Bog

Tilfældets gud

Af (
2011
)

Anmeldelse

Tilfældets gud

Tilfældets gud af Kirsten Thorup, Gyldendal, 2011

For Ana handler det meste i denne tilværelse om køb og salg. Hun lever og ånder for sit arbejde i et internationalt firma og lever et liv i luksusklassen. Og så alligevel ikke, for hun er stresset, det eneste der tæller er at gå på arbejde, og bo tæt på arbejdet. Stress, uro, og angst  der ligger under overfladen og minder hende om at hun også er et menneske med følelser bliver fejet af og dulmet ned med spil på casino, med piller og alkohol. En velfortjent ferie i Gambia, på firmacoachens opfordring kommer til at vende op og ned på hendes liv. Hun møder en strandsælgerske, en af dem der har sneget sig ind på den ellers afspærrede strand, for at de hvide rige turister kan få lov at være i fred. Den fattige sorte pige hedder Mariama, og fra den dag Ana bliver berørt af hendes stemme sker der noget inde i hende. Mariama bliver hendes projekt, og en drøm om et eventyr, hvor man kan se for sig en en lille grim ælling til udvikle sig til en rigtig svane, og måske få sig en uddannelse i et vestligt land. 

Ana kan pludselig mærke sig selv, at hun har følelser og at det bliver overordentlig vigtigt for hende at få gjort noget for denne pige, som er blevet hendes sjæl.

Ikke engang da hun kommer tilbage til firmaet kan hun glemme Mariama, og forbindelsen genetableres og nu er det ikke længere arbejdet der har første prioritet i Anas liv. Hun, der ikke er vant til at komme i kontakt med sit indre og forholde sig til følelser, er nu fanget ind af nye følelser.

Mariama kommer til London, for at blive installeret som aupair hos parret Ben og Bea, som Ana mødte i Gambia. Det betyder at Ana for at være tæt på sin grimme ælling også må flytte til London. 

Om projektet lykkedes skal ikke afsløres. Historien er medrivende og indfølende fortalt, og viser tydeligt hvad der kan ske med det enkelte menneske når facaden ikke længere kan opretholdes og livet må tage en ny drejning. 

 

Analyse

Thorup, Kirsten - Tilfældets gud

17 jan.13

I skarp kontrast mellem rig og fattig peger Kirsten Thorup på begrænsningerne og mulighederne i det liv, vi lever og byder hinanden.

Resume
Mariana, kaldet Ana, er blevet sendt på afstressningsferie i Gambia af sin erhvervscoach. Hun arbejder for et multinationalt finansfirma og er det udtalte billede på en følelsesmæssigt fremmedgjort, men overambitiøs medarbejder, for hvem arbejdet er det helligste i verden. Men vant som Ana er til at arbejde døgnet rundt, falder det hende svært at drosle ned i det luxuriøse afrikanske turistreservat, og hun kaster hurtigt sin rastløse opmærksomhed på den unge strandsælger Mariama. I Anas overfølsomme og forvirrede sindstilstand gør den fattige Mariama et så stort indtryk på hende, at denne navnesøster og komplette modsætning bliver en besættelse for Ana. Hun ønsker først at betale for pigens skolegang i Gambia, men får hende siden til London for at studere og rykker også selv derover. Men mens Mariama langsomt, og ikke uden problemer, muligvis finder ud af at begå sig i Europa, går Ana stille og roligt mere og mere i hundene - både karriere- og følelsesmæssigt.

 

 
Rig og fattig
At Ana bytter sin gud, sit arbejde, ud for et følelsesmæssigt engagement i en ukendt pige, kan umiddelbart synes utroværdigt og klichefyldt, men ligesom romanens stereotype fremstillinger af den rige, men ulykkelige vesterlænding og de skruppelløse gambianske sælgere er denne stereotyp også en del af romanens præmis: at mejsle problematikken mellem rig og fattig, Europa og Afrika, hvid og sort hårdt ud i sten for at ramme dybt og illusionsløst.

 

Ana er rig på materielle goder, men fattig og fremmedgjort på følelser. Hun er individet, der desperat forsøger at give sit liv mening i et europæisk samfund, der med fælles fodslag hylder individualitet og handlekraft, men hvor bagsiden af medaljen er den uundgåelige depressive ensomhed. Modsætningen står her klart frem mellem på den ene side den industrielt- og samfundsudviklede fremdrift af individet og på den anden side individets ensomme respons på presset: depressionen.

 

Ser man dybere ned i Anas desillusion, dukker en af romanens andre tematikker frem; en generel mangel på mening med livet. Et afsavn af nærmest religiøs karakter, hvor penge i mangel af bedre bliver gud: “Arbejdet er vores tids svøbe, vi er blevet arbejdssoldater”, siger det engelske par, Bea og Ben, som Ana møder i Gambia, og hos hvem hun senere installerer Mariama.Og begge knokler de da også, både Ana og Mariama, i jagten på penge: Ana på de individuelle og samfundsskabte ambitioners vegne, Mariama på den basale overlevelses vegne.

 

At søge aflad

 

I mange henseender minder Anas engagement i Mariama som en form for søgen aflad i forhold til sin egen utilstrækkelige selvfølelse. I den romersk-katolske begrebsverden forudsætter det at søge aflad dog, at man allerede har fået selve syndsforladelsen. Dog virker Ana ikke som om, hun overhovedet erkender nogen form for ‘synd’ - at hun ikke besidder eller tør besidde nok selvindsigt til at forstå sine egne bevæggrunde. Og her kommer romanens ‘erhvervscoach’ fint til sin ret som den ekspert, det moderne menneske søger svar hos i mangel af tilstrækkelig selvindsigt eller religiøs overbevisning. Coachen bliver ved et tilfælde den gud (jævnfør romanens titel), der kan guide og give svar, ligesom Ana tilfældigt gør sig til gud over Mariamas skæbne. Romanen kan på sidstnævnte punkt også siges på latent vis at spidde den aktuelle vestlige politiker og magthavers idé om at gøre sig alfaderlig over for lande med et andet styre end det vestlige.

 

Mariama kan på mange måder ses som Anas modsætning, men også som en paradoksal direkte forlængelse af Ana selv. En forlængelse, som Ana ønsker at afhjælpe og omvende. Men til hvad? Anas egen situation bliver, som romanen skrider frem, værre og værre, og både hun og hendes alter ego Mariama tyr til vestlige medikamenter for at overleve det vestlige liv. Dermed ikke sagt, at Mariama i bedste prækoloniale og romantiske stil kunne være (for)blevet en lykkeligt uvidende og naturlig ‘vild’, hvis hun da bare var blevet i Gambia. Men det som Ana forsøger at bygge Mariama op til, er det, Ana selv går ned på. At Mariama så muligvis evner at finde sin egen vej ud af sølet og på den måde muligvis, og i hvert fald tilfældigt, bliver sin egen gud, vil jeg lade stå åbent frem.

 

Thorup skrivestil og tematikker
Kirsten Thorups forfatterskab tog sit udgangspunkt i mere modernistiske formeksperimenter, men bevægede sig snart over mod mere realistiske tidsbilleder. Thorup fremstiller, som den moderne, samfundskritiske realist hun er i dag, illusionsløse portrætter af det moderne menneske og dets forsøg på at blive klar over og håndtere kærligheden og tilværelsen. Det gør hun blandt andet ved at skildre mennesker, der er marginaliseret i samfundet, og som bryder psykiske og sociale normer. Thorups samfundskritiske pointer i Tilfældets gud spidder både det vestlige samfunds indbyggede pres på individet, men også globaliseringen og dens konsekvenser. Gennem fremstillingen af sociale erfaringer peger hun på både begrænsningerne og mulighederne i det liv, vi lever og byder hinanden.

 

Thorup har skrevet digte, noveller, skuespil og dramatik til TV og radio, men hun er især kendt for sine romaner.

 

 Cand. mag. litt. Amrit Maria Pal

LITTERATUR OM BOGEN


Afsnit i bøger

99.1
Svennevig, Michael: Ude på kanten: portrætsamtaler om at turde
(heri s. 57-80: Kunst er berøringen mellem mennesker: Samtale med forfatteren Kirsten Thorup om romanen Tilfældets Gud).

Artikler i aviser

Information
(heri 1/4 2011: Karen Syberg: I de andres verdener).
Interview i forbindelse med udgivelsen af Tilfældets Gud.

Jyllands-Posten
(heri 10/4 2011: Annelise Bistrup: Kan vi holde vores rigdom ud?).
Portræt i anledning af udgivelsen af Tilfældets Gud.

Politiken
(heri 27/4 2011: Lise Garsdal: Kirsten Thorup: "Hvis man er så fokuseret på sit arbejde, glemmer man skønheden i verden").  
Interview i forbindelse med udgivelsen af Tilfældets Gud .

Anmeldelser i avisen

5/4 2011 Per Krogh Hansen i Berlingske
5/4 2011 Erik Skyum-Nielsen i Information
12/4 2011 Erik Svendsen i Jyllands-Posten
5/4 2011 May Schack i Politiken
5/4 2011 Lars Handesten i Kristeligt Dagblad
8/4 2011 Lars Bukdahl i Weekendavisen

Anmeldelser på nettet

Litteraturnu.dk
Anna Møller: U-trolig konstruktion og fortænkte former - Kirsten Thorup Tilfældets gud.

GENERELT OM FORFATTEREN

Bøger

99.4 Thorup, Kirsten
Juhl, Marianne: Kirsten Thorup. - Gyldendal, 2009. - 301 sider.
Om temaerne i Kirsten Thorups romaner fra Baby til Førkrigstid.

Afsnit i bøger

04.61
Om folkelighed / interview ved Thomas Harder. - Gyldendal, 1995.
(heri s. 66-75: Kirsten Thorup: Massekultur er ikke det samme som folkelighed).

32.5
Tine Andersen: Rå silke : kropsnære kvindehistorier fra 1970 til i dag. - Gyldendal, 1988.
(heri s. 112-134: Rejsen mod moders-målet: En læsning af Kirsten Thorups forfatterskab 1967-1987).

61.26
Den tredie skønhed : kvindekroppe i forandring. - Aarhus Universitetsforlag, 1989.  - (Årbog for kvindeforskning ; 1).
(heri s. 38-51: Margrethe Andreassen: Den tredje skønhed : om den androgyne figur hos Kirsten Thorup).

81.04
Jørgensen, John Chr.: Kulturopbruddets år : essays og reportager om forfatterne og kulturen i 1970erne og 80erne. - Ørenlyd, 1982.
(heri s. 66-70: Det er ikke finere at være forfatter - samtale med Jette Drewsen og Kirsten Thorup).

81.5
Nordisk kvindelitteraturhistorie / redaktion Elisabeth Møller Jensen, hovedredaktør. - Rosinante, 1993-1998. - 5 bind.
(heri s. 28-35: Elisabeth Møller Jensen: Om Kirsten Thorup; s. 422-425: Anne-Marie Mai: Ved genrernes grænser).

81.6
Dalager, Stig: Danske kvindelige forfattere : udvikling og perspektiv. - Gyldendal, 1982. - 2 bind.
(i bind 2, s.126, 131, 138, 162 og 168).

81.6
Dansk litteraturhistorie. - Gyldendal, 1983-1985. - 9 bind. 
Bind 8 : Velfærdsstat og kulturkritik 1945-80 / Michael Bruun Andersen m. fl. - 1985. - 666 sider.
(heri s. 540-544: Solidariteten som nøgle til virkeligheden: Kirsten Thorup og Marianne Larsen).

81.6
Litteraturens stemmer : Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Gad, 2000.
(i 1. udg., 1999, s. 549-551; i 2. udg, 2003, s. 364-367: Johannes Fibiger: Kirsten Thorup).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - Nyredigeret og nyskrevet udgave / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. - Gad, 1980-82. - 5 bind.
(i bind 5, s. 259-267: Marie-Louise Paludan: Kirsten Thorup).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-2002. - 3 bind.
(i bind 3, s. 11-24: Erik Skyum-Nielsen: Kirsten Thorup).

81.65
Blixen, Brøgger og andre danske damer / redigeret af Bodil Wamberg. - Centrum, 1985.
(heri s. 83-99: Torben Brostrøm: I dag er det Kirsten Thorup).

81.65
Brandt, Jørgen Gustava: 80 moderne danske digtere : præsentation & portræt : essays / af Jørgen Gustava Brandt og Asger Schnack ; fotografier af Gregers Nielsen. - Gyldendal, 1988. - 307 sider.
(heri s. 267-271: Kirsten Thorup).

81.65
Skyum-Nielsen, Erik: Modsprogets proces : poesi, fiktion, psyke, samfund : essays og interviews om moderne dansk litteratur. - Arena, 1982.
(heri s. 204-218: Mennesker er mere end det liv de lever : Kirsten Thorup).
Interview med Kirsten Thorup om hendes forfatterskab.

99.26
Dansk kvindebiografisk leksikon / redaktion Jytte Larsen m fl. - Rosinante, 2000-2001. - 4 bind
(i bind 3, side 455-456: Katja Tang: Kirsten Thorup).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen ; under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001. - 2 bind
(i Biografier s. 465-466: John Chr. Jørgensen: Kirsten Thorup).

Artikler i tidsskrifter

02
Bogens verden: tidsskrift for kultur og litteratur
(heri 2011. nr. 3/4, s. 4-6: Kirsten Thorup: Med livet som indsats: Om forholdet mellem virkelighed og fiktion, mellem liv og digtning, sådan som jeg oplever det fra den skrivendes position). 

80
Lettre internationale: Europas Kulturmagasin.
(heri 2003, nr.2, s.45-48: Thomas Thurah: Realismens konstruktioner).

80.5
Den blå Port
(heri 2014, nr. 93, s. 31-33: Kirsten Thorup: Reflektioner over en forfatters arbejde). 

80.5
Passage: tidsskrift for litteratur og kritik
Nr. 56, 2006: Temanummer om Kirsten Thorup. 

Artikler i aviser

Aktuelt
(heri 4/12 2000: Kirsten Thorup: Vi er landet på en anden planet).
Takketale holdt i anledning af Det Danske Akademis Store pris for romanen Bonzai.

Information
(heri 8/4 2011: Rasmus Bo Sørensen: Rystende og rensende)
Interview med Kirsten Thorup

Jyllands-posten
(heri 20/8 2004: Marianne Juhl: I bøgernes verden: Den nysgerrige læser).
Interview med Kirsten Thorup om hendes egne læsevaner.

Kristeligt Dagblad
(heri 10/4 2004: Helene Moe: Den tid hvor dæmonerne flokkes).
Interview. Kirsten Thorup opfatter tiden mellem to bøger som truende, og betragter det som en renselsesproces at skrive.

Kristeligt Dagblad
(heri 15/7 2004: Marianne With Bindslev: Inden i sig selv uden for samfundet).
Interview med Kirsten Thorup om at bruge aleneheden i sit arbejde til at give den fiktive verden liv.

Kristeligt Dagblad
(heri 28/7 2012: Dorte Washuus: De usynlige menneskelige dramaer).
Interview. 

Politiken
(heri 9/2002: Marie Tetzlaff: Forfatterens værksted).
Interview med Kirsten Thorup om sine vaner som "morgenskriver".

Politiken
(heri 17/2 2007: Marie Tetzlaff: Både glæden og sorgen er kort).
Samtale, hvor forfatteren ser tilbage på sit forfatterskab. 

Links

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportræt. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste biblioteker.

KulturXpressen
Forfatterens skrivebord: Kirsten Thorup
Interview. 

Kvinfos webmagasin
Elisabeth Møller Jensen: En verden, der er som sunket i havet

Kvinfos webmagasin
Kirsten Thorup: Eftertiden.
Artikel af forfatteren om et mor-datter forhold.

Nyere danske forfattere
Præsentationer af danske forfattere og deres værker. Produceret af forfatteren og kritikeren Jacob Brønnum for Det Kongelige Bibliotek.

Ord til alle sider
Lonni Krause: Kirsten Thorup.
Interview med forfatteren. 

Youtube
Kirsten Thorup fortæller om det at skrive og hvad der skal til for at blive forfatter. Klippet er uploaded af forlaget Gyldendal.

Youtube
Kirsten Thorup fortæller om Tilfældets Gud.


Bibliotekar Mette Francke, Vejle Bibliotekerne

Bogdetaljer

Forlag
Gyldendal
Faustnummer
28714289
Graphic
Ida Balslev-Olesen
ISBN
9788702109108
Antal sider
314

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer