Bog

Springflod

Af (
1985
)

Analyse

Tafdrup, Pia - Springflod

Pia Tafdrup var én af de mest markante kvindelige lyrikere i 1980erne, hvor Springflod fra 1985 samtidigt repræsenterer det mest kropspoetiske værk i perioden.

Pia Tafdrups digtning handler om sprog, erotiseret kropsbevidsthed, mytisk religiøsitet og om litteraturen selv. Pia Tafdrup skriver sig således ind i den litterære tradition som én af de mest markante kvindelige lyrikere i 1980erne, hvor Springflod fra 1985 så samtidigt repræsenterer det mest kropspoetiske værk overhovedet i perioden.

Springflod udmærker sig ved at være en omfattende digtsamling med hele syv afsnit, og den tematiserer rent faktisk alle de førnævnte æstetiske kendetegn, hvorunder den erotiske kropsbevidsthed er den mest dominerende. Digtsamlingen igangsættes af det noget programmatiske digt 'Ophøjet til fødsel', der eksemplarisk fastsætter kompositionen for resten af samlingen. Der er tale om en kvindes forudfølende og længselsfulde forelskelse i den spirende lyst efter det andet køn, men man aner også en overvejet eftergivenhed til kroppens begær eller i hvert fald en anspændt tilgang til begæret, vel nærmest i begyndelsen af digtet som en art æstetiseret naturvidenskabelig poesi: 'hvor celler endelig skal tage/ deres stumme beslutning/ om ikke-vækst eller vækst og genvækst'. Digtet er hævet op over det almindelige menneske, nærmest mytisk i sin æstetik, men et favnende ’vi’ lader sig alligevel friste ind i digtets univers. Meget sigende kulminerer digtet i følgende manifeste udsagn: 'måske intet i morgen/ og alligevel altid/ længslen efter det øjeblik/ hvor kroppene giver efter/ og vi lader os bære/ gennem rum af uendeligheden/ disse sekunder/ hvor vi smager lyden/ af stilhed'. Det er intense sager, men ikke desto mindre også smukke, sigende ord, der peger på en sansende eksistentialisme på tværs af tid og rum. Samlingen fortsætter naturligvis i endnu heftigere erotiske og symbolkonstituerende digte, der viser fuldbyrdelsen af begæret, men også forfaldet og adskillelsen. Naturens gang indskrives derfor også som et kompositionsmønster, der understøtter samlingens overordnede tematik; således går det fra 'tidligt i marts' over 'dampende apriljord' og 'gyldne august' til det isende afsnit V’s vinteræstetik. Samlet bliver Springflod et poetisk billede på menneskets søgen efter nærhed, der jo netop opnås i den erotiske ekstases fuldkommenhed. Men samlingen bliver også et billede på at udgangspunktet ofte finder sted i en følelse af fravær, tomhed og dødelighed.

Litteraturhistorisk samtaler Tafdrups digtning med resten af firsergenerationen gennem sin 'kropsmodernisme', men man hører samtidigt Baudelaire og den symbolistiske korrespondancetænkning i baggrunden. Hendes lyrik er smuk og intens, ophøjet og visionær. Og den minder til tider en anelse om Søren Ulrik Thomsens senere digtsamlinger. Om Tafdrups forhold til litteraturen kan man sige, at samlingen er spækket med referencer og citater fra en bred skare af forfattere, der både kompenserer og underbygger samlingens æstetiske udtryk, men som samtidigt også peger på en bevidsthed og stillingtagen til litteraturens mange ansigter.

Forfatterskabet omfatter følgende digtsamlinger Når der går hul på en engel (1981), Intetfang (1982), Den inderste zone (1983), Hvid feber (1986), Sekundernes bro (1988), Krystalskoven (1992), Territotialsang (1994), Dronningeporten (1998), Tusindfødt (1999), Hvalerne i Paris (2002), de to skuespil Døden i bjergene (1988) og Jorden er blå (1991), samt poetikken Over vandet går jeg (1991).

stud.mag. Kasper Thomsen

 

Litteratur om bogen

 

Anmeldelser i aviser

9/9 1985 Camilla Christensen i Berlingske Tidende
10/9 1985 Juliane Preisler i Information
10/9 1985 Thomas Bredsdorff i Politiken
11/9 1985 Bent Windfeld i Kristeligt Dagblad
13/9 1985 Bo Green Jensen i JyllandsPosten
20/9 1985 Ove Anckeri WeekendAvisen 
15/10 1985 Peter Gregersen i Land & Folk
4/11 2000 Niels Lyngsø i Politiken
26/10 2000 Martin Larsen i Information

Anmeldelser i tidsskrifter

80.5
Den blå port : tidsskrift for litteratur / redaktion Erik Skyum-Nielsen og Søren Ulrik Thomsen, - Rhodos.
(heri 1985/86, nr. 2, s. 71-74: Signe Højholt: Spring mod nye zoner)

Generelt om forfatteren

Bøger

Carsten Dilling: Mindst et sår har kroppen altid : Pia Tafdrups forfatterskab, - Borgen, 1995, - 173 sider. - (Borgen forfatterskab)
Uddrag af Pia Tafdrups digtsamlinger, digte af 'beslægtede' forfattere, artikler om og indfaldsvinkler til forfatterskabet.

80.1
Pia Tafdrup: Over vandet går jeg : Skitse til en poetik, - Borgen, 1991, 181 sider.
Tekster om, hvordan poesi kan blive til og hvordan det er at være digter.

Afsnit i bøger

80.1
Peter Stein Larsen: Digtets krystal, - Borgen, 1997.
(heri s. 108-133: Pia Tafdrup)
Om forholdet mellem poesi og poetik. Artikel om Pia Tafdrups lyrik.

80.15
Det sproglige kunstværk. - C.A. Reitzels Forlag A/S, 1998 (Modersmål-Selskabets Årbog 1998).
(heri s. 46-54: Pia Tafdrup: Et samlende nu).
Pia Tafdrup om at skrive digte.

81.08
Engleskrift: - om englen i litteraturen/ redigeret af Annegret Friedrichsen og Charlotte Cappi Grunnet. - Multivers, 2006.
(heri s. 164-180: Benedikte F. Rostbøll: Der går en engel gennem den danske 1980´er - og 1990´erdigtning: Kropslige engle hos Pia Tafdrup og Pia Juul),

81.09
Poesi og læsning : en artikelsamling / redigeret af Margrethe Andreassen, - Center for Kvindeforskning, Københavns Universitet, 1990.
(heri s. 83-99: Sekundet og forsinkelsen : om Pia Tafdrups og Connie Borks poesi)

81.5
Deutsch-nordische Begegnungen : 9. Arbeitstagung der Skandinavisten des deutschen Sprachgebiets 1989 in Svendborg. - Odense University Press, 1991.
(heri s. 419-429: Irene Frandsen-Roeger: Strukturer, temaer og billedsprog i Pia Tafdrups digtsamlinger 1981-1988)

81.5
Nordisk kvindelitteraturhistorie / redaktion Elisabeth Møller Jensen, - Rosinante, 1993-1998, - 5 bind.
(i bind 4, s. 463-477: Anne-Marie Mai: ...finder hjem til kroppen : Om 1980'er litteraturen)

81.5
Nydahl, Thomas: Skrivandets portar: Litterära samtal med tio kvinnliga författare. - Artea Förlag AB, 2006.
(heri s. 109-137: Kärleken och döden är konstanta faktorer: Pia Tafdrup).
Interview med Pia Tafdrup.

81.6
Danske forfatterskaber / Susan Mose, Peter Nyord, Ole Ravn. - Systime, 2005- . - bind.
(i bind 3 : 1950-1985, s.307-312: Livshunger og dødsangst).
Lille gennemgang af forfatterskabet

81.6
Fibiger, Johannes: Litteraturens veje, - Gad, 2000.
(heri s 366-398: 1980'erne : storby, modernitet og stil)
Især s. 381-383 om Pia Tafdrup.

81.6
Hvad med litteraturen?: Dansk litterær kritik og poetik 1800-2016/ udvalgt og redigeret af Malene Breunig og Lars Handesten. - Syddansk Universitetsforlag, 2017
(heri s. 260- 264: Pia Tafdrup: Af over vandet går jeg. Skitse til en poetik).

81.6
Litteraturens stemmer : Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen, - Gad, 2000.
(heri s. 542-545: Neal Ashley Conrad: Pia Tafdrup)

81.6 
Med tiden : en litteraturhistorisk arbejdsbog / forfattere: Maja Bødtcher-Hansen, Mischa Sloth Carlsen. - Gyldendal, 2012. - 365 sider
(heri s. 301-320: Firserpoesi og fabulerende prosa 1980-1990: Michael Strunge og Pia Tafdrup)
Sammenlignende analyse af Strunges digt Natmaskinen og Pia Tafdrups digt Gennem natten samt beskrivelse af firsernes litteratur.

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai, - Gad, 2000. - 3 bind.
(i bind 3, s. 305-314: Peter Stein Larsen: Pia Tafdrup) 81.65
Hvordan jeg blev forfatter, - Borgen, 1997.
(heri s. 139-155: Pia Tafdrup: Himlens blinde spejl)

81.65
Hvordan jeg blev forfatter, - Borgen, 1997.
(heri s. 139-155: Pia Tafdrup: Himlens blinde spejl)

81.65
Perspektiver i nyere dansk litteratur / redigeret af Neal Ashley Conrad m.fl., - Forlaget Spring, 1997.
(heri s. 131-151: Marianne Barlyng: Lysets Engel, en Tafdrupkomposition)

81.65
Pohl, Eva: Et lyst værelse: Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90.  - Syddansk Universitetsforlag, 2015.
(heri s. 116-125: Fyldte rum, naturen og det erotiske: Pia Tafdrups digte set i sammenhæng med værker af Kirsten Klein, Jytte Rex, Margrete Sørensen, Nina Sten-Knudsen og Inge Ellegaard).


81.65
Vandmærker : nærlæsninger af ny dansk litteratur / redigeret af Anders Østergaard, - Dansklærerforeningen, 1999.
(heri s. 345-371: Finn Stein Larsen: Om stiksår og mobiler : Nogle læsninger i Pia Tafdrups og Annemette Kure Andersens poesi).

99.1
Schmidt, Martin: Inspiration: 17 interviews. - Gyldendal, 2005.
(heri s. 37-51: Pia Tafdrup).

99.26
Dansk kvindebiografisk leksikon / redaktion Jytte Larsen. - Rosinante, 2000-2001, - 4 bind.
(i bind 3, s. 429-430: Mai Misfeldt: Pia Tafdrup)

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff, - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Biografier s. 457-458: Mariannhe Barlyng: Pia Tafdrup)

Artikler i tidsskrifter

80
Ibid : eksempler fra Nordisk Institut, - Institut for Nordisk Sprog og Litteratur.
(heri 1999, nr. 1, s. 121-141: Sune Agger: Billedsprog og erkendelse)
Om billedsprog i dansk lyrik af bl.a. Per Højholt, Pia Tafdrup og især Henrik Nordbrandt. 80.5
Den blå port : tidsskrift for litteratur, - Rhodos.
(heri: 1995, nr. 32, s. 72-94: Peter Stein Larsen: Poetikkens tiår : seks danske lyrikeres æstetiske refleksioner fra 1984-94)
Om Pia Tafdrup især s. 80-85.

80.5
Den blå port : tidsskrift for litteratur, - Rhodos.
(heri: 1995, nr. 32, s. 72-94: Peter Stein Larsen: Poetikkens tiår : seks danske lyrikeres æstetiske refleksioner fra 1984-94)
Om Pia Tafdrup især s. 80-85.

80.5
Den blå port : tidsskrift for litteratur, - Rhodos.
(heri: 2005, nr. 68/69, s. 22-37: Jeg tror det har noget med det sublime at gøre)
Samtale mellem Hans Otto Jørgensen og Pia Tafdrup om udtrykket "at have noget på spil", når udtrykket er brugt om litteratur.

80.5
Kritik / redigeret af Poul Behrendt, Johs. H. Christensen og Klaus P. Mortensen, - Gyldendal.
(heri 1984, nr. 66, s. 125-141: Poul Borum: PO-e-(RO)-tik : Om Pia Tafdrup og tre andre nye kvindelige lyrikere).

80.5
Kritik / redigeret af Hans Hauge og Poul Erik Tøjner, - Gyldendal.
(heri 1992, nr. 98, s. 50-64: Mai Misfeldt: Harehop - fra Beuys til Tafdrup)
Dyret som motiv i den tyske kunstner Joseph Beuys værker og i Pia Tafdrups poesi og poetik.

81.605
Synsvinkler: tidsskrift for nordisk litteratur og sprog. - Odense Universitetsforlag
(heri: 2006, nr 33, s. 87-106: Susanne Kemp: At skrive ned eller op: poetik og praksis hos Søren Ulrik Thomsen og Pia Tafdrup)
En sammenlignende analyse af de to digteres poetik og lyrik.

81.605
Synsvinkler
(heri 2007, nr. 35, s. 152-169: Ida Busk Pedersen: Svævets tyngde: om eksistentialistisk æstetik i Pia Tafdrups forfatterskab og en anmeldels af Springet over skyggen - udvalgte digte 1981-2006).


Artikler i aviser

Berlingske Tidende
(heri 28/5 1992: Mellem Rudme og stenbroen)
I anledning af Pia Tafdrups 40 års fødselsdag.

Berlingske Tidende
(heri 27/1 1999: Mai Misfeldt: Ordenes nådegave)
Artikel i forbindelse med uddelingen af Nordisk Råds Litteraturpris til digtsamlingen Dronningeporten.

Berlingske Tidende
(heri 30/7 2005: Jens Andersen: Lyse nætter i Café Norden)
Interview med emnet nordiske lande og kultur.

Information
(heri 16/9 2006: Kristen Bjørnkjær: Når der går hul på en verden).
Interview med Pia Tafdrup i anledning af hendes 25 års jubilæum som digter).

Jyllands-Posten
(heri 19/2 2012: Sigrid Rasmussen: Pia Tafdrup vender et blad).
Interview med Pia Tafdrup i anledning af hendes 60 års dag).

Kristeligt Dagblad
(heri 18/5 2012: Dorte Remar: Livet begynder hele tiden på ny).
Interview med Pia Tafdrup i anledning af hendes 60 års dag.

Politiken
(heri 27/1 1999: Marie Tetzlaff: Vilje, konsekvens og skønhed)
Portræt  i forbindelse med tildelingen af Nordisk Råds Littewraturpris til digtsamlingen Dronningeporten

Weekendavisen
(heri 5/12 1997: Bo Green Jensen: På syv hjerters dybde)
Bo Green Jensens motivering af Dansk Litteraturpris for Kvinder 1997.

Weekendavisen
(heri 9/5 2006: Horace Engdahl: Berøringsglædens digter).
Artiklen er en forkortet version af en tale holdt den 5. april 2006 da Pia Tafdrup modtog Det Svenske Akademis nordiske pris

Andre medier

Pia Tafdrup (CD), - Booktrader, 2000. - 1 cd (ca. 38 min.)
19 digte fra Dronningeporten, 1998 oplæst af Pia Tafdrup.

Pia Tafdrup: Udvalgte digte (CD), - Ambia, 1995, - 1 cd (ca. 69 min)
Digte fra Territorialsang læst af Pia Tafdrup.

99.4 Tafdrup, Pia 
Tusindfødt [film (dvd)] : digteren Pia Tafdrup / instruktion Cæcilia Holbek Trier ; producer Annette Nørregaard. - [Kbh.] : Det Danske Filminstitut, [2003]. - 1 dvd-video (31 min.) : En beretning om digteren Pia Tafdrups (f. 1952) væsen og det univers, hvori hendes digtning bliver til. Hun læser op af sine digte og indvier os i sin erkendelse om digtning og det digteriske håndværk. 

Links

Bibliografi.dk: International forfatterbibliografi
En liste over Pia Tafdrups udgivelser.

Dansk kvindebiografisk leksikon
Kort biografi

Den store Danske: Gyldendals åbne encyclopædi.
Kort artikel om forfatteren.

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportræt. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Ord til alle sider
Lonni Krause interviewer Pia Tafdrup om hendes forhold til ordene, sproget og til dét at skrive.

Pia Tafdrup
Forfatterens egen hjemmeside med kort biografi og udførlig bibliografi.

Wikipedia: den frie encyclopædi
Kort artikel om forfatteren

Youtube
Bazar udsendelse oprindeligt sendt på DR i 1984 med Michael Strunge, Pia Tafdrup, Lola Baidel, Kristen Bjørnkjær samt Poul Borum.
Vært: Jens Winther

Youtube
Gyldendal og DK4 præsenterer: Lyrikporten: digtoplæsning og poetik v/ Pia Tafdrup. 
Offentliggjort d. 28/4 2016. 
Lyrikporten – 28 danske digtere er instrueret af Jørgen Leth og produceret i et samarbejde mellem Gyldendal og dk4 med Jørgen Leths faste filmhold efter idé og tilrettelæggelse af Henrik Poulsen

 

Opdateret af Mette Francke, Bibliotekar ved Vejle Bibliotekerne, juni 2017.

24 maj.02

Bogdetaljer

Forlag
Borgen
Faustnummer
06266789
ISBN
9788741874616
Antal sider
135

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer