Bog

Som Sørine læser Bibelen

Af (
2020
)

Anmeldelse

Som Sørine læser Bibelen af Sørine Gotfredsen

07 aug.20
AfJytte Kjær Schou
Skribent

Sørines bibelfortolkning er levende og personlig og knytter an til nogle af vor tids store eksistentielle problemstillinger.

Sørine Gotfredsen er kendt som en skarp debattør med markante holdninger. Dem har hun også i denne bog, men her er det præsten, der taler, og tonen er neddæmpet, men inderlig. I ti kapitler gennemgår hun på overskuelig vis Bibelen fra skabelsen og syndefaldet og frem til det helt epokegørende i kristendommen, Det Nye Testamente. Samtidig forholder hun sig til aktuelle problemstillinger i vor tid og demonstrerer overbevisende Bibelens evigtgyldige sandheder. Hun inddrager en kær veninde med et diametralt modsat livssyn, hvilket giver hende ekstra lejlighed til at argumentere for Bibelens aktualitet.

Bogen er med sine mange indgange til Bibelen en god guide, og den vækker læserens nysgerrighed efter at lære Bibelen nærmere at kende, hvad enten man er troende, ateist eller noget midt imellem.

Forfatteren er ikke nogen vattet kulturkristen. Hun er på ingen måde politisk korrekt og går gerne imod tidsånden, når hun afslører vor tids dårskaber, som den moderne kønsforvirring, set i lyset af Bibelen. Hun er heller ikke bange for at gå i clinch med Bibelens paradokser, som f.eks. hvorfor Gud dog anbragte det fristende kundskabens træ i Edens Have.

Hun tror absolut på f.eks. genopstandelsen og det evige liv og på Jesus som både Gud og menneske. Noget som flere moderne præster har travlt med at bortforklare, fordi det går stik imod naturvidenskaben. Det betyder ikke, at Sørine underkender naturvidenskaben, blot mener hun, at Bibelen rummer en dybere sandhed.

Ikke alt i Det Gamle Testamente tager hun bogstaveligt, men fremhæver de mytologiske sandheder. I øvrigt påpeger hun, at De Ti Bud på ingen måde er forældede, men udgør en hovedhjørnesten i vores moderne civilisation.

Det Gamle Testamente leder frem mod det helt afgørende i kristendommen, Det Nye Testamente med Jesu revolutionerende budskab om den universelle næstekærlighed og det evige liv. Hans opstandelse gør kristendommen til meget mere end blot almindelig idealisme.

Sørines bog viser, at Bibelen rummer en dyb indsigt i menneskelivet. Den er ikke endnu en psykologisk selvhjælpsbog, men trænger langt dybere ind i, hvad det vil sige at være menneske. Hvis vi vil forstå os selv som mennesker, er Bibelen ifølge Sørine uomgængelig.

Bogdetaljer

Forlag
Bibelselskabet
Faustnummer
48309585
ISBN
9788775239887
Antal sider
260

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelser