Forfatter

Pablo Llambías

Dansk litteratur 1990-1999

90’ernes litteratur

De tidlige 1990'eres danske litteratur er i nogen grad overlappende med 80'erne i periodeinddeling. Det skyldes dels, at flere af det forgange årtis litterære hovednavne bliver ved med at skrive, dels, at deres udtryksmåde er blevet stildannende for yngre skribenter. Det er karakteristisk, at navne som Bo Green Jensen og Søren Ulrich Thomsen, der i 80'erne var kendt som litteraturens "unge vilde", ved 90'ernes begyndelse står som nogle af det litterære establishments gudfædre.

Læs mere