Bog

Vejen til Lagoa Santa

Af (
1981
)

Analyse

Stangerup, Henrik - Vejen til Lagoa Santa

I Vejen til Lagoa Santa udfolder Henrik Stangerup en moderne fortælling om menneskets ihærdige søgen efter mening både i forhold til sig selv og sin omverden.

Henrik Stangerup (1937-1998) udgiver sin første bog Lille Håbs rejse i 1958, men litteraturhistorien regner ofte først romandebuten Slangen i brystet fra 1969 for den egentlige debut.

Ser man samlet på Stangerups skønlitterære forfatterskab er det især interessen for et biografisk stof der springer læseren i øjnene. Forfatterskabet kan betragtes i to dele hvoraf første halvdel primært tager udgangspunkt i selvbiografisk stof (f.eks. Fjenden i forkøbet fra 1978), anden del især i historisk-biografiske emner, og her er Vejen til Lagoa Santa placeret som den første udgivelse.

Sammen med de to efterfølgende romaner Det er svært at dø i Dieppe (1985) og Broder Jacob (1991) udgør Vejen til Lagoa Santa en trilogi hvor hver roman portrætterer tre væsentlige, men på hver deres måde originale skikkelser i vores kulturhistorie. Romanerne kan fint læses hver for sig men samlet set bliver trilogiens sigte ikke alene portrætteringen.

Den bliver også en nærmere udforskning af identiteten som sådan fordi den på een gang kan sættes i forhold til Stangerups samtid, men også kan læses i forhold til Kierkegaards tre eksistentielle livsstadier: det æstetiske, etiske og det religiøse.

I Vejen til Lagoa Santa gælder skildringen den danske naturforsker Peter Wilhelm Lunds (1801-1880) forunderlige liv og besynderlige skæbne i Brasilien. Som en af sin tids mest håbefulde unge videnskabsmænd drager P. W. Lund i 1820rne til Brasilien fast besluttet på at iagttage og klarlægge naturen, den oprindelige og vilde natur. Lund er myreflittig, udarbejder afhandling på afhandling og opnår stor succes både i Danmark og udlandet med sine botaniske betragtninger, men især også med sine indsamlinger af dyre- og menneskeknogler.

Men i 1844 afbryder Lund brat sin videnskabelige syslen og henlever resten af sit liv uvirksom og tilbagetrukket i den lille brasilianske afkrog Lagoa Santa. Han plages i perioder af langvarige febervildelser og må ofte plejes af sin bofælle kunstmaleren Peter Andreas Brandt. Og det er netop denne gåde, årsagen til dette omslag, i P. W. Lunds liv, Stangerup sætter sig for at undersøge.

Det viser sig nemlig at Lund i en af de mange kalkhuler gør en videnskabelig opdagelse der pludselig stiller spørgsmålstegn ved hele hans grundlæggende religiøse verdensforståelses. Skulle det virkelig kunne passe at verden ikke stemmer overens med Skaberens plan og det Forsyn han ellers er så tæt knyttet til?

Ved at stille spørgsmålstegn ved hvorvidt det i virkeligheden var denne eksistentielle krise der fik Lunds videnskabelige arbejde til at gå helt i stå, tegner Stangerup på een gang portrættet af det meget skyldbetyngede - og ifølge Kierkegaard - etisk funderede menneske, men breder samtidig også fortællingen ud til at være et moderne billede på menneskets ihærdige søgen efter mening både i forhold til sig selv og sin omverden og på hvordan der pludselig kan rykkes ved forestillinger vi umiddelbart sætter vores lid til.

stud. mag. Anne Mette Liedecke, dec. 2002

 

Litteratur om bogen

 

Afsnit i bøger

04.6
Henrik Stangerup: Tværtimod! : levned og meninger 1956-98 / udvalg ved Hans Hertel og Jacob Stangerup, - Lindhardt og Ringhof, 2003.
(Heri s. 93-101: Forbandelse og forsoning. Omkring Vejen til Lagoa Santa)

81.09
Livsformer : Otte bidrag om biografi / redigeret af Keld Zeruneith, - Gyldendal, 1988.
(heri s. 133-142: Henrik Stangerup: Romanbiografiens empati : Forbandelse og forsoning eller Rejsen til P. W. Lund).
Stangerup om tilblivelsen af Vejen til Lagoa Santa.
Artiklen findes også i Henrik Stangerups bog Tag din seng og gå, s. 22-33.

81.6505
Karneval, - Systime,
(heri 1982, s. 97-123: Bo Elbrønd-Bek: Knoglesamlerens skygge).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff, - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Værker, s. 297-298: Johnny Kondrup: Vejen til Lagoa Santa).

99.4 Kierkegaard, Søren
Denne slyngelagtige eftertid : Tekster om Søren Kierkegaard / redigeret af Finn Frandsen og Ole Morsing, - Slagmarks Skyttegravsserie, 1995, - 3 bind.
(i bind III, s. 517-522: Søren Peter Hansen: Kærlighed, identitet og skæbne : Kierkegaard og Stangerup).

99.4 Stangerup, Henrik
Henrik Stangerup / ved Iben Holk, - Odense Universitetsforlag, 1986.
(heri s. 137-145: Per Johns: Mørkets hjerte)

99.4 Stangerup, Henrik
Henrik Stangerup / ved Iben Holk, - Odense Universitetsforlag, 1986.
(heri s. 17-40: Stig Tjellegaard Møller: Kampen med jaguaren : jeg og omverden i Henrik Stangerups romaner).
Side 30-33 om Vejen til Lagoa Santa.

99.4 Stangerup, Henrik
Niels Martinov: Henrik Stangerup : en biografi, - Cicero, 2003.
(heri s. 259-274: Den roman, jeg altid har drømt om at skrive: Vejen til Lagoa Santa).
Om Stangerups baggrund for at skrive romanen og en diskussion af romanens hovedperson samt om romanens modtagelse både i Danmark og efter oversættelse i udlandet.

Artikler i tidsskrifter

37.1489605
Kursiv : meddelelser fra Dansklærerforeningen.
(heri 1983, nr. 1, s. 37-43: Bo Elbrønd-Bek: Hermeneurisk litteraturbetragtning : Om Henrik Stangerups roman Vejen til Lagoa Santa).

80.5
Kritik, - Gyldendal.
(heri 1981, nr. 58, s. 110-118: Hans Hagedorn Thomsen: Naturens skyld).

80.5
Kritik, - Gyldendal.
(heri 1990/91, nr. 93, s. 107-115: Tania Ørum: Vejen til Lagoa Santa).

Artikler i aviser

Information
(heri 27/10 1981: Hans Hertel: Dr. Lunds 70.000 favne : Henrik Stangerups imponerende roman om naturforskeren Wilh. Lund).

Information
(heri19/12 1981: Peter Wivel: Hvad sker der, når systemerne bryder sammen: interview med forfatteren Henrik Stangerup om hans nye roman Vejen til Lagoa Santa og den længsel efter spiritualitet, som ligger bag den hadske tone i dansk debat).

Information
(heri: 4/6 1982: Keld Zeruneith: Kærlighedens veje - og historien)
Sammenligning af naturforskeren P.W. Lund i Vejen til Lagoa Santa og lyrikeren Emil Aarestrup.

Jyllands-posten
(heri 25/10 1981: Inger-Lise Klausen: Vi lever i knogle-kulturens tid).
Interview i anledning af bogen Vejen til Lagoa Santa.

Politiken
(heri 18/10 1981: Ole Schierbeck: Danskeren blev ramt af bjergets vrede).
Interview i anledning af bogen Vejen til Lagoa Santa.

Anmeldelser i aviser

27/10 1981 Johan de Mylius i Berlingske Tidende
27/10 1981 Hans Hertel i Information
27/10 1981 Flemming Chr. Nielsen i Jyllands-posten
27/10 1981 Harald Mogensen i Politiken
30/10 1981 Henrik Neiiendam i Weekendavisen
5/11 1981 H. Stenholt Laursen i Aktuelt
9/11 1981 Asger Sørensen i Kristeligt Dagblad
13/11 1981 Søren Schou i Socialdemokraten
4/12 1981 H. E. Sørensen i Land og Folk
10/5 1999 Kim Skotte i Politiken

 

 

Generelt om forfatteren

 

Bøger

04.6
Henrik Stangerup: Tværtimod! : levned og meninger 1956-98 / Udvalg ved Hans Hertel og Jacob Stangerup, - Lindhardt og Ringhof, 2003.
Indhold: Liv og egne værker. Paris, Frankrig, Nordafrika. Fra Brasilien til Caraibien. Skribenter og bøger. Film. Litteratur- og kulturdebat. Kulturkritik og samfundsdebat.

04.6
Henrik Stangerup: At skrive eller dø : en essayrejse København-Paris-Rio-Langebæk, - Lindhardt og Ringhof, 1999, - 183 sider. Forfatterens personlige refleksioner over den sidste svære tid samt essays indeholdende litterære strejftog og tilbageblik.

99.4 Stangerup, Henrik
Henrik Stangerup / ved Iben Holk, - Odense Universitetsforlag, 1986. - 234 sider. Oversigtsartikel over forfatterskabet, analyser af de enkelte værker og et interview.

99.4 Stangerup, Henrik
Angsten, lykken og ekstasen : beretninger om Henrik Stangerup / ved Henrik Nebelong og Jacob Stangerup, Lindhardt og Ringhof, 2000. - 205 sider.
Erindringsstykker, essays og nekrologer, skrevet af familie, venner og kolleger.

99.4 Stangerup, Henrik
Henrik Stangerup: Tag din seng og gå : en personlig beretning, - Gyldendal, 1986, - 122 sider.
Erindringer fra journalisten og forfatteren Henrik Stangerups krise under nedskrivningen af Vejen til Lagoa Santa og Det er svært at  dø i Dieppe.

99.4 Stangerup, Henrik
Niels Martinov: Henrik Stangerup : en biografi, - Cicero, 2003, - 405 sider.
Biografien dækker både Stangerups forfatterskab og hans private og offentlige liv.

Afsnit i bøger

81.6
Johannes Fibiger: Litteraturens veje, Gad, 1996.
(heri s. 362-364: Eksistenslitteratur : Henrik Stangerup).

81.6
Hovedsporet : dansk litteraturs historie / redigeret af Jens Anker Jørgensen og Knud Wentzel. - Gyldendal, 2005.
(heri s. 623-625: Sans for det konkrete : Anders Bodelsen og Henrik Stangerup).
Især s. 624-625 om Henrik Stangerup.

81.6
Litteraturens stemmer : Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Gad, 2000. (heri s. 512-516: Johannes Fibiger: Henrik Stangerup).

81.64 Danske digtere i det 20. århundrede, - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai, - Gad, 2000- . - bind. (i bind 2, s. 295-306: Henk van der Liet: Henrik Stangerup).

99.09
Johnny Kondrup: Erindringens udveje : studier i moderne dansk selvbiografi, - Amadeus, 1994.
(heri s. 372-423: Henrik Stangerup).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff, - Rosinante, 2001. - 2 bind. (i Biografier, s. 431: Johnny Kondrup: Henrik Stangerup).

Artikler i aviser

Politiken
(heri 14/11 2000: Hans Hertel: Det er svært at dø i Langebæk).
Stor nekrolog ved Henrik Stangerups død.

Video, bånd, CD

99.4 Stangerup, Henrik Scener fra et forfatterliv (cd) / medvirkende Lotte Tarp et. al. - DR Multimedie, -  2000.
Portræt af Henrik Stangerup tegnet af hans venner og kolleger suppleret med oplæsninger fra en række af hans værker. 3 cd'er (2 t., 45 min.).

Links

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportræt. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Den Store Danske
Artikel om Henrik Stangerup

Bibliotekar Birgitte Bjælde, Vejle Bibliotek

24 maj.02

Bogdetaljer

Forlag
Gyldendal
Faustnummer
05702615
ISBN
9788700347915
Antal sider
278

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer