Bog

Martin Luther

Af (
2014
)

Anmeldelse

Martin Luther - Rebel i en opbrudstid af Heinz Schilling

18 dec.14

Gedigen og epokegørende bog om Martin Luther, der tegner et nuanceret og velunderbygget billede af reformatoren og hans tid.

I 2017 er det 500 år siden, Luther offentliggjorde sine berømte 95 teser, der kritiserede afladen. Det har nutidens mennesker nok en vag idé om, men ellers er Martin Luther ved at gå i glemmebogen. Det råder denne bog bod på. Forfatteren er historiker med et dybtgående kendskab til perioden. Han piller ved myterne omkring Luther og beskriver ham som et barn af sin tid, en religiøs og politisk brydningstid. Ikke en enkeltstående reformator, men en mand, der som ingen anden var med til at fremskynde og forme den nye tid.

Den senmiddelalderlige kirkes ’gerningsfromhed’ påvirkede den unge Luther dybt og kastede ham ud i en åndelig krise. Modsat sine samtidige læste han Bibelen, og det revolutionerede hans syn på kristendommen. Han fandt frem til en bibelbaseret urkristendom, hvor udelukkende troen på Kristi nåde bringer mennesket frelse. Den kristne tro var en sag mellem Gud og den enkelte, og der var ikke brug for noget præstevælde eller en masse religiøse ceremonier.

Der var meget at kritisere inden for pavekirken, men også her var der reformatoriske kræfter på spil, blot ikke så radikale som Luthers frihedsteologiske tanker. Men hvordan kunne en simpel augustinermunk med en ydmyg familiebaggrund blive foregangsmand for reformationen? Det giver bogen svarene på.

Det kunne han blandt andet, fordi han blev bibelprofessor på det nyoprettede universitet i Wittenberg. Her var der højt til loftet og plads til nytænkning. Her havde han kollegial opbakning, ligesom han også nød godt af den kurfyrstelige velvilje. Endelig var han dygtig til at udnytte bogtrykkerkunsten, den tids massemedium, til at sprede de reformatoriske tanker. Han var en sand skrivekugle, der havde ordet i sin magt. Både i akademiske skrifter, der skulle sikre den reformatoriske teologi for eftertiden, og på tysk i pamfletter og flyveblade, der nåede helt ud til menigmand. Derudover fandt han tid til at oversætte Bibelen til tysk!

Forfatteren lægger vægt på at beskrive både Luthers stærke og svage sider uden at forklejne den store betydning, han fik. Hans aversion mod jøder og tyrkere skal ses ud fra datidens forståelsesramme. Hans reformationsideologi var ganske vist revolutionerende, men han ønskede ingen voldelige handlinger. Alligevel kom reformationen til at trække voldelige spor i eftertiden. Hans absolutte tro på at besidde den endegyldige sandhed beskrives som både en styrke og en svaghed. En styrke, fordi det gav ham kraft til at gå i spidsen for bevægelsen. En svaghed, fordi hans kompromisløshed stødte mange også inden for egne rækker.

Reformationen blev ikke, som Luther havde forestillet sig. Det endte med en splittelse af kirken. Ikke desto mindre kom Luthers reformation til at sætte et dybt præg ikke bare på den kristne kultur, men også på det politiske og sociale liv i store dele af Europa i de kommende århundreder.

Bogens omfang på små 700 sider vil nok afskrække en del. Den er akademisk velfunderet, men Schilling er en usædvanligt levende fortæller og kan læses af enhver, der søger en dybere forståelse for Luther og reformationen.

Originally published by Jytte Kjær Schou, Litteratursiden.

Bogdetaljer

Secondary title
Rebel i en opbrudstid
Forlag
Kristeligt Dagblads Forlag
Oversætter
Peter Dürrfeld
Faustnummer
51399412
ISBN
9788774671459
Antal sider
691

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelser
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer