Bog

Turbo

Af (
1968
)

Analyse

Højholt, Per - Turbo

Hvad vi forbinder med ordet turbo er fart, og inspireret af rockmusikeren Jimi Hendrix er farten netop det bærende element i Per Højholts sprogligt legende og betydningsforskydende digt Turbo.

I 1949 debuterede Per Højholt (22.07.28-15.10.04) i det litterære tidsskrift Heretica, og samme år udkom digtsamlingen Hesten og solen. Digtsamlingen Poetens hoved fra 1963 markerer på flere områder et vendepunkt i forfatterskabet. Det er her Højholts egentlige gennembrud indtræffer, og det er her den halvreligiøse digtning, der præger det tidlige forfatterskab, forsvinder til fordel for en ny tilgang til litteraturen. Med inspiration fra den amerikanske litterære bølge New Criticism, der netop kræver en ny litterær tilgang, og fra Mallarmé, ændrede Højholt sin opfattelse af digterens rolle. Det litterære værk er upersonligt, og der er ingen forbindelse mellem forfatter og tekst. Det vil sige, at teksten ikke ses i forbindelse med virkeligheden, og at betydning kun opstår som en forbindelse mellem den enkelte læser og teksten. Dette gør sig i høj grad gældende i Turbo, hvor mening ikke er noget, der kan fastholdes.

Hvad vi forbinder med ordet turbo er fart, og inspireret af rockmusikeren Jimi Hendrix er farten netop det bærende element i Turbo. Turbo er en fremadskridende leg med ordene og med sproget; den er et mødested for forskellige litterære retninger, der peger væk fra tressermodernismen; den er opbrud. Her finder man ikke et handlingsforløb, tværtimod får det konkrete sproglige udtryk forrang for indholdet. Her er tale om en interesse for det materielle, og for alt det, der ikke har med ordenes mening at gøre.

Den sproglige leg i Turbo viser sig bl.a. ved, at ordene i sætningerne byttes rundt, og ved de mange betydningslag. Der er henvisninger til så forskellige fænomener som tips, fodbold, sex og kunst. Eksempelvis fremstår ordet ”brandkusse” seksuelt, men det er også en reference til billedkunstneren Constantin Brancusi, som Højholt senere i forfatterskabet opkalder et digt efter. Herved demonstreres ordenes flertydighed, og hvordan sproget kan undvige en fast mening.

De manglende strukturer i form og indhold er ikke udelukkende nedbrydning. Som læser møder man sine egne begrænsninger, og dermed åbnes der op for nye oplevelser. Skriften gør således opmærksom på livet.

Interessen for det konkret sproglige og afskrivningen af kunstens erkendelsesmæssige funktion er det, der distancerer Per Højholt fra den danske tressermodernisme og leverer en kritik af realismen; til gengæld forbinder forfatterskabet sig til forfattere som Inger Christensen, Hans Jørgen Nielsen og Klaus Høeck, der alle tematiserer skrift og forholdet mellem sprog og verden. Turbo bør læses for sit demonstrative, turbulente og meget intense sprog. Er sprog, der placerer Turbo som et af periodens hovedværker.

Stud.mag. Camilla Møhring Reestorff, juli 2006

 

Litteratur om bogen

Afsnit i bøger

81.64
Finn Stein Larsen: Prosaens mønstre : nærlæsninger af danske litterære prosatekster. - Berlingske, 1971. 
(heri s. 175-197: Poesi og fodbold).
Nærlæsning af prosadelen af Turbo og forslag til tolkninger.

81.65
Hugo Hørlych Karlsen: Skriften, spejlet og hammeren : en kritisk analyse af en række nyere, eksperimentelle danske forfatterskaber. - Borgen, 1973.
(heri 213-223: Forskelsløsheden og forskellen).
Analyse.

81.69
Analyser af moderne dansk lyrik / redaktør Per Olsen. - Borgen, 1976. - 2 bind.
(i bind 2, s. 224-236: Ove Petersen: Den kastrerede heliotrop).

99.4 Højholt, Per
Bo Hakon Jørgensen: Primitivitetens paradoksale kostume. - Odense Universitetsforlag, 1986.
(heri s. 115-122: Turbo).

99.4 Højholt, Per
Mellem ørerne - PerFormer Højholt : mediekunst 1967- / red. Jacob Kreutzfeldt, Karsten Wind Meyhoff, Morten Søndergaard . - Information ; Museet for Samtidskunst; DR Multimedie, 2004.
(heri s. 69-83: Jacob Kreutzfeldt: Per Højholts Turbo : fra skrift til lyd - fra digt til lydproduktion).
Om radioindspilning af nogle dele af Turbo, hvor selve rummet og en telefonboks indgår i lydeksperimentet).

99.4 Højholt, Per
Natur/retur : en bog om Per Højholts forfatterskab / redaktion Iben Holk. - Centrum, 1984.
(heri s. 85-93: Erik Skyum-Nielsen: Modernismen punkteret).

99.4 Højholt, Per
Niels Egebak: Højholts metode. - Schønberg, 1974.
(heri s. 106-123: Turbo).

99.4 Højholt, Per
Poetens praksis, perspektiveret : om Per Højholt / redigeret af Carsten Puggaard. - Statsbiblioteket, 2003.
(heri s. 67-74: Jacob Kreutzfeldt: Hundekunstner i radioen)
Omkring produktionen af radioudsendelsen Turbo - en Space-ficering.

Artikler i tidsskrifter

05.6
Selvsyn : aktuel litteratur og kulturdebat. - Gyldendal.
(heri 1971, nr. 3, s. 66-69: Jens Smærup Sørensen: At læse poesi).
Analyse af første afdeling af digtsamlingen.

37.1489605
Dansk noter. - Dansklærerforeningen.
(heri 2004, nr. 1, s. 36-43: Erik Spang-Thomsen: Dejsende opspring : eller : Dytte-fytte-skorsten)
Højholts mnemotekniske eksperimenter kan bruges som indgang til Turbo og kritik af kritikken.

70.5
Mak.
(heri 1971, nr. 3, s. 30-32: Vagn Thule: Litteratureksperiment og politisk vision).

80.5
Kritik : tidsskrift for litteratur, forskning og undervisning. - Fremad.
(heri 1970, nr. 13, s. 5-15: Vagn Thule: Et aluminium af superlyd : Per Højholts poesi og poetik).
Især s. 10-15 om Turbo.

80.5
Vindrosen. - Gyldedal.
(heri 1969, nr. 4, s. 29-34: Bo Hakon Jørgensen: Hans liv tage retning - og forblive horisontalt).
Analyse.

81.6505
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur.
(heri 2002, nr. 19, s. 229-239: Ask Hejlskov Larsen: Et essay om en ikke-eksisterende tekst : Per Højholts Turbo som en litterær kendsgerning).
Turbo er en virkelig mærkelig tekst.

Artikler i aviser

Århus Stiftstidende
(heri 1/10 1969: Per Højholt: Det begyndte med, at det skulle være langt).
Hvordan digtsamlingen Turbo blev til.

Anmeldelser i aviser

9/11 1968 Vagn Thule i Aktuelt
28/10 1968 Steffen Hejlskov Larsen i Berlingske Aftenavis
26/10 1968 Henning Fonsmark i Berlingske Tidende
19/10 1968 Hans-Jørgen Nielsen i Information
19/10 1968 Niels Barfoed i Politiken

Video, bånd, CD

Per Højholt: Tilbage til Turbo (cd). - Exlibris Musik, 2001. - 2 cd'er.
På cd nr. 1 en nyfortolkning/nyindspilning  og på cd nr. 2 den oprindelige indspilning af radiomontagen Turbo fra 1968.

Links

Sentura : magasin for litteratur og levende billeder.
Ulf Joel Jensen: Strøm på Højholt.
Interview med Jesper Ravn om Tilbage til....Turbo.

 

Generelt om forfatteren

Bøger

99.4 Højholt, Per
Højholt : portræt af en praksis / redigeret af Jacob Bøggild. - Spring, 2004. - 303 sider.
Antologi med bidrag om Højholts skrivemåde og især om Praksis-lyrikken.

99.4 Højholt, Per
Natur/retur : en bog om Per Højholts forfatterskab / redaktion Iben Holk. - Centrum, 1984. - 308 sider.

99.4 Højholt, Per
Niels Egebak: Højholts metode : et essay. - Schønberg, 1974. - 156 sider.
En analyse af Per Højholts litterære produktion. Teksten anskues som person og Per Højholts person er ladt ganske ude af betragtning.

99.4 Højholt, Per
Per Højholt: Jeg vil ikke stå i vejen for kaos : Per Højholts forfatterskab / Johan Rosdahl. - Munksgaard, 1998. - 172 sider. - (Forfatterserien fra Munksgaard)
Tekster af Per Højholt, tekster fra Højholts samtid, introduktion til forfatterskabet m.v. beregnet for gymnasiet o.l.

99.4 Højholt, Per
Per Højholt: Udsatte egne - det er mig : samtaler med Per Højholt / interviewer Lars Johansson. - Borgen, 1998. - 136 sider.
Interview i en blanding af selvbiografiske perspektiveringer, litterære betragtninger og analyser af egne værker.

99.4 Højholt, Per
Per Højholt. - Åløkke, cop. 1982. - 36 sider. - Syn for sagn : danske forfatterportrætter ; 2.
Arbejdshæfte til TV-bånd med fem spørgsmål til Per Højholt, eksempler på Gitte-monologer og en oversigt over hans litterære produktion til 1982.

99.4 Højholt, Per
Bo Hakon Jørgensen: Primitivitetens paradoksale kostume : om Per Højholts forfatterskab : et essay. - Odense Universitetsforlag, 1986. - 221 sider.

99.4 Højholt, Per
Ole Krogh: Per Højholt som eksempel : fra modernisme til skrifttænkning. - Studenterrådet ved Københavns Universitet, 1973. - 132 sider.
Universitetsspeciale om centrale temaer og udtryksformer i den nye generations tekster med Per Højholt som eksempel.

99.4 Højholt, Per
Carsten Madsen: Poesi, tanke & natur : Per Højholts filosofi og digtning. - Klim, 2004. - 428 sider.
An analyse af Per Højholts digtning og poetik ud fra en tese om, at forfatterskabet konsekvent er splittet i en sproglig og en skriftlig dimension, hvor sproget forbinder det med traditionen, mens skriften befordrer en kritik og parodi på samme tradition.
Disputats, Århus Universitet.

99.4 Højholt, Per
Mellem ørerne - PerFormer Højholt : mediekunst 1967- / redigeret af Jacob Kreutzfeldt, Karsten Wind Meyhoff og Morten Søndergaard. - Information : Museet for Samtidskunst : DR Multimedie, 2004. - 207 sider + 2 cd'er.
Om Per Højholts arbejde med andre medier end det skrevne, f.eks. radiomontager og TV. Udgivet i forbindelse med udstillingen Mellem ørerne-PerFormer Højholt på Museet for Samtidskunst 18/6-26/9 2004.

Afsnit i bøger

12
K. E. Løgstrup: Skabelse og tilintetgørelse : religionsfilosofiske betragtninger. - Gyldendal, 1978.
(heri s. 45-54: Tid i Per Højholts kunstfilosofi).

80.1
Jette Kromann: Digtere på bånd. - Borgen, 1966. - 2 bind.
(i bind 1, s. 165-195: Per Højholt).
Interview.

81.17
Thomas Thurah: Historien er ikke slut : samtaler med 36 europæiske forfattere. - Gyldendal, 2001.
(heri s. 226-229: Jeg befinder mig).
Om Per Højholts poetik.

81.6
Danske forfatterskaber / Susan Mose, Peter Nyord, Ole Ravn. - Systime, 2005- . - bind.
(i bind 3 : 1950-1985, s.75-82: Ord- og betonarbejderen).
Lille gennemgang af forfatterskabet

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave  / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-2002. 3 bind.
(i bind 2, s. 156-172: Carsten Madsen: Per Højholt). 

81.65
Erik Skyum-Nielsen: Modsprogets proces : poesi, fiktion, psyke, samfund : essays og interviews om moderne dansk litteratur. - Arena, 1982, - 343 sider.
(heri s. 71-88: Man skal ikke blive længere på scenen end man har underholdning til : Poesi i praksis).

81.65
Vandmærker : nærlæsninger af ny dansk litteratur / Anders Østergaard (red.) . - Dansklærerforeningen, 1999.
(heri s. 423-443: Bo Hakon Jørgensen: ...Han tror jeg er en krimi.. - om Katrine Marie Guldager og Per Højholt).

Artikler i tidsskrifter

02.05
Bogens Verden : tidsskrift for litteratur og kultur. - Danmarks Biblioteksforening : Det Kongelige Bibliotek : Danmarks Biblioteksskole.
(heri 1985, nr. 8, s. 502-504: Steffen Mossin: Frækhedens last : det personlige spring i Per Højholts forfatterskab).
Teoretisk artikel om forfatterens personlige medleven i sit forfatterskab.

80.5
Det Danske Akademi / Selskabet til de Skiønne og Nyttige Videnskabers Forfremmelse. - Gyldendal.
(heri 1981/1988, s. 170-192: Per Højholt).
Tale af Benny Andersen ved tildelingen af Akademiets store pris til Per Højholt den 28/11 1982 med Per Højholts tak: Jeg er en metafor og en sidste Gitte-monolog.

80.5
Kritik, - Gyldendal.
(heri 1997, nr. 130, s. 58-65: Ole M. Høystad: Katakretiske Lynskud : Per Højholts metaforiske boom).
Litteraturvidenskabelig beskrivelse af Per Højholts lyrik.

80.5
Passage : tidsskrift for litteratur og kritik.
(heri 2000, nr. 36, s. 5-45: Højttaler - holdt! - et stereofonisk Arena-interview med Per Højholt, 1976 og 1999 ved Jens Smærup Sørensen og Lars Bukdahl/Christian Dorph).
Interviewet er baseret på to samtaler, krydsklipper mellem 1976 og 1999 og tegner et billede af hele forfatterskabet.

80.5
Passage : tidsskrift for litteratur og kritik.
(heri 2001, nr. 39, s. 71-79: Lars Bukdahl: Son of Per : Højholts personalefest: Kom som du i hvert fald ikke er!).
Om navne i Per Højholts værker.

81.605
Synsvinkler. - Center for nordiske studier.
(heri 1998, nr. 19, s.18-26: Marian Bødker: I digterens have : et essay om Per Højholt).
Essayet beretter fra et besøg hos Per Højholt, hvor de to diskuterede sider af Højholts forfatterskab, bl.a. forholdet mellem sprog og virkelighed, natur og menneske.

81.605
Synsvinkler. - Center for nordiske studier.
(heri 1998, nr. 19, s. 40-47: Lars Bukdahl: For mig gerne! : nulhuller, æg, B-æg og sukkerærter, opspring fra, nedspring i, forsvar for, hos gode gamle og nye Per Højholt).
Om sproget i Per Højholts digtning.

81.6505
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur.
(heri 1998, nr. 12, s. 20-41: Christian Dahl: Nyt fra labyrinten : samtale med Per Højholt).

80.5
Vindrosen. - Gyldendal.
(heri 1968, nr. 7, s. 18-24: Vagn Thule: Existens og individualitet).
Sammenligning af Ivan Malinovskis og Per Højholts digtning.

Artikler i aviser

Ekstra Bladet
(heri 22/7 1998: Hans Bjerregaard og Marie Lade: Gitte og alt det andet).
Ved Per Højholts 70 års fødselsdag

Berlingske Tidende
(heri 9/8 1998: Søren Kassebeer: Højholt og sådan noget).
Interview.

Video, bånd, CD

Digterstemmer [lydoptagelse (cd)] / ide: Lene Wissing; redaktion Christian Yde Frostholm, Morten Søndergaard og Lene Wissing, - Foreningen af digterstemmer. - 1 compact disc (70 min.).
Bl.a. Per Højholt.

99.4 Højholt, Per
Højholt / manus, instruktion, foto Lars Johansson. - Peter Bech Film, 1997. - 1 kassette (VHS) (58 min.).
Portrætfilm, hvor Per Højholt fortæller om sit liv og reflekterer over sin litterære praksis.

99.4 Højholt, Per
Auricula : en samtale med Per Højholt / tilrettelæggelse Lene Bredsdorff ; oplæsning Peter Steen. - DR Multimedie, 2000. 1 cd (60. min.).
Samtale med forfatteren Per Højholt hvori han fortæller om sin store, knap færdige roman, som han har arbejdet på siden 1977. Samtalen belyser Højholts rige og originale fantasi og holdninger til livet i al almindelighed.

Links

Den store Danske
Artikel om Per Højholt

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportræt. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Litteratursidens forfatterportræt
Biografi, bibliografi, forfatterens yndlingslæsning mv. om danske nulevende skønlitterære forfattere, udarbejdet af folkebiblioteker i samarbejde med forfatterne.

Bibliotekar Birgitte Bjælde, Vejle Bibliotek

05 jul.06

Bogdetaljer

Forlag
Schønberg
Faustnummer
03988597
ISBN
9788702012330
Antal sider
70

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer