Bog

Rosens veje

Af (
1998
)

Analyse

Green Jensen, Bo - Rosens veje

I Rosens veje viser Bo Green Jensen, hvordan forskellige tråde, stemmer og billeder spiller en afgørende rolle for den enkeltes erkendelse af sin tilstedeværelse i verden.

Samling af digtkredsen: Requiem & messe ; Det absolutte spil ; Den blivende engel ; Mondo sinistro ; Undergangstestamentet ; Stedernes mening ; Porten til jorden. Bo Green Jensen (f.1955) tilhører den række af unge lyrikere som debuterer omkring 1980 og er på flere måder med til at tegne tiåret litterært set. Bo Green Jensen debuterer i 1981 med digtsamlingen Requiem & Messe, der senere bliver første del af det store lyriske hovedværk Rosens veje. Udover digte skriver Green Jensen også romaner, essays og gendigtninger. Sit mere brede gennembrud får han med ungdomsromanen Dansen gennem sommeren, der som Requiem & Messe udkommer i 1981. Som Cand. phil. i engelsk gør Green Jensen sig også som oversætter, skrivelærer og litteratur- og filmanmelder. Senest har Green Jensen sammen med Benn Q. Holm i 1999 udgivet ungdomsbogserien Det seje sjak.

Digtkredsen Rosens veje udgøres af de første syv digtsamlinger, som Bo Green Jensen udgiver i årene fra 1981 til 1986; værket begynder således med Requiem & Messe og fuldendes med Porten til Jorden, som Green Jensen modtager Kritikerprisen for.

Modsat flere af “80'er-generationen”s lyrikere, forsøger Bo Green Jensen ikke umiddelbart at skabe et konkret og sanseligt nærvær imellem værk og læser. Han vil ikke påpege læserens mellemværende med digtet, men vil med Rosens veje snarere forsøge at vise, hvordan mange forskellige tråde, stemmer og billeder spiller en afgørende rolle for den enkeltes erkendelse af sin tilstedeværelse i verden. Derfor er digtene heller ikke tætte eller afrundede i deres form, men ofte længere, snakkende strømme af ord, tanker og et væld af litterære- og musikalske hentydninger til forbilleder som T.S. Eliot, Keats, David Bowie, Jim Morrison og utallige andre. Set i dette lys placerer Rosens Veje sig på mange måder i den amerikanske litterære tradition, vi kender fra digtere som Charles Bukowski, Alan Ginsberg o. a., der netop lader teksten flyde efter indfald, tanker, rytme og ordklange.

Trods de mange mere eller mindre åbenlyse henvisninger til andre kunstnere er det imidlertid ikke en forudsætning, at læseren har kendskab disse for at få noget ud af værket, og det er vigtigt at påpege. Overordnet set synes værket at udtrykke en konkret spørgen og søgen efter meningen med tilværelsen og livet som sådan. Det punkterer flere af de, ifølge det lyriske jeg, kunstige forestillinger, vi har skabt i vores moderne tilværelse. Der er således helt eksplicit en skarp kritik af den kunstige skærmverden, som flimrer døgnet rundt, og som formaterer virkeligheden til uvirkelighed, til fiktion: I TV er der øer af skrig / Men herude er virkeligheden / Hunde der skider på halvtomme gader / I cellekompleksernes dominoland / Mens ejerne vender sig bort/ (fra digtet En af de usynlige fra digtsamligen Requiem & Messe).

For at kunne afsøge de grundlæggende problemstillinger om tilværelsens og livets mening afprøver Bo Green Jensen undervejs flere af de billeder og myter, som netop vores moderne samfund er bygget op omkring, men som det også har tømt for betydning. Han forsøger at give de velkendte billeder og myter liv igen, og gennemlever den ligegyldighed, som det moderne samfund er præget af - det er ifølge Green Jensen gennem den personlige erfaring, at vi kan finde meningen med tilværelsen og livet.

Efter at have gennemskrevet modernitetens ligegyldighed og fremsat modsætningerne hertil lader Green Jensen selv hele det enorme værk få karakter af skrøbelighed. Også dette værk har, ligesom al anden kunst og billeddannelse, en sandsynlighed for at stivne og blive glemt. Det må påpege sin egen skrøbelighed: Den sorte rose af plastic og silke / Som vi købte for sjov i byen forleden/ Er en passende fetich at sætte som tegn./ Den ligner på afstand, er gennemsyntetisk/ Og som sådan en bestandig lille blomst./ (...) En ganske smuk hån er dette levn /Af en drøm jeg havde om verden. Den sorte rose er blomsten jeg blev / Og den fik et nyt blad her til morgen. / ( fra digtet Den sorte rose fra digtsamlingen Porten til jorden). Det gælder om at gennemleve de overleverede billeder og sætte dem i forhold til den moderne verden, således at den enkelte selv kan finde vej frem både i forhold til fortiden og den fremtid, vi allerede er en del af.

stud.mag. Anne Mette Liedecke, juni 2003

 

Litteratur om bogen


Bøger

99.4 Green Jensen, Bo
Bo Green Jensen: Så vi ikke visner ihjel: Rosens veje 1981-1986. - Edition After Hand, 1985. - 30 sider.
Skitse til en anti-poetik samt betragtninger baseret på digtkredsen Rosens veje.

Afsnit i bøger

Bo Green Jensen: Rosens veje: digte 1981-1986. – Munksgaard/Rosinante, 1998.
(heri s. 1359-1392: Bo Green Jensen: Tyve år efter).
Forfatterens efterskrift.

Nordische Romantik. – Helbing & Lichtenhahn, 1991.
(heri s. 436-442: Poul Houe: Den postmoderne romantik – eller tabte epifani? - i Bo Green Jensens lyrik).

79.601
Hooked : om vanvid og æstetik i sport og kropskultur. – Odense Universitetsforlag, 1994.
(heri s. 33-59: Knud Bjarne Gjesing: Den ekstatiske bevidsthed).
Om digtet Svømmeren s. 52-55 fra Requiem & messe.

80.1
Peter Stein Larsen: Digtets krystal. – Borgen, 1997.
(heri s. 249-272: Bo Green Jensen: Poetik ; poesi).

81.69
Digtning fra 80’erne til 90’erne: læsninger af ny dansk lyrik / redigeret af Anne-Marie Mai. – Borgen, 1993.
(heri s. 21-32: Anne-Marie Mai: Rejse et tegn over mørket: om Bo Green Jensens Rosens veje 1981-1986).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Værker, s. 239-240: Lotte Thrane: Rosens veje).

Artikler i tidsskrifter

02.5
Bogens verden: tidsskrift for litteratur og kultur. - Danmarks Biblioteksforening.
(heri 1983, nr. 5, s. 307: Erik Skyum-Nielsen: Bo Green Jensen: månedens lyriker).

02.5
Bogens verden: tidsskrift for litteratur og kultur. - Danmarks Biblioteksforening.
(heri 1987, nr. 1, s. 6-11: Erik Skyum-Nielsen: Kunsten er ingen drøm).
Interview.

05.6
Højskolebladet: tidsskrift for politik, litteratur, kunst, skole, kirke.
(heri 1983, nr. 8, s. 117-121: Jørgen Gleerup: Punkens metafysik eller At overrumple historien).
Analyse af Den blivende engel.

80
Nordica: tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik. - Odense Universitetsforlag.
(heri 1988, bd. 5, s. 53-84: Bente Ellekjær: Korset kan blomstre/ og dragen kan dø: myte og mulighed, tidstegn og livstegn i Bo green Jensens digtkreds: Rosens veje).

80
Nordica: tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik. - Odense Universitetsforlag.
(heri 1992, bd. 9, s. 189-214: Adda Bach Christensen: Vejen mod nærvær: - om Bo Green Jensens digtcyklus Rosens veje).

80.5
Den blå port: tidsskrift for litteratur. - Rhodos.
(heri 1987, nr. 6, s. 24-33: Horace Engdahl: Stemmerne i rosenpagoden: en læsning i Rosens veje).

80.5
Café existens: tidskrift för nordisk litteratur.
(heri 1985, nr. 27-28, s. 41-50: Frederik Stjernfelt: Lidandets mening: om Bo Green Jensen).
Tekst på svensk.

80.5
Vinduet : Gyldendals tidsskrift for litteratur.
(heri 1987, nr. 2, s. 40-44: Håvard Rem: Om Bo Green Jensens Rosens veje 1981-86).

81.05
SILAU : skrifter fra institut for litteraturhistorie. - Aarhus Universitet.
(heri 1984, nr. 18, s. 148-165: Christian Kaaber: Omnipotens og afmagt: civilisationskritik og æstetik i Bo Green Jensens Requiem og messe).

81.605
Synsvinkler.- Center for Nordiske Studier.
(heri 1993, nr. 4, s. 77-98: Torben Thornæs Andersen: Da man blev træt af at vente: om 80’erlyrikken).
Især s. 87-98 om Bo Green Jensens dødsdigte fra samlingen Requiem og messe og om Michael Strunges digte.

81.6505
Karneval. - Systime.
(heri 1981, nr. 81, s. 55-66: Finn Stein Larsen: Delfin og kimærer: en læsning af Bo Green Jensens Requiem og messe).

81.6505
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur.
(heri 1992, nr. 3, s. 157-170: Neal Ashley Conrad: Kulturen er en levende sten).
Interview.

Artikler i aviser

Information
(heri 29/10 1982: Erik Skyum-Nielsen: Fuldkommenheden som fængsel).
Diskussion med udgangspunkt i Det absolutte spil og Den blivende engel.

Weekendavisen
(heri 1/8 1986: Ove Ancher: En rose er en rose er en rose).
Portræt af Bo Green Jensens forfatterskab med særligt henblik Rosens veje.

Politiken
(heri 16/8 1986: Pia Tafdrup: Anelse om under).
Kort portræt af Bo Green Jensen og Rosens veje.

Information
(heri 4/11 1986: Erik Skyum-Nielsen: Lidenskab hinsides alle grænser).
I anledning af Porten til jorden.

Weekendavisen
(heri 19/12 1986: Finn Stein Larsen: Kritikerprisen til Bo Green Jensen).
Tale holdt ved overrækkelsen af årets kritikerpris for Porten til jorden.

Politiken
(heri 21/12 1991: Niels Bache: Rekviem for et generationsoprør).
Genoplivning af udvalgte digte fra Rosens veje.

Politiken
(heri 11/10 1998: Carsten Andersen: Green Jensens Rosens veje genudgivet).
Interview.

Anmeldelser i tidsskrifter

80.5
Fredag. - Gyldendal.
(heri 1987, nr. 10, s. 91-93: Erik Svendsen: Gør døren høj, gør porten vid).
Anmeldelse af Porten til jorden.

80.5
Luftskibet: tidsskriftet for litteratur. - Rhodos.
(heri 1981, nr. 2, s. 59-60: Per Højholt: I kunstens navn).
Anmeldelse af Requiem & messe.

81.6505
Litteratur: en almanak. - Tiderne skifter.
(heri 1984, s. 52-53: Erik Svendsen: En verden af ord).
Anmeldelse af Mondo Sinistro.

81.17
Litteraturmagasinet standart: anmeldelser af ny litteratur.
(heri 1998, nr. 5, s. 32: Brian Dan Christensen: Rosens vildveje).

Anmeldelser i aviser

Requiem & messe
25/3 1981 Vagn Steen i Politiken
26/3 1981 Jørgen Johansen i Berlingske Tidende
27/3 1981 Lars-Henrik Jensen i Weekendavisen
28/3 1981 Viggo Sørensen i Jyllands-posten
1/4 1981 Knud Sørensen i Aktuelt
3/4 1981 Erik Skyum-Nielsen i Information
7/4 1981 Claus Grymer i Kristeligt Dagblad
11/12 1981 Finn Stein Larsen i Weekendavisen

Det absolutte spil
29/10 1981 Erik Skyum-Nielsen i Information
12/11 1981 Jørgen Johansen i Berlingske Tidende
13/11 1981 Viggo Sørensen i Jyllands-posten
20/11 1981 Finn Stein Larsen i Weekendavisen
25/11 1981 Vagn Steen i Politiken
11/12 1981 Finn Stein Larsen i Weekendavisen
2/2 1982 Peter Gregersen i Land og Folk
27/2 1982 Bent Windfeld i Kristeligt Dagblad

Den blivende engel
21/10 1982 Jørgen Johansen i Berlingske Tidende
21/10 1982 Kristen Bjørnkjær i Politiken
22/10 1982 Finn Stein Larsen i Weekendavisen
29/10 1982 Erik Skyum-Nielsen i Information
30/10 1982 Viggo Sørensen i Jyllands-posten
8/12 1982 Knud Sørensen i Aktuelt

Mondo sinistro
22/9 1983 Jørgen Johansen i Berlingske Tidende
24/9 1983 Preben Meulengracht i Jyllands-posten
30/9 1983 Finn Stein Larsen i Weekendavisen
6/10 1983 Knud Sørensen i Aktuelt
15/12 1983 Bent Windfeld i Kristeligt Dagblad

Undergangstestamentet
15/9 1984 Kristen Bjørnkjær i Politiken
19/9 1984 Stig Dalager i Aktuelt
20/9 1984 Jørgen Johansen i Berlingske Tidende
28/9 1984 Finn Stein Larsen i Weekendavisen
18/10 1984 Preben Meulengracht i Jyllands-posten
19/1 1985 Bent Windfeld i Kristeligt Dagblad
29/1 1985 Peter Gregersen i Land og Folk

Stedernes mening
10/5 1985 Jørgen Johansen i Berlingske Tidende
10/5 1985 Peter Poulsen i Politiken
15/5 1985 Preben Meulengracht i Jyllands-posten
16/7 1985 Peter Gregersen i Land og Folk
22/7 1985 Bent Windfeld i Kristeligt Dagblad
24/7 1985 Stig Dalager i Aktuelt

Porten til jorden
3/11 1986 Peter Nielsen i Aktuelt
3/11 1986 Jørgen Johansen i Berlingske Tidende
3/11 1986 Jørgen Christian Hansen i Jyllands-posten
3/11 1986 Peter Poulsen i Politiken
4/11 1986 Erik Skyum-Nielsen i Information
4/11 1986 Bent Windfeld i Kristeligt Dagblad
28/11 1986 Finn Stein Larsen i Weekendavisen

Rosens veje: udvalgte digte
17/1 1992 Høy i Weekendavisen

Rosens veje
20/11 1998 Jørgen Johansen i Berlingske tidende

Links

Klaus Høecks tale for Bo Green Jensen, 1998.
I anledning af Otto Gelsted-prisen 1998.
Også trykt i: Det Danske Akademi. - 1995/2002. - s. 296-301.  

 

Generelt om forfatteren

Bøger

99.4 Green Jensen, Bo
Bo Green Jensen: Det der bliver tilbage: Personlige papirer. - Rosinante, 2008, 205 sider.
Bo Green Jensen (f. 1955) tegner i en række essays et portræt af sig selv som en far, der i årene fra 2000 til 2008 skal finde sig til rette i en tid med skilsmisse, bryllup, børn og delebørn. Baseret på klummer tidligere offentliggjort i: Weekendavisen. 2000-2008

99.4 Green Jensen, Bo
Bo Green Jensen: Dag for dag: livstykker 1990-1998. – Munksgaard/Rosinante, 1998, 243 sider.
Bo Green Jensen tegner i en række essays et portræt af sig selv som mand, søn, familiefader, journalist og forfatter.

Afsnit i bøger

81.6
Litteraturens stemmer : Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Gad, 1999-2000.
(heri s. 160-162: Anne-Marie Mai: Bo Green Jensen).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4 udg. / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-.
(i bind 3, s. 321-332: Peter Stein Larsen: Bo Green Jensen).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede : nyredigeret og nyskrevet udg. / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. - Gad, 1980-82. - 5 bind.
(i bind 5, s. 385-386: Erik Skyum-Nielsen: Bo Green Jensen).

81.65
Asger Schnack: Portræt: 40 danske digtere efter 1968. - Gyldendal, 1981.
(heri s. 69-72: Bo Green Jensen).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Biografier, s. 143-144: Jan Thielke: Bo Green Jensen).

Artikler i tidsskrifter

05.6
Press.
(heri 1986, nr. 11, s. 52-56: Agnete Vistar: På stålets bløde inderside).

81.6505
Litteratur: en almanak. – Tiderne skifter.
(heri 1984, s. 108-110: Bo Green Jensen: At skrive livet væk. Fragmenter af en uge).
Dagbog om en uge i digterens liv.

Artikler i aviser

Jyllands-posten
(heri 18/9 1983: Sven Bedsted: Han skriver digte, så englene synger).
Interview.

Jyllands-posten
(heri 3/9 2007: Jette Meier Carlsen: Aldrig helt alene).
Interview om Bo Green Jensens liv og forfatterskab.

Kristeligt dagblad
(heri 14/9 1985: Linnéa Friis: Skal livet lykkes må løsningen komme fra menneskets inderste).
Interview.

Kristeligt dagblad
(heri 9/11 2007: Dorte Remar: Kærligheden er sat på standby).
Interview.

Berlingske Tidende
(heri 8/10 1989: Bo Green Jensen: Opbrud).
Om livet som skribent.

Weekendavisen
(heri 9/8 1991: Bo Green Jensen: Hjertelyd (Levned & Meninger)).

Links

Litteratursidens forfatternet
Biografi, bibliografi, forfatterens yndlingslæsning, lydfiler, mv. om danske nulevende skønlitterære forfattere, udarbejdet af folkebiblioteker i samarbejde med forfatterne.

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportrætter. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

 

Bibliotekar Anne Otkjær, Guldborgsund-bibliotekerne

17 nov.02

Bogdetaljer

Forlag
Munksgꜳrd/Rosinante
Faustnummer
22244566
ISBN
9788716161109
Antal sider
1391

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer