Bog

Kaj Munk

Af (
2014
)

Anmeldelse

Kaj Munk - Digter, præst og urostifter af Per Stig Møller

19 jan.15
AfJytte Kjær Schou
Skribent

En meget omfattende, indsigtsfuld og velbegrundet indføring i Kaj Munks liv og værker, der belyser flere sider af præsten, forfatteren og samfundsrevseren.

Med sin åbenmundede, lidenskabelige modstand mod besættelsesmagten og regeringens samarbejdspolitik var Kaj Munk en besværlig og uregerlig mand for politikerne, der både under og efter besættelsen havde travlt med at nedtone sin egen betydning. Et misvisende referat af hans berømte Ollerup-tale i juli 1940, der fejlagtigt viser ham som tilhænger af Hitler, blev meget belejligt brugt til at give Munk et negativt eftermæle, som kom til at vare i årtier efter besættelsen. Uden at skjule Munks åbenlyse fejltagelser er Per Stig Møllers bog i høj grad med til at rehabilitere ham og give ham den plads, han fortjener, i litteraturhistorien og i Danmarks historie. Bogen er en samlet udgave af forfatterens to tidligere bøger. ”Munk” fra 2000 og ”Mere Munk” fra   2003. Dertil kommer en ny, afsluttende del, der bygger på nyt stof, og som giver en sammenfatning af Kaj Munks liv og virke.

Per Stig Møller har et indgående kendskab til Kaj Munk og hans tid. Han fremstiller Munk som en ener uden politisk eller ideologisk tilknytning, udelukkende drevet af sin eksistentielle kristendomsopfattelse, der krævede engagement og handling. En kompromisløs mand. Han kastede sig med ildhu ind i alle tidens debatter, undertiden med forhastede og forkerte synspunkter. Man kommer ikke uden om hans demokratikritik, hans antiparlamentarisme og hans førerdyrkelse. Han var længe om at gennemskue Hitler, men han erkendte sin fejltagelse, og han var lige fra begyndelsen af besættelsen en folkeopvækker og et nationalt samlingssymbol. Uden hensyn til sin egen sikkerhed bød han besættelsesmagten modstand i skrift og tale, og hans virke og martyrdød d.4. januar 1944 medvirkede til at rehabilitere Danmark i de allieredes øjne.

Trods sit skrøbelige helbred var han en uhyre produktiv forfatter og af betydning ikke mindst som dramatiker. Per Stig Møller gennemgår hans skuespil, der blev spillet flittigt i 1930’erne, og påviser, at de bedste af dem har sikret ham en plads i litteraturhistorien. Han henter sit stof i Bibelen og historien. Handlingen er voldsom og ofte brutal. Kærlighedsbuddet er den røde tråd i dem. Personerne har en række eksistentielle valg og må selv bære følgerne, hvis de vælger forkert. Også flere af hans digte er betydningsfulde og fortjener ifølge denne bogs forfatter en plads i salmebogen og Højskolesangbogen. At flere af hans værker blev offer for censuren kan ikke undre, idet de indeholder en tydelig kritik af besættelsesmagten. Den samme kritik kommer til udtryk i Munks prædikener, foredrag og artikler.

Per Stig Møllers bog er uomgængelig, hvis man vil have et dybere kendskab til Kaj Munk og hans betydning. Man får et billede af en mand i splid med sig selv, et lidenskabeligt kæmpende menneske, der satsede sig selv fuldt og helt og var parat til at betale den ultimative pris. En kontroversiel mand, der skabte sig mange fjender, og som også kunne være en besværlig ven. Et menneske, hvis liv blev holdt sammen af en kristen tro, der forpligtede til handling. Et menneske, hvis livsanskuelse er bevaret for os i hans digtning.

Originally published by Jytte Kjær Schou, Litteratursiden.

Bogdetaljer

Secondary title
Digter, præst og urostifter
Forlag
Gyldendal
Faustnummer
51482530
ISBN
9788702163933
Antal sider
680

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelser