Bog

Min elskede

Af (
1973
)

Analyse

Holm, Sven - Min elskede : en skabelonroman

Sven Holm udfolder en central tematik i modernistisk litteratur. I Min elskede kredser han om fremmedgørelsen i samfundet.

En del af Sven Holms Min elskede. En skabelonroman (1968) er en spinkel fortælling om to udenlandske agenter, der vil vende op og ned på København. Ind imellem bryder Holm fortællingen op med små skabelonagtige prosastykker om byen. Disse viser sig at rumme romanens egentlige projekt. Holm vil bruge ordene, sproget, til at skabe luft i København – til at skabe bevægelighed i en organisme, der er stivnet.

Siden debuten i 1961 med novellesamlingen Den store fjende har Sven Holm (f. 1940) skrevet inden for mange forskellige genrer. Forholdet mellem sproget og verden er centralt i Holms tidlige forfatterskab, og i det hele taget er menneskets stilling i en fremmed verden et genkommende omdrejningspunkt i hans værker.

De to agenter i Min elskede, A og B, har til mål at erobre København og mane københavnerne til oprør. Deres revolution mister imidlertid retning og reduceres til voldeligheder. Fortællingen om dem er en tegneserieagtig ramme om københavnerskildringerne, der alle belyser samfundet som en stivnet, mekanisk størrelse. ”København er et monument over halvanden million danskere”, skriver Holm. Meget klart står samfundets stivhed i en skildring af en ung piges skam over menneskenes kolde omgang med hinanden. I kapitlet om S-togene står det klart, hvordan menneskene er i det samme rum uden at have kontakt med hinanden. Ikke på jorden, men under og over den udspiller det bedre liv sig: I Luften over København og i Kloakkerne er alle grænser ophævede. Men et liv uden grænser kan ikke eksistere i byen, for der er bevægeligheden ophørt og isolationen en kendsgerning.

Bag Holms hverdagsbilleder ligger en vision om det fællesskab, som utopien i bogens anden del udfolder. København falder, og i stedet opstår et åbent samfund i bevægelse. Imidlertid går også utopien i opløsning, hvilket står klart, idet sproget til sidst bryder sammen. Den var kun sproglighed og fantasi.

Ved at give et billede af København som anonymitetens sted fyldt op af individer, der ikke kommunikerer, leverer Holm en kritik af det stift strukturerede samfund. Han kredser om fremmedgørelsen i samfundet og udfolder derved en tematik, der er central i modernistisk litteratur. I overensstemmelse med sin tid sætter Holm fantasiens overtagelse og oprøret som centrale kategorier. Forfatterens fokus på sproget og fantasien som noget, der kan nedbryde de fastlåste tilstande, er ligesom diskussionen om sprogets rolle i kapitlet Københavns ord et modernistisk greb. Men Holm lader også fantasien og sproget komme til kort, idet hans utopi smuldrer. Som Per Højholt skriver i sin anmeldelse af romanen, er virkeligheden for Holm ikke en stivnet størrelse, men noget der hele tiden skabes og skabes om. Derfor er romanen om byen, Min elskede, en skabelonroman.

Stud.mag. Camilla Nissen Toftdal, december 2005

 

Litteratur om bogen

Afsnit i bøger

81.08
Åsfrid Svensen: Orden og kaos: VIrkelighet og uvirkelighet i fantastisk litteratur. - Aschehoug, 1991.
(heri s. 143-174: Sven Holm: Min elskede. En skabelonroman).

81.65
Københavnerromaner / Redigeret af Marianne Barlyng og Søren Schou. - Borgen, 1996.
(heri s. 321-335: Sten Rasmussen: På et tyndt blad mellem oppe og nede: Svens Holms Min Elskede - en skabelonroman).

81.65
Romanen som offentlighedsform: studier i moderne danskprosa / Redigeret af Jørgen Bonde Jensen og Karen Nicolajsen. - Gyldendal, 1977.
(heri s. 113-139: Niels Brunse: Den barnlige lyst, ungdommens oprør og det gamle samfund - Om Sven Holm: Min elskede - en skabelonroman).

81.68
Torben Brostrøm: Ti års kritik : Prosa/lyrik/kritik 1965-74. - Gyldendal, 1975.
(heri s. 169-173: En politisk roman).
Anmeldelse fra Information 16/10 1968.

Artikler i tidsskrifter

37.1489605
Dansk noter. - Dansklærerforeningen.
(heri 2002, nr. 4,  s. 35-39: Sven Holm: Over for en helt ny verden).
Nedskreven version af tale fra Dankslærerforeningens årsmøde, om terrorismen som tema.

80
Ibid. - Institut for Nordisk sprog og litteratur, Århus Universitet.
(heri 1999, nr. 1, s.143-164: David A. H. Graff: Dualismens motiv - dualismen som litterært hovedbegreb fra Blicher til Holm).
Om spændingforholdet i Blichers novelle Sildig opvaagnen og Sven Holms Min elskede - en skabelonroman.

80.5
Det Danske Akademi: selskabet til de skiønne og nyttige videnskabers forfremmelse. - Gyldendal.
(heri 1974-1981, s. 155-166: Villy Sørensen: Fantasien og magten).
Især s. 159-161 om Min elskede - en skabelonroman.
Tale holdt den 28.11.1974 i anledning af tildelingen af Akademiets store pris til Sven Holm.

80.5
Vindrosen. - Gyldendal.
(heri 1969, nr. 2, s. 51-52: Niels Ole Finnemann: En brosten - Min elskede - en skabelonroman).

Anmeldelser i aviser
9/10 1968 Ole Hyltoft Petersen i Aktuelt.
12/10 1968 Henrik Neiiendam i Berlingske Aftenavis.
9/10 1968 Jens Kistrup i Berlingske Tidende.
16/10 1968 Torbeen Brostrøm i Information.
8/10 1968 Jens Kruuse i Jyllands-posten.
9/10 1968 Preben Ramløv Kristeligt Dagblad.
17/10 1968 Niels Maaløe i Land & Folk.
9/10 1968 Bent Mohn i Politiken.
9/10 1968 Stig Krabbe Barfoed i Aalborg Stiftstidende.
9/10 1968 Per Højholt i Aarhus Stiftstidende.

 

Generelt om forfatteren

Afsnit i bøger

80.1
Claus Clausen: Digtere i forhør: samtaler med 12 danske forfattere ved Claus Clausen. - Gyldendal, 1966.
(heri s. 77-96: Sven Holm).
Interview.

81.6
Litteraturens stemmer: Gads danske litteraturleksikon/redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Gad.
( i 1. udgave, 1999,  s. 229-232, i 2. udgave, 2003,  s. 156-159: Peter Kaspersen: Sven Holm).
81.64
Danske digtere i det 20. århundrede/redigeret af Torben Brostrøm og Mette winge. - Gad, 1980-82. - 5 bind.
(i bind 4, s. 117-131: Karen Nicolajsen: Sven Holm: Begyndelse. løgn og digt).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave/ redeigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-2002. - 3 bind.
(i bind 2 s. 345-351: Gorm Larsen: Sven Holm).

81.65
Thomas Bredsdorff: Sære fortællere: hovedtræk af den ny danske prosakunst i tiåret omkring 1960. - Gyldendal.
(i 1. udgave 1967, s. 52-67; i 2. forøgede udgave 1968,  s. 53-68).

Tidsskriftsartikler

02.05
Bogens Verden: tidsskrift for litteratur og kultur. - Danmarks Biblioteksforening
(heri 1964, s.329-332: Preben Skov: Bøger for voksne: portræt af Sven Holm).
Bemærk årstallet, udgivet før Min elskede : en skabelonroman.

02.05
Bogens Verden : tidsskrift for litteratur og kultur. - Danmarks Biblioteksforening
(heri 1985, nr. 2,  s. 131-136: Esther Kielberg: Utopi og kritik i Sven Holms forfatterskab).

80.5
Bonniers Litteräre Magasin (BLM). - Albert Bonniers Förlag.
(heri 1975, nr. 2,  s. 103-05: Per Holmer: Det solidariske raseriet : anteckningar kring någrå grundmotiv hos Sven Holm).

80.5
Det Danske Akademi: selskabet til de skiønne og nyttige videnskabers forfremmelse. - Gyldendal
(heri 1974-1981, s. 155-166: Villy Sørensen: Fantasien og magten).
Tale holdt den 28/11 1974 i anledning af tildelingen af Akademiets store pris til Sven Holm.

Video, bånd, CD

99.4 Holm, Sven
Det ubærliges forfatter(lydoptagelse( CD)): samtale med Sven Holm/ tilrettelæggelse: Lars Wredstrøm ; medvirkende: Bodil Kjer ... [et al.]. - DR Multimedie, 1999. -1 CD (45 min.)
Portrætsamtale.

Links

Forfatterweb
DanskbiblioteksCenters forfatterportræt. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Litteratursidens Forfatternet
Biografi, bibliografi, forfatterens yndlingslæsning, lydfiler mv. om danske nulevende skønlitterære forfattere, udarbejdet af folkebiblioteker i samarbejde med forfatterne.

 

Bibliotekar Michael Skjærris, Vejle Bibliotek

 

 

05 dec.12

Bogdetaljer

Secondary title
Gyldendals tranebøger
Forlag
Gyldendal
Faustnummer
01308874
ISBN
9788700462014
Antal sider
119

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer