Bog

Himmel og helvede

Af (
1982
)

Analyse

Thorup, Kirsten - Himmel og helvede

Med sit blik på mennesket åbner Himmel og helvede op for flertydigheden frem for entydigheden, og der bliver insisteret på forandringen som en menneskelig mulighed.

Kirsten Thorup debuterede i 1967 med digtsamlingen Indeni – udenfor, og med den titel anslog hun fra start af grundproblematikken i det samlede forfatterskab, nemlig en eksistentiel problematik omkring det at være udenfor et menneskeligt fællesskab. Jeget befinder sig ofte i en konstant udenfor-position i forhold til den etablerede verden i Thorups tekster.

Himmel og helvede udkommer i 1982 i to bind, og indskriver sig i en serie, bestående af fire bøger, nemlig: Lille Jonna (1977), Den lange sommer (1979), og Den yderste grænse (1987), men den lader sig også læse som et selvberoende værk. Værket kan overordnet anskues som en problematisering af de traditionelle modsætninger, vi i reglen opererer med: barn versus voksen, væren versus ikke-væren og drøm versus virkelighed. Kontrasten som et grundvilkår manifesterer sig allerede i værkets første sætninger, hvor vi finder hovedpersonen på hendes adresse, klemt inde mellem fint og lurvet: 'Indgangen fra Vesterbrogade til Westend var en smal port mellem en elegant møbelforretning og en lille snusket aviskiosk… Vesterbrogade 69’.

Romanen igennem peger disse nøjagtige stedangivelser i øvrigt på et realistisk, genkendeligt, måske lidt gråt erfaringsrum, som handlingen udspiller sig i, men teksten viser også, hvordan det enkelte menneske inderst inde bærer på glemte glæder og kræfter, der vokser frem og giver hverdagen farve og en næsten mytologisk status. Der ligger immanent i teksten en tro på forandringens kraft og menneskets muligheder i en verden, som er i konstant forvandling.

Thorup skildrer minutiøst individets afmægtighed og utilpassethed i forhold til omverdenen, men også bruddet og overskridelsen heraf. Klinikassistenten Frk. Andersen, som romanen indledningsvis knytter perspektivet til, er et eksempel på en kvinde, som efter at have levet tilbagetrukket i en mangel-tilstand, ulykkeligt forelsket og i skyggen af en mand, pludselig arver hans penge og finder nyt liv og sit ubrugte potentiale frem. Hun legemliggør miraklet, drømmen om at blive en anden. I tekstens udgang driver hun et bordel. Hendes videre udvikling finder vi beskrevet i Den yderste grænse.

Episk set drejer Himmel og helvede sig om at komme under vejr med sig selv og at komme overens med sin historie, som for eksempel i hovedpersonen Marias tilfælde, hvor hun på et tidspunkt er helt ned at vende: 'Hun trak sig ind i sig selv……Hun befandt sig i en tilstand af ikke-eksistens'. Hendes projekt går herefter ud på at løsrive sig fra forældrene. I denne bestræbelse søger hun tryghed i et ufuldbyrdet forhold til Jonni, som bærer på en hemmelighed, nemlig homoseksualiteten, der ikke kommer i tale, men er indeholdt i den hemmelige skrift, dagbogen, der er en del af romanen.

Som genre fremstår værket som en hybrid, dvs. en blandingsform, som har elementer af udviklingsromanen, den socialrealistiske roman, kollektivromanen, det moderne eventyr og dagbogen. Med sit blik på mennesket åbner Himmel og helvede op for flertydigheden frem for entydigheden, og der bliver insisteret på forandringen som en menneskelig mulighed.

stud.mag. Anja Pedersen, oktober 2002. 

Litteratur om bogen

Afsnit i bøger

30.172
Connie Bork: Den ny kvindelighed. - Lindhardt og Ringhof, 1996.
(heri s. 25-34: Mødet med den dæmoniske mand : Alfoncus).
Især s. 30-34 om Himmel og helvede.

32.5
Tine Andersen: Rå silke : kropsnære kvindehistorier fra 1970 til i dag. - Gyldendal, 1988. (heri s. 112-134: Rejsen mod moders-målet: En læsning af Kirsten Thorups forfatterskab 1967-1987).
Især s. 124-127 om Himmel og helvede.

37.14816
Litteraturens spor : om litteratur, fag og pædagogik / Martin Jørgensen & Ole Pedersen. -  Dansklærerforeningen, 1999.
(heri s. 252-282: Litteraturens personer og personfremstilling).
Især s. 273-276: Når jeg-fortælleren eller den alvidende forfatter karakteriserer. Himmel og helvede som analyseeksempel.

80.1
Jette Lundbo Levy: Modstandens figurer : fiktion, historie og køn. - Rosinante, 1987.
(heri s. 133-164: Skønheden som projekt : om Kirsten Thorups romaner om Jonna og om H.C. Andersen).
Især s. 153-164 om Himmel og helvede.
Samme som i Årbog for Kvindeforskning, 1986, s. 187-192.

81.5
Nordisk kvindelitteraturhistorie / redaktion Elisabeth Møller Jensen,      hovedredaktør.  Rosinante, 1993-1998. - 5 bind. 
5. bind : Liv og værk / redaktion Lone Finnich, Anne-Marie Mai ; billedredaktør: Elisabeth Andersen. - 1998.
(heri s. 28-35: Elisabeth Møller Jensen: I tabets tegn : om Kirsten Thorup).
Især s. 29-32 om Himmel og helvede.

81.604
Lys og blade : sider af oplysningens litteratur : til Povl Schmidt / redaktion Johs. Nørregaard Frandsen. - Odense Universitetsforlag, 1995.
(heri s. 215-232: Inger-Lise Hjordt Vetlesen: Fortællingens nødvendighed: Om Kirsten Thorups Lille Jonna)
Især s. 229-230 om Himmel og helvede.

81.65
Prosa fra 80'erne til 90'erne / redigeret af Anne-Marie Mai. - Borgen, 1994. 
(heri s. 25-36: Anne Marie Mai: Blandt de udødelige : om Kirsten Thorups Lille Jonna, 1977, Den lange sommer, 1979,  Himmel og helvede, 1982, og Den yderste grænse, 1987).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen ; under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Værker, s. 136: Jette Lundby Levy: Himmel og helvede).

99.4 Thorup, Kirsten
Juhl, Marianne: Kirsten Thorup. - Gyldendal, 2009. - 301 sider.
Om temaerne i Kirsten Thorups romaner fra Baby til Førkrigstid.
(heri s. 181-193: Himmel og helvede)

Artikler i tidsskrifter

02.05                                                          
Bogens verden : tidsskrift for litteratur og kultur. - Danmarks Biblioteksforening.
(heri 1985, nr. 6, s. 450-452: Esther Kielberg: Nærvær : om Kirsten Thorups roman Himmel og helvede).

32.505                                                             
Årbog for kvindeforskning. - Tiderne Skifter.
(heri 1986, s. 187-192: Jette Lundbo Levy: Verden er i bevægelse).
Samme som i Modstandens figurer.

80.5   
Luftskibet : tidsskrift for litteratur. - Rhodos.
(heri 1982, nr. 4, s. 2-6: Jette Drewsen: samtale med Kirsten Thorup).
Interview med forfatteren om Himmel og helvede.

80.5                                                              
Kritik. - Gyldendal.
(heri 1985, nr. 71, s. 71-84: Birthe Melgård Mortensen: Den kønsløse engel : en analyse af Jonna-figuren i Kirsten Thorups roman Himmel og helvede).

81.605
Synsvinkler. - Odense : Center for Nordiske Studier.
(heri: 1992, nr. 3, s. 109-117: Hjelsted, Annemette: Kirsten Thorup).
Især s. 112-114 om Himmel og helvede

81.6505 
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur. 
(heri  1992, nr. 2, s. 109-121: Steen Beck og Peter Allingham: Realisme er en måde at skabe et mønster på).
Interview med forfatteren om Lille Jonna, Den lange sommer, Himmel og helvede og Den yderste grænse.

91.9405
Politisk revy.
(heri 1983, nr. 432, s. 20-21: Karen Syberg: På det jævne himmelblå).

Artikler i aviser

Berlingske Tidende
(heri 14/11 1982: Holst, Hanne Vibeke: Violinen i ægteskabet).
Interview med forfatteren i anledning af Himmel og helvede.

Jyllands-Posten
(heri 14/11 1982: Bedsted, Sven: Himmel og helvede blev en eksport-succes).

Politiken
(heri 14/11 1982: Malin Lindgren: Livet blomstrer også hos taberne).
Interview med forfatteren om Himmel og helvede.

Kristeligt Dagblad
(heri 11/1 1983: Houkjær, Niels: Det er menneskesynet, der styrer mine romaner).
Interview med forfatteren om Himmel og helvede i anledning af modtagelsen af Kritikerprisen.

Berlingske Tidende
(heri 27/2 1983: Cornelius, Else: Det virker som taget ud af livet).
Samtale mellem Kirsten Thorup, Thøger Harder, Birgit Bjørn Hansen og Bodil Rasmussen om Himmel og helvede i anledning af overrækkelsen af De Gyldne Laurbær.

Politiken
(heri 27/2 1983: Inger Christensen: Trofastheden mod den synlige verden).
Kronik. Uddrag af tale ved overrækkelsen af De Gyldne Laurbær.

Anmeldelser i tidsskrifter

81.05
SILAU : skrifter fra institut for litteraturhistorie, Aarhus  Universitet. - SILAU,
Institut for Litteraturhistorie, 1982-1984.
(heri 1983, nr. 13, s. 142-146: Helle Hedevang og Søren Thuesen: Kirsten Thorup: Himmel og helvede).

81.6505                                                           
Litteratur : en almanak. - 80-87. - Tiderne skifter :  Dansklærerforeningen. 
(heri 1983, s. 4-6: Marie-Louise Paludan: Marias lære- og vandreår).

Anmeldelser i aviser

9/11 1982 Jens Kistrup i Berlingske Tidende.
9/11 1982 Hans Andersen i Jyllands-Posten.
9/11 1982 John Chr. Jørgensen i Politiken.
12/11 1982 Jette Lundbo Levy i Information.
12/11 1982 Marie-Louise Paludan i Weekendavisen.
23/11 1982 Niels Houkjær i Kristeligt Dagblad.
14/4 1999 Connie Bork i Politiken. 

Generelt om forfatteren

Bøger

99.4 Thorup, Kirsten
Juhl, Marianne: Kirsten Thorup. - Gyldendal, 2009. - 301 sider.
Om temaerne i Kirsten Thorups romaner fra Baby til Førkrigstid.

Afsnit i bøger

04.61
Om folkelighed / interview ved Thomas Harder. - Gyldendal, 1995.
(heri s. 66-75: Kirsten Thorup: Massekultur er ikke det samme som folkelighed).

32.5
Tine Andersen: Rå silke : kropsnære kvindehistorier fra 1970 til i dag. - Gyldendal, 1988. (heri s. 112-134: Rejsen mod moders-målet: En læsning af Kirsten Thorups forfatterskab 1967-1987).

61.26
Den tredie skønhed : kvindekroppe i forandring. - Aarhus Universitetsforlag, 1989.  - (Årbog for kvindeforskning ; 1) (heri s. 38-51: Margrethe Andreassen: Den tredje skønhed : om den androgyne figur hos Kirsten Thorup) .

81.04
Jørgensen, John Chr.: Kulturopbruddets år : essays og reportager om forfatterne og kulturen i 1970erne og 80erne. - Ørenlyd, 1982.
(heri s. 66-70: Det er ikke finere at være forfatter - samtale med Jette Drewsen og Kirsten Thorup).

81.5
Nordisk kvindelitteraturhistorie / redaktion Elisabeth Møller Jensen, hovedredaktør. - Rosinante, 1993-1998. - 5 bind.
(heri s. 28-35: Elisabeth Møller Jensen: Om Kirsten Thorup; s. 422-425: Anne-Marie Mai: Ved genrernes grænser).

81.6
Dalager, Stig: Danske kvindelige forfattere : udvikling og perspektiv. - Gyldendal, 1982. - 2 bind.
(i bind 2, s.126, 131, 138, 162 og 168).

81.6
Dansk litteraturhistorie. - Gyldendal, 1983-1985. - 9 bind. 
Bind 8 : Velfærdsstat og kulturkritik 1945-80 / Michael Bruun Andersen m. fl. - 1985. - 666 sider.
(heri s. 540-544: Solidariteten som nøgle til virkeligheden: Kirsten Thorup og Marianne Larsen).

81.6
Litteraturens stemmer : Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Gad, 2000.
(i 1. udg., 1999, s. 549-551; i 2. udg, 2003, s. 364-367: Johannes Fibiger: Kirsten Thorup).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - Nyredigeret og nyskrevet udgave / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. - Gad, 1980-82. - 5 bind.
(i bind 5, s. 259-267: Marie-Louise Paludan: Kirsten Thorup).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-2002. - 3 bind.
(i bind 3, s. 11-24: Erik Skyum-Nielsen: Kirsten Thorup).

81.65
Blixen, Brøgger og andre danske damer / redigeret af Bodil Wamberg. - Centrum, 1985.
(heri s. 83-99: Torben Brostrøm: I dag er det Kirsten Thorup).

81.65
Brandt, Jørgen Gustava: 80 moderne danske digtere : præsentation & portræt : essays / af Jørgen Gustava Brandt og Asger Schnack ; fotografier af Gregers Nielsen. - Gyldendal, 1988. - 307 sider.
(heri s. 267-271: Kirsten Thorup).

81.65
Skyum-Nielsen, Erik: Modsprogets proces : poesi, fiktion, psyke, samfund : essays og interviews om moderne dansk litteratur. - Arena, 1982.
(heri s. 204-218: Mennesker er mere end det liv de lever : Kirsten Thorup).
Interview med Kirsten Thorup om hendes forfatterskab.

99.26
Dansk kvindebiografisk leksikon / redaktion Jytte Larsen m fl. - Rosinante, 2000-2001. - 4 bind
(i bind 3, side 455-456: Katja Tang: Kirsten Thorup).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen ; under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001. - 2 bind
(i Biografier s. 465-466: John Chr. Jørgensen: Kirsten Thorup).

Artikler i tidsskrifter

80
Lettre internationale: Europas Kulturmagasin.
(heri 2003, nr.2, s.45-48: Thomas Thurah: Realismens konstruktioner).

Artikler i aviser

Aktuelt
(heri 4/12 2000: Kirsten Thorup: Vi er landet på en anden planet).
Takketale holdt i anledning af Det Danske Akademis Store pris for romanen Bonzai.

Information
(heri 8/4 2011: Rasmus Bo Sørensen: Rystende og rensende)
Interview med Kirsten Thorup

Jyllands-posten
(heri 20/8 2004: Marianne Juhl: I bøgernes verden: Den nysgerrige læser).
Interview med Kirsten Thorup om hendes egne læsevaner.

Kristeligt Dagblad
(heri 10/4 2004: Helene Moe: Den tid hvor dæmonerne flokkes).
Interview. Kirsten Thorup opfatter tiden mellem to bøger som truende, og betragter det som en renselsesproces at skrive.

Kristeligt Dagblad
(heri 15/7 2004: Marianne With Bindslev: Inden i sig selv uden for samfundet).
Interview med Kirsten Thorup om at bruge aleneheden i sit arbejde til at give den fiktive verden liv.

Politiken
(heri 9/2002: Marie Tetzlaff: Forfatterens værksted).
Interview med Kirsten Thorup om sine vaner som "morgenskriver".

Politiken
(heri 27/4 2011: Lise Garsdal: Kirsten Thorup: "Hvis man er så fokuseret på sit arbejde, glemmer man skønheden i verden)   
Interview i forbindelse med udgivelsen af romanen Tilfældets Gud

Links

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportræt. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste biblioteker.

Kvinfos webmagasin
Kirsten Thorup: Eftertiden.
Artikel af forfatteren om et mor-datter forhold.

Nyere danske forfattere
Præsentationer af danske forfattere og deres værker. Produceret af forfatteren og kritikeren Jacob Brønnum for Det Kongelige Bibliotek.

 

24 maj.02

Bogdetaljer

Forlag
Gyldendal
Faustnummer
05858879
ISBN
9788702058185
Antal sider
325

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer