Bog

Trap Danmark Aarhus

Af (
2020
)

Anmeldelse

Trap Danmark Aarhus

16 apr.20

6. udg. af Trap Danmark: Aarhus er udkommet i et helt nyt, indbydende layout med fagligt velfunderede og både brede og detaljerede afsnit om natur, landskab, kultur, historie og samfund.

Første udgave af Trap Danmark udkom i 1858-60. Det er et unikt topografisk værk, som ikke har sin lige i resten af verden, med en uhyre minutiøs beskrivelse af alle danske lokaliteter, hvad angår geologi, befolkning, erhverv, administration, historie m.m. De første fem udgaver var opbygget omkring amter, købstæder og især sogne, og oplysningerne var ofte så komprimerede, at de var bedst egnede til opslag. I 6. udg. af Trap Danmark er layoutet meget mere indbydende med mange velvalgte illustrationer, og de enkelte temaer har fået mere plads og en bredere behandling. Det betyder, at de enkelte afsnit indbyder til at blive læst i deres helhed, og at værket ikke længere primært fungerer som opslagsværk.

Det gælder også bindet om Aarhus by og Aarhus kommune, som befolkningsmæssigt er landets næststørste kommune. I alt har 189 forskere og eksperter bidraget til dette rigt illustrerede bind, og det bringer læseren vidt omkring fra fortid til nutid, og fra det mest almindelige til det mest specielle. Fra Aarhus historier til det finlitterære, fra arkitektoniske perler til pølsevogne.

Som det fremgår af bogen, er natur og landskab varieret. Uden for byen er der både landbrug, søer, moser og vandløb, og langs kysten er der bræmmer med skov. Også i selve byen kan man opleve naturen i de mange grønne åndehuller og bl.a. finde sjældne planter og dyr som den lille humlebille.

Er man historieinteresseret, er der meget at hente i bogen, der bl.a. beskriver spor og fund fra oldtiden og vikingetiden. En særlig plads, både historisk og nutidig, indtager Århus Å. Her var der store bestande af muslinger og fisk, og her slog vores forfædre sig ned. Åen havde op gennem tiden betydning for transport, vandkraft og fiskeri. I vor tid har man fritlagt åen i byen og dermed skabt et spændende bymiljø.

At byens kulturliv er rigt, får man et godt indtryk af ved at læse om de mange kulturinstitutioner som museer og teatre, og byen byder tillige på et levende musikliv. Aarhus er desuden en højborg for videregående uddannelser, hvilket præger befolkningssammensætningen med mange unge. Målt på antallet af beskæftigede er Aarhus landets største industrikommune, hvis højteknologiske virksomheder nyder godt af nærheden til de højere uddannelsesinstitutioner.

Man bliver klogere på den specielle styreform i den socialdemokratisk dominerede kommune, der med sit magistratssystem adskiller sig fra landets øvrige kommuner. At Aarhus er en kommune med mange unge indbyggere og højere læreanstalter afspejler sig bl.a. i, at kommunen siden 2002 har haft tre unge, veluddannede borgmestre.

Dette er kun smagsprøver på den guldgrube af viden inden for alle aspekter af byen og kommunen, som læseren kan plukke i efter lyst og behov. Ydermere suppleres den trykte udg. af Trap Danmark med en digital udg., der er gratis tilgængelig.

Bogdetaljer

Forlag
?
Faustnummer
47947375
ISBN
9788771810165
Antal sider
0

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelser
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer