Bog

Frydenholm

Af (
1985
)

Anmeldelse

Hans Scherfig: Frydenholm

08 jan.13

Frydenholm er Hans Scherfigs subjektive beskrivelse af besættelsestidens forløb fra 1940 til 1945. Centralt i romanen står arrestationen af de danske kommunister, der skete på Nazi-Tysklands foranledning og med det officielle Danmarks ganske beredvillige deltagelse.

Når man i Matador ser Sofus Betjent komme og advare Agnes for at få »Røde« bragt i skjul, så er det historisk fis i en hornlygte. Virkeligheden lå meget fjernt fra dette glansbillede, og man kan med rette betegne det som en skamplet på danmarkshistorien, at en lyssky afdeling i det danske politi med næsten preussisk akkuratesse registrerede, internerede og udleverede danske kommunister til Nazi-Tyskland. Selv om det også hører med til historien, at de selvsamme kommunister i de første år af krigen via Hitler-Stalin-pagten spillede på en helt forkert hest.

Hans Scherfig var selv en af de danske kommunister, der blev interneret i Vestre Fængsel, men på grund af sin øjensygdom kunne han senere blive overført til en afdeling på Finsensinstituttet.

Fortællingen foregår i et sydsjællandsk landskab omkring godset Frydenholm, som vi også kender fra »Idealisterne«, og er en roman om retssamfundets endeligt.

I »Frydenholm« skriver Scherfig ofte det modsatte af, hvad han mener. Han registrerer nøgternt som en historiker eller en journalist, hvordan en enig Rigsdag godkendte en lov med tilbagevirkende kraft, en lov, der gjorde det muligt at internere alle kommunister. Som Scherfig konstaterer, så var der ikke et eneste medlem i Folketinget eller Landstinget, der kom med modargumenter over for forsvarsstilleren.

Det officielle Danmark kommer i den grad til orde i »Frydenholm« - så meget og så stilistisk gennemført, at læseren sidder og ikke tror en døjt på dette officielle Danmark. Det var en stærk og afklaret vrede, Hans Scherfig her skrev med. Frydenholm myldrer med genkendelige skikkelser fra perioden. Der er også masser af dokumentarisk stof med virkelige plots fra begivenheder under besættelsen.

»Frydenholm« fik en stor betydning for danskernes opfattelse af besættelsens forløb, samarbedspolitikkens dilemmaer og kommunisternes rolle. Bogen var den første sammenhængende beskrivelse om kommunisternes hovedrolle i modstandskampen. Den er en politisk og moralsk anklage mod samarbejdspolitikken, og den var et opgør med den hidtidige (primært) faglitteratur, der stort set negligerede kommunisters kamp og internering under besættelsen. Romanen fik også en meget blandet modtagelse og afstedkom en voldsom offentlig debat.

»Frydenholm« er en vigtig roman, der ikke må glemmes.

 

Hans Scherfig: Frydenholm, 528 sider (Gyldendal).

 

Analyse

Scherfig, Hans - Frydenholm

I Frydenholm former Scherfig et uhyre vidtspændende persongalleri, der tilsammen tegner et bredt og kritisk billede af Danmark og danskerne under krigen.

Hans Scherfigs (1905-79) forfatterskab er gennemsyret af hans kommunistiske udgangspunkt og udgør som sådant en omfattende og flersidig kritik af det kapitalistiske samfund. Det omfatter en mængde essays såvel som rejsebøger og enkelte noveller, men det er først og fremmest romanerne, der har givet forfatterskabet status, og som fortjent slog bredt igennem. Kendt er eksempelvis Den forsvundne Fuldmægtig (1938) og Det forsømte Foraar (1940), der begge er filmatiserede.

Romanen Frydenholm (1962) er Scherfigs version af besættelsestidens Danmark. Med udgangspunkt i landsbyen Frydenholm former han et omfattende og uhyre vidtspændende persongalleri, der tilsammen tegner et bredt – og ikke mindst kritisk - billede af Danmark og danskerne under krigen. Centralt i handlingen er kommunisternes skæbne under besættelsen, hvor de i strid med grundloven arresteres af det nidkære danske politi for senere at blive udleveret til tyskerne. Mens kommunisterne samtidig skildres som ægte modstandsfolk og er romanens sande helte, modstilles dette af et Danmark domineret af opportunisme: regeringen, pressen, retsvæsnet, kirken og mange flere spiddes af Scherfigs pen.

Først da tyskernes sejrschancer mindskes, vækkes modstanden blandt folket, og på befrielsesdagen er de kæmpende kommunister blevet helte. Skildringen af folkets opportunistiske omvending sker med et spydigt fokus på hykleriet og hulheden i danskernes fraser, og tilbage står som det grundlæggende problem kapitalismens klassesamfund, der ifølge Scherfig afslørede sit sande ansigt under krigen.

Historien domineres af Scherfigs karakteristiske underspillede satiriske tone, der virker bemærkelsesværdig frisk og vækker både latter og til eftertanke. For var danskerne virkelig så slemme? Spørgsmålet om besættelsestidens karakter og om fakta og fiktion er et læseren uundgåeligt må stille sig.

Romanen arbejder med et vist dokumentarisk præg - deriblandt en række autentiske citater - men det er udtrykkeligt Scherfigs egen foruroligende tolkning af perioden. Den er forbundet med romanen Idealister (1945) gennem en række gengangere i persongalleriet, men begge bøger står fast og stærkt på egne ben. Litteraturhistorisk indskriver Frydenholm sig i en samfundskritisk og socialt engageret tradition med folk som Hans Kirk og Pontoppidan, og særligt den skarpe humoristiske stil gør bogen såvel som forfatterskabet enestående i dansk litteratur.

Stud.mag. Jens Amdi Nielsen, april 2006

 

Litteratur om bogen

Bøger

Hans Scherfig: Frydenholm : nøgle / Ved Arne Broegård. - Solitude, 1990. - 22 sider.
Personnøgle og forklarende noter til romanen.

Afsnit i bøger

34.04
Carl Madsen: Den gode læge og andre fortællinger. - Stig Vendelkærs forlag, 1966.
(heri s. 147-156: Retshistoriske bemærkninger med baggrund i Hans Scherfigs roman Frydenholm).
Gengivelse af en artikel fra Land og Folk om Madsens holdning til Frydenholm som den mest ægte bog om Danmark under besættelsen.

81.5
Den moderne roman og romanforskning i Norden : innlegg ved den 8. studiekonferanse over skandinavisk litteratur 10. - 14. august 1970, Bergen. - Universitetsforlaget, 1972.
(heri s. 44-67: Elias Bredsdorff: Hans Scherfigs Frydenholm).
Om baggrunden for Frydenholm.

81.6
Læsninger i dansk litteratur / fællesredaktion ved Povl Schmidt. - Odense Universitetsforlag, 1997-1999. - 5 bind.
(i bind 4, s. 178-192: Birgitte Hesselaa: Og det var Danmark).
Om drama og fakta i Frydenholm.

81.604
Elias Bredsdorff: Fra Andersen til Scherfig. - Gyldendal, 1978.
(heri s. 191-221: Hans Scherfigs roman Frydenholm).
Kobling af handlingen i Frydenholm til virkelighedens hændelser og personer.

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Værker, s. 111-112: Jens Kr. Andersen: Frydenholm).

99.4 Scherfig, Hans
Jens Kr. Andersen: Hans Scherfigs forfatterskab : en analyse. - Vinten, 1973.
(heri s. 74-79: Frydenholm).

99.4 Scherfig, Hans
Carsten Clante: Normale mennesker : Hans Scherfig og hans romaner. - Gyldendal, 1975.
(heri s. 145-166: Frydenholm).

99.4 Scherfig, Hans
Hans Scherfig - forfatteren, maleren og kommunisten / under redaktion af Nils Frederiksen og John Poulsen. - Tiden, 1985.
(heri s. 115-139: Bruno Svindborg: Den listige romanskriver).
Om Scherfigs metode og om modtagelsen af romanen.

99.4 Scherfig, Hans
Vilhelm Joost: Scherfig. - Vendelkær, 1974.
(heri s. 79-90: Frydenholm).

99.4 Scherfig, Hans
Samtale i Fredensborg med forfatteren og maleren Hans Scherfig / ved Hemming Hartmann-Petersen. - Gjellerup, 1972.
(heri s. 20-22: Besættelse).
Om fiktion og fakta i Frydenholm.

Artikler i tidsskrifter

05.6
Højskolebladet.
(heri 1970, s. 858-863: Hans Scherfig Frydenholm / red. Ove Elvekjær).
Interview med landsretssagfører Carl Madsen, cand. mag. Henrik S. Nissen og forfatteren Hans Scherfig om hændelser under 2. verdenskrig og virkelighed og digt i Frydenholm.

80.5
Kritik : tidsskrift for litteratur, forskning, undervisning. - Fremad.
(heri 1976, nr. 40, s. 45-70: Birte Wind Lindegaard: Nøglen eller romanen : en genre til revision).
Især s. 48-58 om Frydenholm som nøgleroman.

81.6505
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur.
(heri 1992, nr. 3, s. 82-94: Lisbeth Gundlund Jensen: Er det moderne naturligt? : om Hans Scherfigs forfatterskab).
Især s. 92-93 om Frydenholm.

Artikler i aviser

Jyllands-Posten
(heri 23/6 1998: Anders Bodelsen: En misundelsesværdig vrede).
Bodelsen misunder Scherfig den afklarede vrede, som Frydenholm er skrevet med.

Land og Folk
(heri 31/3 1963: Carl Madsen: Fodnote til Frydenholm).

Anmeldelser i tidsskrifter

80.5
Vindrosen. - Gyldendal.
(heri 1963, nr. 3, s. 248-249: Lars Peter Rømhild: Den gamle stil).

Anmeldelser i aviser

6/11 1962 Frederik Nielsen i Aktuelt
2/11 1962 Henrik Neiiendam i Berlingske Aftenavis
2/11 1962  Emil Frederiksen i Berlingske Tidende
9/11 1962 Anders Bodelsen i Ekstra Bladet
2/11 1962 Jørgen Knudsen i Information
9/11 1962 Jens Kruuse i Jyllands-Posten
5/11 1962 Martin Nielsen i Land og Folk
7/11 1962 Harald Engberg i Politiken

 

Generelt om forfatteren

Bøger

99.4 Scherfig, Hans
Carsten Clante: Normale mennesker : Hans Scherfig og hans romaner. - Gyldendal, 1975. - 206 sider.

99.4 Scherfig, Hans
Vilhelm Joost: Scherfig. - Vendelkær, 1974. - 136 sider.

99.4 Scherfig, Hans
Jørgen Moestrup: Hans Scherfig. - Gyldendal, 1977. - 119 sider.
Om forfatterskabet.

Afsnit i bøger

32.267
Morten Thing: Portrætter af 10 kommunister. - Tiderne Skifter, 1996.
(heri s. 240-264: Den reflekterende troskyldighed : Hans Scherfig).

81.6
Dansk forfatterskaber / Susan Mose, Peter Nyord, Ole Ravn. - Systime, 2005- . - bind.
(i bind 2 : 1870-1950: Jungle-kamæleonen).
Lille gennemgang af forfatterskabet.

81.6
Litteraturens stemmer : Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Gad.
(i 1. udg. 1999, s. 473-477; i 2. udg. 2003, s. 319-321: Johannes Fibiger:  Hans Scherfig).

81.64
H. E. Sørensen: Danske digtere. - Melbyhus, 1993.
(heri s. 52-63: Hans Scherfig).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. – 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. – Gad, 2000-2002. - 3 bind.
(i bind 1, s. 429-439: Lars Bukdahl: Hans Scherfig).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. – Gad, 1980-82. – 5 bind.
(i bind 3, s. 180-211: Hans-Jørgen Nielsen: Hans Scherfig).

Links

DR/skole internet tema - Danske digtere.
Meget kort introduktion til forfatteren og forfatterskabet for lærere og elever i de danske grundskoler. Videoklip og lydklip er der kun adgang til på skoler, der abonnerer på siden.

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportræt. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Tidskriftcentret
Artikler, sites og links om Hans Scherfig.

Bibliotekar Birgitte Bjælde, Vejle Bibliotek

19 apr.06

Bogdetaljer

Secondary title
Gyldendals paperbacks
Forlag
Gyldendal
Faustnummer
06219381
ISBN
9788702038354
Antal sider
425

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer