Bog

Gyldholm

Af (
1985
)

Analyse

Skjoldborg, Johan - Gyldholm

Stærkt samfundskritisk roman om herregårdsarbejdernes elendige vilkår i slutningen af 1800-tallet med Per Holt som hovedpersonen, der kæmper for en social identitet som fri landarbejder.

Gyldholm, som er blevet kaldt en 'agitationsroman', handler overordnet set om tyende-husmænds ringe kår i Danmark i slutningen af 1800-tallet og er en kritisk skildring af misforholdet mellem godsejer og arbejdere. Mere præcist møder vi en gruppe arbejdere, der med den karismatiske Per Holt som midtpunkt lever i en evig kamp mod fattigdom og for overlevelse, mens de arbejder under tyendeloven på godset Gyldholm.

Allerede fra begyndelsen af romanen ridses bogstaveligt talt to spor op – et højt og et lavt: da gruppen af arbejdsmændene kommer ridende, må de vige af sporet på vejen for godsejeren og hans vogn. Også indholdsmæssigt understreges skellet mellem arbejdere og herre, idet vægten af personkarakteristikkerne lægges på arbejderne frem for godsejeren: læseren bliver fra starten inddraget i arbejdernes verden og i deres individuelle livsvilkår, således at der skabes en alliance og fortrolighed mellem arbejderne og læseren. Godsejeren beskrives ikke og optræder ikke ellers i romanen, men repræsenteres ved godsets forstander og kammerherre. Den manglende beskrivelse af godsejeren forårsager en fremmedgjorthed mellem denne og læseren, som yderligere tjener til at forstærke identifikationen med arbejderne. Med andre ord indoptager læseren via dette litterære greb arbejderens position som undersåt i forhold til godsejeren.

Fra starten beskrives arbejderne med stor indlevelse, varme, individuelle kendetegn og interne skærmydsler, hvilket står i kontrast til den ensartede arbejdende masse, som de bliver til i deres arbejde på godset. Ikke kun arbejdernes tøj og fattige ydre fremtoning står i kontrast til deres herrer, men også sproget bliver en skelsættende faktor, hvor dialekten afslører undersåtten, mens det rigsdanske tilhører herrerne. Sproget bliver én af mange indikatorer for den hierarkiske orden, der hersker på Gyldholm. En anden indikator er de lokale egnsbeskrivelser, hvor skellet mellem fattig og rig er markeret af et hvidt stakit med det imponerende gods på den ene side og de faldefærdige husmændsrønner på den anden. Godset beskrives oppefra og ned med arbejdernes 'folkestue' placeret i bunden af godset, hvilket underbygger godsets hierarkiske orden. I det hele taget er romanen fyldt med eksempler på skellet mellem rig og fattig, hvor synsvinklen og sympatien ligger hos arbejderne, hos de fattige, der har accepteret deres skæbne og holder sig til det, de altid har gjort.

Men så ankommer en ny husmand og med ham det socialistiske budskab om sammenhold, faglig forening og rettigheder til Gyldholms måbende og skeptiske arbejdere. For første gang i romanen indtræder her en dialog mellem to af de høje herrer – en dialog nødvendiggjort af den nye husmands skaben røre i andedammen. Kammerherren forviser husmanden, som lader sin harmonika spille oprørske toner, der tilsyneladende forsvinder med ham – og dog. For herefter indtræder romanens klimaks, da Per Holt mister to børn i en brandulykke. To børn ud af mange, der er ladt alene hele dagen, fordi også mødrene arbejder fra morgen til aften på godset. Ulykken bliver romanens stærkt kritiske kommentar til arbejdernes ringe vilkår, der her koster menneskeliv. Begravelsen bliver vendepunktet, hvor byarbejdere forener sig med landarbejdere for sammen at udtrykke sorg og protest over misforholdet. Vendepunktet iscenesættes i kirken, hvor den gamle tro symboliseret ved præsten og hans traditionelle og her meningsløse ord bliver afløst af den nye tro, socialismen, der via en talsmand ved begravelsen italesætter de rigtige og meningsfulde ord: placerer ansvaret for ulykken hos herremændene. Per Holt står herefter i spidsen som agitator for den socialistiske tro: "Er dette da ikke et Slaveliv? - Men vi mærker det ikke tilsidst. Saadan lever vi op, saadan levede vore Forældre, og saadan lever vore Børn - og tilsidst kan vi hverken høre eller se, eller fatte eller føle!" Sanserne vækkes bogstavelig talt til live og Per Holt ser nu misforholdene omkring sig. Herrerne betragter socialismen som ”den moderne Gift”, og da arbejderne overskrider det hvide stakit i mere end én forstand, forvises Per Holt og hans familie, mens de andre arbejdere bliver tilbage som forrædere af den nye tro. Romanen slutter til dels med en kritisk kommentar til de arbejdere, som bliver tilbage om faren ved at forene sig på et grundlag af angst og dermed forblive slave, men også til dels med et håb, da Per Holt øjner mulighederne i byens lysende horisont.

Johan Skjoldborg skrev en række romaner, der stiller skarpt på arbejdernes elendige kår i det 19. århundrede. Romanerne vandt stor popularitet, og Skjoldborg blev med sit litterære arbejde og ønske om at forbedre vilkårene for arbejderne en ven af folket. Det var vigtigt for Skjoldborg at ramme præcist i sin problematik, og forud for romanen Gyldholm, arbejdede han i en tid som daglejer på herregården Aakjær med henblik på omhyggeligt og realistisk at kunne beskrive arbejdsforholdene. Også i romanerne En stridsmand (1896) og Kragehuset (1899) trækker han på egne erfaringer fra sit lærervirke i Tranum Sogn og skildrer her den barske egn ved Jammerbugten, hvor klithusmændene arbejdede under hårde forhold for et ringe udbytte. Disse romaner vakte stor social debat og blev toneangivende for husmandsbevægelsen, der blandt andet kæmpede for udstykninger af landet, således at flere fik adgang til jorden og dermed selvstændigt kunne opnå øget udbytte af land og marker, hvilket også berøres i Gyldholm.

Cand. mag. Amrit Maria Pal

LITTERATUR OM BOGEN

Bøger

99.4 Skjoldborg, Johan
Gyldholm - en montage / udgivet af Hans Jørn Christensen. - GMT, 1980. - 45 sider. - (Pædagogisk arbejdsmappe ; nr. 34).
Montage til Johan Skjoldborg: Gyldholm, ny kommenteret udgave (GMTs sociale klassikere ; nr. 3).

Afsnit i bøger

81.09
Udviklingsromanen - en genres historie / redigeret af Thomas Jensen og Carsten Nicolaisen. - Odense Universitetsforlag, 1982. - (Odense University studies in literature ; vol. 9).
(heri s. 340-342; 348).

81.6
Dansk litteraturs historie / redaktion: Klaus P. Mortensen og May Schack. - Gyldendal, 2006-2009. - 5 bind.
(i bind 3, s. 555-557: Gyldholm). 

81.6
Læsninger i dansk litteratur / fællesredaktion Povl Schmidt. - Odense Universitetsforlag, 1997-1999. - 5 bind.
(i bind 3, s. 27-44: Jørgen Gleerup: "Nolens - niks -pst - færdig!" - om "et fattigt Folk"s umulige utopi: Johan Skjoldborg: Gyldholm).
Analyse af Gyldholm på universitetsniveau.

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - Nyredigeret og nyskrevet udgave / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge - Gad, 1980-82. - 5 bind.
(i bind 1, s. 228-230 om Gyldholm).

81.64
Eva Hemmer Hansen: Digter og Samfund : Arbejderbevægelsens Indflydelse paa dansk Litteratur i Tiden indtil Verdenskrigen. - Fremad, 1939.
(heri s. 89-115: Johan Skjoldborg)
Side 101-109: Gyldholm.

99.4 Kirk, Hans
Carsten Jensen: Folkelighed og utopi : brydninger i Hans Kirks forfatterskab. - Gyldendal, 1981.
(heri især s. 49-52 om Gyldholm).

99.4 Skjoldborg, Johan
J. Gleerup: Utopi og sanselighed : dannelsestemaet i Johan Skjoldborgs forfatterskab. - Odense Universitetsforlag, 1985. - (Dansk kulturhistorie og bevidsthedsdannelse 1880-1920 ; bind 8).
(heri s. 77-88: Sanseligheden som infantil almuekraft).
Analyse af Gyldholm på universitetsniveau.

99.4 Skjoldborg, Johan
August F. Schmidt: Johan Skjoldborg : nogle Oplysninger om hans Forfatterskab. - Eget Forlag, 1938.
(heri s. 20-23 om Gyldholm).

99.4 Skjoldborg, Johan
Knud Sørensen: Op over den lave jord : en bog om Johan Skjoldborg og hans tid. - Samleren, 1990.
(heri s. 119-127 om Gyldholm).

Artikler i tidsskrifter

05.6
Dansk udsyn. - Askov Højskole.
(heri 1924, s. 288-291: Johan Borup om Gyldholm).

05.6
Dansk udsyn. - Askov Højskole.
(heri 1927, s. 324-326: August F. Schmidt om Gyldholm).
Et studie i den historiske baggrund for romanen.

GENERELT OM FORFATTEREN

Bøger

99.4 Skjoldborg, Johan
Viggo Bitsch: Johan Skjoldborg : en Levnedsskildring for Unge. - Kolding, 1939. - 45 sider.

99.4 Skjoldborg, Johan
J. Gleerup: Utopi og sanselighed : dannelsestemaet i Johan Skjoldborgs forfatterskab. -  Odense Universitetsforlag, 1985. - 123 sider. - (Dansk kulturhistorie og bevidsthedsdannelse 1880-1920 ; bind 8).
Analyser Johan Skjoldborgs tidligste fortællinger og hans samlede romanproduktion.

99.4 Skjoldborg, Johan
August F. Schmidt: Johan Skjoldborg : nogle Oplysninger om hans Forfatterskab. - Eget Forlag, 1938. - 59 sider.

99.4 Skjoldborg, Johan
Johan Skjoldborg: Min mindebog. - Gyldendal, 1934-35. - 2 bind. 
Bind 1 : Barndommens dage. - 148 sider.
Bind 2:  Ungdomstid og manddoms aar. - 162 sider.

99.4 Skjoldborg, Johan
Knud Sørensen: Op over den lave jord : en bog om Johan Skjoldborg og hans tid. - Samleren, 1990. - 262 sider. 
Om forfatteren Johan Skjoldborg, hans opvækst i Hanherred, seminarietid, to ægteskaber og tid som lærer og foredragsholder samt om hans forfatterskab, der beskæftigede sig meget med husmænd og landarbejderes forhold på hans tid.

Afsnit i bøger

Johan Skjoldborg: Skjoldborg - husmand og fortæller : et udvalg / med indledning v. Stig O. Carlsen og Steen Piper. - Hovedland, 1986.
(heri s. 6-34: Indledning om Johan Skjoldborgs liv og forfatterskab).

04.6
Peter Tabor: Situationer og profiler : erindringer om begivenheder og mennesker. - Fremad, 1967.
(heri s.110-131: Johan Skjoldborg).

81.6
Dansk litteraturhistorie. - Gyldendal, 1983-1985. - 9 bind.
(heri s. 42-74: Bondeforfattere).
Især s. 57-61 om Johan Skjoldborg.

81.6
Dansk litteraturs historie / redaktion: Klaus P. Mortensen og May Schack. - Gyldendal, 2006-2009. - 5 bind.
(i bind 3, s. 545-560: Husmændenes digter - Johan Skjoldborg). 

81.6
Hovedsporet : dansk litteraturs historie / af Jens Anker Jørgensen m.fl. ; redigeret af Jens Anker Jørgensen og Knud Wentzel. - Gyldendal, 2005.
(heri s. 480: Social indignationsdigtning: Jeppe Aakjær og Johan Skjoldborg).

81.6
Litteraturhåndbogen / redigeret af Ib Fischer Hansen m. fl. - Gyldendal, 2001 - 2 bind. 
(i bind 2, Forfatterbiografier, litteraturleksikon, s. 160-161: Johan Skjoldborg).

81.604
Knud Sørensen: Hvor bor kulturen? og andre funderinger. - Samleren, 1994.  
Forfatteren funderer over emnet danskhed og om den folkelige kultur i de danske landområder, som det kommer til udtryk hos Steen Steensen Blicher, N.F.S. Grundtvig, M.A. Goldschmidt, Jeppe Aakjær, Johan Skjoldborg og Martin Jensen.
(heri s. 87-99: Med hjemstavnen som fundament).
Om Jeppe Aakjær og Johan Skjoldborg.

81.64
Johannes Buchholtz: En forfattermosaik. - Johannes Buchholtz Selskabet, 1989.
(heri s. 29-35: Johan Skjoldborg 1861-1936).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - Ny forøget og revideret udgave / redigeret af Frederik Nielsen og Ole Restrup. - Gad, 1965-1966.
(heri s. 153-180: Nielsen, Frederik: Hjemstavn og folkelighed).
Side 157-167 om Johan Skjoldborg.

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - Nyredigeret og nyskrevet udgave / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge - Gad, 1980-82. - 5 bind.
(i bind 1, s. 220-231: Jørgen Gleerup: Johan Skjoldborg. Bonderoman og fortællinger).

81.64
Eva Hemmer Hansen: Digter og Samfund : Arbejderbevægelsens Indflydelse paa dansk Litteratur i Tiden indtil Verdenskrigen. - Fremad, 1939.
(heri s. 89-115: Johan Skjoldborg).

81.64
Sven Møller Kristensen: Den store generation. - Gyldendal, 1974.
Om den "folkelige bølge" i dansk litteratur og kunst, der rejste sig omkring år 1900.
(heri s. 50-52; s.110; s. 207-209 om Johan Skjoldborg).

81.64
Jens Rolighed: Jyske digtere og deres hjemstavn. - Rosenkilde og Bagger, 1964.
(heri s. 60-101: Johan Skjoldborg)

96.4
Det grundtvigske bondemiljø : arbejdspapirer fra forskningsseminar om det grundtvigske bondemiljø, Vestbirk Højskole 13.-15. oktober 1978 / redigeret af Jørgen Holmgaard ; i samarbejde med Claus Bjørn m.fl. - Aalborg Universitetsforlag. - (Serie om folkekultur nr. 4).
(heri s. 247-255: Jørgen Gleerup: Johan Skjoldborgs forsøg på en historisk adækvat forvaltning af det grundtvigske).

99.26
Dansk biografisk leksikon / grundlagt 1887 af C.F. Bricka og videreført 1933-44 af Povl Engelstoft ; under medvirken af Svend Dahl. - 3. udgave / redaktør Sv. Cedergreen Bech. -Gyldendal, 1979-1984. - 16 bind.
(i bind 13, s. 442-445: Johan Skjoldborg). 

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen ; under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Biografier, s. 420-421:  F. J. Billeskov Jansen: Johan Skjoldborg).

99.4 Kirk, Hans
Carsten Jensen: Folkelighed og utopi : brydninger i Hans Kirks forfatterskab. - Gyldendal, 1981.
(heri s. 37-73: Mændene uden stamtavle).
Side 45-60: Naturens godhed : om Johan Skjoldborgs romaner "En Stridsmand" og de to sammenhørende "Gyldholm" og "Per Holt" samt om Jeppe Aakjærs roman "Vredens Børn".

Artikler i tidsskrifter

05.6
Dansk udsyn. - Askov Højskole.
(heri 1924, s. 277-302: Johan Borup: De nye folkeslag i dansk litteratur).
Især s. 286-292 om Johan Skjoldborg.

05.6
Dansk udsyn. - Askov Højskole.
(heri 1927, s. 319-331: August F. Schmidt: Johan Skjoldborgs almuebøger).
Et studie i den historiske baggrund for Skjoldborgs romaner.

05.6
Dansk udsyn. - Askov Højskole.
(heri 1980, s. 75-80: Ad Johan Skjoldborgs nordjyske veje).

80.5
Edda : nordisk tidsskrift for litteraturforskning. - Oslo.
(heri 1945, XLIV, s. 98-103: Carl Raaschou: En kvindetype hos Skjoldborg).

Links

Arkiv for Dansk Litteratur
Omfattende side om Johan Skjoldborgs liv og forfatterskab med nogle af hans værker i fuld tekst i online udgaver. ADL er et websted for den klassiske danske litteratur. Det Kongelige Bibliotek og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har valgt en række forfatterskaber til det digitale arkiv.

Den store danske - Gyldendals åbne leksikon
Artikel om Johan Skjoldborg. Siden indeholder samtlige artikler fra Gyldendals leksika; størstedelen stammer fra Den store Danske Encyklopædi. Dertil er suppleret med en række andre værker. Alle artiklerne er redigerede og verificerede af førende danske fageksperter.

Bibliotekar Joan Høeg, Vejle Bibliotekerne

18 aug.10

Bogdetaljer

Forlag
Sesam
Faustnummer
06196519
ISBN
9788772580036
Antal sider
120

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer