Forfatter

John Steinbeck

John Steinbeck 1902-1968