Bog

Formynderfortællinger

Af (
1964
)

Analyse

Sørensen, Villy - Formynderfortællinger

Modernismens forgangsmand Villy Sørensen skriver i Formynderfortællinger om menneskets forhold til andre, til sig selv og om forholdet mellem frihed og nødvendighed.

Villy Sørensen har siden 1950erne været en nøgleperson i dansk kulturliv.  Han var en af hovedaktørerne bag lanceringen af modernismen i Danmark i 1960erne, bl.a. besad han i perioden 1959-63 posten som redaktør på Gyldendals litterære tidsskrift Vindrosen i fællesskab med Klaus Rifbjerg.

Siden debuten i 1953 med Sære fortællinger er Villy Sørensens forfatterskab vokset støt, og i dag indeholder det en omfattende mængde tidsskriftsartikler, antologier, dagbøger og essaysamlinger samt tredive bogtitler og tyve oversættelser fra tysk og latin af bl.a. værker af Hermann Broch, Franz Kafka og Thomas Mann, forfattere der alle har inspireret Sørensen.

Forfatterskabet, der både er litterært og filosofisk, tager udgangspunkt i eksistentielle spørgsmål. Det handler om det at være menneske i en moderne verden. Fortællingerne i Formynderfortællinger handler om menneskets forhold til andre og til sig selv og om forholdet mellem frihed og nødvendighed. Det bliver til tolv historier om formynderi både på det politiske og det individuelle, menneskelige plan, men også til historier om undergang, splittelse og identitetstab. Fortællingerne er tillige en leg med sproget og med litteratur som genre. Der skrives op ad legender, eventyr og folkeviser, så man som læser forventer en opbyggelighed, hvor alting til slut falder på plads. Men i Sørensens fortællinger kommer forløsningen ikke, tværtimod bibeholdes undergangen. Sørensen siger det selv: ”Se så! nu begynder vi. Når vi er ved enden af historien, ved vi ikke mere end vi ved nu”. Det er denne omvending af indledningen til H.C. Andersens Snedronningen, der indleder Formynderfortællinger. Det understreges altså fra første linie, at fortællingerne er det modsatte af eventyr: nok kan det enkle og tilgængelige sprog og fortællestilen klassificeres som eventyrligt, men indholdet er mere komplekst; det kræver fortolkning og erkendelse.

Ved hjælp af litteraturen kan ukendte sider af mennesket og af den moderne verden erkendes. Individet og samfundet står centralt, og der knyttes an til den moderne psykologi og til historiske omstændigheder. Hermed stemmer fortællingerne overens med den opfattelse af litteraturen som et privilegeret erkendelsesredskab, som Sørensen selv var med til at lancere under begrebet modernisme.

Stud.mag. Camilla Møhring Reestorff, marts 2006

 

Litteratur om bogen

 

99.4 Sørensen, Villy
Jørgen Bonde Jensen: Litterær arkæologi : studier i Villy Sørensens Formynderfortællinger. -  Gyldendal, 1978. - 299 sider.
En præsentation af Villy Sørensens forfatterskab med udgangspunkt og centrum i en analyse af Formynderfortællinger.
Analyse af alle noveller: s. 136-168: En glashistorie og En fremtidshistorie, s. 48-57, 58-64, 65-71: Formynderens fortællinger, s. 36-47: Et formynderskabs historie, Tre legender: s. 19-26: Om den onde Judas, s. 27-33: Kejser og apostel, s. 34-35: Om det hellige ægtepar Adrian og Natalia, s. 72-76: Skrigeren, s. 77-85: Chefen, s. 86-93: Fuglen i jomfruham, s. 94-112: Plejedatteren, s. 113-135: I det fremmede.

Afsnit i bøger

04.6
Svend Johansen: Millionbevidsthed : udvalgte artikler og anmeldelser / redigeret af Hans-Jørgen Nielsen og Søren Schou. - Arena, 1969.
(heri 140-146: om  Formynderfortællinger, især om En glashistorie).

04.6
K. E. Løgstrup: System og symbol : essays. - Gyldendal, 1983.
(heri s. 235-242: Villy Sørensens modæventyr; s. 235-236: om Fuglen i jomfruham, s. 236-237: En fremtidshistorie, s. 237-239: Et formynderskabs historie, s. 239-240: I det fremmede, s. 240-241: Plejedatteren, s. 241-242: Om den onde Judas).

80.1
Johan Fjord Jensen: Efter guldalderkonstruktionens sammenbrud. - Modtryk, 1981. - 3 bind. - (Skriftrække for Institut for litteraturhistorie, Aarhus universitet ; 2-4).
(i bind 3, s. 81-161: Villy Sørensen og det tredje standpunkt).
Især s. 112-120 om novellen En fremtidshistorie.

81.08
Åsfrid Svensen: Orden og kaos : virkelighet og uvirkelighet i fantastisk litteratur. - Aschehoug, 1991.
(heri s. 113-131: Villy Sørensen: "En glashistorie").
Analyse af En glashistorie.

81.6
Dansk litteraturhistorie. Gyldendal, 1983-1985. - 9 bind.
(i bind 8, s. 214-218, 225-244).
Om Villy Sørensens forfatterskab.
(heri s. 235-237: om En glashistorie, s. 237-239: om En fremtidshistorie).

81.604
Analyser af Dansk kortprosa / redaktør: Jørgen Dines Johansen. -  Borgen. - 2 bind. - 1977.
(I bind 2, s. 165-184: Jørgen Bonde Jensen: Glem ikke at det aldrig kan være en fordel at være blind).
Analyse af novellen En glashistorie.

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. – Gad, 1980-82. – 5 bind.
(i bind 4, s. 52-55: Per Øhrgaard: Villy Sørensen, afsnittet: Formyndere og deres myndlinge).
Om Formynderfortællinger.

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. – 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. – Gad, 2000-2002. - 3 bind.
(i bind 2, s. 152-154: Jon Helt Harder: Villy Sørensen, afsnittet: Psyke og historie).
Om Formynderfortællinger.

81.64
Lars-Olof Franzén: Punktnedslag i dansk litteratur 1880-1970. - Lindhardt og Ringhof, 1971.
(heri s. 111-120: Modernismens eventyrfortæller).
Især s. 118-120: om Formynderfortællinger).

81.65
Thomas Bredsdorff: Sære fortællere : hovedtræk af den ny danske prosakunst i tiåret omkring 1960. - Gyldendal, 1967.
(heri s. 21-51: Villy Sørensen).
(heri s. 35-37: om novellen Om den onde Judas).
(heri s. 42-44: om novellen En glashistorie).
(heri s. 48-51: om novellen Fuglen i jomfruham, bl.a. sammenholdt med folkevisen: Jomfruen i fugleham).

81.65
Modernismen i dansk litteratur / redigeret af Jørn Vosmar. - Fremad, 1967.
(heri s. 128-136: Villy Sørensen).
Især s. 135-136 om En Fremtidshistorie.

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff, - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Værker, s. 103-104: Jørgen Bonde Jensen: Formynderfortællinger).

99.4 Sørensen, Villy
Både frem og tilbage : portræt af Villy Sørensens forfatterskab / redigeret af Marianne Barlyng og Jørgen Bonde Jensen. - Spring, 2002. - (Springs forfatterskabsportrætter).
(heri s. 126-135: Anne Birgitte Richard: Køn og skæbne : Om Romeo og Signe i Ufarlige historier og Plejedatteren i Formynderfortællinger).
(heri s. 136-149: Finn Hauberg Mortensen: A.E.I.O.U. : Et formynderskabs historie).
Analyse af Et formynderskabs historie.
(heri s. 150-158: Erik Svendsen: Om at aflede og vildlede med udtryk).
Analyse af novellen Skrigeren
(heri s. 159-160: Jørgen Bonde Jenssen: Chefen og Chefen : Villy Sørensen og Aksel Heltoft).
Analyse af novellerne Chefen af Aksel Heltoft og Chefen af Villy Sørensen.
(heri s. 161-169: Flemming Harrits: Betænkeligheder : om En fremtidshistorie).
Analyse af En fremtidshistorie.
(heri s. 170-181: Marianne Strøm Hansen: Kunst og essayistik hos Villy Sørensen - set gennem Formynderfortællinger).
Analyse af Formynderfortællinger

99.4 Sørensen, Villy
Ebbe Sønderiis, Ebbe: Villy Sørensen : en ideologisk analyse. -  GMT, 1972. - 144 s.
Afhandling.
(heri s. 97-120: om Formynderfortællinger).
Analyse af novellerne i Formynderfortællinger.

99.4 Sørensen, Villy
Villy Sørensen: Perioder : dagbog 1961-74. -  Gyldendal, 1993.
Især s. 87-114: dagbog fra 1964, er der spredte optegnelser om Formynderfortællinger.

99.4 Sørensen, Villy
Villy Sørensen: Talt : et interview ved Finn Hauberg Mortensen. -  Gyldendal, 2002.
(heri s. 100-102: Formynderfortællinger).
Spredte bemærkninger om Formynderfortællinger.

Artikler i tidsskrifter

05.6 
Kriterium : tidsskrift for kultur og politik. - Nyt Nordisk Forlag.
(heri 1965/66, nr. 2, s. 38: om Formynderfortællinger).

19.0105
Exil : tidsskrift for tekstteori. - Vinten.
(heri 1966/67, nr. 2, s. 10-19: Søren Baggesen: Modernismens ny omverdensbevidsthed).
Især s. 17-19 en sammenstilling af novellerne Tigrene fra Sære historier og En fremtidshistorie fra Formynderfortællinger.

37.1489605 
Meddelelser fra Dansklærerforeningen.
(heri 1978, s. 361-376: Bo Nielsen: Jomfruen i fugleham - et motivs udvikling).
Især s. 366-370 analyse af novellen Fuglen i jomfruham.

80 
Nordica : tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik. - Syddansk Universitetsforlag.
(heri 1996, s. 149-164: Caterina Testa: Den smertelige indre proces : - om fire historier af Villy Sørensen,  s. 155-161: om Fuglen i jomfruham).

80.5
Det Danske Akademi / Selskabet til de Skiønne og Nyttige Videnskabers Forfremmelse. - Gyldendal.
(heri 1974-1981, s. 81-93: Villy Sørensen: Historien om en historie).
Forfatteren om baggrunden for formynderskikkelsen. Om Villy Sørensens egen historie Det fremmede.

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 2000, nr. 144, s. 57-68: Jørgen Bonde Jensen: Demokratismens problemstillinger : et gensyn ved århundredskiftet med Villy Sørensens Glashistorie og Hans-Jørgen Nielsens Hvide verden).
Om novellen Glashistorie fra Formynderfortællinger.

81.5
Reception : tidsskrift for nordisk litteratur. - Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet.
(heri 2003, nr. 52, s. 7-13: Anders Juhl L. Rasmussen: Læsningens forvandlinger : om fortolkningens former i en fortælling af Villy Sørensen).
Analyse af fortællingen Fuglen i jomfruham.

81.605 
Synsvinkler. - Center for Nordiske Studier.
(heri 1999, nr. 23, s. 70-83: Martin D. Knudsen: Forsøg over Villy Sørensen: En glashistorie).
Analyse af novellen En glashistorie.

Anmeldelser i tidsskrifter

05.6
Vindrosen. - Gyldendal.
(heri 1965, nr. 4, s. 76-79: Hans Hagedorn Thomsen: Den fremmede).
En undersøgelse af den særlige dialektiske holdning  i Villy Sørensen's fortællekunst.
En analyserende anmeldelse.

05.6
Vindrosen. - Gyldendal.
(heri 1965, nr. 4, s. 79-81: Arne Schnack: Den Sørensenske dialektik).
En analyserende anmeldelse.

Anmeldelser i aviser

22/11 1964 Knud Holst i Aktuelt
17/11 1964 Henrik Neiiendam i Berlingske Aftenavis
17/11 1964 Emil Frederiksen i Berlingske Tidende
17/11 1964 Niels Egebaki Information
25/11 1964 Jens Kruuse i Jyllands-posten
5/4 1965 Else Marie Bukdahli Kristeligt Dagblad
17/11 1964 Carl Johan Elmquist i Politiken

 

Generelt om forfatteren

Bøger

99.4 Sørensen, Villy
Jørgen Bonde Jensen: Litterær arkæologi : studier i Villy Sørensens Formynderfortællinger. - Gyldendal, 1978. - 299 sider.
En præsentation af Villy Sørensens forfatterskab med udgangspunkt og centrum i en analyse af Formynderfortællinger.

99.4 Sørensen, Villy
Både frem og tilbage : portræt af Villy Sørensens forfatterskab / redigeret af Marianne Barlyng og Jørgen Bonde Jensen. - Spring, 2002. - 445 sider.
Heri findes s. 433-436 en selektiv oversigt over litteratur om Villy Sørensen.

99.4 Sørensen, Villy
Med Villy i midten : 28 vidnesbyrd om Villy Sørensen. - Gyldendal, 2003. - 323 sider.
Bogen markerer 75-årsdagen for Villy Sørensen. En række forskellige mennesker fra Villy Sørensens omgangskreds fortæller en anden og mere nuanceret historie; en historie om humor, nænsomhed og fortrolighed - og om alvoren i omgangen med de væsentlige ting.

99.4 Sørensen, Villy
Carl Steen Pedersen: Midtens vovestykke : om Villy Sørensens essayistiske forfatterskab. - Gyldendal, 2000. - 179 sider 
Fortolkning af Villy Sørensens filosofiske forfatterskab fra Digtere og dæmomer (1959) til Jesus og Kristus(1992).

99.4 Sørensen, Villy
Kasper Støvring: Det etiske kunstværk : Villy Sørensens poetik og litterære kritik. - Gyldendal ; Syddansk Universitetsforlag, 2006. - 352 sider. - (Nye historier om dansk litteratur ; bind 4).
Med udgangspunkt i Digtere og dæmoner analyseres Villy Sørensens filosofiske og essayistiske forfatterskab med særligt henblik på hans poetik og litterære kritik med det etiske kunstværk i centrum.

99.4 Sørensen, Villy
Ebbe Sønderiis: Villy Sørensen : en ideologisk analyse. -  GMT, 1972. - 144 s.
Afhandling

99.4 Sørensen, Villy
Villy Sørensen: Forløb : dagbog 1953-61. - Gyldendal, 1990. - 219 sider.
Forfatterens personlige bekendelser, hans litterære og filosofiske overvejelser og inspirationer, samt om arbejdet med og færdiggørelsen af essaysamlingen Hverken-eller.

99.4 Sørensen, Villy
Villy Sørensen: Perioder : dagbog 1961-74. -  Gyldendal, 1993. - 236 sider.

99.4 Sørensen, Villy
Villy Sørensen: På egne veje : erindring, kommentar, polemik / Villy Sørensen. - Gyldendal, 2000. - 187 sider.
Forfatterens erindringer fra barndommen og skoletiden, overvejelser om forfatterskabet, om hans syn på forfatterkolleger og funderinger om den modtagelse, der er blevet nogle af hans bøger til del og takketaler fra nogle af de priser han har fået tildelt.

99.4 Sørensen, Villy
Villy Sørensen: Talt :  et interview ved Finn Hauberg Mortensen. - Gyldendal, 2002. - 189 sider.
Villy Sørensens  erindringer fra og med 1930'erne. Især om sin egen udvikling som forfatter og intellektuel, sine bidrag til og konfrontationer med samtiden og sit arbejde med sprogets kunst.

99.4 Sørensen, Villy
Sørensen, Villy: Tilløb : dagbog 1949-53. -  Gyldendal, 1988. - 234 sider.
Samhørende: Tilløb ; Forløb ; Perioder.
Den vordende forfatters  tanker og overvejelser om digtning og filosofi og om arbejdet med novellesamlingen Sære historier fra 1953.

Afsnit i bøger

04.6
Svend Johansen: Millionbevidsthed : udvalgte artikler og anmeldelser / redigeret af Hans-Jørgen Nielsen og Søren Schou. - Arena, 1969.
(heri s. 135-146: Adskilligt om Villy Sørensen).
Nietzsche, Kafka, Voltaire og Villy Sørensen.

04.6
Ulrich Horst Petersen: Mens jeg husker det : essays 2001-2005. - Tiderne skifter, 2005.
(heri s. 151-158: Villy Sørensen: Til erindring).

80.1
Claus Clausen: Digtere i forhør 1966 : samtaler med tolv danske forfattere. - Gyldendal, 1966. - 265 sider.
(heri s. 10-34: Villy Sørensen)
Interview.

80.1
Johan Fjord Jensen: Efter guldalderkonstruktionens sammenbrud. -Modtryk, 1981. - 3 bind. - (Skriftrække for Institut for litteraturhistorie, Aarhus universitet ; 2-4).
( i bind 3, s. 82-161, 180-186: om Villy Sørensens forfatterskab).

81.6
Dansk litteraturhistorie. - Gyldendal, 1983-1985. - 9 bind.
(i bind 8, s. 214-218, 225-244, 565-568).
Om Villy Sørensens forfatterskab.

81.6
Dansk litteraturs historie / redaktion: Klaus P. Mortensen og May Schach. - Gyldendal, 2006. - 4 bind.
(i bind 5, 1960-2000, s. 66-71 og s. 141-145).

81.6
Danske forfatterskaber / Susan Mose, Peter Nyord, Ole Ravn. - Systeme, 2005-2006. - 4 bind.
(heri s. 105-111: Paradoksernes middelvej: Villy Sørensen).
Hertil findes supplerende materiale på bogens internetadresse. Antologi og litteraturhistorie samt leksikon over litteraturhistoriske perioder,genrer og begreber. For de gymnasiale ungdoms- og voksenuddannelser.

81.6
Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Klaus P. Mortensen og Søren Schou ; artikelskribenter Ove Ancker m.fl. - 2. udgave. - Gad, 2003.
(heri s. 649-654: Johannes Fibiger: Villy Sørensen).

81.6
Litteraturens stemmer : Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. – Gad.
(i 1. udg. 1999, s. 537-542; i 2. udg. 2003, s. 92-95: Johannes Fibiger: Villy Sørensen).

81.6
Litteraturens veje / Johannes Fibiger, Gerd Lütken. - Gad.
( i 1. udg. 1996, s. 323-326; i 2. udg. 2003, s. 338-342).

81.6
Litteraturhåndbogen / redigeret af Ib Fischer Hansen m.fl. - Gyldendal Uddannelse. - 2 bind.
(i bd. 2: Forfatterbiografier, 6. udg. 2001,  s. 174-177: Villy Sørensen).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede / redigeret af Frederik Nielsen og Ole Restrup. - Gad, 1965-1966. - 3 bind.
(i bind 3, s. 446-466: Niels Barfoed: Villy Sørensen).
Om det tidlige forfatterskab.

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. – Gad, 1980-82. – 5 bind.
(i bind 4, s. 43-64: Per Øhrgaard: Villy Sørensen).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. – 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. – Gad, 2000-2002. - 3 bind.
(i bind 2, s. 139-155: Jon Helt Harder: Villy Sørensen).

81.64
Lars-Olof Franzén: Punktnedslag i dansk litteratur 1880-1970. - Lindhardt og Ringhof, 1971.
(heri s. 111-120: Modernismens eventyrfortæller).
Om forfatterskabet.

81.65
Jørgen Gustava Brandt: 80 moderne danske digtere : præsentation & portræt : essays / af Jørgen Gustava Brandt og Asger Schnack. - Gyldendal, 1988.
(heri s. 262-266: om Villy Sørensens forfatterskab).

81.65
Thomas Bredsdorff: Sære fortællere : hovedtræk af den ny danske prosakunst i tiåret omkring 1960. - Gyldendal, 1967.
(heri s. 21-51: Villy Sørensen).

81.65
Modernismen i dansk litteratur / redigeret af Jørn Vosmar. - Fremad, 1967.
(heri s. 128-136: Villy Sørensen).

81.65
Peter Øvig Knudsen: Børn skal ikke lege under fuldmånen : forfatterportrætter. - 2. udgave. - Gyldendal, 2005.
(heri s. 173-220: Digterens dæmoner).
Interview.

81.69
Ib Johansen: Sfinksens forvandlinger : fantastiske fortællere i dansk litteratur fra B.S. Ingemann til Per Højholt - Aalborg Universitetsforlag, cop. 1986.
(heri s. 121-179: Det modernistiske gennembrud: Villy Sørensen, Sven Holm, Peter Seeberg, Cecil Bødker, Svend Åge Madsen).

99.1
Ninka: 33 portrætter. - Rhodos, 1969.
(heri s. 263-270: Villy Sørensen).
Interview bl.a. om skæbne, Vietnam og ungdomsomrør. 

99.1
Niels Thorsen: Den man er : portrætsamtaler - om livet og hvor forskelligt vi lever det. - Politiken : i samarbejde med Dagbladet Politiken, 2001.
(heri s. 10-24: Den store drømmetyder : Villy Sørensen).
Artiklen er medtaget i Politiken 19/10 1997.

99.26
Dansk biografisk leksikon. - 3. udgave / redaktør Sv. Cedergreen Bech. -  Gyldendal, 1979-1984. - 16 bind.
(i bind 14, s. 351-353: Per Øhrgaard: Villy Sørensen).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff. – Rosinante, 2001. – 2 bind.
(i Biografier, s. 351: Jørgen Bonde Jensen: Villy Sørensen).

99.3816
Twentieth-century Danish writers / edited by Marianne Stecher-Hansen. -
Gale Research Company, cop. 1999. -  (Dictionary of literary biography ; volume 214).
(heri s. 399-414: Finn Hauberg Mortensen: Villy Sørensen).
Engelsk Introduktion til forfatterskabet.

Artikler i tidsskrifter

37.1489605
Dansk Noter. - Dansklærerforeningen.
(heri 1996, nr. 2, s. 5-40: Tema: Madsen og Sørensen).
Om Svend Åge Madsen og Villy Sørensen.

80.5
Det Danske Akademi / Selskabet til de Skiønne og Nyttige Videnskabers Forfremmelse. - Gyldendal.
(heri 1967, s. 37-49: Thorkild Bjørnvig: Villy Sørensen).
Tale, 28.11.1962, i anledning af Villy Sørensens tildeling af Det Danske Akademis Store Pris.

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 2000, nr. 143, s. 1-9: Jon Helt Haarder: Villy og Sørensen. Skitse til genlæsning af et forfatterskab).
Artiklen fra tidsskriftet Kritik er publiceret på Syddansk Universitets hjemmeside.

80.5
LÆS : litteratur, æstetik, sprog : skriftserie fra Institut for Nordisk Sprog og litteratur. - Aarhus Universitet.
(heri 1991, nr. 14, s. 89-101: Jørgen Elbek: Villy Sørensen og fortællingen).

81.6505
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur.
(heri 1993, nr. 4, s. 7-19: Villy Sørensen: Synspunkt på mit forfatterskab).
Forfatteren fortæller som sit forfatterskab.

81.6505
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur.
(heri 2003, nr. 20, s. 252-267: Kasper Støvring: Modtagelsen af Villy Sørensen og den lammende respekt).
Kritikken af et af det 20. århundredes væsentligste forfatterskaber i dansk litteratur har ofte haft et litteraturpolitisk ærinde, og to år efter forfatterens død, må det være tid til en revurdering af værket.

Artikler i aviser

Politiken
(heri 19/10 1997: Niels Thorsen: Den store drømmetyder).
Stort interview med Villy Sørensen.
Artiklen findes også i bogen: Niels Thorsen: Den man er, 2001.

Video, bånd, CD

99.4 Sørensen, Villy
At gå op ad væggen (video) : et filmportræt af digteren og filosoffen Villy Sørensen / instruktion & manuskript Anker Li. - Peter Bech Film : i co-produktion med Statens Filmcentral ; og DR TV, TV-Fakta , 1997. - 1 kassette (VHS) (50 min.). 
Portræt af Villy Sørensen, en af dansk åndslivs mest markante skikkelser, såvel i sit litterære som i sit filosofiske virke. Hans egne erindringer veksler med kommentarer fra forfatterkolleger.

Links


Dr/skole internet tema - Danske digtere.
Meget kort introduktion til forfatteren og forfatterskabet for lærere og elever i de danske grundskoler. Videoklip og lydklip er der kun adgang til på skoler, der abonnerer på siden.

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportrætter. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Den store danske
Artikel om Villy Sørensen i Gyldendals åbne encyklopædi.


Bibliotekar Hanne Thusgaard Madsen, Vejle Bibliotek

02 mar.06

Bogdetaljer

Forlag
Gyldendal
Faustnummer
01295160
ISBN
9788700367180
Antal sider
256

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer