Bog

Terror

Af (
2014
)

Anmeldelse

Terror af Carsten Bagge Laustsen

13 mar.19
AfPer Eilif Månson
Skribent

Mange tankevækkende betragtninger bidrager til en ønskelig nuancering af en debat, der meget nemt bliver sort-hvid.

Terror er en meget uhåndterbar størrelse – ikke kun for dem, der skal forhindre og bekæmpe den, men også for os andre, der skal definere den for at finde ud af, hvad vi egentlig taler om.

Bagge Laustsen er lektor i politisk sociologi og beskriver først terror som fænomen. Her er den første vanskelighed, at terror ikke er en absolut størrelse. Det er de færreste, der vil betegne sig selv som terrorister. De fleste kæmper for en sag og ser sig som frihedskæmpere, martyrer eller andet. En amerikansk forsker har fundet, at der findes mindst 109 forskellige definitioner på terror.

Noget af det mest markante ved terror er dens uberegnelighed, og derfor er et af resultaterne den latente frygt eller angst, terrortruslen kan medføre.

I andet afsnit ser forskeren på terrorens former. Først hvordan den adskiller sig fra regulær krig, og her er en af de markante forskelle, at der ikke er regler indenfor terror, at det er svært at finde fjenden, der skal bekæmpes og at der stort set aldrig finder en fredsslutning sted.

Terroren har traditionelt også haft farver: rød terror er oftest med socialistisk sigte, hvid terror er højreorienteret, mens nazisternes terror var brun. I dag er det mest markante nye, at terroren kan være netværksbaseret, at den ofte er mediefokuseret og at den er international, samt at der er udviklet helt nye våbentyper, der kan bruges i terror.

Bogen afsluttes med en diskussion af kampen mod terror. Her drejer det sig blandt andet om balancen mellem statens rolle som individets beskytter og hensynet til individets frihedsrettigheder. Forfatteren påpeger, at stramninger af terrorlovgivningen og de metoder, der tages i brug, kan sammenlignes med strips til at holde kabler sammen: de kan kun strammes, aldrig slækkes, og man kan kun øge friheden ved helt at skære dem over.

Bogdetaljer

Secondary title
Tænkepauser - viden til hverdagen
Forlag
Århus Universitetsforlag
Faustnummer
51323580
ISBN
978-87-7124-348-2
Antal sider
60

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelser