Bog

Not found

Af (
2010
)

Anmeldelse

Not found af Rasmus Halling Nielsen

07 dec.17

Værket NotFound er zipfil med en byg-selv-bog indeholdende billeder til omslag, en pdf tekst, 4 lydfiler og en statusopdatering 6. sept. 2010 i txt-format. Anmeldelsen tager udgangspunkt i pdf-teksten.

Af Simon Brørup

Sekvenser og sentenser fra internettets grafiske tekstdepoter

Forfatter Rasmus Halling Nielsens (f. 1987) oeuvre er det vel knap kun ham selv, der har et reelt overblik over. Produktion af tekst, lyd, tegn – og i det hele taget forvrængning af tekstproduktion synes at være et konstant undersøgelsesfelt for digteren, performeren og skriveren Halling Nielsen.

Værket NotFound er en ZIP-fil, der indeholder en lydside, et omslag og en PDF bestående af 190 sider, som er lektørens omdrejningspunkt.

Printer man PDF’en ud, så blafrer man med små 200 sider som groft set kan opdeles i en lang billedbåren intro, en afsluttende 10 kapitlers fortælling og et mellemliggende afsnit fyldt med ”digitale spor” i form af specialtegn, standardbeskeder og overstregede felter, der antyder et fortrudt tekstfelt, eller et felt, hvor handlingen skal spire hos læseren i form af en grafisk stil. Den overstregede teknik giver begrebet ”leg med ord og tekst” en hel ny betydning.

NotFound lufter et særkende hos forfatteren, nemlig en insisteren på at luge ud i stereotype medievaner og punktere traditionelle anskuelser af værk, stil og udtryk. Fx ved at udgive et værk med overstregne tekster, fundne internetfragmenter og tilhørende lydfil. Derfor bliver Halling – sandsynligvis ikke med sin gode vilje – ofte fremlagt som en repræsentant for at være ude i et metaundersøgende ærinde med sin litterære praksis

”Internettet er Gud” har Halling sagt og nærværende værk kan med rette anskues som en øvelse i at absorbere alskens fragmenter og udsagn fra nettet og transformere til en romanudgivelse med både narrative, spekulative og poetiske projekter indlemmet.

Et andet statement der pludseligt kommer hældende ind i læseforløbet med store typer: 

”fiktionen er en

dukke med øjne

af glas”

Altså et skarpt enkelt udsnit fra egen poetisk praksis, der også tæller tre siders repetetiv tekst hvori en mængde af 15-20 ord lader til at være copy-pastet nærmest ukontrollabelt ind i et meningsminimeret flow. Måske som et eksempel på en kompleks eller banal kodning, der vrider få udvalgte verber ud i arbitrære sammensætninger.

Titlen spiller på al den tilsigtede og utilsigtede browsertrafik, som man hvirvles ind i sin omgang med netmediet. Notfound eller 404-sider er standardmeddelelser man støder på ved fejlslagne url’er eller døde links. NotFound kan også ses som et tværsnit, hvor Halling fusionerer et lille hjørne af virtuelt virvar fra www med fragmenter af egen tekst. En sammenfletning eller udveksling der på ingen måde søger et klimaks eller harmonisk resultat.

Værkets længde og kavalkader af udtryk samt læse-/synsindtryk tydeliggør måske netop et af mediets potentialer, nemlig den generiske ”søgefunktion”, som man er afskåret fra i den analoge udprintede version.

Sammenligning
Afskrevne Ord (C. Yde Frostholm), Stil der Siebziger (R. Halling Nielsen), Asger Jorn, Per Kirkeby – de to sidstnævntes kunstbøger

Værket kan være egnet som genstandsfelt i en begyndende indkredsning af den digitale litteratur, rettet til 12 år og op – bl.a. med afsæt i en passage med eksplicit sprog.

Dokumentet kan også fungere som et indblik i et viltert forfatterskab med et omfangsrigt brug af praksisser, metoder og udtryksformer.

 

Bogdetaljer

Forlag
zonezono
Faustnummer
2 883 596 5
ISBN
978-87-994108-0-4

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer