pariserkommunen af 1871. På den baggrund udgiver Pio anonymt en pjece med sine medkumpaner under navnet Socialistiske Blade. Men før sagen rigtigt kan få rygstød, må han træde frem for folket. Og i det øjeblik han gør det, sættes han i arresten.

Livet i fængslet er den langsomme død. Pio bliver mere og mere syg og mister i den forbindelse så mange tænder, at han efterhånden får samlet ind til et helt raritetskabinet. Mismodet reddes for det meste kun af Augusta, en medsammensvoren, der besøger ham i fængslet, og som sidenhen bliver hans kæreste.

Fortællermæssigt har Himmelstrup her begået den mindre genistreg at give Augusta egne kapitler, der krydsklippes med Pios. Det giver beretningen en god dynamik, at vi som læser får lov at se karakteren Pio udefra, gennem et skarpt kvindeblik. For Pio er på mange måder uduelig i sin relation til Augusta. Og da han endelig bliver lukket ud af fængslet igen, fordi borgerskabet ikke ønsker han skal dø som en martyr, der i værste fald kan samle arbejderne, udvikler det sig blandt andet til op til flere trekantsdramaer, der, ved siden af historien om hans politiske liv, tilfører fortællingen en stang sprængfarlig dynamit.

”Alt i redaktionslokalet duftede af baronesse, så der er ikke så meget at sige til, at Pio helst holder hende udenfor døren. Liljekrantz er blevet en fast del af redaktionen efter konferencen, af grunde hun ikke helt forstår, og som Pio ikke føler større lyst til at forklare.”

I romanens anden halvdel, der er endnu mere spændende at følge end de politiske problemer i Danmark samt den trøstesløse tilværelse i fængslet, sendes Pio til USA. For at slippe ud af sine økonomiske problemer og for at undslippe yderligere retsforfølgelse for sit politiske arbejde, sætter han ud for at grundlægge en socialistisk koloni i det vilde vesten, der kan imponere Marx og meget ambitiøst skal tjene som et forbillede for de socialistiske samfund i resten af verden.

Nybyggerdrømmen leder os først forbi de golde jorder i Kansas, hvor Pio køber en grund ikke langt fra Chicago, i nærheden af Smoky River. En ny begyndelse, en ny chance for at lykkes. Her drømmer man med Pio. Og så vågner man ellers brat med ham, når foretagendet igen viser sig at være et mareridt. Fra først til sidst er livet en kamp for idealisten Pio, og derfor håber man sådan, men tror nærmest ikke på, at han til sidst kan have held med tilværelsen i frodige Florida.

”De skærer sig gennem Gammeltorvs galgenpak til Nytorv, slår slalom mellem boder, børn og bedsteborgere til byretten, hvor trinene bliver tungere, de brede trapper, de joniske søjler, der tungt bærer spottekvadet fra magthaverne: Med lov skal land bygges , for hvilken lov, og hvilket land, når det kun er velbjergede, forstokkede, ældre mænd, der kan bygge, og som derefter smider alle, der ikke mener det samme som dem selv, i fangehullet?”

Fortællingen bæres frem af et fantastisk sprog. Jeg kan kun gætte på, hvor lang tid det må have taget at finde de ord, der fuldstændigt henfører læseren til den tid, som fortællingen foregår i. Jeg letter på hatten og anbefaler denne litterære lækkerbisken til alle historisk interesserede læsere.

Analyse

Pio af Kristian Himmelstrup

I Himmelstrups romanbiografi fremstår socialdemokratiets fader Louis Pio som både visionær pioner, fantast og forræder i fortællingen fra fængselscelle til utopiske socialistiske kolonier i Amerika.

Louis Pio voksede op i en brydningstid og blev selv en stor faktor i tidens politiske udvikling. Som socialistisk pioner startede han sammen med fætteren Harald Brix og Poul Geleff dét, som senere blev til Socialdemokratiet. Dette var Pio både formand for, sad i fængsel for og til sidst flygtede fra til fordel for socialistiske luftkasteller i Amerika.

Som læser møder man første gang Pio i fængselscellen, hvorefter man hurtigt katapulteres tilbage, og på få sider opridses barndom, den tidlige karriere i postvæsenet og den politiske vækkelse, der kulminerer i Pios anonymt udgivne Socialistiske Blade i 1871. De bliver startskuddet til hans politiske karriere. Det socialistiske arbejderparti stiftes kort efter og Pio, Brix og Geleff fængsles for trusler om revolution kort før, at slaget på fælleden udspiller sig. Alt dette foregår på den første håndfuld sider af den omfangsrige roman. Herefter udspilles Pios svækkende tre år lange fængselsperiode og hans efterfølgende forsøg på at forblive partiet egenrådige formand. Kvindebekendtskaber, pengeproblemer og Pios (selv)bedrag leder ham til at forsøge en organiseret udvandring til drømmenes Amerika, efter han er blevet rigt bestukket af politiet. De socialistiske koloniers succes udebliver dog, ligesom Pios overoptimisme kommer til kort. Hans naivitet fremstilles fortrinligt i mødet det nye land:

”... De kan ikke bruge noget af det, De har lært, dette er et andet univers. De er optaget af samfundets indretning, vi har ikke noget samfund. De vil reformere de gamle systemer, men vi har ingen stivnede systemer at gøre oprør imod.”
 

Perspektiver på pioneren Pio
Selvom Pio er romanens ultimative hovedperson, slipper han ikke for at skulle dele nogle af bogens kapitler med kæresten (senere konen) Augusta og efterfølgende den unge reporter Anna. Fortællergrebet er med til både at nuancere Pio og udstille ham som upålidelig karakter, der ofte har en forvrænget selv- og virkelighedsopfattelse.

Man oplever flere gange scener skrevet fra to forskellige perspektiver. På underholdende vis får man eksempelvis indsigt i Pios og Augustas modstridende oplevelser af, hvem der tager initiativ, siger og gør hvad, første gang de går i seng sammen. De forskellige synsvinkler bidrager til nuancerede personskildringer, men også til en forståelse for den kvindelige erfaring og ligestillingskamp, der udspiller sig i perioden.

Romanen får også vist, hvordan Pio formår at blive frontmand for partiet, og hvordan han i lang tid kan søsætte så mange kuldslåede projekter. Hans evne til at charmere og overtale de fleste er dét, som får ham så langt. Selv læseren lulles næsten ind i hans selvfremstilling af evig retfærdig kamp for arbejderne, selvom man også oplever, at han til sidst mest kæmper for egen overlevelse og drøm om succes i Amerika. En pointe er, at der også ligger en styrke i ikke at kunne adskille drøm fra virkelighed. Folk, der bliver i virkeligheden, bliver sjælden kendt for at skubbe udviklingen frem, som Pio selv formulerer det. For selvom Pio fremstilles som usympatisk og magtbegærlig, var han samtidig en følsom foregangsmand, der kæmpede for lighed og retfærdighed. Romanen får balancerende fremstillet ham som et sammensat menneske af kød og blod.
 

Menneske fremfor symbol
Pio oplever i fængselscellen, at de besøgende er interesseret i ham som symbol og ikke som menneske. Her kan man sige det omvendte om selve romanen. For den er ikke interesseret i ham som arbejderbevægelsens symbol, men i stedet at frigøre ham fra det, og beskrive Pio som et nuanceret, og ikke udbredt sympatisk, menneske. Det samme gør sig gældende for romanens opbygning og udfoldelsen af den historiske periode. Eksempelvis omtales det dramatiske slag på fælleden kun let, mens fokus er på Pios fængsling og afhøring.

Sprogligt udtrykker romanen en stor fortællelyst og foregår til tider i et heftigt tempo med selvbevidste metakommentarer. Andre gange stopper det dvælende op og lader Pios sindsstemning fylde længere meditative passager, som under fængslingens tidsfordriv.

Romanen foregår i anden halvdel af 1800-tallets Danmark, hvor arbejderklassen markerer sig politisk, vil have bedre vilkår, fagforeninger dannes og det senere Socialdemokratiet stiftes. Sideløbende sætter det moderne gennembrud problemer under debat gennem litteraturen, og Georg Brandes har da også en gennemgående gæsteoptræden i romanen. Han introduceres gennem Augustas fascination, og det antydes, at deres affære leder til, at Pio opfostrer et barn, som ikke er hans. Det er et eksempel på, hvor romanens fiktion, og her spekulative tilgang til det historiske forlæg, spiller ind. Her er der intet historisk belæg, men det kunne have udspillet sig således.

Med Augustas og senere Annas kapitler får man også en indsigt i kvindebevægelsens kamp og udvikling og de generationelle forskelle, der opstår. Da Augusta bliver gravid, er hun både vred på tiden og kønnenes biologi. Samtidig oplever hun, hvordan kampen for emancipation og revolution er svær at efterleve som privatperson – og især kvinde:

”Vejen til frigørelse går over selvforsørgelse, og her sidder hun og vil bare have et genibarn. Hun har endda selv valgt at være rugekasse for fremtiden, det var så langt, hendes oprør rakte.”

Gennem Pio opleves også, hvordan kampen for lighed nemmere udspiller sig ideologisk fremfor i praksis. Han vil gemme Augustas graviditet af vejen, han spiller dobbeltspil med sine kvindebekendtskaber og bryder sig ikke om, hvis relationerne bliver for jævnbyrdige. Man kan helt få lyst til at råbe: practice what you preach, Pio! Men igen er det et udtryk for, at den historiske roman fokuserer på det realistisk historiske menneske Pio måtte have været fremfor at udtrykke en idolisering af arbejderbevægelsens symbol.
 

Litterære slægtskaber
I sit forfatterskab har Kristian Himmelstrup før arbejdet med samme historiske periode i den mere traditionelle biografi om J.P. Jacobsen En sejlbåd for vindstille. Det var bl.a. beskæftigelsen med den historiske opbrudstid, der inspirerede Himmelstrup til at dykke ned i Louis Pios betydning.

Samtidens litteratur stod som nævnt i gennembruddets tegn og omhandlede bl.a. kvindesagen og ægteskabet som institutionel indsnævrende ramme, hvilket Pio også kritiserede, men måske ikke evnede at efterleve. Her kan fremhæves omdiskuterede værker fra perioden som Amalie Skrams Constance Ring, Mathilde Fibigers ’Clara Raphael’ og selvfølgelig Henrik Ibsens Et dukkehjem. Citater fra de to sidstnævnte forfattere står også i romanen ’Pio’ som indrammende intro om hans liv og tilhørende livsløgn.

’Pio’ skriver sig også ind i den markante litterære tendens, hvor forfattere vender blikket tilbage i historien, og i fiktiv form genopliver både store markante skikkelser og glemte figurer fra fortiden. Her kan bl.a. fremhæves Anne Lise Marstrand-Jørgensens Margrete 1, der ligesom ’Pio’ skaber et psykologisk og nuanceret portræt af et tidligere historisk symbol. De nyere exofiktive værker giver samtidig plads til bipersonerne som Margretes tjenestepige Kjerstin og gennem Augustas kapiteltildeling, hvor hun selv kommer til orde. Her har Jesper Wung-Sung også bidraget med den biografiske roman om Ida Hammershøi i Kvinde set fra ryggen om det menneskelige motiv bag Vilhem Hammershøis mange portrætmalerier.

I ’Pio’ genbesøges arbejderbevægelsens klassekamp, hvor social og økonomisk ulighed udelukkede arbejderne fra bl.a. politisk indflydelse. I nutidens realistiske skønlitteratur bliver klassesamfundet også tematiseret og debatteret gennem begreberne om privilegieblindhed og klasseforskelle. Her kan nævnes Glenn Bechs glødende opråb i form at manifestet Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet samt Thomas Korsgaards tragikomiske romantrilogi om Tue, der kæmper med den sociale underklasses ophav. I Asta Oliva Nordenhofs Penge på lommen skrives skæbnerne for velfærdsstatens vrangside også poetisk og ømt frem med branden på Scandinavian Star som fikspunkt.

27 jan.23

Bogdetaljer

Forlag
Arabesk
Faustnummer
62547359
ISBN
9788793819139
Antal sider
482

Tema

Tema

Exofiktion

Den nye litterære tendens exofiktion vinder frem - også i danske samtidsromaner. Men hvad dækker dette lidt fjernt klingende begreb egentlig over?
Læs mere

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelser
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer