Bog

Hva'for en hånd vil du ha'

Af (
1987
)

Analyse

Andersen, Vita - Hva'for en hånd vil du ha'

Vita Andersen er blandt de kvindelige forfattere, der tegner det nye billede af den moderne kvinde. I Hva'for en hånd vil du ha' fokuserer hun på mor-barnforholdet.

Vita Andersen (f. 1944) er blandt de kvindelige forfattere,  der er med til at
tegne det nye billede af den moderne kvinde, der opstår i 1960erne og som
udvikler sig frem til slutningen af 1980erne.

Allerede i sin debut med digtsamlingen Tryghedsnarkomaner i 1977, viser Vita Andersen præcist hvad der optager hende. Digtene  fortæller om relationen mellem kønnene og de spil der foregår imellem dem, samt den følelse af indespærring forskellige (køns)roller placerer mennesket, og måske særlig kvinden, i. Tonen er
konstaterende og registrerende og uden egentlige følelsesudbrud. Tryghedsnarkomaner bliver en usædvanlig succes og giver hurtigt Vita Andersen et stort publikum, der i begyndelsen primært er kvindeligt.

Foruden andre digtsamlinger bl.a. Næste kærlighed (1978) og Det er bare ærgerligt (1981), har Vita Andersen skrevet novellesamlingen Hold kæft og vær smuk (1978), skuespillene Elsk mig (1980) og Kannibaler (1982), et par børnebøger og ikke mindst romanerne Hva'for en hånd vil du ha'? (1987) og Sebastians kærlighed (1992). Forfatterskabet er belønnet med forskellige priser bl.a. De gyldne Laurbær (1979), Kritikerprisen (1987) og Statens Kunstfonds Livsvarige Ydelse (1991).

Ud over at være optaget af at påpege en flerstrenget kønsproblematik, viser Vita Andersen, især I Hva'for en hånd vil du ha'? , også en stærk interesse for forholdet mellem mor og barn. Men allerede i novellesamlingen Hold kæft og vær smuk, skildrer Vita Andersen således hvordan forskellige døtre gang på gang svigtes grundlæggende af deres ofte fordrukne og psykisk ødelagte mødre, der tilsyneladende kun har ligegyldighed tilovers for deres omverden.
Disse svigt i barndommen bliver senere en af årsagerne til,  at de voksne kvinder vi ser hos Vita Andersen alene lader deres identitet bestemme udfra ydre ting som f.eks. penge, tøj, brugsgenstande og mænds blikke.          

I Hva'for en hånd vil du ha'?, der i øvrigt i sit udgivelsesår 1987 indstilles til Nordisk Råds Litteraturpris, føres flere af disse problematikker også videre og på en ny måde. Her følger vi den niårige pige Anna i hendes helt håbløse forgudelse af sin mor Melissa. Forgudelsen er netop uden håb, fordi Melissa selv kun tænker på hvordan hun kan få indfriet sine egne uopfyldte drømme, drømme der kredser om en rig elsker, et ægte
begær og en beundring af hendes (tidligere) skønhed. Netop fordi Melissa selv søger denne fastholdelse af ungdommen og ikke vil se tiden i øjnene, forekommer Anna og Melissas nuværende mand Jens hende kun at være i vejen og i desperation stikker Melissa af. Det sker to gange, og undervejs har hun da også et kortvarigt forhold til en rig mand, der lader hende indlogere på et hotel. Anna knytter nu alt håb til sine katte og sin tryllesten, som hun holder godt fast om i sin lomme.
Imens Melissa er væk, bor Anna hos sin far der, trods sit forsøg på at udfylde morens plads, indimellem er temmelig aggressiv og voldelig. I al hemmelighed flakker Anna rundt i gaderne i København for systematisk at finde ud af på hvilket hotel, moren kan tænkes at bo. Som tiden går bliver Anna mere og mere ussel og tilredt, hun stjæler og må overnatte på en legeplads. Skolegang bliver der heller ikke noget af. Endelig ser hun igen sin mor, men kan næsten ikke kende hende og nøjes derfor i første omgang med blot at iagttage hende.

Foruden at være et skarpt billede af en lille forsømt pige der lever i grænselandet mellem håb og afvisning, kan romanen også læses som en cyklisk familieroman, hvor en tragisk barndom føres videre som en både social og psykologisk arv. I flere kapitler føres vi tilbage til Melissas egen hårde opvækst med dels en voldelig far, dels en helt passiv mor. Og på samme måde som Melissa dengang måtte overtage rollen som den voksne, bl.a. overfor sine søskende, må Anna nu ligeledes overtage rollen som sin mors mor, da det igen endelig lykkes hende at blive genforenet med Melissa på et pensionat. Anna får lov til at flytte ind hos moren, men Melissa er nu selv så udmattet og sårbar, at hun i sin erkendelse af at hun ikke kan få ungdommens skønhed igen, nærmest ikke vil vedkende sig virkeligheden. Anna må være den voksne; købe ind, vaske tøj, strikke tøj som de kan sælge og ikke mindst trøste moren. Til sidst sender Melissa imidlertid alligevel Anna ud for at finde 'en voksen' der kan komme de to til undsætning. Eller i hvert fald blot på besøg.

Melissas tragiske barndomsvilkår føres videre til hendes egen datter, og i modsætning til f.eks. Charlotte Strandgaards romaner, er der hos Vita Andersen ikke umiddelbart noget håb for en figur som Anna. Intet tyder på at hendes livsvilkår vil ændre sig; de går i arv. Der er en sandsynlighed for at Anna, ligesom sin mor, vil ende med at leve bag en social facade, der er bestemt af uopfyldte perfekthedsdrømme fra den rodløse og voldelige barndom, en facade der, når den krakelerer, kun fremviser dybe afgrunde af identitetstab.

Stud. mag. Anne Mette Liedecke

 

Litteratur om bogen


Afsnit i bøger

81.5
Nordisk kvindelitteraturhistorie / redaktion Elisabeth Møller Jensen. – Rosinante, 1993-1998. – 5 bind.
(i bind 4, s. 375-378: Anne Birgitte Richard: Moder og datter, moder og søn).
Om Hva'for en hånd vil du ha' og Sebastians kærlighed.

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. – 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. – Gad, 2000-.
(i bind 3, s. 234-236: Anne Toft: Børn og mødre).
Om Hva' for en hånd vil du ha'.

81.65
John Chr. Jørgensen: Forfattere for folket. – Fremad, 1990.
(heri s. 53-55 om Hva' for en hånd vil du ha').

81.68
Litteraturens børn : barndomsskildringer i dansk litteratur / redigeret af Niels D. Lund, Mette Winge. - Høst, 1994.
(heri s. 171-185: Mads Bay Barlby: Det mærkværdige liv : Opbrud i barndom i 80er-romaner).
Om Vita Andersens romandebut: Hva'for en hånd vil  du ha s. 179-182: Den horrible forbindelse.

Artikler i tidsskrifter

33.12905
Kommunalarbejderen. - Forbundet for offentligt ansatte, Dansk Kommunal Arbejderforbund.
(heri 1988, nr. 1, s. 6-8: Astrid Holm: Børneopdragelse kan være kvæstende).
Interview i anledning af Hva'for en hånd vil du ha'.

38.505
Børn & unge. - BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk.
(heri 1987, nr. 50, s. 10-11: Jane Rasch: Kun børn, der elskes kan frigøre sig).
I anledning af debuten som romanforfatter med bogen Hva'for en hånd vil du ha'.

Artikler i aviser

Berlingske tidende
(heri 15/11 1987: Else Cornelius: Der var ingen, der holdt Anna i hånden).
Interview i anledning af Hva'for en hånd vil du ha'.

Jyllands-posten
(heri 15/11 1987: Annelise Vestergaard: Kærlighed, succes og beundring).
Interview i anledning af Hva'for en hånd vil du ha'.

Kristeligt dagblad
(heri 28/11 1987: Gitte Redder: Ladet med liv)
Interview i anledning af  Hva'for en hånd vil du ha'.

Jydske Tidende
(heri 27/12 1987: Astrid Holm: Mor og forfatter er forelsket i babytiden).
Interview i anledning af Hva'for en hånd vil du ha'.

Det fri aktuelt
(heri 24/1 1988: Else Steen Hansen: Smertensbarn).
Interview i anledning af  Hva'for en hånd vil du ha'.

Anmeldelser i aviser

17/11 1987 Jens Kistrup i Berlingske tidende
17/11 1987 Carsten Jensen i Det fri Aktuelt
17/11 1987 Birgitte Hesselaa i Information
17/11 1987 Annelise Vestergaard i Jyllands-posten
17/11 1987 Allen Olsen i Kristeligt dagblad
17/11 1987 Bettina Heltberg i Politiken
19/11 1987 Gitte Pedersen i Land og Folk
20/11 1987 Winnie Wichmand i Weekendavisen

 

Generelt om forfatteren

Afsnit i bøger

81.5
Nordisk kvindelitteraturhistorie / redaktion Elisabeth Møller Jensen. – Rosinante, 1993-1998. – 5 bind.
(i bind 4, s. 374-381: Anne Birgitte Richard: Lidelsens oprindelse : om Vita Andersen og Charlotte Strandgaard).
Om Vita Andersens forfatterskab s. 374-378. 

81.6
Litteraturens stemmer : Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. – Gad.
(i 1. udg.  s. 21-22; i 2. udg. s. 21-22: Johannes Nørregaard Frandsen: Vita Andersen).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. – 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. – Gad, 2000-.
(i bind 3, s. 232-237: Anne Toft: Vita Andersen).

81.65
Jørgen Gustava Brandt: 80 moderne danske digtere : præsentation & portræt : essays / af Jørgen Gustava Brandt og Asger Schnack. -  Gyldendal, 1988.
(heri s. 17-18: Vita Andersen).

81.65
John Chr. Jørgensen: Forfattere for folket. – Fremad, 1990.
(heri s. 47-55: Det udsatte barn).
Artiklen findes også i Politiken 24/9 1989.

99.26
Dansk kvindebiografisk leksikon / redaktion Jytte Larsen …. – Rosinante, 2000-. – 4 bind.
(i bind 1, s. 56-57 : Anne Birgitte Richard: Vita Andersen).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff. – Rosinante, 2001. – 2 bind.
(i Biografier, s. 12-13: Vibeke Blaksteen: Vita Andersen).

Artikler i tidsskrifter

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 1987,  nr. 78, s. 86-109: Allan Olsen: Vita Andersen og rollen).
Mytologiseringen omkring forfatteren Vita Andersen set i sammenhæng med
motiverne i forfatterskabet. 

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 1979, nr. 49, s. 133-157: May Schack: Kvinderollens manglende psykiske rummelighed: - om rolle, identitet og narcissisme i Vita Andersens forfatterskab).
Artiklen tager udgangspunkt i Tryghedsnarkomaner og i forskellige teorier.

Video, bånd, CD

99.1
Pigebørn / tilrettelæggelse Mette Winge. -  Danmarks Radio, DR video, [1993]. - 4 kassetter (VHS). - (DR video fakta)
Vita Andersen (video) / producer Nikolaj Buchardt. - 1 kassette (25 min.).
Vita Andersen fortæller om en smertefuld  barndom med en psykisk syg mor, der i lange perioder ikke kunne tage sig af hende, om opholdet på forskellige børnehjem og hos plejeforældre.

Links

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportrætter. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Nyere danske forfattere
Præsentationer af danske forfattere og deres værker. Produceret af forfatteren og kritikeren Jakob Brønnum for Det Kongelige Bibliotek.


Bibliotekar Hanne Thusgaard Madsen, Vejle Bibliotek

24 maj.02

Bogdetaljer

Forlag
Gyldendal
Faustnummer
06622119
ISBN
9788700146020
Antal sider
274

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer