Bog

Danmarks biodiversitet

Af (
2022
)

Anmeldelse

Danmarks biodiversitet : før, nu og i morgen

28 jun.22
AfSøren Feldtfos Thomsen
Skribent

Bogen giver indsigt i naturrigets tilstand og er et flot eksempel på, hvordan man formidler et kompliceret emne til et bredt publikum.

I 'Danmarks biodiversitet' sætter biologiprofessor Kaj Sand-Jensen og naturfotograf Jens Christian Schou fokus på den biodiversitetskrise, som præger dansk natur. På globalt plan skubber den eksplosive befolkningsvækst bogstavelig talt naturen til side. Også i Danmark, hvor landbruget dominerer, savner mange plante- og dyrearter egnede levesteder. Forfatterne tager læseren med på en tur rundt i den danske natur og kommer samtidig med bud på, hvad vi kan gøre for at løse krisen.

Gennem en række nedslag forskellige steder i landet tegner forfatterne et nuanceret billede af naturrigets tilstand og gør status over mangfoldigheden – eller manglen på samme. De bevæger sig fra dammens mylder af snegle, krebsdyr og insekter til fuglenes vilkår i skovene og agerlandet, og undervejs ser de f.eks. nærmere på Furesøens bestand af vandplanter, og de sjældne planter i Allelingelille Fredskov på Sjælland.

Som titlen antyder, trækker Kaj Sand-Jensen og Jens Christian Schou også på historiske data for at give et mere fuldstændigt billede af, hvordan det står til med biodiversiteten. Det giver anledning til flere interessante betragtninger. Vi hører f.eks. om botaniker og landmåler Johannes Mørch, som i 1860’erne opdagede en ny planteart i egnen omkring Hobro. Det var før, det intensive landbrug og skovbrug omformede størstedelen af det jyske landskab. Selvom området stadig byder på mange spændende plantearter, er mange samtidig forsvundet, ikke kun fra det åbne landskab og skovene, men også fra byens haver, ligesom det er sket mange andre steder i landet:

”Græsplænekulturen råder i vejvæsenet og blandt private borgere, som synes, sterilt kortklippet græs signalerer orden i modsætning til forvirrende blomsterfarver. Nutidens nidkære vane med at klippe rabatter langt uden for egen grund fandtes ikke dengang. Det var, før sideklippere og havetraktorer kunne klippe hovederne af blomster og fugle samt ørerne af harekillinger i vejrabatterne.”

Teksten er faglig uden at være indforstået, og der er masser af flotte fotos, tegninger og grafer, som er med til at anskueliggøre forfatternes pointer. Det er en lettilgængelig og spændende bog, som alle naturinteresserede kan blive klogere af.

Bogdetaljer

Secondary title
før, nu og i morgen
Forlag
Gad
Faustnummer
62348437
ISBN
9788712068068
Antal sider
239

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelser