Bog

Noveller og andre fortællinger

Af (
1994
)

Anmeldelse

Meïr Aron Goldschmidt: Noveller og andre fortællinger

05 jun.12

Den dansk-jødiske forfatter Meïr Aron Goldschmidt (1819-87) var en berygtet skikkelse i 1800-tallets Danmark.

Meïr Aron Goldschmidt grundlagde det satiriske ugeblad Corsaren, hvori han rettede skarpe angreb på politiske og kulturelle forhold. Hans kritik af enevælden førte til adskillige beslaglæggelser af bladet, og eftertiden husker særlig Corsaren for den til tider ondskabsfulde fejde bladet havde med forfatterkollegaen Søren Kierkegaard.

Kierkegaard tog satiren over ham meget nær, og polemikken fik til sidst Meïr Aron Goldschmidt til at sælge bladet.

Eftertiden kender dog også Goldschmidt for debutromanen »En jøde« fra 1845. Bogen var det første litterære værk i Europa, der skildrede en jødes liv fra fødsel til død.

Det var også den første bog, der gav ikke-jødiske læsere et intimt indblik i det jødiske liv med en realistisk beskrivelse befriet for klicheer og skabeloner.

»Noveller og andre fortællinger« er udkommet som en del af serien »Danske klassikere« udsendt af Det danske Sprog- og Litteraturselskab.

Det skete med Thomas Bredsdorffs kommenterede udgivelse med efterskrift og noter fra 1994.

Et bevidst jødisk valg 

Begge Goldschmidts forældre var jøder, men hjemmet var ikke ortodokst, og de jødiske ritualer lærte Goldschmidt først at kende, da han i syvårs-alderen kom et år i huset hos en københavnsk faster. Da Goldschmidt senere lagde vægt på sin jødiske arv, skyldtes det også et bevidst valg.

Det gennemgående tema i de fire fortællinger er problematikken i en jødisk tilværelse i en dansk-kristen omverden. Den gennemgående person er Simon Levi, en jødisk figur, der første gang dukkede op i Goldschmidts roman »Ravnen« fra 1867. I fortællingen »Maser« havner Levi i en samvittighedskonflikt, da han arver en formue på den betingelse også at skulle betale tiende og fattighjælp til sin gældstyngede, men ødsle bror, Mortche. Han vælger at følge pligten for at kunne leve i indre fred.

Mens Simon Levi har valgt at holde fast i sin jødiske tradition, har broderen Mortche dog ladet sig assimilere totalt i det kristne flertal.

Én ting har de dog til fælles: Begge er outsidere - en følelse som ikke var Goldschmidt fremmed under den antisemitiske stemning, der også fandtes i Danmark i datiden.

Fornuftsægteskab

»Avromche Nattergal« fra 1871 er en rørende fortælling om en gammel jødisk enspænder, der bliver ulykkeligt forelsket i en kristen pige og til sidst ender i et fornuftsægteskab i stedet for at følge sin kærlighed.

Angsten for ikke at høre til noget sted fulgte Meïr Aron Goldschmidt hele livet igennem. Dette tema gør, at bogen kan læses med stort udbytte her godt 140 år efter. I dagens Danmark vil mange af dem, der med et moderne ord kaldes »nydanskere« formentlig kunne genkende den følelse, Goldschmidt beskriver.

Meïr Aron Goldschmidt: Noveller og andre fortællinger, 332 sider (Borgen).

 

Bogdetaljer

Secondary title
Danske klassikere (Kbh. : 1986)
Forlag
Det danske Sprog- og Litteraturselskab
Faustnummer
20852534
ISBN
9788721000745
Antal sider
332

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelser
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer