Bog

Bæredygtighed - værdier, regler og metoder

Af (
2015
)

Anmeldelse

Bæredygtighed af Finn Arler, Mette Alberg Mosgaard og Henrik Riisgaard

04 maj.15
AfBeth Høst
Skribent

Informationsspækket og tankevækkende artikelsamling om emnet bæredygtighed. Den dækker mange vigtige områder og har substans som både lærebog og aktuel facts-samling til interesserede.

Bogen er en for den "almindelige" læser en stor og respektindgydende artikelsamling omkring emnet "bæredygtighed". Dens primære målgruppe er ifølge indledningen studerende på tværfaglige miljø- og bæredygtighedsuddannelser foruden ansatte med miljøfunktioner eller tilsvarende i kommuner eller i private virksomheder, planlæggere, undervisere etc. Men den henvender sig også til det brede publikum, der interesserer sig for emnet, og den skulle være formuleret, så bredt orienterede læsere kan følge med.
Det var dette, der gjorde mig optimistisk. Emnet interesserer mig, både på grund af min personlige tilknytning til- og viden om den energimæssigt selvforsynende lille ø, Samsø, men naturligvis også fordi det virker som uigendrivelig fornuft. Altså gik jeg i gang med bogen som en helt almindelig og næsten forudsætningsløs men motiveret læser.

Strukturen i bogen er overskuelig, den har tre store afsnit: Værdier, Regler og Metoder.
Under "Værdier" diskuteres både miljø og menneskelig udvikling foruden global vækst og global ulighed,
I indledningen til Brundtlandkommissionens rapport, (87) (som ofte nævnes i bogen) står der:

 ”’Miljøet’ er, hvor vi alle lever, og ’udvikling’ er, hvad vi alle gennemgår for at forbedre vore vilkår inden for dets rammer. De to er uadskillelige”. Social retfærdighed skal ikke glemmes i denne sammenhæng.
Et andet vigtigt element er demokratiets rolle. Fx får denne formulering (s. 107): ”Uden demokratiske institutioner, der er økonomisk uafhængige, er eksisterende magtfalankser næsten umulige at bryde” mit humør som læser til at stige. Jeg kan arbejde mig igennem sider tæt pakket med facts og beskrivelse af eksisterende strukturer for så pludselig at møde en udmelding som denne, der fx kan bringe tankerne hen på uroen omkring salget af DONG-aktier. Og så står der bagefter: ”En sådan ændring kræver en demokratisk proces med frie og uafhængige borgere, der er i stand til at bryde med eksisterende privilegier, når argumenterne for det er stærke nok.” Det er flot og ambitiøst sagt.

Fremme i afsnittet med regler er der i et kapitel med overskriften 'Energipolitik og planlægning'. Her gennemgås den udvikling som Danmark i en årrække har været i med at omstille fra forurenende fossile brændstoffer til vedvarende energiressourcer. Det er noget, der griber ind mange steder i energisystemet. Fx kan man læse på s. 271 om en lov fra 94 vedr. integreret ressourceplanlægning, hvor det krævedes, at elselskaberne skulle foretage en samfundsøkonomisk afvejning snarere end en virksomhedsøkonomisk afvejning. Sådan kan man som energipolitisk interesseret læser finde små guldkorn i bogen.

Det store afsnit om ’metoder’ oplever jeg som nedslag i meget forskellige emner, ex: livscyklusvurdering, ecodesign og geokommunikation, og tanken er da også ifølge indledningen, at det skal være introduktioner til ting, det ellers ikke er let at finde informationer om. Kapiteloverskrifterne er søgbare i bibliotek.dk, så på den måde kan bogen også fint fungere som opslagsværk. 

Originally published by Beth Høst, Litteratursiden.

Bogdetaljer

Forlag
Aarhus Universitetsforlag
Faustnummer
51646045
ISBN
9788771243116
Antal sider
533

Tema

Tema

Klimalitteratur

Litteraturen udstiller de fatale konsekvenser af menneskelige handlinger og udgør samtidig en fiktiv legeplads med et indbygget refleksionsrum.
Læs mere

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelser