Bog

Øjet

Af (
1961
)

Analyse

Bødker, Cecil - Øjet

28 nov.05

Cecil Bødkers Øjet ser en moderne virkelighed, der veksler mellem konkret sanselighed og abstrakt refleksion. Gennem øjet viser hun samtidig, hvordan individet reagerer, når omverdenen bliver til kaos.

Cecil Bødker (f. 1927) indtog en central position, da kritikken af velfærdsstaten fik tag i en del af befolkningen. Med velfærdsstatens gennemslag i 60’erne blev økonomisk usikkerhed og angststemning overtaget af forbrugsliv. Men fokuset på det materielle bevirkede en fremmedgørelse, som Bødker på linie med andre forfattere forholdt sig til gennem eksperimenterende værker.

Cecil Bødker debuterede i 1955 som lyriker med samlingen Luseblomster, og i 1961 udkom novellesamlingen Øjet. Bødker har skrevet inden for mange genrer og har et omfangsrigt forfatterskab bag sig. Samlet kan man afkode en bevægelse fra et modernistisk udgangspunkt mod en mere realistisk udtryksform, som mange kender den fra børnebøgerne om Silas.

Bødkers vej ind i prosaen bliver banet af Øjet. Samlingens titel skaber en forventning om, at det centrale i novellerne må være øjets umiddelbare registreringer. Det er det også i de noveller, der tydeligt tager afsæt i en konkret, sanset, virkelighed. Disse er endt som gymnasieklassikere – Den yderste dag, Vædderen, Døvens dør og Tyren. Tilbage er så de helt anderledes og abstrakte noveller, som er ramt af refleksionen og grænser til det stofløse. Ifølge titelnovellen Øjet opstår de to typer, fordi øjet, der kun skal registrere, af og til fusker og tillader refleksionen plads.

Samlingen indeholder ti noveller. Ofte er det en dreng, en moder eller en unavngiven, der er hovedperson. Alle står over for en katastrofe. I Tyren gælder det en moders kamp mod den kraft i naturen, der har dræbt hendes børn, og i Døvens dør er det en gruppe af jævnaldrende drenge, der udgør truslen for den unge Christoffer. Både hos Berta, moderen, og hos Christoffer opstår et uforklarligt mod på baggrund af den dødsbevidsthed, de mærker. I syndflods-novellen Den yderste dag bliver et mod af samme styrke forsvarsmekanisme for en ung dreng. Hele verden er skyllet væk, men han er tilbage. Først da drengen indser, at alt det velkendte er opløst af kaos, vælder frygten ind over ham. I Trapperne antyder Bødker, at der findes noget uregerligt skønt under den systematiske og velkendte tilværelse, men menneskets frygt for at miste overblikket vinder. Bogens samlende tematik kommer til udtryk gennem øjets egen replik i novellen Øjet: ”Jeg er øjet. Det øje der rummer katastrofen”. Bødkers omdrejningspunkt er individet før, under og efter katastrofe-øjeblikke.

Øjet ser en moderne virkelighed. Det viser os, hvordan individet fysisk og psykisk reagerer, når omverdenen bliver til kaos. Idet Bødker giver et blik på låste tilstande, baner hun vej for erkendelse af dem, og derved lægger hun sig op ad et litteratursyn, som var centralt i en del af 60’ernes litterære opbrud. Men tidens fokus var måske ikke så meget på angsten og på den atombombe, som anmelderne satte Bødkers katastofe-øjeblikke i forbindelse med. Jacob Paludan indrammede dette forhold ved at påpege, at bogen kunne virke fremmed ”for en nation, der har velværet til mål”. Den spænding gælder fortsat, for tiden har hverken overskrevet velværets eller katastrofens realitet.

Stud.mag. Camilla Nissen Toftdal, november 2005

 

Litteratur om bogen

Afsnit i bøger

Cecil Bødker: Et udvalg/ved Karen-Margrethe Haugan. - Dansklærerforeningen, 1977.
(heri s. 135-140: Øjet).
Om novellesamlingen Øjet.

37.148
Askov-rapport: Gruppearbejde og foredrag på efteruddannelsesmødet for gymnasiets dansklærere august 1963/ Redigeret af Thomas Jørgensen.
- Dansklærerforeningen, 1965.
(heri s. 221-238: Lars Peter Rømhild: Læsning af moderne litteratur).
Om  læsning af novellen Døvens dør fra novellesamlingen Øjet

81.04
Niels Barfoed: Ajourføringer: litterær kritik/ i udvalg ved Jørgen Elbek.
- Fremad, 1966.
(heri s. 208-212: Angstens store selvantændelse: Cecil Bødker: Øjet).
Om novellesamlingen Øjet.

81.08
Åsfrid Svensen: Orden og kaos: virkelighet og uvirkelighet i fantastisk litteratur. - Aschehoug, 1991.
(heri s. 25-174: Åtte fantastiske tekster (analyse af Cecil Bødker: Det uskabte (s. 26-32), Trapperne (s. 32-42) og Ismael (s. 42-56) - begge fra Øjet, samt en analyse af novellesamlingen Øjet (s. 56-62)).

81.5
Studiekonference for Skandinavisk litteratur (14: 1982: Odense): Kortprosa i Norden: fra H.C. Andersens eventyr til den moderne novelle: akter fra den XIV studiekonference for skandinavisk litteratur i Odense 1982.
- Odense Universitetsforlag, 1983.
(heri s. 289-293: Åsfrid Svensen: Orden mot kaos: Etablert virkelighet og opprørsk uvirkelighet i noen fantastiske noveller fra 1950- og 60-åra).
Om bl.a. novellen Trapperne fra novellesamlingen Øjet.

81.64
H.E. Sørensen: Danske digtere. - Melbyhus, 1993.
(heri s. 98-106: Cecil Bødker).
Om novellesamlingen  Øjet.

81.65
Thomas Bredsdorff: Sære fortællere: hovedtræk af den ny danske prosakunst i tiåret omkring 1960. - Gyldendal, 1967.
(heri s. 186-194: Cecil Bødker).
Analyse af novellerne i Øjet.

81.69
Ib Johansen: Sfinksens forvandlinger: Fantastiske fortællere i dansk litteratur fra B. S. Ingemann til Per Højholt. - Aalborg Universitetsforlag, 1986.
(heri s. 121-179: Det modernistiske gennembrud: Villy Sørensen, Sven Holm, Peter Seeberg, Cecil Bødker, Svend Åge Madsen).

Artikler i tidsskrifter

80.5
Exil: tidsskrift for tekstteori. - Vinten.
(heri 1966/67, nr. 2, s. 119-120: Jens Henneberg: Den passive tilstand - Cecil Bødkers forfatterskab).
Tolkning af novellen Vædderen.

81.01
Plys: Årbog for børne- og ungdomslitteratur.
(heri 1994, nr. 8, s. 18-21: Finn Barlby: Det u-hyggelige gode: Om bl.a. Grimm og Cecil Bødker).
Om "Das Unheimliche" eksemplificeret ved Grimm og Cecil Bødkers novelle Øjet.

81.01
Plys: Årbog for børne- og ungdomslitteratur.
(heri 2007, nr. 24, s. 131-174: Bent Andersen: Intellektuel erkendelse . Et kig indenfor i Cecil Bødkers digterværk).
Om forfatterskabet, bl.a. om "Øjet".

81.6505
Spring: tidsskrift for moderne dansk litteratur.
(heri 1995, nr. 9, s. 35-44: Susanne Bodholdt Jakobsen: Et blik på katastrofen: Om Cecil Bødkers Øjet).
Analyse af novellen Øjet og en sammenligning mellem den og Villy Sørensens Ufarlige historier.

Artikler i aviser

Politiken
(heri 22/1 2005: Mikkel Bruun Zangenberg: At se katastrofen)

Anmeldelser i aviser

7/10 1961 Ove Abildgaard i Aktuelt
12/9 1961 Henning Fonsmark i Berlingske Aftenavis
21/9 1961 Emil Frederiksen i Berlingske Tidende
13/12 1961 R. B. i Ekstrabladet
9/9 1961 Niels Barfoed i Information
22/9 1961 Jens Kruuse i Jyllands Posten
20/9 1961 Jacob Paludan i Politiken
6/10 1961 Finn Vadmann i Aalborg Amtstidende

 

Generelt om forfatteren

Bøger

99.4 Bødker, Cecil
Jakob Gormsen: Cecil Bødker. - Tranehuse, cop. 1977. - 48 s.

99.4 Bødker, Cecil
Gunnar Jakobsen: Cecil Bødker. - Gyldendal, 2001. - 331 s.

Afsnit i bøger

Cecil Bødker: Kender du Cecil Bødker. - Grafisk, 1988.
(heri s. 5-10: Cecil Bødker).
For folkeskolen.

80.5
Claus Clausen: Digtere i forhør 1966 : samtaler med tolv danske forfattere. - Gyldendal, 1966.
(heri s. 121-140: Cecil Bødker).
Interview.

81.5
Jakob Gormsen: Elleve nordiske børnebogsforfattere. - Gyldendal, 1979.
(heri s. 194-214: Cecil Bødker).

81.5
Nordisk kvindelitteraturhistorie / redaktion Elisabeth Møller Jensen. – Rosinante, 1993-1998. – 5 bind.
(i bind 4, s. 67-72: Det hede spor af en ild, et oprør).

81.6
Dansk litteraturhistorie. - Gyldendal, 1983-1985. - 9 bind.
(i bind 8, s. 528-530: Fra Adams ribben til Evas ekko).

81.6
Litteraturens stemmer : Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. -  Gad, 1999.
(heri s. 98-100: Anne-Marie Mai: Cecil Bødker).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge, Gad, 1980-82. - 5 bind.
(i bind 4, s. 219-228: Søren Vinterberg: Cecil Bødker).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-2002. 3 bind.
(i bind 2, s. 266-277: Flemming Mouritzen: Cecil Bødker).

81.65
Jørgen Gustava Brandt: 80 moderne danske digtere : præsentation & portræt : essays. - Gyldendal, 1988.
(heri s. 35-38: Cecil Bødker).

81.65
Thomas Bredsdorff: Sære fortællere : hovedtræk af den ny danske prosakunst i tiåret omkring 1960. - 2. udg. - Gyldendal, 1968.
(heri s. 195-204: Cecil Bødker).

81.65
Lis Thorbjørnsen: 1971 e.Kr. : Fem digterportrætter. - Kristeligt Dagblads Forlag, 1971.
(heri s. 90-109: Den indre rejse).

99.26
Dansk kvindebiografisk leksikon. - Rosinante, 2000. - 4 bind.
(i bind 1,  s. 275-276: Katja tang: Cecil Bødker).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff. – Rosinante, 2001. – 2 bind.
(i Biografier, s. 78-79: Ove Kreisberg: Cecil Bødker).

Artikler i tidsskrifter

02.05
Bogens verden
(heri 1962, s. 196-198: Alex Eisenberg: Portræt af Cecil Bødker).

37.36305
Folkeskolen
(heri 1976, nr. 39, s. 1664-1666: Gunnar Jakobsen: Der hænger en garnende ud af en skuffe).
Interview.

81.01
BUM
(heri 1996, nr. 3-4, s. 41-44: Gunnar Jakobsen: Cecil Bødker).
I anledningen af Forfatterforeningens Jubilæumslegat.

Artikler i aviser

Berlingske Tidende
(heri 9/8 1978: Jens Kistrup: En stemme, som kommer inde fra tingene).
Gennemgang af de mange genrer i forfatterskabet.

Information
(heri 4/3 1985: Søren Vinterberg: Af vand er du kommet).
Kronik i anledning af prisen De Gyldne Laurbær.

Information
(heri 28/11 1998: Torben Brostrøm: Livets primalscener).
Kort gennemgang af forfatterskabet.

Information
(heri 31/3 2007: Norma J. Martinez: 10 linjer der forandrede det hele).
I anledning af Cecil Bødkers 80 års fødselsdag.

Jyllands-posten
(heri 27/3 1977: Ellen Buttenschøn: Prosamodernisten blandt de "sære fortællere").
Kort gennemgang af forfatterskabet i anledning af Cecil Bødkers 50 års dag.

Jyllands-posten
(heri 29/11 2007: Astrid Westergaard: Tilfældet Silas)
Interview.

Kristeligt dagblad
(heri 19/5 1973: Lis Thorbjørnsen: Venter ikke på inspirationen).
Interview.

Kristeligt dagblad
(heri 27/3 2007: Bent Andersen: Ansvarlighed og fortrøstning).
Kronik i anledning af forfatterens 80 års fødselsdag.

Lands-avisen Aktuelt
(heri 4/10 1980: Else Steen Hansen: Det giver styrke at indrømme en svaghed).
Interview.

Vestkysten
(heri 26/3 1977: Viggo Jørgensen: Cecil Bødker på 50 års dagen).

Links

Dansk kvindebiografisk leksikon
Kort artikel om Cecil Bødker.

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportrætter. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Bibliotekar Mette Francke, Vejle Bibliotek

Bogdetaljer

Forlag
Fremad
Faustnummer
01480790
ISBN
9788701971119
Antal sider
116

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer