Bog

Den sorte gryde

Af (
1966
)

Analyse

Heinesen, William - Den sorte gryde

Lokkende kvinder, snusfornuftige forkyndere, tapre sømænd og pengegriske spekulanter. Det syder og sprutter af livets mange facetter i William Heinesens sorte gryde.

Det syder og sprutter af den menneskelige naturs mange facetter og af livets grundlæggende modsætninger i William Heinesens sorte gryde. Kærlige, lokkende kvinder, snusfornuftige forkyndere, tapre sømænd og gamle pengegriske spekulanter hvirvles rundt mellem hinanden og er alle med til at skabe et brusende og farvemættet billede på det liv, der leves i en lille færøsk havneby under 2. Verdenskrig. Her kommer uægte børn til verden, her bliver stærke sømænd slugt af havet eller skudt af krigens kugler, og her lever ondskab og godhed side om side og går ofte også hånd i hånd.

Den færøske forfatter og kunstner William Heinesen skriver hele sit store forfatterskab på dansk og i forlængelse af den danske litteraturtradition. Men på trods af dette svigter han sjældent sit færøske ophav og skriver derfor sine fortællinger med udgangspunkt i egne erfaringer og minder om det liv, der leves på de små øer i det store Atlanterhav. Han udvikler en ganske særegen stil, hvori han blander en mytisk og magisk farvet realisme ind i den farveløse og ofte humorforladte socialrealistiske stil, som megen af den danske litteratur var præget af fra 1930'erne og i en periode frem. På baggrund af denne egenartede blanding af det mytiske og det socialrealistiske udvikler William Heinesen sig således også til at blive en ener både i dansk og færøsk litteraturhistorie.

Den sorte gryde udkommer i 1949 og er Heinesens egentlige store gennembrud. Han debuterer i 1921 med digtsamlingen Arktiske elegier og andre digte, som bliver efterfulgt af flere digtsamlinger før hans prosadebut, Blæsende gry: nutidsroman fra Færøerne, som kommer i 1934. Men først med Den sorte gryde træder han i karakter og skaber grobund for nogle af de tematikker, som han vender tilbage til gennem hele sit efterfølgende forfatterskab.

Tematisk set kredser William Heinesen ofte om livets grundlæggende og almengyldige betingelser – både i forhold til livets store, rammesættende perspektiver såvel som i forhold til de små og nære betingelser, der har betydning i hverdagens stille trummerum. I Den sorte gryde kommer dette til udtryk ved, at William Heinesen på kunstfærdig vis anvender kollektivromanens kalaidoskopiske form til at tegne en lang række personskildringer, der i sin helhed danner et levende og nuanceret billede på alle de typer og menneskelige modsætninger, som et samfund er præget af. Men samtidig viser han også, hvorledes naturens stærke kræfter, religiøs fanatisme og overnaturlige og mytologiske magter på forskellig vis kan spille en afgørende og indgribende rolle i det menneskelige liv.

I Den sorte gryde tegner William Heinesen et detaljeret billede på det liv, der leves på Færøerne i tiden under 2. Verdenskrig. Det var en tid, hvor Færøerne var besat af englænderne, og hvor mange almindelige sømænd tog chancen og enten måtte lade livet i tidens mange chancesejladser – eller kunne vende hjem med store økonomiske gevinster. Men på den anden side tegner William Heinesen også et persongalleri, der tilsammen rummer den menneskelige naturs mange forskellige former. For nok zoomer han ind på en lille skare mennesker i en lille by i det lille ø-land, men samtidig lader han også det liv, der leves i denne by, være et billede på nogle almengyldige livsbetingelser. Det er derfor ikke kun færingerne, der kan nikke genkendende til typer som den hellige og selvforherligende Simon Bager eller den ivrige og livsbekræftende styrmand Ivar. Men også uden for Færøerne kan Heinesens læsere identificere sig med de menneskelige dramaer og tematikker, som han udfolder i et mytisk fantasibefordrende og dog så realistisk, jordnært miljø.

William Heinesen skriver med en humoristisk og satirisk pen, hvilket særligt viser sig i hans beskrivelser af romanens store persongalleri. I romanen beskriver han alle samfundets sociale klasser og med en bidende satire og skarpe karikaturer. Han lader sin sociale retfærdighedssans og harme ramme de mennesker, der udnytter samfundets svage til egen vinding. Byens uovertrufne kapitalist, Oppermann, skildres derfor som en komisk kvindagtig skikkelse, som på trods af sin store økonomiske såvel som menneskelige magt går under i ydmygende og kyniske handlinger, hvilket i Heinesens gengivelse er blottet for en hver form for medynk eller medlidenhed. På den anden side mærker man dog en varm velvillighed over for bl.a. kraftkarlen Ivar og hans barndomsven Frederik, som begge kæmper sig op af den sociale rangstige ved at sætte livet på spil og som hengivent ødsler deres kærlighed ud over deres nærmeste og selve livets muligheder.

I sin vilje til at beskrive alle samfundets detaljer er William Heinesen således ikke bleg for at nævne alle drukkenboltene og alle samfundets vrangsider i det lille samfund. Men hans skildringer er ikke blottet for livsglæde og optimisme. For trods alle de mørke og dystre sider af livet, lader han godheden og den umiddelbare, ureflekterede ungdom stikke ud fra mængden og lyse op som et livgivende fyrtårn med håb og godhed midt i krigens og livets almene virak.

Det sociale og politiske engagement ligger som en undertone igennem hele romanen, men det trænger sig ikke på som William Heinesens primære ærinde. For først og fremmest er William Heinesen en forfatter, der er optaget af livets grundlæggende betingelser. Livets forgængelighed går igen som tema i romanen, og det fremstilles som en skrøbelig gave, der skal udnyttes og udleves, så længe chancen byder sig.

Liv og død, godhed og ondskab, klarsyn og vanvid, sorg og glæde og storsind og smålighed - alle livets modsætninger er repræsenteret og udfylder hver sin brik i det puslespil, der i sin samlede helhed ikke bare viser, hvordan livet ser ud i Den sorte gryde, men også hvorledes livet er i almindelighed.

Cand.mag. Tina Brødsgaard Andersen, september 2007

 

Litteratur om bogen

Afsnit i bøger

81.64
Hedin Brønner: Three Faroese novelists : An appreciation of Jørgen-Frantz Jacobsen, William Heinesen and Heðin Brú. - New York : Twayne Publishers, (1973). - 140 s.. - (The library of Scandinavian studies, Vol. 1).
(heri s. 53-57: om Den sorte gryde).
Kort analyse af Den sorte gryde på engelsk.

81.64
Danske digtere i det 20. Aarhundrede / redigeret af Ernst Frandsen, Niels Kaas Johansen og Ole Restrup. - Gad, 1951. - 2 bind.
(i bind 2, s. 271-282: Otto Gelsted: William Heinesen).
Især s. 277-279 om Den sorte gryde.

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede /redigeret af Frederik Nielsen og Ole Restrup. - Gad, 1965-1966. - 3 bind.
(i bind 3, s. 625-656: Ole Storm: William Heinesen).
Især s. 640-646 om Den sorte gryde.

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. – 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. – Gad, 2000-2002. - 3 bind.
(i bind 1, s. 238-247: Mogens Davidsen: William Heinesen).
Især s. 243-244 om Den sorte gryde.


99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff. – Rosinante, 2001. – 2 bind.
(i Værker, s. 47-48: Jógvan Isaksen: Den sorte gryde).

99.4 Heinesen, William
Harry Andersen: Tre afhandlinger om William Heinesen. - Rolv, 1983.  
(heri s. 13-20: William Heinesen og hans sidste romaner).
Især s. 14-16 om Den sorte gryde.
Artiklen er et optryk af artiklen i Ord &  bild, 1952, s. 55-62.

99.4 Heinesen, William
Bjarne Nielsen Brovst: Det muntre Nord : William Heinesens liv og digtning - 2. udgave. - Centrum, 1991.
(heri s. 117-123: Den sorte gryde - Færøernes gullashtid 1940-45).
William Heinesen fortæller om Den sorte gryde i en samtale med Bjarne Nielsen Brovst.

99.4 Heinesen, William
Jogvan Isaksen: Mellem middelalder og modernitet : omkring William Heinesens prosa. - Amaldus, 2004. - 269 sider. 
(heri  s. 58-71: Dansen om guldkalven : Den sorte Gryde 1949).

99.4 Heinesen, William
Glyn W. Jones: Færø og kosmos : en indføring i William Heinesens forfatterskab. - Gyldendal, 1974. - 259 sider.
(heri s. 137-156: Den sorte gryde).
Analyse.

99.4 Heinesen, William
Glyn W. Jones: William Heinesen. - Twayne, 1974. - 201 sider.
(heri s. 84-102: Den sorte gryde (The black cauldron)).
Analyse på engelsk.

99.4 Heinesen, William
Henrik Ljungberg: Eros og samfund i William Heinesens romaner. - FS-Forlagið, 1976.
Specialeopgave ved Københavns Universitet.
(Heri s. 36-46: Den sorte gryde : Komposition og fortælleteknik).

Artikler i tidsskrifter

05.5
Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri : ny serie. - Föreningen Norden.
(heri 1969, s. 53-66: W. Glyn Jones: Heinesen og livet og döden - et försøg på en fortolkning af Den sorte gryde).

05.53 
Samtiden : tidsskrift for politik, litteratur og samfunnsspørgsmål.
(heri 1974, 272-281: Thora Vaa: William Heinesen: Livsgledens rett på jorden).
Især s. 276-277 om Den sorte gryde.

05.56 
Ord & bild : nordisk kulturtidskrift.
(heri 1952, s. 55-62: Harry Andersen: William Heinesen og hans sidste romaner).
Artiklen er optrykt i: Andersen, Harry: Tre afhandlinger om Wiliam Heinesen.
Især om Den sorte gryde og De fortabte spillemænd.

Anmeldelser i aviser

30/3 1966 Jørgen Johansen i Berlingske Tidende 7/11 1949  Vagn Riisager i Kristeligt Dagblad
22/12 1949 Niels Kaas Johansen i Information
16/10 1949 Hans Kirk i Land og Folk
31/3 1950 Harald Engberg i Politiken

Se citater fra anmeldelser af William Heinesens Den sorte gryde.  

 

Generelt om forfatteren

Bøger

99.4 Heinesen, William
Harry Andersen: Tre afhandlinger om William Heinesen. -  Rolv, 1983. - 46 sider.  Tidsskriftsartikler fra årene 1946-70.
Indhold: William Heinesen ; William Heinesen og hans sidste romaner ; Studier i William Heinesens lyrik.

99.4 Heinesen, William
Bjarne Nielsen Brovst: Det muntre Nord : William Heinesens liv og digtning - 2. udgave. - Centrum, 1991. - 155 sider.
Baseret på samtaler mellem Bjarne Nielsen Brovst og William Heinesen fra årene 1980-1984 om digterens liv og forfatterskab.

99.4 Heinesen, William
Bjarne Nielsen Brovst: William Heinesen, Jørgen-Frantz Jacobsen og Barbara : en hjertets laterna magica. - Poul Kristensen, 2000. - 193 sider.
Om forholdet mellem de to færøske forfattere William Heinesen og Jørgen-Frantz Jacobsen.

99.4 Heinesen, William
William Heinesen: Samtale med William Heinesen / ved Hemming Hartmann-Petersen. - Tranehuse, 1975. - 28 sider.
Baseret på samtaler med William Heinesen.

99.4 Heinesen, William
Jogvan Isaksen: Mellem middelalder og modernitet : omkring William Heinesens prosa. - Amaldus, 2004. - 269 sider.
En gennemgang af forfatterskabets prosa fra den første roman Blæsende Gry 1934 til den sidste novellesamling Laterna magica 1985.

99.4 Heinesen, William
Glyn W. Jones: Færø og kosmos : en indføring i William Heinesens forfatterskab. - Gyldendal, 1974. - 259 sider.
Analyse og gennemgang af William Heinesens forfatterskab.
Udvidet udgave af den amerikanske originaludgave: William Heinesen.

99.4 Heinesen, William
Glyn W. Jones: William Heinesen. - Twayne, 1974. - 201 sider.
Amerikansk udgave. Oversat til dansk: Færø og kosmos.

99.4 Heinesen, William
Else Lidegaard: Med snudehulkende hilsen fra William Heinesen : et forelsket portræt : breve og erindringer. - Gyldendal, 2011. - 236 sider.
Den færøske forfatter William Heinesens (1900-1991) ca. halvtreds breve til forfatteren Else Lidegaard (f. 1923), som han skrev gennem de sidste 17 år af sit liv. Brevene suppleres med Else Lidegaards erindringer og beskrivelse af de direkte møder mellem dem, som gav dem begge en glæde, som de ikke viger tilbage for at kalde lykke.

99.4 Heinesen, William
Henrik Ljungberg: Eros og samfund i William Heinesens romaner. -  FS-Forlagið, 1976. - 78 sider. 
Specialeopgave fra Københavns Universitet om de fire første romaner i forfatterskabet.

99.4 Heinesen, William
Sonningprisen til William Heinesen : niende maj 1985, Københavns Universitet. - Rolv, 1985. - 43 sider.

99.4 Heinesen, William
Ejgil Søholm: Godheds ubændige vælde : en lille bog om William Heinesen, Færøernes store danske digter. - Gyldendal, 2000. - 176 sider.
En personlig bog om forfatteren og mennesket William Heinesen. Med en gennemgang af forfatterskabet og om møderne og korrespondancen med forfatteren, rigt illustreret med eksempler på William Heinesens kunst.

99.4 Heinesen, William
Tårnet midt i verden : en bog om William Heinesen : William Heinesen symposium / redigeret af Vár í Olavsstovu og Jan Kløvstad. - Nordisk Ministerråd ; Nordens Hus : 1994. - 236 sider. - (Nord ; 1994:19). 
Indhold: Søren Vinterberg: Skæbnefortællinger. Hanne Flohr Sørensen: Bellmann os og vor verden ; Livet er formidling af noget kontinuerligt. W. Glyn Jones: Kosmisk syn og skænetro i Heinesens forfatterskab. Bergur Hansen: Moder syvstjerne - en moderne myte. Ivar Eskeland: William Heinesen sett frå omsetjarsynsstad. Bárður Jákupsson: William Heinesen som billedkunstner. Ann Ellefsen: William Heinesen i undervisningsøjemed. Gunnar Hoydal: Litteraturen og det gamle Tórshavn. Henrik Wivel: Laterna Magica : Etterord.

Afsnit i bøger

81.04
Torben Brostrøm: Uden titel : litterære essays. - Gyldendal, 2003.
(heri s. 189-214: Himmel og hav : William Heinesens lyrik).
Artiklen er også medtaget i tidsskriftet Kritik, 2000, nr. 147, s. 44-53.

81.5
Fortællere og steder i Norden : - 11 nordiske forfattere på Hald Hovedgaard / redaktionel tilrettelæggelse: Trisse Gejl. - Dansk Forfatterforening, 2002.
(heri s. 40-51: Ola Larsmo: Heinesen, avgrunden och den nordiska groteska romanen).
Kort gennemgang af forfatterskabet.

81.54
Jogvan Isaksen: Færøsk litteratur : introduktion og punktnedslag. - Vindrose, 1993.
(heri s. 117-120: Færøernes store ukendte digter : William Heinesen og Færøerne).

81.6
Dansk litteraturs historie / redaktion: Klaus P. Mortensen og May Schack. - Kbh. : Gyldendal, 2006- .
(i bind 4, s. 211-219: Hymner, humor og harmsang - William Heinesen).

81.6
Litteraturens stemmer : Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. – Gad.
(i 1. udg. 1999, s. 208-210; i 2. udg. 2003, s. 142-144: Johs. Nørregård Frandsen: William Heinesen).

81.6
Litteraturhåndbogen / redigeret af Ib Fischer Hansen m.fl. - Gyldendal Uddannelse. - 2 bind.
(i bd. 2, 6. udg. 2001, s. 62-64).

81.64
Hedin Brønner: Three Faroese novelists : An appreciation of Jørgen-Frantz Jacobsen, William Heinesen and Heðin Brú. - New York : Twayne Publishers, (1973). - 140 s.. - (The library of Scandinavian studies, Vol. 1).
(heri s. 38-80: William Heinesen).
Gennemgang af forfatterskabet på engelsk.

81.64
Danske digtere i det 20. Aarhundrede / redigeret Ole Restrup. - Gad, 1951-1955. - 2 bind.
(i bind 2, s. 271-282: Otto Gelsted: William Heinesen).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede / redigeret af Frederik Nielsen og Ole Restrup. - Gad, 1965-1966. - 3 bind.
(i bind 3, s. 625-656: Ole Storm: William Heinesen).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. – Gad, 1980-82. – 5 bind.
(i bind 3, s. 293-312: Eigil Søholm: William Heinesen).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. – 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. – Gad, 2000-2002. - 3 bind.
(i bind 1, s. 238-247: Mogens Davidsen: William Heinesen).

81.65
Jørgen Gustava Brandt: 80 moderne danske digtere : præsentation & portræt : essays / af Jørgen Gustava Brandt og Asger Schnack. - Gyldendal, 1988.
(heri s. 84-89: om William Heinesens forfatterskab).

81.65
Niels Birger Wamberg: Samtaler med danske digtere. - Gyldendal, 1968. 
(heri s. 34-39: radiosamtale med William Heinesen).

99.1
Ninka: 33 portrætter. - Rhodos, 1969.
(heri s. 177-132: William Heinesen).
Interview.

99.26
Dansk biografisk leksikon. - 3. udgave / redaktør Sv. Cedergreen Bech. -  Gyldendal, 1979-1984. - 16 bind.
(i bind 6, s. 193-195: Erik Vagn Jensen: William Heinesen).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff. – Rosinante, 2001. – 2 bind.
(i Biografier, s. 174-175: Jógvan Isaksen: William Heinesen).

99.3816
Twentieth-century Danish writers / edited by Marianne Stecher-Hansen. -
Gale Research Company, cop. 1999. -  (Dictionary of literary biography ; volume 214).
(heri s. 153-168: W. Glyn Jones: William Heinesen).
Engelsk Introduktion til forfatterskabet.

Artikler i tidsskrifter

05.5 
Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri : ny serie. - Föreningen Norden.
(heri 1978, nr. 3, s. 149-163: Hallengren, Anders: Möte med William Heinesen).
Anders Hallengren i samtale med William Heinesen.

05.53 
Samtiden : tidsskrift for politik, litteratur og samfunnsspørgsmål.
(heri 1974, s. 272-281: Thora Vaa: William Heinesen: Livsgledens rett på jorden).
En gennemgang af forfatterskabet med kortere analyser af romanerne Blæsende gry, Noatun, Den sorte gryde, Det gode håb og Moder syvstjerne samt af novellesamlingen Det fortryllede lys.

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri s. 44-53: Torben Brostrøm: Himmel og hav : William Heinesens lyrik).
Artiklen er også medtaget Torben Brostrøms Uden titel : litterære essays, Gyldendal, 2003, 189-214.

80.5
Scandinavica
(i bind 9 (1970), s. 81-94: W. Glyn Jones: William Heinesen and the myth of conflict).

81.6 
Danske studier. - Videnskabernes Selskab
(heri 1992, bind 3, 8. række, s. 59-91: Det begyndte som en leg : William Heinesens og Jørgen Frantz Jacobsens brevveksling).

81.6
Danske studier. - Videnskabernes Selskab
(heri 2000, bind 95, 8. række, bind 11, s. 153-178: Bergur Hansen: Fantasi og virkelighedstroskab hos William Heinesen).
Analyse af forfatterskabet på universitetsniveau.

81.6505
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur.
(heri 2001, nr. 17, s. 194-208: Bergur Hansen: Et spring ind i et billede : William Heinesen - en moderne hjemstavnsfortæller).
Om William Heinesens evne til at tænke i perspektiver i sit fortælleunivers og om hans forhold til hjemstavnen. Især analyse af De fortabte spillemænd og Moder syvstjerne.

Links

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportræt. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

William Heinesen
Privat, inspirerende hjemmeside om William Heinesen og hans forfatterskab.

Den store danske - Gyldendals åbne encyklopædi
Artikel om William Heinesen. Siden er udarbejdet af førende danske fageksperter. Se også artikel om forfatteren i Dansk biografisk leksikon.


Bibliotekar Hanne Thusgaard Madsen, Vejle Bibliotekerne

10 sep.07

Bogdetaljer

Secondary title
Gyldendals tranebøger
Forlag
Gyldendal
Faustnummer
01284568
ISBN
9788700393547
Antal sider
303

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer