Forfatter

Steen Steensen Blicher

Artikel

Klassikeren Blicher

Steen Steensen Blicher er en rigtig klassiker. Hans forfatterskab er ikke bare blåstemplet som en del af en ministeriel kanon, hans værker er levende ved at blive brugt igen og igen: Vi synger 'Sig nærmer tiden', 'Det er hvidt herude' og 'Jyden han æ stærk aa sej'. Og i skolen stifter vi bekendtskab med Blichers tragiske fortælling fra 1829, 'Hosekræmmeren'. Hvem husker ikke det lille vers som er novellens motto: ”Den største Sorg i Verden her, er dog at miste den, man har kær”.

Læs mere