Bog

Sære historier

Af (
1967
)

Analyse

Sørensen, Villy - Sære historier

Villy Sørensens debut Sære historier fra 1953 er en samling af symbolladede allegorier, der i et humoristisk og surrealistisk sprog afslører menneskets dybe splittelse. Fortællinger som Det ukendte træ og Blot en drengestreg fra samlingen har fået status som antologiklassikere, og Sære historier opfattes som et nybrud i dansk prosamodernisme.

Som titlen angiver, er historierne i debutsamlingen sære. Der er tale om moderne eventyr uden en egentlig sanset realisme. De abstrakte og endimensionelle figurer agerer i univers, hvor den hverdagslige fornuft og videnskabelige logik brydes af overnaturlige eller måske overlogiske hændelser. I de sære historier findes træer, der vokser op i himmelen, kvinder, der føder voksne børn, og tigre, der indlogerer sig i private hjem. Men det sære eller eventyrlige kan også findes på det sproglige plan, hvor de sproglige udtryk ofte skævvrides gennem fortællingernes absurde logik.

Fortællingerne har referencer til bl.a. Bibelen, myter, legender og eventyrgenren. Tydelige inspirationskilder er H. C. Andersen og Franz Kafka. I ”Mordsagen”, med undertitlen ”En Kafka-Idyl”, følger vi ikke den sagsøgte, som i Kafkas Processen, men derimod en kriminaloverassistent under opklaringen af et mord. Men ganske som i Processen trækkes hovedpersonen i ”Mordsagen” ind i begivenhederne uden nogen egentlig indsigt i hvorfor, han er havnet i en opklaringsproces. Det fastslås blot, at han har en særlig affinitet til mordet, og hovedpersonen er ikke klar over, hvori denne affinitet består, ligesom han ikke kan få oplysninger om selve mordet. Han er desuden uden evne til at spejle sine egne motiver og virkelighedsforestillinger i sine kollegers udsagn og handlinger. Han er således isoleret og fremmedgjort over for den sociale virkelighed, han indsættes i, en virkelighed, der er tvetydig og højst omskiftelig. Virkeligheden og personerne i ”Mordsagen” er i bestandig, modsætningsfyldt bevægelse. Typisk for samlingen ender fortællingen tvetydigt-ironisk, idet hovedpersonen tilsyneladende afsættes fra sin bestilling og ad andre kanaler informeres om, at mordet er opklaret, en information, han ved fortællingens afslutninger forsøger at be- eller afkræfte.

Sære historier indledes med legenden om ”Silvanus af Nazareth”, der foregår i tiden umiddelbart efter Kristus. Silvanus af Nazareth er ophavsmanden til kættersk bog, der påstår, at Jesus var splittet mellem to viljer, en god og en ond, der stred mod hinanden, da han med sin ene vilje ønskede at påtage sig menneskenes lidelser, og med den anden ønskede at undslippe lidelsen. Efter forviklinger omkring, hvem der er den kætterske bogs egentlige forfatter, ender Silvanus i unåde og spaltes i to skikkelser, en god og en ond. Denne dobbelthed som splittelse er et gennemgående tema for Sære historier. Både ”Tigrene” og ”Vidunderbarnet” har et brødrepar som en fordoblet hovedkarakter. I ”De to tvillinger” er ligheden mellem tvillingeparret så stor, at de må gå hver sin vej for at overleve, og alligevel føres de tilbage til hinanden til et uundgåeligt og dødeligt opgør. Flere af historierne, bl.a. ”Det ukendte træ” og ”Vidunderbarnet” kredser desuden om overgangen fra barndom til voksentid, et tema, der også er gennemgående i folkeeventyr. Hos Sørensen bliver denne overgang et tab eller et fald fra én virkelighedsforståelse til en anden. Sammenbruddet kan skabe plads til følelser og forestillinger, der tidligere har været fortrængte. Men der er tale om et absolut fald, da der ikke er forståelse eller kontakt generationerne imellem. Faderen i ”Det ukendte træ” tvinges derfor til at give slip på sin søn, der vokser med træet ind i himlen og dermed for altid tabt for faderen.

Andre af 1960ernes prosaister, bl.a. Svend Holm og Peter Seeberg, er som Sørensen blevet kaldt sære fortællere, fordi deres fortællinger ikke udspinder sig i et genkendeligt, realistisk univers, men snarere i et klart symbolsk og psykologisk rum. Seebergs Eftersøgningen og andre noveller fra 1962 har flere fællestræk med Sørensens Sære historier, bl.a. den underfundige humor, optagetheden af de filosofiske og eksistentielle spørgsmål og opfattelsen af virkeligheden som dobbelttydig. Seeberg gør ikke brug af eventyrets fantastiske elementer, men som hos Sørensen er der tale om endimensionelle karakterer, der handler i et skævt og ofte abstrakt univers præget af en egen logik.

Fortællingerne i Sære historier kan opfattes som filosofiske refleksionsstykker. De behandler etiske, eksistentielle, religiøse og filosofiske problemstillinger, et træk, der bliver gennemgående for Sørensens forfatterskab, som både er litterært og filosofisk. Villy Sørensen arbejder videre med den moderne eventyrform i Ufarlige historier fra 1955. Hans Digte og dæmoner fra 1959 kom til at sætte nye standarder for litteraturforskningen. Med Formynderfortællinger fra 1964 får hans forfatterskab en stærkere samfundskritisk profil, der også udfoldes i den omdiskuterede debatbog Oprør fra midten fra 1978, som Sørensen skrev sammen med videnskabsmanden Niels I. Meyer og politikeren K. Helveg Petersen. De teologiske spørgsmål, der optager ham i Sære historier, kommer ligeldes til at blive et gennemgående tema for forfatterskabet, og i 1992 udkommer Jesus og Kristus, som sammenholder den historiske Jesus med Bibelens Kristusfigur.

Cand. mag. Mette Henriksen

Litteratur om bogen


Afsnit i bøger 

04.6
Horst Petersen, Ulrich: Frihed  og tabu. - Gyldendal, 1971.
(heri s. 108-166: Om (nogle) af Villy Sørensens historier).
Især s. 109-122 om Mordsagen, Blot en drengestreg, Silvanus af Nasareth.

80.1
Fjord Jensen, Johan: Efter Guldalderkonstruktionens sammenbrud. - Modtryk, 1981. - 3 bind.
(i bind 3, s. 82-161: Villy Sørensen og det tredje standpunkt).
Om novellen Tigrene s. 95-102.

80.1
Frank, Niels Alt andet er løgn : essays om moderne litteratur. - Gyldendal, 2007.
(heri s. 34-58 om Villy Sørensen).

80.1
Selvskreven - om litterær selvfremstilling / redigeret af Stefan Kjerkegaard, Henrik Skov Nielsen og Kristin Ørjasæter. - Aarhus Universitetsforlag, 2006.
(heri s. 105-121: Jon Helt Haarder: Lugtede der hjemme hos Villy Sørensen : Om biografiske sproghandlinger og retten til det private).

81.04
Bjørnvig, Thorkild: Virkeligheden er til : litterære essays. - Gyldendal, 1973.
(heri s. 89-98: Villy Sørensen og Tryllefløjten).
Især s. 94-98 om Tigrene og Koncerten.
Tale til Villys Sørensen ved tildelingen af Akademiets store pris 1962. Findes også i Politiken 29/11 1962.

81.04
Lars Handesten: Turbonætter og andre litteraturhistorier. - Spring, 2005.
(heri: s. 40-55: En sær litteraturhistorie).

81.6
Dansk litteraturs historie / redaktion: Klaus P. Mortensen og May Schack. - Gyldendal, 2006- . 
(i bind 5, 1960-2000, s. 66-71: Sære historier - Villy Sørensen).

81.6
Læsninger i dansk litteratur / fællesredaktion Povl Schmidt m.fl.. - Odense Universitetsforlag, 1997-1999. - 5 bind.
(i bind 4, s. 91-109 : Finn Hauberg Sørensen: Villy Sørensen : Sære historier). 

81.65
Bredsdorff, Thomas: Sære fortællere : hovedtræk af ny dansk prosakunst i tiåret omkring 1960. - 2. udg. - Gyldendal, 1968.
(heri side 21-51: Villy Sørensen).
Om novellesamlingerne: Sære historier, Ufarlige historier og Formynderfortællinger).

81.65
Modernismen i dansk litteratur / redigeret af Jørn Vosmar. - Fremad, 1969.
(heri side 128-136: Villy Sørensen)
Især side 130-133 om Koncerten og Tigrene.

81.65
Svensen, Åsfrid : Orden og kaos : virkelighet og uvirkelighet i fantastisk litteratur. - Aschehoug, 1991.
(heri s. 62-91: Villy Sørensen: Koncerten).

81.69
Johansen, Ib: Sfinksens fortællinger : fantastiske fortællere i dansk litteratur fra B.S. Ingemann til Per Højholt. - Aalborg Universitetsforlag 1986.
(heri s. 121-179: Det modernistiske gennembrud).   
Side 122-135 om Villy Sørensen. Heri s. 122-123 analyse af novellen Det ukendte træ.

99.4 Sørensen, Villy
Bonde Nielsen, Jørgen: Litterær arkæologi : studier i Villy Sørensens Formynderfortællinger. - Gyldendal, 1978.
(heri s. 200-248: Formynderfortællinger og de tidligere fortællinger i forfatterskabet. Heri s. 201-203: Silvanus af Nazareth).

99.4 Sørensen, Villy
Både frem og tilbage : portræt af Villy Sørensens forfatterskab / redigeret af Marianne Barlyng og Jørgen bonde Jensen. - Spring, 2002.
(heri s. 48-80 Sære historier).
Især om Blot en drengestreg.

99.4 Sørensen, Villy
Sønderiis, Ebbe: Villy Sørensen : en ideologikritisk analyse. - GMT, 1972.
(heri s. 53–96: Første cyklus 1953-1961).
Især analyse af Tigrene og Blot en drengestreg.

99.4
Sørensen, Villy: På egne veje : erindring, kommentar, polemik. - Gyldendal, 2000.
(heri side 65-71: Efterskrift til Sære Historier. - 3. udgave 1976).

99.4 Sørensen, Villy
Tilløb: dagbog 1949-53. - Gyldendal, 1988.
Den vordende forfatters tanker og overvejelser om digtning og filosofi og om arbejdet med novellesamlingen Sære historier.

Artikler i tidsskrifter

05.6
Dansk Udsyn. - Askov Højskole.
(heri 1972, s. 42-52: Elbirk, Inger: Det ukendte træ).

37.1489605
Dansk Noter. - Dansklærerforeningen.
(heri 1991, nr. 1, s. 37-39:  Westberg, Niels: Mere reportage).
En journalists fortolkning af Villy Sørensens novelle Mordsagen: en Kafka-idyl.

80
Nordica : tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik. - Syddansk Universitetsforlag.
(heri 1996, bind 13, s.149-164: Testa, Caterina: Den smertelige indre proces – om fire historier af Villy Sørensen).
Især s. 149-153 om De to tvillinger.

80.5
Kritik. - Fremad.
(heri 1967, nr. 3, s. 3-23: Behrendt, Poul: Det ukendte træ : Villy Sørensen som fortæller).

80.5
LÆS : litteratur, æstetik, sprog : skriftserie fra Institut for Nordisk Sprog og litteratur. - Aarhus Universitet.
(heri 1991, nr. 14, s. 89-101: Elbek, Jørgen: Villy Sørensen og fortællingen).
Især s 99-101 om Tigrene.


Generelt om forfatteren

Bøger

99.4 Sørensen, Villy
Bonde Jensen, Jørgen : Litterær arkæologi : studier i Villys Sørensens Formynderfortællinger. - Gyldendal, 1978. - 299 sider.

99.4 Sørensen, Villy
Både frem og tilbage : portræt af Villy Sørensens forfatterskab / redigeret af Marianne Barlyng og Jørgen Bonde Jensen. - Spring, 2002. - 445 sider.
Heri findes s. 433-436 en selektiv oversigt over litteratur om Villy Sørensen.

99.4 Sørensen, Villy,
Med Villy i midten : 28 vidnesbyrd om Villy Sørensen. - Gyldendal, 2003. - 323 sider.
Bogen markerer 75-årsdagen for Villy Sørensen. En række forskellige mennesker fra Villy Sørensens omgangskreds fortæller en anden og mere nuanceret historie; en historie om humor, nænsomhed og fortrolighed - og om alvoren i omgangen med de væsentlige ting.

99.4 Sørensen, Villy
Pedersen, Carl Steen: Midtens vovestykke : om Villy Sørensens essayistiske forfatterskab. - Gyldendal, 2000. - 179 sider.
Fortolkning af Villy Sørensens filosofiske forfatterskab fra Digtere og Dæmoner (1959) til Jesus og Kristus (1992).

99.4 Sørensen, Villy
Støvring, Kasper: Det etiske kunstværk : Villy Sørensens poetik og litterære kritik. - Gyldendal ; Syddansk Universitetsforlag, 2006. - 352 sider. - (Nye historier om dansk litteratur ; bind 4).
Med udgangspunkt i Digtere og dæmoner analyseres Villy Sørensens filosofiske og essayistiske forfatterskab med særligt henblik på hans poetik og litterære kritik med det etiske kunstværk i centrum.

99.4 Sørensen, Villy
Sørensen, Villy: Forløb : dagbog 1953-61. - Gyldendal, 1990. - 219 sider.
Forfatterens personlige bekendelser, hans litterære og filosofiske overvejelser og inspirationer, samt om arbejdet med og færdiggørelsen af essaysamlingen Hverken-eller.

99.4 Sørensen, Villy
Sørensen, Villy: Perioder : dagbog 1961-74 / Villy Sørensen. - Gyldendal, 1993. - 236 sider.

99.4 Sørensen, Villy
Sørensen, Villy: På egne veje : erindring, kommentar, polemik. - Gyldendal, 2000. 187 sider.
Forfatterens erindringer fra barndommen og skoletiden, overvejelser om forfatterskabet, hans syn på forfatterkolleger og funderinger om den modtagelse, der er blevet nogle af hans bøger til del og takketaler for nogle af de priser, han har fået tildelt.

99.4 Sørensen, Villy
Sørensen, Villy: Talt / et interview ved Finn Hauberg Mortensen. - Gyldendal, 2002.
Villy Sørensens erindringer fra og med 1930’erne. Især om sin egen udvikling som forfatter og intellektuel, sine bidrag til og konfrontationer med samtiden og sit arbejde med tidens sprog.

99.4 Sørensen, Villy
Sørensen, Villy: Tilløb : dagbog 1949-53. - Gyldendal, 1988. - 234 sider.
Den vordende forfatters tanker og overvejelser om digtning og filosofi og om arbejdet med novellesamlingen Sære historier.

Afsnit i bøger

04.6
Horst Petersen, Ulrich: Mens jeg husker det : essays 2001-2005. - Tiderne Skifter, 2005.
(heri: s. 151-158: Villy Sørensen: TIl erindring).

80.1
Clausen, Claus: Digtere i forhør 1966 : samtaler med 12 danske forfattere. - Gyldendal, 1966.
(heri side 11-34 Villy Sørensen).

80.1
Fjord Jensen, Johan: Efter Guldalderkonstruktionens sammenbrud. - Modtryk, 1981. - 3. bind.
(i bind 3, side 82-161: Villy Sørensen og det tredje standpunkt).

81.6
Dansk litteraturhistorie. - Gyldendal, 1983-1985. - 9 bind.
(i bind 8, s. 213-222: Nye intellektuelle konstellationer; s. 225-244: Hverken Dialog eller Heretica: Villy Sørensen).

81.6
Dansk litteraturs historie / redaktion: Klaus P. Mortensen og May Schack. - Gyldendal, 2006- . 4 bind.
(i bind 5, 1960-2000, s. 66-71 og s.141-145).

81.6
Danske forfatterskaber / Susan Mose, Peter Nyord, Ole Ravn. - Systime, 2005-2006. - 4 bind. 
(heri s. 105-111: Paradoksernes middelvej : Villy Sørensen).
Hertil findes supplerede materiale på bogens internetadresse.
Antologi og litteraturhistorie samt leksikon over litteraturhistoriske perioder, genrer og begreber. For de gymnasiale ungdoms- og voksenuddannelser.

81.6
Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Klaus P. Mortensen og Søren Schou ; artikelskribenter Ove Ancker m.fl. - 2. udgave. - Gad, 2003.
(heri s. 649-654: Johannes Fibiger: Villy Sørensen).

81.6
Litteraturens stemmer / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Gads Forlag.
(i 1. udg, 1999, s. 537-542; 1 udg. 2. opl., 2003, s. 355-359: Johannes Fibiger: Villy Sørensen).

81.6
Litteraturhåndbogen / redigeret af Ib Fischer Hansen. - Gyldendal. - 2 bind.
(i Forfatterbiografier, 6. udg., 2001, s. 167-170 om Villy Sørensen).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - Nyredigeret og nyskrevet udgave / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. - Gad, 1980-82. - 5 bind.
(i bind 4, s. 43-64: Øhrgaard, Per: Villy Sørensen).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-2002. - 3 bind.
(i bind 2, s. 139-155: Haarder, Jon Helt: Villy Sørensen).

81.65
Bredsdorff, Thomas: Sære fortællere : hovedtræk af ny dansk prosakunst i tiåret omkring 1960. - 2. udg. - Gyldendal, 1968.
(heri s. 21-52: Villy Sørensen).

81.65
Knudsen, Peter Øvig : Børn skal ikke lege under fuldmånen : forfatterportrætter. - Brøndum/Aschehoug, 1995.
(heri s. 173-220: Villy Sørensen. Digterens dæmoner).

99.1
Thorsen, Nils: Den man er : portrætsamtaler - om livet og hvor forskelligt vi lever det. - Politiken : i samarbejde med Dagbladet Politiken, 2001.
(heri s. 10-24: Den store drømmetyder : Villy Sørensen).

Artikler i tidsskrifter

37.1489605
Dansk Noter. - Dansklærerforeningen. 
(heri 1996, nr. 2, s. 5-40 : Tema: Madsen og Sørensen).
Om Svend Åge Madsen og Villy Sørensen.

80.5
Kritik. - Gyldendal. 
(heri 2000, nr. 143, s. 1-9: Jon Helt Haarder: Villy og Sørensen).
Skitse til genlæsning af et forfatterskab.

80.5
LÆS : litteratur, æstetik, sprog : skriftserie fra Institut for Nordisk Sprog og litteratur. - Aarhus Universitet.
(heri 1991, nr. 14, s. 89-101: Elbek, Jørgen: Villy Sørensen og fortællingen).

81.6505
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur 
(heri 2003, nr. 20, s. 252-267: Kasper Støvring: Modtagelsen af VIlly Sørensen og den lammende respekt).
Kritikken af et af det 20. århundredes væsentligste forfatterskaber i dansk litteratur har ofte haft et litteraturpolitisk ærinde, og to år efter forfatterens død, må det være tid til en revurdering af værket.

Video

99.4 Sørensen, Villy
At gå op ad væggen [film (videokassette)] : et filmportræt af digteren og filosoffen Villy Sørensen / instruktion & manuskript Anker Li ; producer Peter Bech. - Peter Bech Film : i co-produktion med Statens Filmcentral og DR TV, TV-Fakta, 1997. - 1 kassette (VHS) (50 min.) : farve med sort-hvide sekvenser.
Om Villys Sørensen, en af dansk åndslivs mest markante skikkelser, såvel i sit litterære som i sit filosofiske virke. Hans egne erindringer veksler med kommentarer fra forfatterkolleger.

Links

Danske digtere i det 20. århundrede
Artikel om Villy Sørensen 


Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportrætter. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Den store danske
Artikel om Villy Sørensen i Gyldendals åbne encyklopædi.

 

Bibliotekar Ulla Skovgaard Andersen, Fredericia Bibliotekerne
og bibliotekar Joan Høeg, Vejle Bibliotekerne

24 maj.02

Bogdetaljer

Secondary title
Gyldendals bekkasinbøger
Forlag
Gyldendal
Faustnummer
01324381
ISBN
9788700752184
Antal sider
168

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer