Forfatter

Peder Frederik Jensen

Tema

Tema

Klassesamfundet

En række aktuelle bøger viser de menneskelige konsekvenser af et samfund med social skævvridning.
Læs mere