Bog

Vi folder drømmens faner ud

Af (
1986
)

Analyse

Strunge, Michael - Vi folder drømmens faner ud

 I Vi folder drømmenes faner ud finder læseren den Michael Strunge, vi vil huske: den drømmende, håbende unge mand.


Meget er sagt og skrevet om Michael Strunges depressioner, mani og kulminationen i selvmordet, men en god forfatter er mere end det biografiske. Godt nok kan man trække visse linier gennem hans forfatterskab, som lægger sig op af hans skrøbelige psykes tilstand, men Vi folder drømmens faner ud står som et mere lysende og klart punkt på himlen end de senere introverte, sidste samlinger. På mange måder kan man læse samlingen som Strunges manifest. Det er her hans tanker om samtiden, digtekunsten og hans oprørskhed kommer bedst til udtryk. I Vi folder drømmenes faner ud finder vi den Strunge, vi vil huske: den drømmende, håbende unge mand.

'Vi' i samlingens navn er centralt. Strunge fremstår med denne samling som demagog for masserne. Det var ikke så lidt han tog på sine skuldre. Han gentog igen og igen, at han ikke følte sig som eller ønskede at være sin generations talerør, men det var den rolle, han havde og påtog sig - det ses bl.a. på indledningsdigtet i samlingen med den højt svungne retorik, et paraplydigt som indeholder titlerne til alle de følgende digte. Her skriver han: 'Jeg kommer ud med tanken om den organiske revolution og møder mit land i en stilstand af snak og COMA'.
Revolutionen står som kontrast til den tilstand af paralysis som har svøbt sig omkring landet, og det er samlingens revolutionære projekt, der har forløsende virksomhed.

Rollen som talerør og demagog blev også tildelt ham af medierne. Han var kult allerede mens han levede og med sit uhyggelige selvmord cementerede han den rolle.

Poul Borum, som i øvrigt kendte Strunge, skrev i 1989 i standART (3 – 3 årgang), at Borum selv var en af de eneste i Strunges samtid, der havde anmeldt hans første digtudgivelser, og at det først var med samlingen Vi folder drømmens faner ud, at Strunge var begyndt at blive seriøst anmeldt i de større dagblade. Man kan med rette kalde denne samling for Strunges gennembrud.

Ifølge Knud Muncks biografi om Michael Strunge (en bog man i øvrigt ikke kan komme udenom, hvis man interesserer sig for ham), så var kritikernes modtagelse af Strunges samling genstand for en del frustration for Strunge, som ivrigt tog til genmæle.

Vi folder drømmens faner ud indeholder nogle af Strunges bedste og mest kendte digte. Samlingen er på én gang – med digte som Plasticsolen og CancerCola – en løftet pegefinger om fremmedgørelsen i en teknologisk tidsalder såvel som et pittoresk billede malet af en tidsånd, hvor byens kraft opsluger og ophæver individet, hvis eneste mulighed for flugt ligger i det (velmærket hult klingende) borgerlige liv med ægteskab og parcelhus.

Disse digte; dette manifest af en samling - rækker langt udover Strunges
tragiske død og understreger forfatterskabet som værende mere end kultiske
skrifter. Strunge evner rollen som rimbaudsk seer og profet, og han citerer da også Rimbaud epigrafisk i samlingen: Fanen går til det snavsede landskab, og vort eget sprog kvæler trommerne.
Rimbaud skriver i øvrigt i et af sine berømmede 'seerbreve' følgende: 'Nu vil jeg skeje ud så meget som muligt. Hvorfor? Jeg vil være digter, og jeg vil arbejde på at blive seende' (Banana Split 22 – 2002). Dobbeltheden i dette projekt eksemplificeres i høj grad af Strunge selv i hans liv og digterskab.

stud.mag. Lars Leonhard Drachmann, maj 2002

 BIBLIOGRAFI

Henvisninger til materialer om bogen og forfatterskabet er udarbejdet af bibliotekar Else Zakarias og bibliotekar Ellinor Laursen, Vejle Bibliotekerne. Opdateret den 16.6.20017.

LITTERATUR OM BOGEN

Afsnit i bøger

81.04
Alt skal med : et festskrift til Aage Jørgensen på 60-års dagen den 5. juni 1998 / redigeret af Per Olsen og Martin Salmonsen. - MS-Film og tekst, 1998. 
(heri s. 161-167: Per Olsen: Michael Strunges: 'Natmaskinen')
Analyse af digtet Natmaskinen.

81.6
Fibiger, Johannes
Litteraturens veje / Johannes Fibiger, Gerd Lütken. - Gad, 1996. 2. udg., 2003.
(i 1. udg. s. 373-374; i 2. udg. s. 399-400)
Kort analyse. 

81.69
Peter Stein Larsen: Modernistiske outsidere : underbelyste hjørner af dansk lyriktradition fra 1800 til i dag. - Odense Universitetsforlag, 1998. - 192 sider
(heri s. 87-92: Tre 80'er-digtere - Michael Strunge, Bo Green Jensen og Søren Ulrik Thomsen)
Analyse af Vi folder drømmens faner ud (især s. 87-89).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen. - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Værker, s. 299-300: Marianne Barlyng: Vi folder drømmens faner ud).

Artikler i tidsskrifter

30.1205
Bidrag : bevidsthedssociologisk tidsskrift
(heri 1984/85, nr. 19/20, s. 105-156: Svend Erik Larsen: By og litteratur - rundt i landbyrinten)
S. 148-153 er en analyse af digtet Vortex, hvor Strunges beskrivelse af byens rum sammenstilles med især Herman Bang og Jens Baggesen.

81.05
SILAU : skrifter fra institut for litteraturhistorie, Aarhus Universitet. - SILAU, Institut for Litteraturhistorie, 1982-1984.
(heri 1984, nr. 18, s. 106-147: Hanne Dittmer og Ann Ravnsbæk: Michael Strunges poetiske projekt)
Analyse af flere digtsamlinger, især s. 121-124, 129-131 og 135-137 om Vi folder drømmens faner ud.

81.6505
Karneval. - Systime.
(heri 1982, s. 183-199: Knud Bjarne Gjesing: Sindets faldlove - især om Michael Strunges "Vi folder drømmens fane ud")

Anmeldelser i tidsskrifter

70.5
Sidegaden. - Eks-Skolen.
(heri 1981, nr. 2,  s. 25: Helge Krarup)

Anmeldelser i aviser

5/11 1981 Erik Skyum-Nielsen i Information
13/11 1981 Finn Stein Larsen i Weekendavisen
17/11 1981 Thorkild Nyholm i Aarhus Stifttidende
8/12 1981 Peter Eriksen i Fyns Stifttidende
6/1 1982 Knud Sørensen i Aktuelt
9/1 1982 Jørgen Johansen i Berlingske Tidende

Links

Wikipedia
Artikel om bogen.
 

GENERELT OM FORFATTEREN

Bøger

Jac, F.P.
Som om at vi ikke var plot nok : en digterenergi : radiospil. - Borgen, 2001. - 54 sider.
Skuespil/radiohørespil med F.P. Jac og Michael Strunge i hovedrollerne. Foregår i perioden 1977-1983.

99.4 Strunge, Michael
Bladbjerg, Eva:  Nigger fra Hvidovre : en bog om Michael Strunge og 80'erne. - Dansklærerforeningen, 2008. - 133 sider. 

99.4 Strunge, Michael
Blaksteen, Vibeke
Væbnet med ordenes vinger : en bog om Michael Strunge hans tid og hans forfatterskab. - Gyldendal, 1991. - 124 sider.
Introduktion til forfatterskabet og (ungdoms)kulturen i 1980'erne. Gengivelser af digte (s. 67-114).

99.4 Strunge, Michael
En bog om Michael Strunge/redigeret af Anne-Marie Mai og Jørgen Aabenhus.- Borgen, 2008.- 277sider.

99.4 Strunge, Michael
Munck, Knud
Michael Strunge: en biografi. - Lindhardt og Ringhof, 2001. - 327 sider.

99.4 Strunge, Michael
Rewers, Peter: Michael Strunge - digtning og virkelighed. - Gyldendal, 2015.-480 sider.

99.4 Strunge, Michael
Strunge, Mai
Mai Strunge : samtaler m.m. mellem Anne-Marie Mai og Michael Strunge. - 2. reviderede udgave. - Borgen, 1992. - 215 sider.

Afsnit i bøger

30.1664
Dengang i 80'erne / Martin Kongstad & Henrik Vesterberg. - Gyldendal, 2003.
(heri s. 75-85: Den første betingelse for diktaturet er at udrydde kærligheden) 
Udskrift af båndet samtale (fra ca. 1984) mellem Michael Strunge og Charlie Jensen om "jeg'et", kærligheden, lyrikkens vilkår og Strunges digte.

81.5
Haarder, Jon Helt: Performativ biografisme: en hovedstrømning i det senmodernes skandinaviske litteratur.-Gyldendal, 2014.
(heri s. 68 - 83 : Hvem sætter Michael strunge i scene?)
Hvordan bl.a. Michael Strunge installerer sig selv og andre i litteraturen og dermed blander fiktion og selvbiografi.


81.6
Fibiger, Johannes
Litteraturens veje / Johannes Fibiger, Gerd Lütken. - Gad, 1996. 2. udg., 2003.
(i 1. udg., 1996, s. 371-376; i 2. udg., 2003,  s. 396-401)
Kort gennemgang af forfatterskabet med tekst-eksempler.

81.6
Litteraturens stemmer: Gads danske forfatterleksikon / Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Gad, 1999.
(i 1. udg., 1999, s. 523-527; i 2.udg., 2003, s. 345-347: Anne-Marie Mai: Michael Strunge)

81.6
Læsninger i dansk litteratur. - Odense Universitetsforlag, 1997-1999. - 5 bind.
(i bind 5: 1970-2000, s. 148-164, 374-376: Anne-Marie Mai: Sorte stjerner. Michael Strunge: Verdenssøn).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-.
(i bind 3, s. 248-260: Anne-Marie Mai: Michael Strunge)

81.65
Stidsen, Marianne
Den ny mimesis: Virkelighedstolkningen i dansk og nordisk litteratur efter Anden Verdenskrig. Bd. II: Skandinavisk litteratur i globaliseringens tid .- U Press,2015.
(heri s. 13 - 38: Mellem jegudvidelse og selvtab).
Hvordan tolkes og fortolkes virkeligheden af Michael Strunge.

81.69
Jorn, Susanne
Erantis ud af en hvid væg. - Odense Universitetsforlag, [1988]. - 198 sider.
(heri s. 74-85: Overeksponeret liv)
Eksempler på hvordan Michael Strunge beskriver følelser i sine digte.

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen. - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Biografier, s. 443-444: Marianne Barlyng: Michael Strunge).

Artikler i tidsskrifter

02.05
Bogens verden : tidsskrift for litteratur og kultur. - Danmarks Biblioteksforening ; Det kongelige Bibliotek : Danmarks Biblioteksskole, [1918]- 
(heri 1983, nr. 1, s. 12-17: Helge Krarup: Jeg vil ikke tale om generation - Interview med lyrikeren Michael Strunge).

80 
Passage : tidsskrift for litteratur og kritik.
(heri 2004, nr. 50, s. 168-172: Anne-Marie Mai: Vinger af fremtidssang - på rejse med digte af Michael Strunge).

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 1987, nr. 78, s. 159-63: Lars Bukdahl: Livet i livmoderskibet. Med Bowie og Strunge In Outer Space. Et vægtløst essay).

81.6                                                              

Danish literary magazine. - The Danish  Literature Information Center
(heri 1996, nr. 9, s. 14-15: Torben Hamann Hansen: Speed of life)
Engelsk tekst om Strunges forfatterskab.

81.605 
Synsvinkler : tidsskrift for nordisk litteratur og sprog. - Odense Universitetsforlag.
(heri 2009, nr. 40, s. 72-88: Rikke Homar: Kamæleonens komplementære farveskift. Didaktisk anvisning til en læsning af et alsidigt forfatterskab som Michael Strunges). 

81.6505
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur.
(heri 1999, nr. 14, s. 21-32: Håkan Sandell: Stjernebarnet. Minder om Michael Strunge).

81.6505
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur.
(heri 2001, nr. 17, s. 117-121: Henrik Wivel: Hvem sagde Gud? Om Claus Bohms film Digter, især om Michael Strunge).

Artikler i aviser

Berlingske Tidende
(heri 29/7 1995: Lars Handesten: Tilstanden Strunge)
Kort gennemgang af forfatterskabet og forfatterens betydning i dag.

Information
(heri 29/11 1983: Erik Skyum-Nielsen: Jeg har selv rummet en bevægelse).
Interview.

Information
(heri 22/4 1995: Klaus Lynggaard: Måler tidens gang med mit hjertes banken).
Om Klaus Lynggaard's personlige møde med Strunge og hans digte.

Jyllands-posten
(heri 2/11 2015: Peter Schollert: Scener fra en digters allersidste timer).
Artikel i anledning af bogen "Michael strunge - digtning og virkelighed.

Links

DR internet læremidler, Danske digtere
Indeholder bl.a. mange klip fra DR' s video- og lydarkiv, kort biografi, kort om forfatterskabet, billeder, opgaver og lærervejledning.

Filmmagasinet EKKO
Interview med instruktøren bag dokumentarfilmen Verdenssøn, Johan Knattrup Jensen. Filmen er fra 2012 og omhandler Strunges sidste døgn.

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportrætter. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Nattens engel
Youtube. Filmen Nattens engel fra 1981 af Claus Bohm. Varighed 38 min. Filmen kan også ses på Filmstriben.

 

 

24 maj.02

Bogdetaljer

Secondary title
Café Borgen
Forlag
Borgen
Faustnummer
06454747
ISBN
9788741879796
Antal sider
68

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer