Bog

City slang

Af (
1981
)

Analyse

Thomsen, Søren Ulrik - City slang

Søren Ulrik Thomsens forfatterskab er et de betydeligste forfatterskaber i nyere dansk litteratur, og det tager sin begyndelse i firsernes tidlige år med debutsamlingen City Slang (1981).


Skrevet af stud. mag. Kasper Thomsen, 20.1.2003


Debutsamlingen City Slang er eksemplarisk for Thomsens forfatterskab og har status i litteraturhistorien som en af firsernes nyklassikere. Samlingens digte kredser om de ufortolkede rum af virkelighed i storbyens flygtighed og monumentale storhed. Man fornemmer, som læser, en cool melankoli, der forenes med farven blå, og det blå er den evigt tilbagevendende koloristiske tone, samlingen igennem. Digtet med titlen Passager. Rus og fald. Syn er for eksempel en indlysende tematisering af storbyens moderne udtryk. På digtets realplan er der tale om en tilsyneladende fuldemandstur gennem byen i en bil. Digterjeget er en passager, en person, der er med i en taxa. Men ordet ’passager’ kan også betyde gennemgange, dvs. små, dynamiske brudstykker af rejser eller faser, man kan gennemgå i et menneskes liv. Rusen og faldet bliver således den midte i digtet, hvor oplevelsen af storbyens forbindes med det at se i ordet ’syn’, der enten kan betyde blik eller vision. Der anspores således en dybde og seriøsitet i digtet, som allerede møder læseren i titlen. Et andet centralt digt fra samlingen hedder Hver dag


I digtsamlingen anvendes en særlig citylang, storbysjargon, der præcist rummer og kendetegner det moderne menneskes bevidsthedsskred i dets hvileløse flakken i murene og trafikkens blå rum, både i nattens neonlys og dagens solskin.

Søren Ulrik Thomsens forfatterskab er præget af en intellektualitet og en poetisk praksis, der er enestående i dansk litteratur, for i Thomsens forfatterskab mødes både gammelt og nyt. Man aner således en kunstnerisk inspiration fra symbolisterne Rimbaud, Baudelaire og Sophus Claussen, men man aner også en unik sans for at skrive sig ind i traditionen og samtidigt fange litterære strømninger i samtiden. Søren Ulrik Thomsens digte er små individuelle lyriske perler, men digtene er også unikke sproglige konstruktioner, der konstituerer selve tidsånden.


BIBLIOGRAFI

Henvisninger til materialer om bogen og forfatterskabet er udarbejdet af
Bibliotekar Hanne Thusgaard Madsen, Vejle Bibliotekerne, opdateret 1.6.2017.


LITTERATUR OM BOGEN

Afsnit i bøger

04.6
Michael Strunge: Sidegader : prosa 1978-86  ; udvalg ved Anne Marie Mai. - Borgen, 1996.
(heri s. 11-23: Døgndrømme - døgnstrømme: en subjektiv gennemgang af Søren Ulrik Thomsens debut-digtsamling på Vindrose City Slang, samt nogle generelle betragtninger).
Optryk af artikel i tidsskriftet: Sidegaden 1981, nr. 1, s. 3-5.


80.1
Peter Stein Larsen: Digtets krystal . - Borgen, 1997.
(heri s. 55-58).
Analyse af City slang.

81.04
Ekbátana : festskrift til Peer E. Sørensen / redigeret af Carsten Madsen
og Rolf Reitan. - Klim : Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, 2000.
(heri s. 93-117: Dan Ringgaard: Poesien er ambulant : Poesi, form og svigtende modernisme i Søren Ulrik Thomsens digte).
Især s. 95-99 analyse af City slang.

81.6
København læst og påskrevet : hovedstaden som litterær kulturby / redaktion: Flemming Lundgreen-Nielsen. -  Museum Tusculanum; Københavns Universitet,
1997.
(heri s. 221-234: Jette lundby Levy: Øjnenes dans : København som magisk storbylandskab).
Især s. 232-234 om Søren Ulrik Thomsens digtsamling City slang.

81.65
Stidsen, Marianne: Den ny mimesis : Virkelighedstolkningen i dansk og nordisk litteratur efter Anden Verdenskrig. - U Press, 2015.
(i bind 2, s. 47-56: Mellem det åbne og det lukkede: City slang).
Analyse af City slang.

81.69
Peter Stein Larsen: Modernistiske outsidere : underbelyste hjørner af dansk lyriktradition fra 1800 til i dag. - Odense Universitetsforlag, 1998.
(heri s. 87-92: Tre 80'er-digtere - Michael Strunge, Bo Green Jensen og Søren Ulrik Thomsen).
De tre digteres digtsamlinger sammenlignes: Michael Strunges Vi folder drømmens faner ud, Bo Green Jensens Requiem & messe og Søren Ulrik Thomsens City slang. Især s. 91-92 om City slang.

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen. - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Værker, s. 32-33: Sune Auken: City slang).

99.4 Thomsen, Søren Ulrik
Neal Ashley Conrad: Skønheden er en gåde : Søren Ulrik Thomsens forfatterskab. - Gyldendal, 2002. - 585 sider.
En samlet læsning af Søren Ulrik Thomsens (f. 1956) forfatterskab fra debuten med City slang i 1981 til Det skabtes vaklen fra 1996. 
(heri s. 101-141: Storbyen som vilkår og fascination - om City slang).
Analyse af City slang.

99.4 Thomsen, Søren Ulrik
Dét, der forsvinder, tager jeg med : Søren Ulrik Thomsens poesi og poetik / forfattere: Sune Auken, Svend Skriver. - Spring, 2011. - 404 sider. - (Springs forfatterskabsportrætter).  
En analyse og fortolkning af udviklinger, sammenhænge og spændingsforhold i Søren Ulrik Thomsens  poesi og poetik fra City Slang til Det værste og det bedste.
(heri s. 32-58: City Slang).
Analyse af City slang

Artikler i tidsskrifter

Nordica Bergensia. - Universitetet i Bergen. Nordisk Institutt
(heri 1996, nr. 10, s. 167-180: Trym Evertsen: Lesning mellom poetikk og poesi)
Analyse af digtet Levende i City slang.

O2.05
Bogens verden : tidsskrift for litteratur og kultur. -  Danmarks Biblioteksforening ; Det kongelige Bibliotek; Danmarks Biblioteksskole.
(heri 1983, nr. 1, s. 6-11: Erik Skyum-Nielsen: 80'er-gespenstet - om en tendens i ny dansk lyrik).
Især s. 8-11: 70'ernes typiske digt - og 80'ernes. Heri en sammenligning af Vita Andersens digt: Depression fra digtsamlingen Tryghedsnarkomaner med Søren Ulrik Thomsens digt Levende fra City slang.
Artiklen findes også i bogen: Lyrik til debat 1986, s. 32-38.

O2.05
Bogens verden : tidsskrift for litteratur og kultur. -  Danmarks Biblioteksforening ; Det kongelige Bibliotek; Danmarks Biblioteksskole
(heri 1983, nr. 9, s. 524-525: Erik Skyum-Nielsen: Søren Ulrik Thomsen : - det sporløse liv og digtet som modverden).
Om City slang og Ukendt under samme måne.

80                                                                
Nordica : tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik. -  Odense Universitetsforlag.
(heri 1991, s. 111-133: Laust Kristensen: Tilpasningens strategi - en vurdering af Søren Ulrik Thomsens digteriske teori og praksis).
Om den litteraturteoretiske bog Mit lys brænder : omrids til en ny poesi, og især s. 121-128 om digtsamlingen City slang.

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 1999, nr. 142, s. 19-29: Svend Skriver: Når mørket vælder : om Søren Ulrik Thomsens City Slang).
Analyse.

81.6505
Karneval. - Systime.
(heri 1983, s. 137-147: Svend Erik Larsen: Akvarium for tårnspringere).
Om Søren Ulrik Thomsen City Slang (1981) og Ukendt under den samme
måne
(1982).   

81.6505                                                          
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur.
(heri 2001, nr. 16, s. 25-38: Gunilla Hermansson: Som krydsende punkter i rummet : om Søren Ulrik Thomsens City slang).
Analyse.

81.6505                                                          
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur
(heri 2001, nr. 16, s. 150-156: Dan Ringgaard: Rytmeskift. Vandskel : rytmen som tidserfaring i Søren Ulrik Thomsens digte.
Analyse af City Slang og Det skabtes vaklen.

Anmeldelser i aviser

30/9 1981 Kristen Bjørnkjær i Politiken
1/10 1981 Viggo Sørensen i Jyllands-posten
30/10 1981 Finn Stein Larsen i Weekendavisen
2/11 1981 Erik Skyum-Nielsen i Information
28/12 1981 Jørgen Johansen i Berlingske Tidende

Video, bånd, CD

H.U.G., Lars: City slang (cd) / tekst: Søren Ulrik Thomsen ; Lars Hug med Per Frost, Finn Verwohlt, Jacob Sæther, Stefan Borum, Jesper Ranum,  Hilmer Hassig, Claus Carlsen, Peter Bo Mikkelsen ... et al.. - Medley.
Digte af Søren Ulrik Thomsen fra bogen City slang.  Indspillet april/september 1983
Indhold: City slang ; Afsked ; Glemt kvarter ; Ikke døden ; Vent ; Hamburg-Köln ; De berusedes vej ; Passager ; Ikke døden (II) ; Levende; Hen over himlen.

H. U. G., Lars: City slang redux (filmstriben). - Det Danske Filminstitut, 2012. - instruktør: Torben Skjødt Jensen.
Musikdokumentar om Lars H.U.G.s fortolkninger af Søren Ulrik Thomsens digtsamling City slang og den skelsættende koncertrække, der fulgte pladen.
Adgang til streaming for biblioteker med abonnement på Filmstriben (https://biblioteket.filmstriben.dk/).

 

GENERELT OM FORFATTEREN

Bøger

Søren Ulrik Thomsen
Det blå rum : Søren Ulrik Thomsens digtning / udgivet med efterskrift af Claus Westh. - Borgen, 1994. - 147 sider.
Et bredt udvalg af digte fra forfatterens digtsamlinger. Endvidere, for at opleve og læse dem i en større sammenhæng, en antologi af ældre og samtidige digteres tekster samt et litteraturhistorisk efterskrift, der omhandler Søren Ulrik Thomsens forfatterskab.
Sigter mod skolens ældste klasser, specielt mod gymnasiet, hf, hhx og htx, og mod seminarier og højskoler. Litteraturliste og læsevejledning: side 146-147.

04.9 Thomsen, Søren Ulrik
Thomsen som vi kender ham : festskrift i anledning af Søren Ulrik Thomsens 50-års dag / redigeret af Søren E. Jensen og Stefan Lamhauge Hansen. -  Fønix, 2006. - 157 sider.
En samling digte, noveller og afhandlinger, tegninger, breve, erindringer, kommentarer og analyser af en række forfattere, kunstnere, kritikere og teologer der til sammen tegner et mangesidet billede af forfatteren Søren Ulrik Thomsen.

80.1
Thomsen, Søren Ulrik: En dans på gloser. - 3. udgave. - Vindrose, 2001. - 188 sider.
Essays om henholdvis poetik og firsernes poesi og rockmusik, tidligere publiceret i tidsskriftet Kritik, samt skoleerindringer om opbruddet fra provinsbyen, fra antologien Min skolevej

99.4 Thomsen, Søren Ulrik
Neal Ashley Conrad: Skønheden er en gåde : Søren Ulrik Thomsens forfatterskab. - Gyldendal, 2002. - 585 sider.
En samlet læsning af Søren Ulrik Thomsens (f. 1956) forfatterskab fra debuten med City slang i 1981 til Det skabtes vaklen fra 1996. 
Indhold: Thomsen og samtiden ; Forfatterskabet ; Storbyen som vilkår og fascination - om City slang (1981) ; Kroppen, skriften og ekstasen -  om Ukendt under den samme måne (1982) ; Kroppen, nærværet og døden -  om Mit lys brænder : omrids af en ny poetik (1985) ; Havet, haven,  netværket og det ufremstillelige - om Nye digte (1987) ; Eksistens,  erindring og forgængelighed - om Hjemfalden (1991) ; Eftertanker - skabelsens metafysik : om En dans på gloser (1996) ; Destruktion og skabelse - om Det skabtes vaklen (1996) ; Zoom & perspektiver.

99.4 Thomsen, Søren Ulrik
Dét, der forsvinder, tager jeg med : Søren Ulrik Thomsens poesi og poetik / forfattere: Sune Auken, Svend Skriver. - Spring, 2011. - 404 sider. - (Springs forfatterskabsportrætter).  
En analyse og fortolkning af udviklinger, sammenhænge og spændingsforhold i Søren Ulrik Thomsens (f. 1956) poesi og poetik fra City Slang (1981) til Det værste og det bedste.

Afsnit i bøger

30.1664
Dengang i 80'erne / Martin Kongstad; Henrik Vesterberg. - Gyldendal, 2003.
(heri s. 71-74: Søren Ulrik Thomsen: For nemheds og gammelt venskabs skyld kalder vi det 80'erne).
Søren Ulrik Thomsen om 80'ernes undergrundsmiljøer, byen, kroppen og rocken.
Bogen handler om ungdoms- og undergrundskulturer i 1980'erne. Via interviews, dokumenter, fotos og reportager gives et billede af et årti præget af brud på tidligere tiders konventioner.

80.1
Peter Stein Larsen: Digtets krystal / Peter Stein Larsen. - Borgen, 1997.
(heri s. 55-84, s. 227-248).
Eksempler fra og analyser af Søren Ulrik Thomsens digtning.
Bogen handler om forholdet mellem poesi og poetik i dansk digtning efter 1980 med eksempler fra og analyser af Søren Ulrik Thomsen,  Bo Green Jensen, Pia Tafdrup, Niels Frank, Lars Bukdahl, Carsten René Nielsen og Lene Henningsens forfatterskaber.

81.04
Ekbátana : festskrift til Peer E. Sørensen / redigeret af Carsten Madsen
og Rolf Reitan. - Klim : Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, 2000.
(heri s. 93-117: Dan Ringgaard: Poesien er ambulant : Poesi, form og svigtende modernisme i Søren Ulrik Thomsens digte).

81.6
Dansk litteraturs historie / redaktion: Klaus P. Mortensen og May Schack. - Gyldendal, 2006-2009. - 5 bind.
(i bind 5 : 1960-2000: s. 408-412: Marianne Barlyng: Mit lys brænder - Søren Ulrik Thomsen).    

81.6
Danske forfatterskaber. - Systime, 2006.
(i bind 3: 1950-1985: fra modernisme til postmodernisme, s. 327-332).
En kort introduktion til forfatterskabet.   

81.6
Litteraturens stemmer: Gads danske forfatterleksikon / Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Gad, 1999.
(i 1. udg. s. 546-549; i 2. udg. s. 362-364: Neal Ashley Conrad: Søren Ulrik Thomsen).

81.6
Litteraturens veje / Johannes Fibiger, Gerd Lütken. - Gad.
( i 1. udg. s. 378-381; i 2. udg. s. 403-406).

81.6
Litteraturhåndbogen / redigeret af Ib Fischer Hansen ... [et al.]. - Gyldendal Uddannelse. - 2 bind.
(i bind 2, 6. udg, s. 178-179).     

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-.
(i bind 3, s. 292-304: Jørn Erslev Andersen: Søren Ulrik Thomsen).

81.65
Stidsen, Marianne: Den ny mimesis : Virkelighedstolkningen i dansk og nordisk litteratur efter Anden Verdenskrig. - U Press, 2015.
(i bind 2, s. 41-83: At kæmpe sig frem til skriften : Kroppen og formen hos Søren Ulrik Thomsen).

81.65
Vandmærker : nærlæsninger af ny dansk litteratur / Anders Østergaard(red.). -  Dansklærerforeningen, 1999.
(heri s. 89-111: Erik Skyum-Nielsen: Den levendes og de dødes aftryk : lærer/elev-forholdet mellem Henrik Nordbrandt og Søren Ulrik Thomsen).

81.65
Peter Øvig Knudsen: Børn skal ikke lege under fuldmånen : forfatterportrætter. - Brøndum/Aschehoug, 1996.
(heri s. 97-134: Et blik uden øjne)
Interview fra september 1991. Optryk af artikel i Månedsbladet Press, nr. 71, s. 17-23, 52-53.
(heri s. 127-134: Den uhyrlige skønhed).
Interview fra Information 7/5 1994.

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen. - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Biografier, s. 463: Sune Auken: Søren Ulrik Thomsen).

Artikler i tidsskrifter

37.1489605
Dansk noter
(heri 2014, nr. 4, s. 46-50: Kasper Støvring: Søren Ulrik Thomsens stil).

80
Nordica : tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik. - Syddansk Universitetsforlag.
(heri 2003, bind 20, s. 217-245: Steen L. Vestergaard: Som et stejlt, grønt isbjerg på et tropisk hav : om dialektisk modsætningsstruktur hos Søren Ulrik Thomsen).
Analyse af forfatterskabet med udgangspunkt i både digterens poetikker og digtsamlinger.

81.05
Manus : tidsskrift for litteraturvidenskab. - Institut for Litteraturvidenskab, Københavns Universitet, Amager.
(heri 1992, nr. 3,  s. 144-175: Anne Madsen: Søren Ulrik Thomsens og Pia Tafdrups poesi : -krops-fænomenolgisk set).
En analyse af 3 digtsamlinger: Pia Tafdrups Den inderste zone (1983), og Søren Ulrik Thomsens Ukendt under den samme måne (1982), og: Nye digte (1987), samt af de 2 poetikker: Pia Tafdrups Over vandet går jeg : skitse til en poetik (1991), og Søren Ulrik Thomsens Mit lys brænder : omrids til en ny poetik (1985).

81.6505
Spring
(heri 1995, nr 8, s. 150-162: Erik Spang Thomsen: At tænke himmelrummet med sin krop : uløselige ligninger og uendelighedslængsler i Søren Ulrik Thomsens forfatterskab).

81.6505
Spring
(heri 1999, nr. 14, s. 121-134: Lisa Korsbek: Den digteriske dialog : om slutdigte og du'et i Søren Ulrik Thomsens poesi).
Om du'et i Nye digte, Hjemfalden, Det skabtes vaklen.

81.6505
Spring
(heri 2001, nr. 16)
Temanummer om Søren Ulrik Thomsens forfatterskab.
Indeholder 20 bidrag , mange af dem fra et to-dages-seminar på Københavns Universitet 14. og 15. oktober 1999, om Søren Ulrik Thomsens digtning.
(heri s. 15-24: Sune Auken og Svend Skriver: Receptionen af Søren Ulrik Thomsens forfatterskab 1981-2000)
(heri s. 121-136: Frederik Stjernfelt: Ca. 15 formale aspekter i Søren Ulrik Thomsens digte).
(heri s. 137-149: Marianne Stidsen: Thomsen mellem modernisme og postmodernisme).
(heri s. 150-156: Dan Ringgaard: Rytmeskift. Vandskel : Rytmen som tidserfaring i Søren  Ulrik Thomsens digte).
(heri s. 163-176: Sune Auken og Svend Skriver: Thomsens agon - eller hvordan man skriver sig gennem et forbillede).

81.6505
Spring
(heri 2013, nr. 34, s. 146-155: Erik Skyum-Nielsen: Lyrikanalyse og poesipolitik : om Søren Ulrik Thomsen og Urusla Andkjær Olsen, sådan som de læses af Peter Stein Larsen).

Artikler i aviser

Berlingske tidende
(heri 15/3 2014: Jeppe Krogsgaard Christensen: Alle veje fører til Thomsen).
Interview i anledning af udgivelsen af Samlede Thomsen, interview med en ven, en kritiker og en musiker, Niels Lyngsø, Lars Bukdahl og Maja Schicker Hartnack.

Information
(heri 7/12 2004: Kim Foss, Morten Lindberg: Jeg synes at jeg er 48 år).
Interview.

Information
(heri 14/33 2014: Karen Syberg: Dagsordensætter kan man være i maksimalt 10 år).
I anledning af Samlede Thomsen.

Jyllands-posten
(heri 13/3 2014: Jesper Stein Larsen: En mursten af klare tanker og poesi).
I anledning af Samlede Thomsen.

Kristeligt dagblad
(heri 14/6 2014: Daniel Øhrstrøm: Øjet dør, men blikket lever evigt).
I anledning af udgivelsen af Samlede Thomsen.

Politiken
(heri 19/1 1992: Ninka: Livet er fjerlet - og tonstungt).
Interview

Politiken
(heri 22/11 1998: Carsten Andersen: Lykken må man tage i stiv arm).
Interview med forfatteren om bl.a. anerkendelsens betydning.

Politiken
(heri 5/8 2000: Karen Syberg: Kritik forbudt?: Jeg tror på visse værdier).
Interview.

Politiken
(heri  23/12 2006: Karen Syberg: Digter, lutheraner og oplysningsmand).
Interview.

Politiken
(heri 7/5 2016: Marie Tetzlaff: Balladen om den tykke mand).
I anledning af Søren Ulrik Thomsens 60 års fødselsdag.

Weekendavisen
(heri 23/3 2001: Henning Thøgersen: Sandheden sidder i skjorten).
Interview i anledning af digterens samlede Skriftlige arbejder.

DVD, film, CD

Digterstemmer (cd) / ide: Lene Wissing ; redaktion: Christian Yde Frostholm, Morten Søndergaard og Lene Wissing. - Foreningen af digterstemmer : og AFSNIT P, 1996. - 1 compact disc (70 min.).
Digte af Inger Christensen ... et al. ; udvalgt og læst af forfatterne: Bidrag af: Inger Christensen, Per Højholt, Pia Juul, Peter Laugesen, Henrik Nordbrandt, Søren Ulrik Thomsen. 
Søren Ulrich Thomsen læser digte op fra City slang, Nye digte, Mit lys brænder,Hjemfalden og Det skabtes vaklen.

99.4 Thomsen, Søren Ulrik
Jeg er levende (dvd) : Søren Ulrik Thomsen, digter / manuskript & instruktion Jørgen Leth ; producer Annette Nørregaard. -  Vindrose ;  Det Danske Filminstitut, 2005. - 1 dvd-video (40 min.) : sort-hvid.
Adgang til streaming for biblioteker med abonnement på Filmstriben (https://biblioteket.filmstriben.dk/)
Portræt af lyrikeren Søren Ulrik Thomsen (f. 1956), som fortæller om sin barndom på Stevns og oplevelser, der har haft betydning for hans kunstneriske udvikling. I lejligheden i København læser Søren Ulrik Thomsen op af sine digte Produceret af Bech Film i co-produktion med Det Danske Filminstitut og DR i 1999 (som VHS).

Links

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportrætter. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Litteratursidens forfatterportræt
Biografi, bibliografi, forfatterens yndlingslæsning, lydfiler mv. om danske nulevende skønlitterære forfattere, udarbejdet af folkebiblioteker i samarbejde med forfatterne.

Oktober Boulevard : Søren Ulrik Thomsens hjemmeside
Søren Ulrik Thomsens private hjemmeside. En udførlig side som medtager  mange facetter  af forfatterskabet, bl.a. med henvisninger til litteratur om alle værker.

Den store danske - Gyldendals åbne encyklopædi

Artikel om forfatteren.

Wikipedia : den frie encyklopædi
Artikel om forfatteren.

01 jun.17

Bogdetaljer

Forlag
Vindrose
Faustnummer
05720826
ISBN
9788774560715
Antal sider
67

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer