Analyse

Andersen, Benny - Kamera med køkkenadgang

Et særligt sprogligt skarpsyn er årsagen til, at Benny Andersen er selvlysende i danskernes bevidsthed. I Kamera med køkkenadgang konfronterer han den fysiske, konkrete verden.

Et sprogligt skarpsyn ud over det sædvanlige er årsagen til, at Benny Andersen (f. 1929) i dag på det nærmeste er selvlysende i danskernes bevidsthed: han er kendt og elsket primært for sine humoristiske og overraskende, sproglige finurligheder - fællestrækket i forfatterskabet sammen med en særlig sans for at beskrive mennesket og dets møde med verden. Ud over digtene husker mange med et smil historien om Snøvsen og viserne om Svante, som Benny Andersen opførte sammen med Povl Dissing. Men blandt den tidligere fuldtidspianist og reklamemands udgivelser findes også mere alvorlig, højtidelig lyrik, nogle få noveller, børneremser, skuespil og radiospil.

I starten af 60’erne bar den unge Andersens digte præg af mere tungsindige klassisk-lyriske overvejelser over menneskets eksistentielle grundvilkår (livet, døden, kærligheden, kunsten). Senere i løbet af 60’erne fik digteren så taget ordentligt hul på sin særegne, humoristiske sprogkunst. Men 60’ernes såkaldte konfrontationsmodernisme, 70’ernes sproglige ligefremhed, EU-diskussion og samfundsdebat i øvrigt samt 80’ernes mere indadvendte følsomhed reflekteres i digtene op gennem tiden.

I Kamera med køkkenadgang stilles skarpt på en række forskellige mennesketyper og en række forskellige konkrete steder, man kan befinde sig i verden. Og det er netop, hvad konfrontationsmodernisme handler om: at konfrontere sig med den fysiske, konkrete verden i en eksistentiel erkendelse af, at det er denne verden, man skal forholde sig til og ikke noget andet, metafysisk (overnaturligt) eller religiøst, som ellers giver verden sin sammenhæng for os. Bogen er delt op i fire hovedafsnit, som omhandler hhv. steder, mennesketyper, de sociale krav mennesker stiller til hinanden og til sidst en slags fusion mellem de to første afsnit, nemlig mennesker og steder sammen. Fælles for digtene er en mangel på forløsning og tilfredshed; det synes ikke at være muligt for mennesket i dets mange roller at opnå nogen vedvarende lykkefornemmelse.  De sociale krav (fx ”Bliv populær”) føles anstrengende, falske og hæmmende. Men midt i Andersens ellers lidt formørkede temaer lyser sproget op på netop den humoristiske og smukke facon, der kendetegner ham så godt. Lad mig blot afslutningsvis citere fra ”Stjerneklart”:

(...)Jeg trak galant min pumpe
og pumpede dit hjerte op.
Vi steg mod åbne stjerner
i dit hjertes ballon.(...)

Stud.mag. Maria Odgaard Sørensen, februar 2006

 

 

Litteratur om bogen

Afsnit i bøger

80.1
Finn Brandt-Pedersen: Modernisme og pædagogik. - Gyldendal, 1966.
(heri s. 84-93: Benny Andersen : Hold op).
Analyse af digtet Hold op fra digtsamlingen Kamera med køkkenadgang.

80.1
Finn Brandt-Pedersen: Tekstlæsning. - Gyldendal, 1974.
(heri s. 85-96: Vurdering)
Især s. 90-91 om Kamera med køkkenadgang.
Analyse af digtet Den intellektuelle.

81.04
Tom Kristensen: I min tid : Fra Klunketid til Øgledage. - Gylendal, 1963.
(heri s.91-94: Fra musikalsk til elektrisk aal: Benny Andersen : Kamera med køkkendagang).
Anmeldelse fra politiken 24/11 1962.

81.64
Danske digtere i det 20.århundrede. – Ny forøget og revideret udgave / redigeret af Frederik Nielsen og Ole Restrup. - Gad, 1965-1966. - 3 bind.
(i bind 3, s. 677-691: Thorkild Borup Jensen: Benny Andersen).
Især s. 679 om Kamera med Køkkenadgang.

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. - Gad, 1980-82. - 5 bind.
(i bind 4, s. 239-252: Uffe Andersen: Benny Andersen).
Især s. 244 om Kamera med køkkenadgang.

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave /redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-2002. 3 bind.
(i bind 2, s. 323-332: Robert Zola Christensen: Benny Andersen).
Især s. 324-325 om Kamera med køkkenadgang.

81.64
Erik Hansen: Litterære læseøvelser. - Gjellerup, 1967.
(heri s. 142-59: sætning og sansning).
Især s. 154-57 om Kamera med køkkenadgang.
Kort analyse af digtet på det tørre.

81.65
Jørgen Gustava Brandt: Præsentation : 40 danske digtere efter krigen. - Gyldendal, 1966.
(heri s. 14-17: Under usikkerhedens vilkår).
Især s. 16-17 om Kamera med køkkenadgang.

81.65
Torben Brostrøm: Ti års lyrik : Kritik og kronik 1956-65. - Gyldendal, 1966.
(heri s. 185-188: Situationer og portrætter : Benny Andersen: Kamera med Køkkenadgang).
Anmeldelse fra Information 13/10 1962.

81.69
Steffen Hejlskov Larsen: Lyriske tilværelsesmodeller: Artikler og analyser. – Borgen, 1968.
(heri s.126-128: En spøgefuld pessimist).
Analyse af digtet på det tørre. Findes også i Højskolebladet nr. 16, 1965.

81.69
Tom Kristensen: Fra Holger Drachmann til Benny Andersen : udvalgte artikler om dansk lyrik. – Gyldendal, 1967.
(heri s. 234-236 : Kamera med køkkenadgang).

99.4 Andersen, Benny
Månens mærker: Benny Andersens forfatterskab set med mange øjne / Redaktion Thorkild Borup Jensen. - Spring 2003.
(heri s. 75-107: Vibeke Blaksten: Digtsamlingernes lanskab kortlagt - Benny Andersens lyrik).
Især s. 80-82 om Kamera med Køkkenadgang

99.4 Andersen, Benny
Thorkild Borup Jensen: Benny Andersen - er forfatterskabsportræt. - Borgen, 1987.
(heri s. 201-206: Kamera med køkkenadgang).

99.4 Andersen, Benny
Leonie Marx: Benny Andersen : a critical study: Greenwood Press, 1983. (heri s. 32-51: Social Identity).
Analyser af udvalgte digte fra Kamera med Køkkenadgang på engelsk.

99.4 Andersen, Benny
Leonie Marx: Sproget tager ordet: en studie i Benny Andersens forfatterskab. - Borgen, 1986.
Især s. 56-73, 78-80, 86-89, 100, 110, 122 og 192-198 om Kamera med Køkkenadgang.
Analyser af forskellige digte fra Kamera med køkkenadgang.

99.4 Andersen, Benny
Månens mærker: Benny Andersens forfatterskab set med mange øjne / Redaktion Thorkild Borup Jensen. - Spring 2003.
(heri s. 289-308: Thorkild Borup Jensen: Modtagelsen af Benny Andersens digte: Samtidens reaktion med 30 års mellemrum).
Især s. 296-299 om Kamera med køkkenadgang.
Sammenholder dagpressens modtagelse af nogle af de første digtsamlinger med modtagelsen af Benny Andersens digtsamlinger fra 1990'erne.

Artikler i tidsskrifter

05.6
Højskolebladet : tidsskrift for politik, litteratur, kunst, skole og kirke.
(heri 1965, nr. 25, s. 278: Steffen Hejlskov Larsen: En spøgefuld pessimist. Et digt af Benny Andersen).
Analyse af digtet på det tørre.
Findes også i Steffen Hejlskov Larsen: Lyriske tilværelsesmodeller.

81.6
Danske studier. - C. A. Reitzel.
(heri 1996, s.5-46: Steffen Hejlskov Larsen: Om billedstrukturer i dansk lyrik).
Især s. 10-11, 13-15 og 22-26 om Kamera med køkkenadgang.
Analyse af velgørenhedskoncert.

Artikler i aviser

Berlingske Tidende
(heri 7/9 1963 : Jørgen Gustava Brandt : Utryghedens vilkår)
Om Den musikalske ål og Kamera med køkkenadgang.

Aalborg stiftstidende
(heri 25/10 1963: Benny Andersen : Den frugtbare misforståelse)
Kronik om digtet et sted.

Anmeldelser i aviser

25/10 1962 Ove Abildgaard i Aktuelt
18/10 1962 Henning Fonsmark i Berlingske Aftenavis 
8/12 1962  Emil Frederiksen i Berlingske Tidende
11/12 1962 Uffe Harder i BT
18/10 1962 Henrik Stangerup i Ekstra Bladet
13/10 1962 Torben Brostrøm i Information
2/11 1962 Sven Bedsted i Jyllands-Posten
7/12 1962 Hans Jørgen Svendsen i Land og Folk
24/11 1962 Tom Kristensen i Politiken
14/12 1962 Torben Jensen i Vestkysten
14/12 1962 Stig Krabbe Barfoed i Aalborg Stiftsidende
20/12 1962 Jørgen Andersen i Aalborg Stiftstidende  

Generelt om forfatteren

Bøger

99.4 Andersen, Benny
Benny Andersen:  Barnet der blev ældre og ældre : kronikker og erindringer. - Borgen, 1973. - 124 sider.

99.4 Andersen, Benny
Thorkild Borup Jensen : Benny Andersen : et forfatterskabsportræt. - Borgen, 1987. - 299 sider.

99.4 Andersen, Benny
Leonie Marx : Sproget taget på ordet : et studie i Benny Andersens forfatterskab. - Borgen, 1986. - 216 sider.

99.4 Andersen, Benny
Månens mærker : Benny Andersens forfatterskab set med mange øjne / redigeret af Thorkild Borup Jensen . - Spring, 2002. - 323 sider.

99.4 Andersen, Benny
Bruno Rasmussen : Til stede : eksempler fra Benny Andersens digte. - Unitas, 1999. - 72 sider. 
Benny Andersens forhold til kristendommen belyses gennem citater fra hans digte og citater fra Bibelen.

Afsnit i bøger

Benny Andersen: Man leder efter et ord og finder et sprog : Benny Andersens forfatterskab / udgivet med efterskrift af Steen Harvig og Morten Mikkelsen. - Borgen, 1995. 
(heri s. 131-163: Steen Harvig og Morten Mikkelsen: Efterskrift).

80.1
Jette Kromann: Digtere på bånd. - Borgen, 1966. - 2 bind.
(i bind 1, s. 7-46: Benny Andersen).

81.17
Encyclopedia of world literature in the 20th century. - Revised edition / Leonard S. Klein. - Ungar, 1982-1984. 4 bind.
(I bind 1, s. 83-84: Leonie Marx: Benny Andersen).

81.6
Dansk litteraturhistorie. - 3. udgave / Redaktion P. H. Traustedt. - Politiken, 1971.
( i bind 4, s. 406-407).
Kort afsnit.

81.6
Dansk litteraturhistorie. - Ny udvidet udgave/ Ved P.H. Traustedt. - Politiken, 1976-1977. - 6 bind.
(i bind 6, s. 148-151: Torben Brostrøm: Sprogspil og Portrætter : Benny Andersen og Jess Ørnsbo).

81.6
Litteraturens stemmer : Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Gad.
(i 1. udg., 1996, s. 12-15: Johannes Fibiger: Benny Andersen; i 2. udg., 2003, s. 11-14: Johannes Fibiger: Benny Andersen).

81.604
Johannes Møllehave . Læsehest med versefødder. - Lindhardt og Ringhof, 1986.
(heri s. 219-38: Dagene : Benny Andersen : Tiden og storken).

81.64
Danske digtere i det 20.århundrede. – Ny forøget og revideret udgave / redigeret af Frederik Nielsen og Ole Restrup. - Gad, 1965-1966. 3 bind.
(i bind 3, s. 677-691: Thorkild Borup Jensen: Benny Andersen)

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 3. udgave / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. - Gad, 1980-82. - 5 bind.  
(i bind 4, s. 239-252: Uffe Andersen: Benny Andersen).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000. - 3 bind.
(i bind 2 s. 323-332: Robert Zola Christensen: Benny Andersen).

81.64
Lars Olof Franzen: Punktnedslag i dansk litteratur 1880-1970. – Lindhardt og Ringhof, 1971.
(heri s.141-47 : Mildt ironisk portræt af de anklagede).
Kort gennemgang af Benny Andersens værker fra 1960’erne.

81.65
Jørgen Gustava Brandt Præsentation : 40 danske digtere efter krigen. - Gyldendal, 1966.
(heri s. 14-17: Under usikkerhedens vilkår).

81.65
Modernisme i dansk litteratur / redigeret af Jørn Vosmar. - Fremad.
(heri s. 99-102 i udgaven fra 1967; samme sideantal i den ny udgave fra 1969).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen ; under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Biografier s 7-8: Thorkild Borup Jensen: Benny Andersen)

99.4 Møllehave, Johs.
Så forskellige sind : Erindringsportrætter. - Lindhardt og Ringhof, 1978.
(heri s. 120-35 : Bennys ægyptiske gangart).

Artikler i tidsskrifter

02.05
Bogens verden : tidsskrift for litteratur og kultur. - Danmarks Biblioteksforening.
(heri 1965, s.483-88 : S. Hjort Eriksen : Portræt af Benny Andersen).
Indeholder et meget kort afsnit om Kamera med køkkenadgang.

02.05
Bogens Verden : tidsskrift for litteratur og kultur, - Danmarks Biblioteksforening.
(heri 1987, nr. 6, s. 362-365: Thorkild Borp Jensen: Andre sider af Benny Andersen: en nyudgivet digtsamling læst som stadier på digterens vej i og gennem digtning i 35 år).

02.05
Bogens Verden : tidsskrift for litteratur og kultur. - Danmarks Biblioteksforening.
(heri 1998, nr. 6, s. 7-10: Thorkild Borup Jensen: Bygningen står og kan ses: Om udgivelsen af Benny Andersens samlede digte).

89.67
Modersmål-Selskabets årbog. - C.A. Reitzel.
(heri 1985, s. 112-115: Grethe Rostbøll, Modersmål-prisen 1985: overrakt til Benny Andersen d. 20 maj på Lyngby stadsbibliotek),

99.4 Kierkegaard, Søren.
Bibliotheca Kierkegaardiana / redigeret af Niels Thulstrup og Marie Mikulová Thulstrup. - C.A. Reitzel, 1978-1988. - 16 bind.
(i bind 14, s. 7-13: Benny Andersen: Mit forhold til Søren Kierkegaard og Dyrehaven).

Artikler i aviser

Ekstra Bladet
(heri 29/9 1991: EKS: Jeg er skabssvensker).
Interview/portræt.

Kristeligt Dagblad
(heri 2/4 1998: Thomas Bredsdorff: Man letter på Bowlerhatten).
Mindre portræt i forbindelse med udgivelsen af Benny Andersens samlede digte.

Politiken
(heri 12/2 1997: Edel Hildebrandt to som elsker hinanden).
Portræt af Benny Andersen og Poul Dissing.

Politiken
(heri 4/11 1998: helene Moe: Musikeren der sprang fra sin læst).
Interview, Benny Andersen fortæller om turen fra barpianist til folkekær forfatter.

Politiken
(heri 6/11 1999: Thomas Bredsdorff: Benny er ikke det værste vi har).
Portræt i anledning af Benny Andersens 70 års fødselsdag.

Weekendavisen
(heri 7/11 2003: Marianne Krogh Andersen: En dag med Benny Allan Andersen).
Interview med Benny Andersen i anledning af hans 74 års fødselsdag

Lyd og video

99.4 Andersen, Benny
Benny Andersen: dansk smil med hjørnetænder (video) / produktion Bent Erik Krøyer.- DR Multimedie, 2000. - 1 kassette (29 min).

99.4 Andersen, Benny
Det lille livs store forfatter : et portræt af Benny Andersen (CD)/ tilrettelagt af: Lars Wredstrøm. - DR Multimedie, 2001. - (Litteratur - forfattersamtale).
(Portrætsamtale)

Links

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportrætter. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Nyere danske forfattere
Præsentation af danske forfattere og deres værker. Produceret af forfatteren og kritikeren Jacob Brønnum for Det Kongelige Bibliotek.

Bibliotekar Michael Skjærris, Vejle Bibliotek.

02 feb.06

Bogdetaljer

Forlag
Borgen
Faustnummer
03968502
ISBN
9788702197570
Antal sider
69

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelser
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer