Bog

Edvard Weie - Skrifter om kunst og kultur

Af (
2015
)

Anmeldelse

Edvard Weie - Skrifter om kunst og kultur af Lennart Gottlieb

14 apr.15

Værket er en væsentlig introduktion til maleren Edvard Weies kunst og dermed til den tidlige modernisme i dansk malerkunst, fremragende formidlet af Lennart Gottlieb

Edvard Weie (1879 - 1943) er en helt central figur i udviklingen af dansk modernistisk malerkunst. Han var en fremragende kunstner, hvilket også dokumenteres i værkets gengivelser af en række af hans hovedværker. Men Weie så ikke kun sig selv som kunstner men også som kunstteoretiker, der livet igennem fattede pennen for at kæmpe for den kunst, det maleri, der var ham magtpåliggende i opgøret med, hvad han så som reaktionært i sin samtids kunst. Noget blev publiceret, noget ikke. Og det er rigtigt og velkomment, at Weie-eksperten, kunsthistorikeren Lennart Gottlieb, nu har samlet en lang række af Weies skrifter, både de publicerede og dem, han med behjertet indsats har fundet frem fra arkiverne, her iblandt en del private breve heldigvis også. Weie var som sagt en fremragende billedkunstner, men som skribent var han knudret, uklar, meget lidt pædagogisk og mange gange svært tilgængelig. Det er derfor en enorm gevinst for bogen, at Gottlieb har forsynet alle Weies tekster med dels opklarende og formidlende introduktioner samt de nødvendige noter – og så træder billedet af Weie frem.

Edward Weie var som menneske dybt plaget og problematisk, han var maniodepressiv med vægten mod det depressive, flere gange indlagt til behandling – og med alderen mere og mere paranoid. Han udstillede efterhånden kun sjældent, var i sine skrifter polemisk og brutal, og i Gottliebs bog fremstår han hel, på godt og ondt. Som maler var han præget af Cézanne, mens hans kunstsyn må kaldes religiøst-romantisk. Et centralt citat fra "Kunst og Poesi":

"Farveverdenen er et fuldstændigt Billede paa en harmonisk ideel Opbygning og den er den bedste Læremester til Forstaaelse af Logikens Væsen og Sammenhæng. Farveverdenen er et Løfte om en anden og bedre Verden, Pantet paa enhver menneskelig og kunstnerisk slumrende Bevidsthed om et fuldkomment Endemaal."

En bemærkelsesværdig indsats af Gottlieb og en væsentlig udgivelse til forståelse af den helt centrale Weie og hans placering i nogle vigtige udviklingsår i dansk malerkunst.

Originally published by Torben Wendelboe, Litteratursiden.

Bogdetaljer

Forlag
Gyldendal
Faustnummer
51737806
ISBN
9788702165425
Antal sider
288

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelser
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer